пошук:  

>> Білецький Володимир Стефанович. Біобібліографія (з серії "Біобібліографія вчених Донбасу")

У розділах: [Люди] [Книговидання, бібліотечна справа]

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Донецький національний технічний університет
Донецьке відділення Наукового Товариства ім.Шевченка
Серія “Біобібліографія вчених Донбасу”

ВОЛОДИМИР СТЕФАНОВИЧ БІЛЕЦЬКИЙДонецьк-2002ББК 3251.1:Ж306.2:К327 Серія заснована в 1998 р.
УДК 539.37:620.17:669.14 Білецький

Укладач і відповідальний редактор
Ю.Г.Світлий

В.С.Білецький. Біобібліографічний покажчик/ - Донецьк. - НТШ, 2002. – 42 с.В брошурі висвітлені основні етапи життя, виробничої, наукової та громадської діяльності відомого вченого в області гірничих наук Володимира Стефановича Білецького.

У показнику зібрані наукові, публіцистичні та ін. праці опубліковані за період 1976-1999 рр.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.У Донецьке відділення Наукового

Товариства ім.ШевченкаКороткий нарис виробничої та наукової і громадської діяльності
В.С.Білецького

Володимир Стефанович Білецький - відомий український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук, головний науковий співробітник Донецького державного технічного університету, дійсний член Наукового Товариства ім.Шевченка. Народився в с. Матвіївка (Січ) Вільнянського р-ну Запорізької області. З 50-и років життя Володимира Білецького більше 30-и тісно пов'язані з гірничими науками, з Донбасом.

В 1967 р. В.С.Білецький після закінчення середньої школи в м.Вільнянськ на Запоріжчині поступає в Дніпропетровський гірничий інститут (нині Національна гірнича академія України) на електротехнічний факультет і закінчує його з відзнакою в 1972 р., одержуючи диплом гірничого інженера-електрика зі спеціалізації “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”. В період з 1972-1974 рр. служив у армії, офіцер-танкіст, командував взводом, ротою середніх танків у Групі радянських військ у Німеччині. З 1974 р. - інженер-дослідник і аспірант Дніпропетровського гірничого інституту за фахом “Автоматизація виробничих процесів”. З 1976 р. працює старшим механіком з автоматизації в шахтоуправлінні ім.Орджонікідзе ВО “Макііввугілля”, а з кінця 1977 р. - старшим інженером і науковим співробітником в Макіївському науково-дослідницькому інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості. В 1978 р. закінчує аспірантуру і з 1980 р. по сьогодні працює в Донецькому державному технічному університеті.

В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію “Технологічні основи раціонального використання масляної грануляції для обезводнення і облагороджування вугілля, що передається гідравлічним транспортом”. У 1988 р. нагороджений грамотою і знаком “Винахідник СРСР”. В 1989 році В.С.Білецькому присвоєно наукове звання “старший науковий співробітник”. В 1994 р. захистив докторську дисертацію “Розробка наукових основ і способів селективної масляної агрегації вугілля та вуглевміщаючих продуктів”. У 1995 р. розробив концепцію і виступив співзасновником всеукраїнського наукового аналітично-інформаційного журналу “Схід”, який згодом було зареєстровано у ВАК України з філософських, історичних, політичних та економічних наук, з 1998 р. - шеф-редактор цього журналу. В 1996 р. стає членом Літньої лабораторії Росії та Східної Європи Ілінойського університету. В цьому ж році починає вести аспірантуру зі спеціальності “Збагачення корисних копалин”, з 1998 р. - член спеціалізованої вченої ради при Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України. В жовтні 1998 року обраний дійсним членом Наукового Товариства ім.Шевченка - першої української наукової академічної організації. Під час стажування в США в 1998 р. одержує Сертифікат Місісіпського Консорціуму вищих навчальних закладів з інтернаціонального розвитку. Член редколегії фахового часопису “Збагачення корисних копалин” (Національна гірнича академія, м.Дніпропетровськ).

В.С.Білецький - активний вчений, автор біля 200 друкованих наукових праць, в тому числі 4-х монографій і 2-х фахових словників, бл.60 винаходів. Проводив дослідження в ряді наукових шкіл - Національній гірничій академії України, Донецькому державному технічному університеті, Харківському політехнічному інституті, Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, Інституті біоколоїдної хімії НАН України, МакНДІ, Дзержинській філії ЛенНДІхіммашу, Інституті “ВННИПИГидротрубопро-вод”, Інституті “ИРГИРЕДМЕТ” та ін. Учасник ряду міжнародних фахових конференцій в США, Україні, Польщі, Росії, Чехії, Німеччині, Туреччині, Японії, Китаї і т.д.

Поряд з науковою роботою В.С.Білецький відомий як активний громадсько-політичний діяч. У 1989 р. виступає в Донецьку як один з фундаторів найбільш масової вітчизняної громадської організації - Товариства української мови (ТУМ) ім. Т.Г.Шевченка і Народного Руху України (НРУ). Очолює Донецьке обласне ТУМ з 1989 р. В 1990-96 рр. входить до ряду керівних органів НРУ - Ради Колегій та Ради Національностей Великої Ради Руху та Донецького обласного Проводу Руху. В 1992-94 рр. активно співпрацює в газетах “Східний часопис” та “Козацький край”, входить в число фундаторів цих видань, працює як заступник редактора і редактор ряду випусків. В 1994 р. розробляє концепцію нової дослідно-видавничої фундації на Донбасі - Українського культурологічного Центру, виступає його співзасновником і очолює з 1994 р. В 1997-99 рр. разом з колегами (В.Оліфіренко, І.Пасько, інші) організує Донецькі обласні відділення НТШ та товариства “Україна”, разом з інж. Є.Кістьянцом та інш. - КП “Східний видавничий дім”, які готують і видають до 20 книг на рік (головно - монографії, підручники та посібники для шкіл і вузів), стали учасниками і лауреатами ряду регіональних і всеукраїнських форумів. З 1998 р. В.С.Білецький очолює Раду старійшин “Кальміуської паланки”. З 1999 р. - член дорадчої Ради з питань національностей Донецької обласної державної адміністрації.

В.С.Білецький нагороджений рядом громадських та державних відзнак: Грамотою Товариства “Україна”, “Золотою грамотою” Донецького ТУМ, Реєстровою грамотою українського козацтва, пам'ятною медаллю “Юрій Дрогобич” (на 500-у річницю з дня виходу в світ першої друкованої книги українського автора), відзнакою “Св. Архистратиг Михаїл”, Грамотою ІІІ та ІУ форуму “Книжкова справа Донбасу” та ін.

Спортивні уподобання В.Білецького - альпінізм, гірський туризм. В цільових походах, експедиціях пройдено тисячі кілометрів по Кавказу, Криму, Ала-Тау, в Українських Карпатах, районі Словацьких Татр, Байкалу, відвідано Великі Озера, Апалачський р-н, Передтяншання.

Сьогодні 50-річний український вчений і громадський діяч Володимир Білецький знаходиться у роквіті творчих сил, повний енергії і нових планів.ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ В.БІЛЕЦЬКОГО

Наукові інтереси В.С.Білецького багатопланові.

В галузі технічних наук значний доробок вчений має в галузях: технології і управління процесами збагачення корисних копалин, на стику прикладних наук “збагачення - гідравлічне транспортування вугілля”, у вугільних технологіях, у створенні національної термінологічної системи в гірництві.

Зокрема, висунута оригінальна ідея і опрацьовано наукові основи комплексної діагностики та оптимального поєднання функцій процесів “усереднення-збагачення вугілля” із застосуванням спектрального аналізу збурень.

Опрацьована концепція управління процесом відсадки шляхом “адаптаційних змін геометрії” конструктивних елементів машини і на цій основі розроблено біля 10 нових технічних рішень на рівні винаходів.

Розроблено наукові основи та вітчизняна технологія масляної агломерації вугілля. Технологія доведена до промислової апробації на вуглезбагачувальних фабриках Донбасу та впровадження на Авдіївському КХЗ. Опрацьовано ряд прикладних напрямків застосування масляної агломерації - для обезводнення вугілля, перезбагачення флотовідходів, в поєднанні “обезсолення-агломерація” для т.зв. “солоного” вугілля тощо.

Виконано теоретичне обгрунтування та розробка нової технології магістрального гідротранспорту вугілля на основі поєднання процесів “гідротранспорт-масляна агломерація”. Одержані результати використані в проектах магістральних вуглепроводів та включені в Банк промислової та технічної інформації (БПТІ ЮНІДО) ООН.

В.С.Білецьким вперше проведено комплексне дослідження технологічних властивостей нового виду продукту - вуглемасляного грануляту як об'єкту гідравлічного транспортування, спалювання, коксування, застосування вуглемасляних гранул як носіїв при адгезійному збагаченні золота.

В.С.Білецьким висунута цікава гіпотеза про специфічність адгезійних зв'язків речовин з надмолекулярною структурою.

Особливу вагу має робота вченого в галузі розробки національної української термінологічної системи в гірничій галузі, над чим він працює останні 5 років. За цей період за його авторством вийшов фаховий Словник спеціальних термінів у збагаченні корисних копалин на 1000 термінів та Термінологічний гірничий словник за заг. редакцією В.С.Білецького на 5000 термінів. Готується до друку в 2000 р. “Енциклопедичний гірничий словник”, над яким працюють десятки провідних науковців України. Цей ініціативний проект очолює і координує д.т.н. В.С.Білецький. У подальшому на базі цих видань планується робота над “Гірничою енциклопедією”.

В галузі гуманітарних наук В.С.Білецький має доробок з питань розвитку “третього сектору” в Україні, формування сучасної української еліти, стратегії і тактики дій правоцентристських партій в передвиборчий період, факторів консолідації сучасної української нації, зокрема, мови як об'єднавчого чинника.

Цікаві ідеї висунуті з питань глобального розвитку релігій, зокрема, концепція “Бог-Розум” як шлях до єдності інтелекту і віри. Виконані дослідження і узагальнення в питанні тривалості існування цивілізацій.

Наукова і громадська діяльність вченого сьогодні у розквіті творчої зрілості.Покажчик друкованих праць В.С.Білецького

НАУКОВІ ПРАЦІ

А1. Технічні науки1976

 1. Автоматизация топочного узла сушил углеобогатительных фабрик// А.И.Лазорин, В.С.Белецкий. Днепропетр. горный ин-т. - Днепропетровск, 1976. - 10 с. - Деп. в ЦНИЭИуголь, 1976, No 523.

 2. Структурная реализация систем автоматического управления барабонными сушильными установками// А.И.Лазорин, В.С.Белецкий, А.И.Мокрый, В.П.Цыба. Днепропетр. горный ин-т. - Днепропетровск, 1976. - 9 с. - Деп. в ЦНИЭИуголь, 1976, No 522.

 3. К вопросу автоматизации комплексов усреднения-обогащения на углеобогатительных фабриках/ А.А.Иванов, А.И.Лазорин, В.С.Белецкий/ Материалы III национальной болгарской конференции по автоматизации в горнодобывающей промышленности. Варна, 1976, Раздел Г. С.74-81.1977

 1. А.с. 543409 СССР, М. Кл2 В03 В 13/00. Способ автоматического регулирования выгрузки тяжелых продуктов из отсадочной машины/ А.И.Лазорин, В.С.Белецкий - No2110782/03 ; Завл. 28,02.75; Опубл. 25. 01.77. Бюл.No 3.

 1. Выбор способа регулирования режимных параметров отсадочных машин/ А.А.Иванов, А.И.Лазорин, В.С.Белецкий// Горная электромеханика и автоматика. - К.: Техніка. - 1977. - вып.30.

 1. Исследование зольности рядовой шихты как случайной функции времени/ А.И.Лазорин, В.С.Белецкий // Горная электромеханика и автоматика. - К.: Техніка. - 1977. - вып.31.

 1. К вопросу формирования управляющего воздействия в системах автоматического управления процессами обогащения/ А.И.Лазорин, В.С.Белецкий // Горная электромеханика и автоматика. - К.: Техніка. - 1977. - вып.31.

 1. Повышение точности прогнозирования состава рядовой шихты и продуктов обогащения на углеобогатительных фабриках/ А.И.Лазорин, В.С.Белецкий, В.Ф.Туровцев // Обогащение полезных ископаемых. - К.: Техніка. - 1977. - вып.21.1978

 1. О зависимости качества концентрата от гранулометрического состава углей / А.И.Лазорин, В.С.Белецкий, В.Ф.Туровцев, А.И.Мокрый // Обогащение полезных ископаемых. - К.: Техніка. - 1978. - вып.22.1980

 1. А.с. 753466 СССР, М. Кл3 В03 В 13/00. Способ автоматического регулирования выгрузки тяжелых продуктов из отсадочной машины/ В.С.Белецкий - No 2480050/22-03 ; Завл. 28.04.78; Опубл.07.08.80. Бюл.No 29.

 1. А.с. 776635 СССР, М. Кл3 В03 В 5/24. Устройство для послойной выгрузки продуктов разделения из отсадочной машины / В.С.Белецкий - No 2509761/22-03 ; Завл. 1.07.77; Опубл.07.11.80. Бюл.No 41.1981

 1. А.с. 795566 СССР, М. Кл3 В03 В 3/28. Устройство для регулирования скорости продвижения материала в камере отсадочной машины / В.С.Белецкий - No 2723685/22-03; Завл. 03.01.79; Опубл.15.01.81. Бюл.No 2.

 2. А.с. 829178 СССР, М. Кл3 В03 В 13/04. Способ автоматического регулирования выгрузки отсадочной машины/ В.С.Белецкий - No 2729762/22-03; Завл. 17.01.79; Опубл.15.05.81. Бюл.No 18.

 3. А.с. 880490 СССР, М. Кл3 В03 В 5/24. Устройство для регулирования разгрузки продуктов разделения в отсадочной машине / В.С.Белецкий - No 2736949/22-03 ; Завл. 18.01.79; Опубл. 15.11.81. Бюл.No 42.1982

 1. А.с. 919743 СССР, М. Кл3 В03 В 5/10. Отсадочная машина / В.С.Белецкий - No 2839263/22-03 ; Завл. 14.11.79; Опубл. 15.04.82. Бюл.No 14.

 2. Некоторые новые направления в развитии управления отсадкой // В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич. Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1982. - 15 с. - Деп. в ЦНИЭИуголь, 1982, No 2514.

 3. Масляная грануляция как эффективный метод подготовки угля к гидротранспорту //А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий. Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1982. - 9 с. - Деп. в ЦНИЭИуголь, 1982, No 2515.

 4. Исследование влияния кислотно-щелочного воздействия на результаты селективного гранулирования угля марки Г // А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, О.Е.Григорюк. Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1982. - 18 с. - Деп. в ЦНИЭИуголь, 1982, No 2402.1983

 1. А.с. 1030020 СССР, М. Кл3 В03 В 13/00. Устройство контроля степени разделения материала в многокамерной отсадочной машине / В.С.Белецкий - No 2900718/22-08 ; Завл. 24.03.80; Опубл. 23.07.83. Бюл.No 27.

 2. А.с. 1030017 СССР, М. Кл3 В03 В 5/24. Устройство для послойной выгрузки продуктов разделения из отсадочной машины / В.С.Белецкий - No 3379514/22-03 ; Завл. 07.01.82; Опубл. 23.07.83. Бюл.No 27.

 3. А.с. 1045933 СССР, М. Кл3 В03 В 13/00. Способ управления масляной агломерацией / В.С.Белецкий - No 3408507/22-02; Завл. 19.03.82; Опубл. 07.10.83. Бюл.No 37.

 4. Исследование системы подготовки и транспортирования угля вида “масляная грануляция-гидротранспорт-обезвоживание” методом физического моделирования // В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, Ю.Ф.Власов, Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, П.Л.Креймер, Н.В.Гриценко, В.Ф.Круть, В.П.Матвиенко, Л.П.Дегтярев. - Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1983. - 42 с. - Деп. в УкрНИИНТИ, 1983, No 1007, Ук-Д, 83.

 5. Исследование гидротранспортирования угля с углемасляными гранулами / Ю.Ф.Власов, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, П.Л.Креймер, В.С.Белецкий // Промышленный транспорт. - 1983. - No 12.

 6. Роль взаимодействия между углем и связующим в структурообразовании углемасляных комплексов / В.С.Белецкий, Ш.Ж.Курманкулов, Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, Н.И.Ткач. - Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1983. - 9 с. - Деп. в УкрНИИНТИ, 1983, No 7689, Ук-Д, 83.

 7. Масляная агломерация - эффективный метод обогащения и обезвоживания тонкодисперсного угля / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий / Тезисы докладов регионального совещания. г.Фрунзе. 1983.1984

 1. А.с.1093747 СССР, М. Кл3 Е 02 В 3/02. Способ закрепления грунта / В.С.Белецкий - No 3492582/29-15; Завл. 20.09.82; Опубл. 23.05.84. Бюл.No 19.

 2. Гидротранспорт угля с масляной грануляцией / В.С.Белецкий // Промышленный транспорт. - 1984. - No 6.

 3. Методика препарирования углемасляного гранулята для микроскопических исследований его структуры / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, И.П.Кузнецова // Заводская лаборатория. - 1984. - No 2. С.59-60.

 4. О влиянии кислотно-щелочного воздействия на процесс масляной грануляции / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий // Обогащение полезных ископаемых. - К.: Техніка. - 1984. - вып.34.

 5. Влияние кислотно-щелочного воздействия на образование угле-масляных конгломератов / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.И.Рыбаченко, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, К.Ю.Чотий // Химия твердого топлива. - 1984. - No 2, С.133 -138.

 6. К вопросу о грануляции ультратонких высокозольных угольных пульп малой плотности / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий, Т.В.Карлина, О.Е.Григорюк, Н.Е.Гриценко // Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1984. - 28 с. - Деп. в УкрНИИНТИ, 1984, No 27, Ук-Д, 84.

 7. Изменение поверхностных свойств угля в процессе длительного пребывания в условиях, имитирующих гидротранспорт / А.Т.Елишевич, В.И.Рыбаченко, В.С.Белецкий, Н.Г.Корженевская, Л.В.Лукьяненко, К.Ю.Чотий // Химия твердого топлива. - 1984. - No 1.

 8. Исследование процесса пеллетирования угольной гидросмеси с целью ее обезвоживания / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, О.Е.Григорюк // Известия вузов. Горный журнал. - 1984. - No 4.

 9. Обезвоживание угольной гидросмеси методом масляной грануляции / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, Т.В.Карлина // Обогащение полезных ископаемых. - К.: Техніка. - 1984. - вып.34, С. 78-82.

 10. Структура и свойства углесвязующих конгломератов / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий // Изменение свойств угля при химических и физических воздействиях. - К.: Наукова думка. - 1984. - 118 -135.

 11. А.с.1082723 СССР, М. Кл3 В 65 G 53/30. Способ подготовки угля к гидротранспорту / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, П.В.Сергеев, Л.А.Коткина - No 3427396/27-11; Завл. 21.04.82; Опубл. 30.03.84. Бюл.No 12.

 12. А.с.1114469 СССР, М. Кл3 В 03 В 13/00. Способ управления процессом масляной агломерации / В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Т.В.Карлина - No 3613558/22-03; Завл. 24.05.83; Опубл. 23.09.84. Бюл.No 35.

 13. А.с.1082484 СССР, М. Кл3 В 03 В 13/00. Способ управления процессом масляной агломерации /А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий, Ю.Л.Папушин - No 3458486/22-03; Завл. 28.04.82; Опубл. 30.03.84. Бюл.No 12.

 14. А.с.1125050 СССР, М. Кл3 В 03 В 7/00. Способ обезвоживания угольной гидросмеси / Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, Л.А.Коткина, О.Е.Григорюк - No 3408535/23-26; Завл. 17.03.82; Опубл. 23.11.84. Бюл.No 43.1985

 1. Элементы теории процесса масляной грануляции / В.С.Белецкий // Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1985. - 17 с. - Деп. в УкрНИИНТИ, 1985, No 2626.

 2. Методика расчета количества связующего вещества, потребного на масляную грануляцию угля / В.С.Белецкий // Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1985. - 5 с. - Деп. в УкрНИИНТИ, 1985, No 2109.

 3. Частичная масляная грануляция угля в магистральном трубопроводе - перспективный метод интенсификации обезвоживания гидросмеси / В.С.Белецкий, Т.В.Карлина, А.Т.Елишевич // Обогащение полезных ископаемых. - К.: Техніка. - 1985. - вып.35, С. 76-80.

 4. Обезвоживание гидравлически транспортируемых углей методом масляной грануляции / В.С.Белецкий // Обогащение и брикетирование угля: Реф. на картах. ЦНИЭИуголь. - 1985. - вып.3.

 5. Обогащение угля, передаваемого по МГТС / Т.В.Карлина, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, В.Г.Самойлик // Исследование технологии и оборудования терминальных комплексов магистрального гидротранспорта. - М.: ЦНТИ и П. - 1985. - С.31-38.

 6. Использование масляной грануляции при подготовке угля к транспортированию по МГТС / Т.В.Карлина, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий // Исследование технологии и оборудования терминальных комплексов магистрального гидротранспорта. - М.: ЦНТИ и П. - 1985. - С.45-49.

 7. Использование процесса масляной агломерации для облагораживания и обезвоживания углей / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий // Перспективы использования угля и продуктов его переработки в народном хозяйстве. - К.:УкрНИИНТИ. 1985, 2 с.

 8. А.с.1155514 СССР, М. Кл4 В 65 D 90/22. Способ подготовки резервуара к ремонту / В.С.Белецкий, В.С.Файнштейн - No 3378303/28-13; Завл. 05.01.82; Опубл. 15.05.85. Бюл.No 18.

 9. А.с.1158460 СССР, М. Кл4 В 65 G 53/30. Способ подготовки угля к гидравлическому транспортированию с последующим обезвоживанием / Ю.Ф.Власов, В.С.Белецкий, Т.В.Карлина, Ю.Г.Свитлый, А.Т.Елишевич, П.Л.Креймер - No 3612249/27-11. Завл. 27.06.83; Опубл. 30.05.85. Бюл.No 20.

 10. А.с.1133197 СССР, М. Кл4 В 65 G 53/30. Способ подготовки гранулята к гидравлическому транспортированию / Т.В.Карлина, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Ю.Г.Свитлый, Ю.Ф.Власов, П.Л.Креймер - No 3612308/27-11; Завл. 29.06.83; Опубл. 07.01.85. Бюл.No 1.

 11. А.с.1174464 СССР, М. Кл4 С 10 L 9/00. Способ масляной грануляции угля из суспензии уголь-вода / Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, Ю.Л.Папушин, П.В.Сергеев, О.Е.Григорюк - No 3501477/23-26; Завл. 15.10.82; Опубл. 23.08.85. Бюл.No 31.

 12. А.с.1152959 СССР, М. Кл4 С 10 L 9/00. Способ обезвоживания углемасляного гранулята / В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Т.В.Карлина - No 3595803/23-26; Завл. 24.05.83; Опубл. 30.04.85. Бюл.No 16.

 13. А.с.1151770 СССР, М. Кл4 F 23 K 1/02. Способ подготовки низкореакционного угля к сжиганию / Н.Б.Барбышев, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Л.А.Коткина, Л.А.Ливертовский, Н.Д.Оглоблин, Ю.Л.Папушин - No 3744607/24-06; Завл. 30.05.84; Опубл. 23.04.85. Бюл.No 15.1986

 1. Исследование методом ИК-спектроскопии связующих и межфазной зоны уголь-связующее при масляной грануляции угля / А.Т.Елишевич, В.И.Рыбаченко, В.С.Белецкий // Химия твердого топлива. - 1986. - No 3.

 2. Гидротранспорт коксующегося угля / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый,Т.В.Карлина // Промышленный транспорт. - 1986. - No 6. С.11.

 3. Способ сохранения технологических свойств коксующегося угля при его дальнем гидротранспорте // В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, В.М.Резников - Тез. Всесоюзн. конф. “Гидротранспорт-86”. М. - 1986. - С.69.

 4. Обезвоживание и облагораживание гидравлически транспортируемых углей методом масляной грануляции / В.С.Белецкий - Тез. Всесоюзн. конф. “Гидротранспорт-86”. М. - 1986. - С.70.

 5. Разработка нового метода переобогащения отходов флотации // А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, В.Е.Гавриленко - Тез. конф. “Рациональное использование вторичных ресурсов”. - Донецк. - 1986. - С.23.

 6. Обогащение и обезвоживание высокозольных угольных шламов методом масляной селекции // А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, Н.К.Славский - Тез. конф. “Рациональное использование вторичных ресурсов”. - Донецк. - 1986. - С.25.

 7. Обогащение ультратонких углей / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий, Ю.Л.Папушин. Донецк: Донбас. - 1986. - 64 с.

 8. А.с.1248661 СССР, М. Кл4 В 03 В 7/00. Способ обогащения и обезвоживания угля “ОВЗУМС” / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий, А.П.Ильин, А.В.Квасов, В.Е.Гавриленко, В.П.Зравчев, В.В.Кочетов, А.П.Левандович - No 3804173/22-03; Завл. 09.10.84; Опубл. 07.08.86. Бюл.No 29.

 9. А.с.1262204 СССР, М. Кл4 F 23 K 1/00. Способ подготовки углемасляного гранулята к сжиганию в топке / Н.Б.Барбышев, А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий, А.М.Хидиятов, П.В.Сергеев, О.Е.Григорюк - No 3739458/24-06; Завл. 15.05.84; Опубл. 07.10.86. Бюл.No 37.1987

 1. Масляная агломерация как новый метод облагораживания и обезвоживания угля / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий, Ю.Л.Папушин // Химия и переработка угля. - К.: Наукова думка. - 1987. - С. 87-101.

 2. А.с.1300029 СССР, М. Кл4 В 03 В 9/00. Способ обогащения угля / Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, О.Е.Григорюк, П.В.Сергеев, С.В.Коротков - No 3870760/23-26; Завл. 12.03.85; Опубл. 30.03.87. Бюл.No 12.

 3. А.с.1293203 СССР, М. Кл4 C 10 L 5/16. Способ брикетирования угля / А.Т.Елишевич, Ш.Ж.Курманкулов, В.С.Белецкий, И.В.Плужник - No 3900286/26-31; Завл. 22.05.85; Опубл. 28.02.87. Бюл.No 8.

 4. А.с.1313507 СССР, М. Кл4 В 03 В 7/00. Способ грануляции материалов / А.Ю.Живолук, П.В.Сергеев, Н.Е.Григорюк, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, - No 3909366/22-03; Завл. 07.06.85; Опубл. 30.05.87. Бюл.No 20.1988

 1. Влияние давления на технологические свойства углей при дальнем магистральном гидротранспорте / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, В.И.Рыбаченко, И.Л.Бербенец, Г.Н.Летяк, С.Л.Хилько // Химия твердого топлива. - 1998. - No 3. С.130-133.

 2. Масляная селекция - способ доизвлечения угля из отходов флотации / А.Т.Елишевич, П.В.Сергеев, В.С.Белецкий, А.В.Квасов, В.Е.Гавриленко, В.П.Зравчев, И.М.Литманович // Кокс и химия. - 1988. - No 5. С. 9-11.

 3. Технические решения по масляной агломерации при гидротранспорте угля / В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Т.В.Карлина, Ю.Г.Свитлый // Строительство трубопроводов. - 1988. - No 5. С. 38-39.

 4. Новые методы обогащения и обезвоживания низкосортных углей / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, В.Г.Самойлик // Пути переработки углей Украины. - К.: Наукова думка. - 1988. - С.125-140.

 5. Обогащение и обезвоживание углесодержащих продуктов методом масляной селекции / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, Н.А.Кобаса // Обогащение полезных ископаемых. - К.: Техніка. - 1988. - вып.38.

 6. Исследование изменений свойств коксующихся углей при гидротранспортировании / И.Г.Дедовец, А.Т.Елишевич, А.Ф.Гребенюк, В.С.Белецкий, Ю.А.Баев, В.В.Новичков - Тезисы 5-й научно-технической конференции молодых ученых. - Свердловск. - 1988. - С.12-13.

 7. Масляная агломерация (обзор) / В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, В.Н.Самылин и др. - Донецк. Политехн. ин-т - Донецк, 1988. - 37 с. - Деп. в УкрНИИНТИ, 1988, No 2658, 19.10.88.1989 1. Изменение поверхностных свойств коксующегося угля в процессе дальнего гидротранспорта методом ИК-спектроскопии / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, В.И.Рыбаченко, Н.П.Гончар // Химия твердого топлива. - 1989. - No 2. С. 52-54.

 2. Математическая модель процесса обезвоживания углемасляного гранулята / В.С.Белецкий, И.Л.Нимченко, В.П.Евдокимова - Деп. в УкрНИИНТИ, 1989, No 666, 02.03.89.

 3. Воздействие гидротранспорта на дальние расстояния на технологические свойства коксующихся углей / А.Т.Елишевич, А.Ф.Гребенюк, В.С.Белецкий, И.Г.Дедовец // Кокс и химия. - 1989. - No 4. С.5-7.

 4. А.с. 1490942 СССР, М. Кл4 C 10 L 1/32. Способ получения низкозольной водоугольной суспензии / А.Т.Елишевич, В.Г.Самойлик, В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина - No 4254864/31-04; Завл. 01.06.87; Опубл. 01.03.89.

 5. А.с. 1510925 СССР, М. Кл4 В 03 В 13/00. Способ управления процессом получения водоугольной суспензии / А.Т.Елишевич, В.Г.Самойлик, В.С.Белецкий - No 4254385/31-26; Завл. 01.06.87; Опубл. 30.09.89. Бюл. 36.

 6. А.с. 1527250 СССР, М. Кл4 C 10 L 5/00. Способ получения гранулированного угля / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, Л.Н.Мирончик - No 4322916/31-26; Завл. 17.08.87; Опубл. 07.12.89. Бюл. 45.

 7. А.с. 1452841 СССР, М. Кл4 C 10 L 5/16. Способ брикетирования угля / А.Т.Елишевич, Ш.Ж.Курманкулов, В.С.Белецкий, Е.А.Пилипенко - No 3932069/31-26; Завл. 23.07.85; Опубл. 23.01.89. Бюл. 3.

 8. А.с. 1481253 СССР, М. Кл4 C 10 L 5/48. Способ переработки отходов обогащения угля / А.Т.Елишевич, П.Н.Иванов, В.В.Кочетов, Н.Д.Оглоблин, А.П.Левандович, В.С.Белецкий, И.Е.Штейнберг, О.И.Муравский - No 4246313/31-26; Завл. 14.05.87; Опубл. 23.05.89. Бюл. 19.

 9. А.с. 1514404 СССР, М. Кл5 В 03 В 7/00. Способ обогащения угля по соли/ В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Ю.Н.Потапенко - No 4352939; Завл. 29.12.87; Опубл. 15.10.89. Бюл. No 38.1990 1. Усовершенствованная методика препарирования углемасляного гранулята / В.С.Белецкий // Заводская лаборатория. - 1990. - No 12. С.65-67.

 2. К вопросу регулирования електрокинетический свойств углей в суспензиях / В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, М.К.Борейко // Химия твердого топлива. - 1990. - No 5. С.73-75.

 3. А.с. 1594972 СССР, М. Кл5 C 10 L 1/32. Способ получения водоугольной суспензии / Т.В.Карлина, В.Г.Самойлик, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Ю.Г.Свитлый, А.В.Цветков - No 4494812/31-04; Завл. 18,10.88; Опубл. 22.05.90.

 4. А.с. 1537964 СССР, М. Кл5 F 23 K 1/02. Способ подготовки углемасляного гранулята к сжиганию в топке / В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, А.Т.Елишевич, Н.Н.Казимирова - No 4409551/24-06; Завл. 12.04.88; Опубл. 23.01.90. Бюл. No 3.

 5. А.с. 1557027 СССР, М. Кл5 В 65 G 53/30. Способ подготовки угля к гидротранспортированию / В.С.Белецкий, А.Ю.Макаревич, А.Т.Елишевич, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, П.Л.Креймер - No 4305513/27-11; Завл. 11.09.87; Опубл. 15.04.90. Бюл. No 14.

 6. А.с. 1536241 СССР, М. Кл5 G 01 N1/10. Способ отбора пробы из трубопровода и устройство для его осуществления / В.С.Белецкий, Н.Н.Казимирова - No 4377972/23-26; Завл. 12.02.88; Опубл. 15.01.90. Бюл. No 2.

 7. А.с. 1537295 СССР, М. Кл5 В 03 В 13/00. Способ управления процессом масляной агломерации / А.Т.Елишевич, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, В.Н.Самылин, Т.И.Стряпчая - No 4395116/23-03; Завл. 21.03.88; Опубл. 23.01.90. Бюл. No 3.

 8. А.с. 1549595 СССР, М. Кл5 В 03 В 7/00. Способ обогащения и обезвоживания угля / В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Н.Н.Казимирова, Л.Н.Касторский - No 4439164/24-03; Завл. 10.06.88; Опубл. 15.03.90. Бюл. No 10.

 9. А.с. 1535632 СССР, М. Кл5 В 03 В 13/00. Способ управления процессом масляной агломерации / В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, А.Т.Елишевич, Е.И.Назимко - No 4416614/23-03; Завл. 27.04.88; Опубл. 15.01.90. Бюл. No 2.

 10. А.с. 1592426 СССР, М. Кл5 Е 02 В 3/02. Способ селезащиты / В.С.Белецкий, П.С.Белецкий, Н.Н.Казимирова - No 4488963/31-15; Завл. 03.10.88; Опубл. 15.09.90. Бюл. No 34.

 11. А.с.1560295 СССР, М. Кл5 В 01 J13/08. Смеситель / Н.К.Бондаренко, Ю.Ф.Власов, Т.В.Карлина, В.С.Белецкий - No 4299462/23; Завл. 07.07.87; Опубл. 30.04.90. Бюл. No 16.

 12. А.с.1558473 СССР, М. Кл5 В 03 В 7/00. Способ обогащения и обезвоживания угля ОВЗУМС / П.В.Сергеев, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич - No 4395886/31; Завл. 21.03.88; Опубл. 23.04.90. Бюл. No 15.1991 1. 94.Изменения в распределении по классам крупности петрографических компонентов кузнецких коксующихся углей при дальнем гидротранспортировании / Г.П.Маценко, В.С.Белецкий, С.Б.Кудрявцев // Химия и физика угля. - К.: Наукова думка. - 1991. - С. 16-22.

 2. Разработка технологии обезвоживания гидравлически транспортируемых углей методом масляной агломерации / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий. - Тезисы научно-технической конференции Донецкого политехнического института. - Донецк. - 1991. - С.72.

 3. Разработка и внедрение технологии обогащения высокозольных угольных шламов методом масляной селекции / А.Т.Елишевич, П.В.Сергеев, В.С.Белецкий. - Тезисы научно-технической конференции Донецкого политехнического института. - Донецк. - 1991. - С.74.

 4. Исследование влияния дальнего гидротранспортирования на технологические свойства углей и шихт и обеспечение качеств, необходимых для процесса коксования / Т.И.Джакели, В.Г.Трофимова, С.А.Устиновская, О.А.Толочко, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, А.Ф.Гребенюк, И.Г.Дедовец // Химия и физика угля. - К.: Наукова думка. - 1991. - С. 91-108.

 5. Обогащение угольных шламов методом масляной агломерации / А.Т.Елишевич, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий // Кокс и химия. - 1991, No 5. - С. 7-12.

 6. Промышленная апробация технологии селективной флокуляции углей латексом / А.Т.Елишевич, П.В.Сергеев, В.С.Белецкий, И.Н.Никитин // Кокс и химия. - 1991, No 11. - С. 10-11.

 7. Методика определения степени окисленности угля / В.С.Белецкий, В.Н.Самылин // Заводская лаборатория. - 1991, No 11. - С.42-43.

 8. Міжфазні взаємодії у вуглемасляних агломератах / В.С.Білецький //Химическая технология. К.:Наукова думка. - 1991, No 5. - С.63-68.

 9. А.с. 1610888 СССР, М. Кл5 C 10 L 1/32. Способ получения водоугольной суспензии / Т.В.Карлина, В.Г.Самойлик, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич - No 4644357/31-04; Завл. 01.02.89; Опубл. 1991.

 10. Исследование структурных изменений углемасляного гранулята при гидро-транспорте / В.С.Белецкий // Известия вузов. Горный журнал. - 1991, No 7. - С.1-3.

 11. Методика исследования горючих свойств углемасляного гранулята / В.С.Белецкий // Известия вузов. Горный журнал. - 1991, No 12. - С.8-12.

 12. А.с.1690830 СССР, М. Кл5 В 01 F 3/12. Способ управления процессом получения водоугольной суспензии / Т.В.Карлина, В.С.Белецкий, В.Г.Самойлик, А.Т.Елишевич, Б.Н.Белых - No 4700554/26; Завл. 16.06.89; Опубл. 15.11.91. Бюл. No 42.

 13. А.с.1643361 СССР, М. Кл5 В 65G 53/30. Способ подготовки шлака к гидротранспортированию / Б.Б.Зельдин, С.К.Успенский, Ф.Н.Булгаков, Г.С.Федорченко, Г.И. Рогачев, В.С.Белецкий - No 4637502/11; Завл. 12.01.89; Опубл. 23.04.91. Бюл. No 15.

 14. А.с.1664674 СССР, М. Кл5 В 65G 53/30. Стенд для моделирования процесса гидротранспортирования в линейном трубопроводе / В.С.Белецкий, Н.Н.Казимирова - No 4316426/11; Завл. 13.10.87; Опубл. 23.07.91. Бюл. No 27.

 15. А.с.1641749 СССР, М. Кл5 В 65G 53/30. Способ подготовки глиносодержащих зернистых материалов к гидротранспортированию / В.С.Белецкий, И.И.Мнушкин, А.Т.Елишевич, Н.Н.Казимирова - No 4466661/11; Завл. 25.07.88; Опубл. 15.04.91. Бюл. No 14.

 16. А.с.1643358 СССР, М. Кл5 В 65G 53/30. Способ подготовки угля к гидротранспорту / В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Н.Н.Казимирова - No 4403790/11; Завл. 04.04.88; Опубл. 23.04.91. Бюл. No 15.

 17. А.с.1720192 СССР, М. Кл5 В 03 В 7/00. Способ обогащения угольных шламов / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, И.Н.Никитин, В.В.Кочетов, А.П.Левандович - No 4478258/03; Завл. 01.09.88; Опубл. 15.11.91.

 18. Исследование процесса горения углемасляного гранулята / В.С.Белецкий, А.М.Хидиятов // Теплоэнергетика. - 1991, No 8. - С. 66-71.1992

 1. Физико-химические основы механизмов взаимодействия при масляной агло-мерации угля / А.Т.Елишевич, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев - Материалы международной конференции MinChem'92. - Київ, 6-9 жовтня, 1992. - С.333-340.

 2. Исследование изменений электрокинетических свойств окисленного угля в процессе его гидротранспорта / В.С.Белецкий, М.К.Борейко, П.В.Сергеев // Химия твердого топлива. - 1992, No 4. - С. 108 -111.

 3. А.с.1738360 СССР, М. Кл5 В 03 В 7/00. Способ извлечения нефти из нефтеносных песков / А.И.Самойлов, В.С.Белецкий, Н.Н.Казимирова - No 4821990/03; Завл. 03.05.90; Опубл. 07.06.92. Бюл. No 21.

 4. А.с.1764698 СССР, М. Кл5 В 03 В 13/00. Способ управления процессом получения водоугольной суспензии / В.Г.Самойлик, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, А.С.Макаров - No 4789210/26; Завл. 05.02.90; Опубл. 30.09.92. Бюл. No 36.1993

 1. Экологически чистая технология гидравлического транспортирования коксующегося угля / В.С.Белецкий. - Тезисы международной конфер. Сиб'Эко-93. - Иркутск, 24-27 августа 1993, С. 105-106.

 2. Разработка экологически безопасной технологии извлечения золота из руд-ного сырья на основе процесса адгезии // В.С.Белецкий, В.П.Бескровная, Г.Б.Рашкоский, О.Н.Тихонова, В.К.Чернов. - Тезисы международной конфер. Сиб'Эко-93. - Иркутск, 24-27 августа 1993, С. 6-7.

 3. Дослідження процесу горіння вуглемасляних агломератів / В.С.Білецький //Термодеструкция угля. К.: Наукова думка. - 1993. - С. 73-80.

 4. Аутогезійні взаємодії при уиворенні вуглемасляних агрегатів / В.С.Білецький, А.Т.Єлішевич // Термодеструкция угля. К.: Наукова думка. - 1993. - С. 156 -163.

 5. Использование масляной грануляции угля в технологии обогащения россыпных благородных минералов / В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич // Переработка мелкодисперсных углей и углесодержащих материалов. - Донецк: ЦБНТИ Минугля Украины. - 1993. - С.21-24.

 6. Селективная флокуляция углей латексами как способ интенсификации процесса флотации / П.В.Сергеев, В.И.Залевский, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Н.И.Мельник // Переработка мелкодисперсных углей и углесодержащих материалов. - Донецк: ЦБНТИ Минугля Украины. - 1993. - С.12-15.

 7. Влияние электрокинетических свойств на селективную флокуляцию углей синтетическими латексами / П.В.Сергеев, М.К.Борейко, В.С.Белецкий, И.Н.Никитин // Химия твердого топлива. - 1993, No 3. - С.31-35.

 8. Исследование методом ИК-спектроскопии межфазной зоны уголь-латекс при селективной флокуляции угля / В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, В.И.Рыбаченко, В.И.Залевский // Химия твердого топлива. - 1993, No 5. - С.93-96.

 9. Особенности флотации окисленных углей // В.Н.Самылин, В.С.Белецкий , П.В.Сергеев // Известия вузов. Горный журнал. - 1993, No 1.

 10. А.с.1788005 СССР, М. Кл5 C 10 В 47/10. Способ подготовки угольной шихты, передаваемой гидротранспортом, к коксованию / Т.И.Джакели, В.Г.Трофимова, С.А.Устиновская, Г.Н.Делягин, О.А.Толочко, В.С.Белецкий - No 4729656/26; Завл. 15.08.89; Опубл. 15.01.93. Бюл. No 2.

 11. А.с.1798366 СССР, М. Кл5 C 10 L 5/16. Способ получения угольных брикетов / Ш.Ж.Курманкулов, Ж.Т.Текенов, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий - No 4872761/04; Завл. 26.07.90; Опубл. 28.02.93. Бюл. No 8.

 12. Принципы подбора и модификации связующих для процессов масляной агломерации угля / П.В.Сергеев, В.С.Белецкий, А.Т. Елишевич // Химия твердого топлива. - 1993, No 4. - С. 26-29.

 13. Заявка No 93006768 (Україна). Спосіб гранулювання вуглевміщаючого матеріалу / А.Т.Єлішевич, П.С.Цехмістер, Т.С.Хугаєв, І.О.Носов, Ю.Л.Папушин, А.І.Самойлов, В.С.Білецький, М.А.Бержановський, О.А.Лещинський, С.І.Єгоров. 1993.1994

 1. 129. Повышение экологической чистоты углепереработки с помощью техники гранулирования угля / А.Т. Елишевич, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, А.И.Самойлов, О.Е.Григорюк. - Тез. межгосударств. научно-технич. конф. “Состояние и перспективы развития научно-технического потенциала Южно-Уральского региона”. - Магнитогорск, 16-21 мая 1994. - С.114-116.

 2. Перспективные направления снижения технического воздействия отходов углеобогатительных предприятий на окру-жающую среду / А.Т. Елишевич, Е.И.Назимко, В.С.Белецкий, П.В. Сергеев. - Тез. межгосударств. научно-технич. конф. “Состояние и перспективы развития научно-технического потенциала Южно-Уральского региона”. - Магнитогорск, 16-21 мая 1994. - С. 63-64.

 3. Російсько-українсько-англо-німецький словник спеціальних термінів по збагаченню корисних копалин / В.С.Білецький, В.В.Кочетов, А.Т.Єлішевич. - Донецьк:ЦБНТИ Мінвугілля України. -1994. -67 с.

 4. Переработка забалансных соленых углей Ураины с применением технологии масляной агломерации / Т.Г. Шендрик, В.С.Белецкий. - Материалы международ. Научно-технич. конф. “Экология химических производств”. - 4-7 октября 1994. - Северодонецк: Физинтер. - С.256-257.

 5. Теоретические основы окомкования углей и углесодержащих материалов / А.Т.Елишевич, Ю.Л.Папушин, А.И.Самойлов, В.С.Белецкий, П.В.Сергеев, О.Е.Григорюк, Г.Н.Залевская // Геологія і геохімія горючих копалин. -1994, No 1-2(86-87). - С.107-114.

 6. А.с.1839448 СССР, М. Кл5 C 10 L 1/32. Способ управления процессом получения водоугольной суспензии / В.С.Самойлик, Т.В.Карлина, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Г.В.Мокрый, Ю.Г.Свитлый,Ю.Ф.Власов, Б.Н.Белых, В.Д.Черепанов, А.В.Цверков - No 4722272/04; Завл. 16.06.89; Опубл. 1994.

 7. Pelleting Coal Preparation Waste / А.Т.Єлішевіч, М.П.Зборщик, В.С.Білецький, Ю.Л.Папушин. - І Міжнародна конф. з екології Карпатського Єврорегіону. - Закарпаття. 30 травня-2 червня 1994.

 8. Адгезионный метод извлечения золота из руд и россыпей / Белецкий В.С.,Елишевич А.Т. - Сборник материалов международной конференции “Благородные и редкие металлы”. - 19-22 сентября 1994 г. Ч.І. Донецк,1994. - С.25-26.1995

 1. Исследование межфазных взаимодействий в процессе масляной агло-мерации соленых углей / Т.Г. Шендрик, В.С.Белецкий // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 1995, No 1. - С.12-16.

 2. Hydraulic Transport of Coal in Combination With Oil Granulation / В. С. Білецький, Ф. О. Папаяні, Ю. Г. Світлий, Ю. Ф. Власов // 8th International Conference on “Transport and Sedimentation of Solid Particles” 24-26 Janyary 1995, Pragye, Czech Republic.

 3. Структурные особенности и сорбционные свойства модифицированных в различных условиях углей / Т.Г. Шендрик, В.А.Сапунов, В.В.Симонова, В.А.Хазимов, В.И.Саранчук, В.С.Белецкий, Я.Бимер, П.Салбут, А.Кштоль, Р.Грубер. - Материалы междунар. Рабочей встречи “Углеродные материалы и охрана окружающей среды”, Москва, сентябрь 1995.

 4. Development of the Theory of Coal Selective Oil Aggregation Process / V. Biletsky, M. Zborshchyk, T. Shendrik. - 69th Colloid End Surface Science Symposium Department of Bioengineering University of Utah. Salt - Lake - City. U. S. A. 11-14 june 1995.1996

 1. Проблемы и перспективные технические решения обессоливания углей / В.С. Белецкий, Т. Г. Шендрик, А.Кхелуфи // Сборник трудов горноэлектромеханического факультета ДонГТУ. - Донецк: ДонГТУ. -1996. - С.61-62.

 2. Сохранение технологических свойств коксующихся углей при гидравлическом транспортировании / В.С.Белецкий, А.Кхелуфи // Кокс и химия. -1996, No 4. - С.9-10.

 3. Экологические проблемы переработки соленых углей / В.С.Белецкий, М.П.Зборщик, С.Д.Пожидаев, А.Кхелуфи. - Материалы международной конф. “Экотехнология-96”. 18-22 июня 1996. Иркутск. Т2. С.173-174.

 4. Теорія і практика селективної масляної агрегації вугілля / В.С.Білецький, П.В.Сергеев, Ю.Л.Папушин. - Донецьк: Грань. - 1996. - 264 с.

 5. Заявка No 93070689 (Україна). М.Кл. В 03 В 13/00. Спосіб управління процесом масляної агломерації / В.С.Білецький, М.П.Зборщик, А.Т.Єлішевич. - Донецький політехнічний інститут. Пріоритет 01.03.94. Офіційний бюл. “Промислова власність” No 7, 28.12.96.

 6. Адгезія речовин з надмолекулярною структурою / В.С.Білецький, Т.Г.Шендрик // Геологія і геохімія горючих копалин. - 1996, No 1-2 (94-95). - С. 122-125.

 7. Адгезійні взаємодії вугілля-реагент в процесі селективної агрегації вугілля / В.С.Білецький // Геологія і геохімія горючих копалин. - 1996, No 1-2 (94-95). - С. 125-130.

 8. Specific modification of coals by means of oil agglomeration / V. S. Biletskyi, T.G. Shendrik A. Kheloufi // Third International Symposium “Coal Stucture' 96”. Zakopane. Poland. 23-25 September, 1996.

 9. Properties of adsorbents on the basis of modifiend salty coal / T.G. Shendrik, G.P.Matsenko, V.I.Saranchuk, V. S. Biletskyi, J.Bimer, P.D.Salbut // Third International Symposium “Coal Stucture' 96”. Zakopane. Poland. 23-25 September, 1996.

 10. Масляная агломерация - специальный способ переработки угля / В.С.Белецкий, Т.Г.Шендрик, Е.В.Саранчук, А.Кхелуфи // Сборник тезисов докладов VII конф. по химии и технологии твердого топлива России и стран СНГ. Москва, 20-22 ноября 1996. С.238-239.

 11. Штрихи до проблеми реформ у вугільній промисловості України / В.С.Білецький // Схід, 1996, No 4. - С.27-29.1997

 1. Рациональные конструкции и схемные решения аппаратов масляной агломерации угля / В.С.Белецкий, Ю.Л.Папушин, П.В.Сергеев, А.Кхелуфи // Сборник трудов Междунар. научно-технич. конф. “Прогрессивные технологии машиностроения и современность”. 9-12 сентября 1997. Севастополь-Донецк. С.24-25.

 2. Preparation of salty coals with oil-agglomeration technology / V. S. Biletskyi, A. Kheloufi, P. V. Sergeev // 9th International conference on coal sciense (ICCS'97), 7-12 September, 1997, Essen, Germany. V. 1. P.535-538.

 3. Investigation of laws of selective flocculation of coals with synthetic latexes / P. V. Sergeev, V. S. Biletskyy // ICCS'97. 7-12 September, 1997, Essen, Germany. V. 1. P. 503-506.

 4. Process of coal agglomeration in combined Technologies. / V. S. Biletskyy, V. N. Samylin, A. Kheloufi // European Coal Conference'97, ECC - 97, Izmir, Turkey. 5-10 May 1997. P.7.

 5. Physical and chemical generalities and ecological aspects for oil agglomeration process of low grade coals. / V. S. Biletskyy, T. G. Shendrik, L. Ya. Afanfsenko // ICCS'97. 7-12 September, 1997, Essen, Germany. V. 1. P. 499-502.

 6. Ukrainian Experience of Oil Agglomeration of Coals. / V. S. Biletskyi // International Conference on Power Engineering-97 (ICOPE - 97), Tokyo, Japan. July 13-17, 1997. Second Circular.

 7. Oil agglomeration in new combined Technologies. / V. S. Biletskyi, V. N. Samylin, A. Kheloufi // Sixth International Symposium on mine planning and equipment selection. September 3-6, 1997 Ostrava, Czech Republic.

 8. Патент України 16458. М. Кл. В 03 В 7/00. Спосіб збагачення і обезводнення вугілля “ОВЗУМС”/ А.Т.Єлішевіч, М.Д.Оглоблін, В.С.Білецький, О.П.Ільїн та ін. Донецький політехнічний інститут. - No 3804173/SU; Завл. 09.10.84; Опубл. 29.08.97. Бюл. No 4.1998

160. Дослідження кінетики знесолювання обмасленого вугілля / В.С.Білецький, П.В.Сергєєв, А.Кхелуфі, Т.Г.Шендрик // Геологія і геохімія горючих копалин. - 1998, No 2 (103). - С.85-89.

161. Тлумачний гірничий словник / В.С. Білецький, К.Ф. Сапіцький, Б.С. Панов, В.В. Мирний, П.П. Голембієвський, О.С. Підтикалов, Л.А. Федотова, В.І. Альохін, О.Г. Редзіо. Під загальною ред. В.С. Білецького. - Донецьк: Новий світ - 1998. - 446 с.

162. Исследование явления вторичного соленакопления в процессе обессоливания углей / В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый, П.В.Сергеев, А.Кхелуфи // Известия Донецкого горного института. - No 1, 1998. - С.66-69.

163. Перспективы освоения соленых углей Украины / В.С.Белецкий, С.Д.Пожидаев, А.Кхелуфи, П.В.Сергеев. - Донецк: ДонГТУ, УКЦентр. - 1998. - 96 с.

164. Створення української терміносистеми у гірництві / В.С.Білецький // Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції “СловоСвіт'98”, Вісник університету “Львівська політехніка” No 336, Львів, 1998. - С.192-193.

165. Создание новой прогрессивной технологии облагораживания соленых углей/ Кхелуфи А., Белецкий В.С., Сергеев П.В.// Материалы Международной научно-технической конференции “Машиностроение и техносфера на рубеже ХХI века”, 8-12 сентября 1998 г., Севастополь. С. 150 - 153.

166. Масляная агломерация в новых комбинированных технологиях/ В.С.Белецкий, В.Н.Самылин, Кхелуфи А. // Збагачення корисних копалин. No 2(43). -1998, - С. 89-94.

167. До концепції модернізації вищої освіти / В.С.Білецький // Матеріали міжнародної наукової конференції “Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти”, 13-14 жовтня 1998 р., Донецький державний університет, 1998. - С. 54-56.

168. Разработка технологии обогащения соленых углей/ М.П.Зборщик, В.С.Белецкий, А.Кхелуфи// Уголь Украины. No 11. - 1998. - С. 38-40.1999

 1. Екологічні аспекти процесу селективної масляної агрегації вугілля // Білецький В.С. // Труды международной конференции “Экология промышленных регионов”. - Горлівка, 30-31 березня 1999 р. - Донецьк: Лебедь. - 1999. С.193-195.

 2. Взаємодія “вугілля-реаґент” у процесах збагачення та брикетування вугілля / Білецький В.С. // Збагачення корисних копалин. No 3(44). - 1999. - С .77- 85.

 3. Селективна флокуляція вугілля // Сергєєв П.В., Білецький В.С. - Донецьк: ДонДТУ, УКЦентр - 1999, 136 с.

 4. Underestimination of losses into nearby environment of thin coal attached to his hydraulic transport and enriching / V.S.Biletskyy,P.V.Sergeev, A.Kheloufi // Internatoinal Symposium on Mine Environmental and Economical Issues. June 15-18,1999. National Mining University of Ukraine. Dnipropetrovsk, Ukraine, р. 573-575.

 5. Реакційна здатність вуглеводневих реаґентів в процесах масляної аґреґації вугілля / В.С.Білецький // Матеріали конференції “Львівські хімічні читання-99”, 27-28 травня 1999. С. 125.

 6. Проблема реформування вищої освіти: аналіз і пропозиції / В.С.Білецький // Матеріали міжнародної конференції “Шляхи та проблеми входження України в світовий освітянський простір”. Вінниця, 8-9 червня 1999.

 7. New Opportunities of Processing Thin-dispersed Coals and Oil-agglomeration Echolgy / Biletskyy, V.S. // Tenth International Conference on Coal Science. September 12-17, 1999. Taiyuan, China.

 8. Problems of Processing Alkaline Coals / Kheloufi, A.; Biletskyy, V.S. // Tenth International Conference on Coal Science. September 12-17, 1999. Taiyuan, China.

 9. Research of coal-masut agglomerate as fuel / Biletskyy V.S., Kheloufi, A. // III International Conference on Catalysis and adsorption in fuel Processing and enviropmental Protection / September 15-18, 1999, Kudowa Zdroj, Poland. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. - Wroclaw 1999. P.409-414.

 10. Заявка на патент України No 98052601/5080. М.кл6 B 03 D 1/02 . Спосіб збагачення вугілля // Білецький В.С., Кхелуфі Абделькрім / Заявл. 19.05.98. Рішення про видачу Патенту України.

 11. Заявка на патент України No 99031497. М.кл6 B 03 D 1/02 . Спосіб флотації вугілля // Ільяний С.І., Ковбун А.В., Швець М.М., Білецький В.С., Сергеев П.В. / Заявл. 18.03.99. Рішення про видачу Патенту України 02.09.99

 12. Белецкий В.С., Шендрик Т.Г., Кхелуфи А. Исследование методом ИК-спектроскопии межфазных взаимодействий в системе “соленый уголь – связующее” при масляной агломерации // Химия твердого топлива. - No 5, - 1999. – с. 37-41.2000

181. Кхелуфи А., Белецкий В.С. "Соленый уголь как топливное сырье: проблемы и перспективы". Сб.тр. междунар. научной конференции и школы-семинара ЮНЕСКО "Химия на рубеже тысячелетий", Клязьма, Россия, 13-14 марта 2000 г. с 94-95.

182. Сергєєв П.В., Білецький В.С. Флокуляційно-флотаційна технологія збагачення вугілля//Матеріали VII конференції “Людина і навколишнє середовище – проблеми безперервної екологічної освіти у вузах”. Одеса 12-13 вересня 2000 р.

183. Kheloufi A., Beletskyy V.S., Desalting energetically coal during it hydraulically transport. Pressure Surges. The Hague Netherlands. 12-14 April.

184. Кхелуфи А., Самылин В.Н., Белецкий В.С. Технические решения для обогащения золотосодержащих руд Алжира. Материалы 3-й международной конференции по благородным и редким металлам. г. Донецк-Святогорск, 19-22 сентября 2000,- с.173.

185. Белецкий В.С. Сжигание гранулированного угля. Сб.тр. научной конф. школы-семинара ЮНЕСКО "Химия на рубеже тысячелетий", Клязьма, Россия, 13-14 марта 2000 г., с.96-97.

186. Білецький В.С., Сергеєв П.В., Скибенко В.М. Екологічно чиста високоефективна технологія зневоднення дрібнодисперсного вугілля. Міжнар. наук.-практична конференція “Екологічна і техногенна безпека”, Харків, 30-31 березня 2000 р. Зб. праць конференції. С.18-19.

187. Гаркушин Ю.К., Сергеев П.В, Белецкий В.С. Проблема интенсивного механического обезвоживания тонкодисперсных углей // Збагачення корисних копалин, вип. 8(49), 2000, - с.111-119.

188. Білецький В.С.Переробка та обезводнення тонких вугільних матеріалів спеціальними фізико-хімічними методами // Збагачення корисних копалин, вип. 7(48), 2000, - с.124-130.

189. Білецький В.С. Елементарний акт контакту реагенту та мінеральних зерен у водній гідросуміші // Збагачення корисних копалин, вип. 6(47), 2000, - с.35-43.

190. Кхелуфи А., Белецкий В.С. Перспективы обогащения соленых углей Украины // Збагачення корисних копалин, вип. 6 (47) 2000, - с. 6-14.

191. Білецький В.С. Застосування класичного методу гіпотез для розробки теорії процесу селективної масляної агрегації вугілля // Геологія і геохімія горючих копалин No3, 2000.

192. Білецький В.С. Практика створення української “Гірничої енциклопедії”//Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції "Слово-світ'2000", Львів 19-21 вересня 2000.

193. Білецький В.С. Підвищення екологічної чистоти технологій магістрального гідравлічного транспортування вугілля///Матеріали VII конференції “Людина і навколишнє середовище – проблеми безперервної екологічної освіти у вузах”. Одеса 12-13 вересня 2000 р.

194. Білецький В.С. Про застосування класичного методу гіпотез у збагаченні корисних копалин // Збагачення корисних копалин, вип.10 (51), с.17-26.

195. Скібенко В.М., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Аеромеханічне зневоднення дисперсних матеріалів //Збагачення корисних копалин, вип.10 (51), с. 92-98.2001

196. Нікітін І.М., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугільних шламів латексами. – Донецьк: Східний видавничий дім. - 2001. – 152 С.

197. Гаркушин Ю.К., Белецкий В.С., Сергеев П.В. Оценка энергии, подводимой к системе "твердое-жидкость" в аппаратах механического обезвоживания угля//Збагачення корисних копалин, вип. 11(52), 2001. с.104-108.

198. Білецький В.С., Сергєєв П.В. Стійкість гранул-носіїв у процесах адгезійного збагачення//Збагачення корисних копалин, вип. 11(52), с.118-123.

199. Скибенко В.М., Білецький В.С., Сергєєв П.В. Закономірності течії води в поверхневих плівках при аеромеханічному зневодненні дисперсних матеріалів//Збагачення корисних копалин, вип. 12(53), 2001. с.80-89.

200. Заявка на патент України “Спосіб зневоднення зернистих матеріалів” В03В 7/00 / Білецький В.С., Скибенко В.М., Сергєєв П.В. – заявл. 03.10.2000. No 2000105608. Рішення про видачу патента України від 04.05. 2001.

201. Специальная процедура обогащения твердых горючих ископаемых с использованием нефтеотходов/ Шендрик Т.Г., Симонова В.В., Жабская А.О., Белецкий В.С., Гавсевич Ю.В., Остапко И.Н.// Сб. научн. статей "Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов" Одесса: ОЦНТЭИ, 2001, с. 396- 400.

202. Гірничий енциклопедичний словник. т.І. (за редакцією В.С.Білецького). - Донецьк: Східний видавничий дім. – 2001. – 514 с.

203. Білецький В.С., Загнітко А.П., Манець І.Г. Вдосконалення української гірничої термінології // Донецький вісник НТШ, т. 1: Донецьк. – 2001. С.94-97.

204. Білецький В.С., Самилін В.М., Сергєєв П.В. Аналіз зміни характеристик вугільних шламів в умовах тривалого зберігання// Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Вип. 27. – Донецьк: ДонДТУ, 2001. С. 23- 28.

205. Білецький В.С. Сучасна наукова термінологія в навчальному процесі//”Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи”. - Зб. наук. праць. Вип. 1. – Донецьк: 2001. – С.94-96.2002

206. Білецький В.С., Золотко О.А. Новий “Гірничий енциклопедичний словник”//Уголь Украины. - No 1. – 2002. – С. 54.

207. Білецький В.С. Українські вугільні технології для ХХІ сторіччя//Матеріали науково-практичної конференції “Донбас 2020: наука і техніка виробництву. Донецьк, 05.02.2002-06.02.2002. - Донецьк: ДонНТУ, - 2002. – С. 118-123.

208. Білецький В.С. Золотодобувна підгалузь України // Донецький вісник НТШ, т. 2: Донецьк. – 2002. С.198-201.

209. Гірничий енциклопедичний словник. т.ІІ. (за редакцією В.С.Білецького). - Донецьк: Східний видавничий дім. – 2002. – 632 с.А2. Гуманітарні науки 1. Консолідація // Схід, No 1, 1995. С. 26-28.

 2. Українська діаспора (Довідник). Укладач В.С.Білецький. Донецьк: УКЦентр, 1995, 40 с.

 3. Формування сучасної української еліти / В.С.Білецький // Схід, No 3, 1995. - С.21-25.

 4. Перспективы и проблемы сотрудничества между “третьим сектором” Украины и России/ В.С.Белецкий// Материалы международной конференции “Россия и Украина на пороге ХХІ века”, Воронеж, 1997, секция “История и историография”, С.8-9.

 5. Проблеми розвитку третього сектору в Україні / В.С.Білецький // Схід, No 7. 1996. - С. 22-27.

 6. Стратегія і тактика проведення виборчої кампанії / В.С.Білецький // Схід, No 9, 10, 11. 1997.

 7. Мова як чинник консолідації сучасного українського суспільства / В.С.Білецький, В.Д.Радчук // Схід, No 5(12), 1997.- С.57-63.

 8. Українська національна еліта ХУІІ-ХУІІІ ст.: Феофан Прокопович / В.С.Білецький // Схід, No 9-10(18-17), 1997. - С.53-56.

 9. Проблеми формування української еліти / Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. - К.: Проблеми людини. - 1997. Т.6.- 597 с.

 10. Проблеми трансформації українського суспільства // В.Білецький, І.Сорока, Б.Шелегеда // Круглий стіл журналу “Схід”: Донецьк. 15 травня 1998р. No4(21), 1998. - С.43-45.

 11. Довідник громадських організацій Донеччини. Укладачі: В.С.Білецький, Є.В.Кістьянц. Донецьк: УКЦентр, 1998. - 64 С.

 12. Залучення іноземних інвестицій до України (реґіональний аспект)/ Ю.В.Макогон, В.С.Білецький // Збірник наукових праць за матеріалами доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Реґіональна політика України: наукові основи, методи, механізми”. Львів, 21-23 травня 1998, ч.ІІІ., Львів, С.262-268.

 13. Соціальний портрет Донбасу / В.С.Білецький // Збірник наукових праць за матеріалами доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Реґіональна політика України: наукові основи, методи, механізми”. Львів, 21-23 травня 1998, ч.ІІ., Львів, С.192-196.

 14. Ми йдемо! / В.Білецький, В.Оліфіренко, В.Тиха, М.Любенко, Ф.Олехнович, В.Ребрик, Г.Гордасевич, С.Єременко. Заг. Редакція В.Білецького. - Донецьк: Український культурологічний центр. - 1998. - 224 с.

 15. Прогноз розвитку України // Б.Гаврилишин, С.Грабовський, В.Білецький та ін. Круглий стіл журналу “Схід” - Схід. - No 7(24).- 1998 - С. 53-54.

 16. Мова і консолідація суспільства в націю/ Білецький В., Радчук В. // Слово і час, No 12, 1998. - С.81-86.

 17. Українська мова на Донбасі / В.С.Білецький // Матеріали наукової конференції “Українська мова: стан та перспективи” в Національному університеті ім.Т.Шевченка. - Київ, 5-6 лютого 1999 р., 3 с.

 18. Освіта в давній Україні-Русі / В.С. Білецький // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія Гуманітарні науки. - No 1. - 1999. - С.7-13.

 19. Концепція “Бог-Розум” - шлях до єдності інтелекту і віри / В.С.Білецький // Матеріали 5-ї міжнародної науково-практичної конференції “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”. - Донецьк, 21 травня 1999. С. 40-41.

 20. Електоральні настрої та наміри донеччан напередодні виборів Президента України / В.Білецький, І.Пасько, Г.Коржов, Я.Пасько // Схід, No 6(30), 1999. - С.35-44.

 21. До питання про штучний розум / В.С.Білецький // Матеріали :6-ї міжнародної науково-практичної конференції "Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості". – Донецьк, 5 листопада 1999 р.

 22. Білецький В.С. "Мозкові центри" у сучасному світі. 1. "Мозкові центри у США" // Схід. – No 6 (37), - 2000. – с. 32-33.

 23. Білецький В.С., Єременко С.Ф. Громадянське суспільство і проблема формування моральної особистості // Наука. Релігія. Суспільство. No 2, 2000. – с.62-63.

 24. Білецький В.С. Законодавчий фундамент незалежної України// Меркурій - No 6(126), червень 2001. С. 4-5.

 25. Білецький В.С. Незалежність України як закономірність// Меркурій - No 7-8(127-128), липень-серпень 2001. С. 5-6.

 26. Білецький В.С. Товариство “Україна-Світ” у Донецьку// Схід (спеціальний випуск) – серпень 2001. С. 19-21.

 27. Білецький В.С. “Третій сектор”: реалії сьогодення та виклики майбутнього // Тези наукової конференції “Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні”. Львів, 13-15 грудня 2001. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка. – С.99-102.

 28. Примітки до навчального посібника “Українська і зарубіжна культура” – загалом понад 50 приміток (Східний видавничий дім, 2001, 372 с.), обсяг прим. 0,5 друк. акр.

 29. Білецький В.С. Аналітичні центри в сучасному світі// Науково-технічна інформація, No 2, 2002. – с. 60-63.ІНШІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

А3. В галузі теорії і практики національно-демократичного руху України 1. Резонанс (про Ю.Дрогобича)// Наука і суспільство, 1988, No 11.

 2. Не шаровари а форпост Держави!// Жовтень, 1989, No І, с.73.

 3. Имени великого Кобзаря//Советский студент, 1989, No 3.

 4. Яким бути Товариству //Радянська Донеччина, ЗО травня 1989, No 103.

 5. Де ж привілеї... (у співавт.)// Культура і життя, 25 червня 1989. No 25.

 6. Если дорог украинский язык// Советский студент, 15 июня 1989.

 7. Діалог (листи)// Київ, 1989, No 5.

 8. З холодною головою і горячим серцем//Комсомолец Донбасса, 8 июля 1989.

 9. Стаємо до роботи (про Донецьке ТУМ)//Комсомолец Донбасса, 24 июля 1989.

 10. Товариство Т.Шевченка// Радянська Донеччина, 24 июля 1989.

 11. . Мира вам и счастья1 //Советский Карабах, 15 августа 1989, Арцах, м. Степанокерт.

 12. Сьезд РУХа. //Вечерний Донецк, 28 сентября 1989.

 13. . Ми - шевченківці//Вечерний Донецк, 28 октября 1989.

 14. Наша сила - в единстве//Боржоми, 12 октября 1989, Грузия.

 15. РУХ - антипод застою//Камирдрош, 24 жовтня 1989, Арцах, м. Степанакерт.

 16. Лист в Читацьку орбіту//Всесвіт, 1989, No І І, с. 185.

 17. "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь //Дніпро, 1989, No11, с.128-129.

 18. Слухи и факты// Вечерний Донецк, 7 декабря 1989.

 19. Мова наша материнська. "Радянська Донеччина", 6 грудня 1989.

 20. На рахунок 700105 // Літературна Україна, 21 грудня 1989.

 21. Відновити спустошені надра душі. "Слово", 1989, МЗ.

 22. Скоріше пень розквітне буйно... .2 //Культура і життя. ЗІ грудня 1989.

 23. Донеччина: кроки до відродження. //Поступ", 1990, No 2.

 24. Счет открыт//Вечерний Донецк, 10 мая 1990.

 25. .Сила - в єдності//Народна газета, травень 1990, No 4.

 26. На счет Товарищества Т.Шевченка// Макеевский рабочий, май 1990.

 27. ТУМ: рік перший// Радянська Донеччина, 20 червня 1990.

 28. Скликає "Дзвін-90"// Советский студент, 7 июня 1990.

 29. Як і де провести літо? (про “Дзвін-90”)//Досвітні вогні, 1990, No 4, с. 9.

 30. На Січ, до джерел! // Вечерний Донецьк, 19 июля 1990.

 31. Січ кличе. "Комсомолец Донбасса", 27 июля 1990,

 32. Реалістична позиція шахтарів// Досвітні вогні, М5, 1990.

 33. Олесь Доній - заступник голови РУХу// Комсомолец Донбасса, 3 ноября 1990.

 34. РУХ в новом качестве// Вечерний Донецк, 5 ноября 1990.

 35. Нас врятує громадянська згода// Радянська Донеччина, 27 листопада 1990.

 36. Донецьк іде за Львовом// Слово, No 19, жовтень 1990.

 37. За лаштунками галасу3 //Слово, No 19, жовтень 1990.

 38. Донецьке "Відродження”// За вільну Україну, No б, 10 травня 1991.

 39. Нема місця українцям// Досвітні вогні, No 8, грудень 1990.

 40. Фільм про Василя Стуса// За вільну Україну, No 9, 1991.

 41. Рік другий. Що далі?// Слово, No 4, 1991.

 42. Донеччина: політичне сьогодення та перспектива на майбутнє// Слово, No 14, 1990.

 43. ТУМ: рік другий. Що далі?// КомсомолецДонбасса, февраль 1991.

 44. Звучить на Донбасі рідна мова // Календар 1991р. (листок за ЗО травня).

 45. КД- жити!//Комсомолец Донбасса, No166, ЗІ августа 1991.

 46. И не стало флага... . // ВечернийДонецк, No174(5447), 10 сентября 1991.

 47. Які закони визнають? // Вечерний Донецк, No 162 (287), 6 сентября 1991.

 48. Скільки ж чекати? // Город, 5-11 августа 1991.

 49. Чьи голы в ворота демократов?// Жизнь, 25 июня 1991.

 50. "Я захоплена Україною"// Город, No 20(24), ЗО сентября - 6 октября 1991.

 51. Независимость - залог арогресса// Советский студент, No 26(1714), 27 сентября 1991.

 52. В літо 500-е// Донбас літературний, 1991.

 53. Форум интеллигенции Украины//"ВечернийДонецк, 18 сентября 1991.

 54. Козацькими шляхами// Комсомолец Донбасса, 9 сентября 1991.

 55. Быть Украйно независимой (интервью)// Комсомолец Донбасса, 19 сентября 1991.

 56. Козацькими шляхами// Социалистический Донбасс, 11 октября 1991.

 57. Свято, яке ще прийде// Приазовский рабочий, 10 октября 1991.

 58. Донеччина: рік 1990// Свобода, No 11-15, 1990, Нью Йорк.

 59. Повинитися перед народом// Донбас літературний, No 4, 1991.

 60. Народний РУХ України: програма виконама. Що далі?// Східний часопис, NoІ, січень 1992.

 61. Бліц-погляд на зарплату:1700 проти 5554 // Східний часопис, No 1, січень 1992.

 62. Донбас увійде в ринок по своєму (інтерв'ю)// Східний часопис, No 1, січень 1992.

 63. Козацтво на Донбасі?5// Східний часопис, No І, січень 1992.

 64. Сенсація // Східний часопис, No 1, січень 1992.

 65. Український Донбас - екологічна катастрофа6 // Східний часопис, No 1, січень 1992.

 66. 509 років тому 7 // Східний часопис, No 1, січень 1992.

 67. Рандеву у мерії // Східний часопис, No 2, лютий 1992.

 68. Номенклатура окопалася (інтерв'ю з Вячеславом Чорноволом) // Східний часопис, ¹2, лютий 1992.

 69. Ціни зупинилися і... падають? //Східний часопис, ¹ 2, лютий 1992.

 70. Ех, землячки... 8 // Східний часопис, No З, березень 1992.

 71. "Малорос '' - це звучить гордо? // Східний часопис, No З, березень 1992.

 72. На Богдановій горі 9// Східний часопис, No З, березень 1992.

 73. А що українські козаки? // Східний часопис, No 4, квітень-травень 1992.

 74. Повторюється 1918 рік (інтерв'ю з Юрієм Бадзьо) // Східний часопис, No 4, квітень-травень 1992.

 75. Нас просто грабують ? 10 // Східний часопис, No 4, квітень-травень 1992.

 76. "Східний часопис" для всіх// Донбас літературний. 1992.

 77. Українська мова: міфи і дійсність // Культура Донбасу, No 3 (8), 1992.

 78. СНГ очолив РУХ // Східний часопис, NoЗ, березень 1992.

 79. Україна: погляд з Вашінгтона (інтерв'ю з Б. Футеєм) // Східний часопис, No З, березень 1992.

 80. Заведомая ложь тиражом 300 тисяч // Акцент, березнь 1992.

 81. Шлях України-радикальні реформи // Східний часопис, No 5, червень 1992.

 82. Українське козацтво попереджає // Східний часопис, No 5, червень 1992.

 83. Доведеться перехворіти або робити щеплення // Східний часопис. No 5, червень 1992.

 84. Вечорниці в "Лотосі" і прапор на флогштоці // Східний часопис, ¹ 5, червень 1992.

 85. Народний РУХ // Сільська Донеччина, 16 липня 1992.

 86. Вирушали в дорогу козаченьки // Східний часопис, No 7, серпень 1992.

 87. Курорти України // Східний часопис, No 7, серпень 1992.

 88. розкол чи розвій? // Східний часопис, No 6, липень 1992.

 89. Що нового в "Новій Україні” ? // Східний часопис, No б, липень 1992.

 90. Зустрічі на форумі // Східний часопис, No 8, вересень 1992

 91. Кизил-таш - червоний камінь // Східний часопис", No 8, вересень 1992.

 92. Росія образилася і... цупить гроші. А ми ловимо гав? // Східний часопис, No 9, жовтень 1992.

 93. Ідеї для XXI століття // Східний часопис, No 9, жовтень 1992.

 94. Інтерв 'ю в штабі РДК // Східний часопис, No 9, жовтень 1992.

 95. Загадка герба України // Східний часопис, No 9, жовтень 1992.

 96. Жовтень. Київ. Майдан Незалежності // Східний часопис, No ІО, жовтень 1992.

 97. УПА плюс Червона Армія: спільний похід // Східний часопис, No ІО, жовтень 1992.

 98. "Мінхем-92" // Східний часопис, No 10, жовтень 1992.

 99. Ходять чутки про казкові заробітки // Східний часопис, No 1О, жовтень 1992.

 100. Фіаско політичних передбачень Тамари Глоби // Східний часопис, No 11, листопад 1992.

 101. Чікаго-Донецьк // Східний часопис, No 11, листопад, 1992.

 102. І СІЧНЯ // Східний часопис, No 14, 17-31 грудня 1992.

 103. Друга Атлантида 11 // Східний часопис, No 2 (16), 17-31 січня 1993.

 104. Увага: третій канал УТ 12// Східний часопис, No 2 (16), 17-31 січня 1993.

 105. Браво, пані Людмло! // Східний часопис. No 5 (19), 1-13 березня 1993.

 106. Рубають ліс // Східний часопис, No 9(23), 1-15 травня 1993.

 107. Незалежний Міжнародний університет "Києво-Могилянська Академія“13 // Східний часопис, No ІО (29), 16-31 травня 1993.

 108. Позиція Народного РУХу України 14 // Східний часопис, No 12 (26), 16-31 червня 1993.

 109. Українська служба Бі-Бі-Сі в Донецьку 15 Східний часопис, No ІЗ (27), б липня 1993.

 110. У Донецькому політехнісному16 // Східний часопис, No 14 (28), ІЗ липня 1993.

 111. .Дайте кращого життя ! 17// Східний часопис", No 14 (28), ІЗ липня 1993.

 112. Кому що вигідно 18 Східний часопис, No 17 (ЗІ), 3 серпня 1993.

 113. Шахтарям словники потрібні // Східний часопис, No 17 (ЗІ), 3 серпня 1993.

 114. Конференція УРП19 // Східний часопис, No 17 (ЗІ), 3 серпня 1993.

 115. Спектр подій20 Східний часопис, No 19 (33), 17 серпня 1993.

 116. Негаразд, панове російські офіцери21 Східний часопис", No 19 (33), 17 серпня 1993.

 117. Прапор - на Говерлі! // Східний часопис. No 20 (34), 21 серпня 1993.

 118. Свято, на яке чекала все життя // Східний часопис, No 26 (39), 5 жовтня 1993.

 119. Телебачення сьогодні і завтра // Східний часопис, No 26 (39), 5 жовтня 1993.

 120. З творчим візитом до Америки22 Східний часопис", No 32 (45), 16 листопада 1993.

 121. Впертий Фред вростає в Донбас 23 // Східний часопис. No 32 (45), 16 листопада 1993.

 122. Кінець світу не настав 14 листопада24 Східний часопис, No З3 (46), 23 листопада 1993.

 123. Два роки на Донбасі // Східний часопис", No ЗЗ (46), 23 листопада 1993.

 124. "Орирламма'' - "золотий вогонь "25// Східний часопис, ¹ 34 (47), ЗО листопада 1993.

 125. Ліберали готуються брати владу26 Східний часопис, ¹ 34 (47), ЗО листопада 1993.

 126. Осіння ластівка (перше видання підручника українською мовою в Донецькому політехнічному інституті) // Східний часопис. No 35 (48). 7 грудня 1993.

 127. Для чого приїхав радник посольства Росії на Донеччину?27// Східний часопис, М35 (48), 7 грудня 1993.

 128. Донецьке Товариство Української мови діє! // Донеччина. 11 лютого 1993.

 129. Створено Асоціацію українських журналістів Донеччини// Українські вісті, 14 листопада 1993, Дейтройт (США).

 130. Ансамбль, ЩО співає новою методою // Свобода, число 198, 1994. Джерсі Сіті (США)

 131. Малиновий клин28 Козацький край", ¹ 8(9). 1994.

 132. Що чекати від нової Верховної Ради?29 // Козацький край. No 5(6). 1994.

 133. V Всеукраїнські збори Народного РУХу України // Козацький край. ¹ 5(6). 1994 .

 134. Кальміуська паланка30 // Козацький край, No 4(5), 1994.

 135. Шевченко і Гоголь31// Козацький край, No 4(5), 1994.

 136. Сергій Шахрай розвіює надії І Конгресу українців Російської Федерації // Козацький край, No 3(4). 1994.

 137. Вибори в Парламент України мовою цифр // Козацький край, ¹ 3(4), 1994

 138. США по-дружньому підтримали Україну в складний для неї час32 // Козацький край, No 3(4), 1994.

 139. 100 років Українському футболу Козацький край, No 3(4), 1994.

 140. Низовики вважають: не кожному бути козаком33 // Козацький край, No 2, 1994.

 141. Вчений - першодрукар (роковинам Ю. Дрогобича) // Козацький край, No 2, 1994.

 142. Білл Клінтон: США швидко йдуть вперед у відносинах з Україною34 // Козацький край, No 2, 1994.

 143. Кримський камінь спотикання України35 // Козацький край, No 2, 1994.

 144. Гімн, Герб, Прапор України36 // Козацький край, No1, 1994.

 145. Три погляди на ядерне саморозброєння України37// Козацький край. No 1, 1994.

 146. "Чорноморська хвиля" в Криму // Східний часопис, No 22(73), 1994.

 147. Що стримує приватизацію? // Східний часопис, No 11 (62), 1994.

 148. Коли за справу беруться люди ділові ... // Східний часопис. No 8(59). 1994.

 149. Шеварнадзе в Донецьку? // Східний часопис, No 3(54), 1994.

 150. Урбана приймає вчених38 // Донеччина, 20 липня 1995.

 151. “Я просто чесно жив і живу “ ( про відомого діяча української діаспори в США Ю.Іхтіарова) // Світлиця, 15 вересня 1995.

 152. Донеччанин з Філадельфії // Восток-Запад, No 4(22), жовтень 1995.

 153. Любов гідна поваги й наслідування // Донеччина, No 103 (14295), 19 жовтня 1995.

 154. Стриманий оптимізм ( проблеми формування української еліти на Донбасі) // Голос України, No 205 (1205), 28 жовтня 1995.

 155. Консолідація // Час-Тайм, 17 листопада 1995.

 156. Український культурологічний центр у Донецьку // Донеччина, 23 січня 1996.

 157. Національна еліта та інтелектуальний потенціал України // Донеччина, 7 травня 1996.

 158. Знайомтеся: “Схід” // Донеччина, 28 травня 1996.

 159. “Ми йдемо!” // Світлиця, 28 травня 1996.

 160. Казаки и раскольники // Вечерний Донецк. No 9(6721), 20 января 1998.39

 161. 10 років Донецькому обласному Товариству української мови ім. Т.Г.Шевченка //Доповідь на обласній науково-практичній конференції “Українська мова та культура на Донбасі”. - 23 січня 1999 р.- Донецьк. - 4 с.

 162. “Українська мова: стан та перспективи”(інтерв'ю)//Українське слово. - ч.7, 18 лютого 1999, С.12.

 163. “Ми йдемо!” // “Свобода”, число 8, 18 лютого 1999.

 164. У Донецьку є два українські товариства // “Свобода”, число 16, 16 квітня 1999.

 165. Формуємо нову еліту // Світлиця, 1 червня 1999.

 166. “Козак Мамай” навчає у козацькому краї // Донбас. – 2000. – с. 59-62.

 167. Вважаємо правильним шлях конкретних вагомих акцій, проектів // Український форум. – ч. 28-29 (79-80), серпень 2000.

 168. Із течії премилого Славути… // Світлиця , No 63 (14763) від 10 листопада 2000 р.

 169. “Я не перетворив своєї музики на бізнес” (Історія Джима Кука)// Україна молода, No 33 (1596) від 20 лютого 2001 р.

 170. Слово про мову (Інтерв'ю)//Донбасс, No 94(20233), 23 травня 2002, с. 8.1Разом з П.Пшеничним ;
2 Разом з В.Тихою та І.Шутовим ;
3 Під псевдонімом Володимир Борисенко;
4 Під псевдонімом Олесь Горовий ;
5 Під псевдонімом Володимир Чирва;
6 Під псевдонімом Володимир Вільнянський ;
7 Під псевдонімом Петро Плай ;
8 Під псевдонімом Олесь Горицвіт;
9 Під псевдонімом Володимир Чирва ;
10 Під псевдонімом Петро Брик;
11 Під псевдонімом Вадим Влад ;
12 Під псевдонімом Роман Тар'ян ;
13 Під псевдонімом Вадим Влад ;
14 Під псевдонімом Вадим Влад ;
15 Під псевдонімом Вадим Влад ;
16 Під псевдонімом Вадим Влад ;
17 Разом з М.Миколаєнком ;
18 Під псевдонімом Роман Тар'ян ;
19 Під псевдонімом Вадим Влад;
20 Під псевдонімом Роман Тар'ян ;
21 Під псевдонімом Володимир Запорізький ;
22 Під псевдонімом Вадим Влад;
23 під псевдонімом Роман Тар'ян ;
24-26, 29, 31, 35, 36, 38 під псевдонімом Вадим Влад;
27, 34 під псевдонімом Роман Тар'ян ;
28, 33 під псевдонімом Володимир Чирва;
32, 37 під псевдонімом Роман Романів;
39разом з М.Пантелюком та Ю. Пащевським;А4. Науково-популярні, публіцистично-наукові та публіцистичні праці

 1. А може - біоґенез? / В.С.Білецький // Знання та праця, - No 11, 1980.

 2. Легенда Богданової гори / В.С.Білецький // Україна, - No 11, 1983.

 3. Підозрюються пришельці? / В.С.Білецький // Знання та праця, - No 6, 1984.

 4. Многоликая жизнь / Белецкий В.С. // Вечерний Донецк, No 211, 13.09.1988.

 5. Запрошує “Всесвіт” /В.С.Білецький // Радянська Донеччина, 26 березня 1989.

 6. Открыт для всех / В.С.Белецкий // Комсомолец Донбасса, 1 июля 1989.

 7. "Мінхем-92" // Східний часопис, No 10, жовтень 1992.

 8. ТЕС - альтернатива АЕС / В.Білецький, А.Макаров // Східний часопис, 1993.

 9. Українські вугільні технології: погляд у ХХІ сторіччя / В.С. Білецький // Деловые вести, No12(73), 1998.- С. 3.

 10. Вибери своє майбутнє1 - Передвиборний інформблок No1. Донецьк: УКЦентр. - 1999. - 40 с.

 11. Вибери своє майбутнє1 - Передвиборний інформблок No2. Донецьк: УКЦентр. - 1999. - 40 с.

 12. Вибери своє майбутнє1 - Передвиборний інформблок No3. Донецьк: УКЦентр. - 1999. - 40 с.

 13. “Солоне” вугілля: бути чи не бути?/ В.С.Білецький // Деловые вести, No 125-126, жовтень 2001.

 14. Технологія ХХІ сторіччя// Деловые вести, No 137-138, грудень 2001.

 15. Я думаю, що…// Деловые вести, No152-156, червень 2002.

 16. Шановні колеги!// Сбойка. No 2(60), лютий-березень 2002, с. 17.1У співавторстві зі Св.Єременко, І.Паськом, В.Оліфіренко, В.Заблоцьким, В.Кіпенем та ін.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...