пошук:  

>> Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської. Бібліографічний показчик

У розділах: [Книговидання, бібліотечна справа]

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

До 75-річчя від дня
заснування бібліотеки

Донецька обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської:
сторінки історії та сучасність
(1926-2001 рр .)

Бібліографічний покажчик
Вип. 2.

Донецьк 2001
ББК 91.9: 78.3

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: Сторінки історії та сучасність (1926-2001 рр.): Бібліогр. покажч. Вип.2. / Донец. упр. культури облдержадміністрації, Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської; Уклад.: Т.М. Дрьомова, Г.М. Вальдовська, І.Є. Корольова, О.В. Башун; Наук. ред. О.В. Башун; Ред.: Ю.О. Лебедєва, О.Г. Полева; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 2001. - 60 с.

Покажчик підготовлено до 75-річного ювілею бібліотеки з метою вивчення історії, діяльності бібліотеки, визначення місця бібліотеки в історії бібліотечної справи України. Розрахований на істориків, працівників бібліотек, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів вузів та широке коло читачів.

Укладачі: Т.М. Дрьомова, Г.М. Вальдовська, І.Є. Корольова, О.В. Башун
За участю: В.І. Копійка
Науковий редактор: О.В. Башун, канд. пед. Наук
Редактори: Ю.О. Лебедєва, О.Г. Полева.
Відповідальний за випуск: Л.О. Новакова, засл. працівник культури.

Рекомендовано до друку Вченою радою Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської
(протокол від 08.11.2001 р.)

© Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

ЗМІСТ

Передмова
Історія бібліотеки
Діяльність бібліотеки.
До Всеукраїнського дня бібліотек
Бібліотечні фонди. Каталоги
Форум "Книжкова справа Донбасу"
Інформаційно-бібліографічна робота
Бібліотечне обслуговування читачів
Форми обслуговування та масові заходи
Клуби за інтересами
Читацькі конференції, прем'єри, презентації книг
Круглі столи
Тематичні вечори
Книжкові виставки.
Перегляди літератури.
Аматорські виставки
Краєзнавча робота
Науково-методична та дослідна діяльність
Бібліотека канадсько-українського центру
Донецьке обласне відділення Української
Про співробітників бібліотеки
Видавнича діяльність бібліотеки
Видання бібліотеки
Аналіз діяльності бібліотек області
Матеріали з досвіду роботи
Методико-бібліографічні матеріали
Листки-сигнали
Бібліографічні посібникиВід укладачів

Даний покажчик підготовлено до 75-річчя від дня заснування Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської. Він являє собою хронологічне продовження раніше виданого покажчика до 70-річного ювілею бібліотеки.*

У посібнику зібрано видання бібліотеки і літературу українською та російською мовами, що вийшла за період ІІ півріччя 1996 р. -- жовтень 2001 р. При складанні покажчика були використані книги, брошури, статті з наукових збірників, журналів, видань, що продовжуються, газет, матеріали науково-практичних конференцій, методичні, бібліографічні та інформаційні матеріали, публікації працівників бібліотеки в межах України, а також публікації співробітників обласної бібліотеки в чужоземних виданнях та статті іноземних фахівців, присвячених бібліотеці. Ювілейні статті, матеріали ювілейної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня заснування бібліотеки також представлені в цьому покажчику. Звертаємо увагу читачів, що до покажчику включено таке важливе для історії бібліотеки видання, як пам'ятка читачеві про Шевченка Т.Г. (1939 р.), яке було виявлене в фонді бібліотеки після виходу попереднього випуску покажчика.

Бібліографічні записи розташовані в систематичному порядку за напрямками роботи бібліотеки.

Основні розділи:
1. Історія бібліотеки.
2. Діяльність бібліотеки.
3. Видавнича діяльність.

У межах розділів, підрозділів, рубрик література розташована за хронологією.

Видання кожного року представлені у такій послідовності: книги, статті з журналів, газет. При необхідності подано короткі анотації.

Позиції в посібнику пронумеровані, бібліографічні записи не дублюються, використовується система посилань.

У порівнянні структури з першим випуском покажчика (1996 р.) до розділу "Діяльність бібліотеки" включено нові підрозділи, що дають уявлення про розвиток бібліотеки, сучасний рівень обслуговування, пошуки нових джерел розповсюдження книги. До речі, виділено підрозділ "До Всеукраїнського дня бібліотек", де зібрані матеріали про підготовку та проведення цього свята в обласній бібліотеці. Література в підрозділі "Форум "Книжкова справа Донбасу" дає уявлення про нетрадиційні форми розповсюдження книги, зв'язки з видавничими та книготорговельними організаціями, про свято книги в Донбасі. Крім того, покажчик доповнено такими підрозділами, як "Маркетинг. Фандрейзинг", "Бібліотечна асоціація", "Про співробітників бібліотеки".

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: Сторінки історії і сучасність (1926-1996 рр.): Бібліогр. покажч. / Донец. обл. упр. культури, Донец. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської; Уклад.: Т.М. Дрьомова, Л.П. Свіркова, О.В. Башун; Наук. ред. О.В. Башун; Ред.: Ю.О. Лебедєва,

Г.М. Вальдовська; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1996. - 82 с.

Бібліографічний опис складено згідно з ГОСТ 7.1-84, скорочення з ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93. В аналітичному бібліографічному опису газет м. Донецька та газет, в назвах яких присутні топоніми, нема вказівок на місце видання. Для бібліографічного опису видань, на сторінках яких розпилена інформація про обласну бібліотеку, прийнято методичне рішення щодо скорочення опису матеріалів "Із змісту".

Допоміжний апарат складають список скорочень та іменний покажчик.

Видання розраховане на дослідників у галузі теорії та історії бібліотекознавства, видавничої справи, працівників бібліотек, краєзнавців, широке коло читачів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської.

вул. Артема, 84, м. Донецьк, 83055Історія бібліотеки

1.ПЛАТОНОВА Л. Пока жива библиотека -- жив народ: К 70-летию Донецкой областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской // Класс. - 1996. - No 10. - С.7.

2.БАШУН Е.В. В книгах крылатых -- ума палата // Донбасс. - 1996. -27 нояб. - (Юбилей). До 70-річчя ДОУНБ.

3.НОВАКОВА Л.А. 70 - пора юности и надежд: [Беседа с директором ДОУНБ Л.А. Новаковой / Записал В. Герланец] // Веч. Донецк. -- 1996. - 27 нояб. - (Юбилеи).

4.БАШУН О. Світоч знань і культури // Донеччина. -- 1996. - 28 листоп.

5.ШЕПИТЬКО О. 70 лет -- а как молода!// Акцент. -- 1996. - 30 нояб.

6.70 -- ВОЗРАСТ мудрости // Энди. -- 1996. -- Дек. (No8). -- Прил. к газ. "Негоциант".До 70-річчя ДОУНБ.

7.ГЛАВНОЙ библиотеке -- 70 // Донбасс. -- 1996. - 3 дек. -- (Культ. неделя Донбасса).

8.ГЕНОВ Н. Поздравления, подарки // Веч. Донецк. -- 1996. - 10 дек. До 70-річчя ДОУНБ.

9.ЩУРОВ Г. Вселенная на улице Артема // Донец. новости. - 1996. - 5-11 дек. (No 49). - С.13. Про історію створення бібліотеки.

10.[ПОЗДОРОВЛЕННЯ редакції "Східного часопису" Донец. обл. наук. б-ці ім. Крупської до 70-річчя від дня заснування] // Схід. часопис. - 1996. - 21 груд.

11.БАШУН О. Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці -- 70 років // Бібл. вісн. -- 1997. - No1. - С.18-19.

12.БАШУН Е.В. Страницы истории Донецкой ОУНБ // Донецька обласна наукова б-ка ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність. - Донецьк, 1998. - С.3-7.

13.НОВАКОВА Л. Главная библиотека Донбасса // Всё. -- 1998. - No3. - С.63.

14.НОВАКОВА Л. Областная и лучшая: Обл. б-ке им. Крупской -- более 70 лет: [Беседа с директором Л. Новаковой / Записала А. Ряшина] // Жизнь. - 1998. -- 26 сент. - (К Дню библиотек).

15.РОДНОЙ город: вчера и сегодня // Веч. Донецк. -- 1999. - 21 мая. Фото будинку бібліотеки (1944 р).

16.БЕЛОУС А. Краски юга и тона истории // Приазов. рабочий. -- Мариуполь, 1999. - 4 авг. За проектом художника-архітектора з Маріуполя Н.І. Нікаро-Карпенка оформлено інтер'єр будинку ДОУНБ.

17.ВІЗИТНА картка Донецька // Донеччина. - 1999. - 4 листоп. Сувенір із зображенням бібліотеки.

18. ДОНЕЦЬКІЙ обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Н.К. Крупської - 75! // КАЛЕНДАР знаменних і пам'ятних дат Донецької області. 2001 рік: Бібліогр. довід. - Донецьк, 2000. - С.48-50.

19.СТОЛЯРОВ Н. Три дня рождения областной библиотеки // Сел. жизнь. -- 2000. - 8-14 мая. (No 17). -- С. 4.
Історія будівництва бібліотеки. 1936-1983 рр. У 1983 р. рішенням Донецької обласної Ради народних депутатів будинок бібліотеки взято під державну охорону.

20.НОВАКОВА Л.О. Потужний інформаційний центр: [Інтерв'ю з директором ДОУНБ Л. Новаковою / Записала Н. Сивочуб] // Обличчям до обличчя. -- 2001. - No1. -- С.18-20.

21.ВОЙКОВА Н. Помощь ко дню рождения: В этом году исполн. 75 лет обл. б-ке им. Крупской. Именинников принято поздравлять, что мы и делаем. А для начала маленький экскурс в историю // Донец. новости. -- 2001. - 12 -- 18 апр. (No15). - С.23.

22.РЕШЕТОВ И. Хранилище разума // Акцент. -- 2001. -- 16 мая. Вірш, присвячений 75-річчю ДОУНБ.

23.МАРТЫНОВ М. Главная библиотека области // Жизнь -- неделя. -- 2001. - 24-30 мая. -- С.3. Про архітектуру ДОУНБ.

24.ГОРДЕЕВА И. Наш верный друг -- книга!: Нынеш. год для Донец. обл. универс. науч. б-ки им. Крупской -- юбилейный. 75 лет со дня ее основания будет отмечать высокопроф. коллектив // Веч. Донецк. -- 2001. -- 23 июня. -- (Юбилеи).

25.НОВАКОВА Л.О. Інформаційний та духовний центр Донбасу // Меркурий. - 2001. - No 7/8. - С.50-51.

26.ТЕМИРОВА И. Библиотека им. Крупской возрождается // Донец. новости. -- 2001. -- 9-15 авг. (No 32). -- С. 3.
Про реставраційні роботи в бібліотеці.

27.ОБЛАСТНОЙ библиотеке имени Крупской -- 75 лет // Меркурий. -- 2001. -- No 9. -- С. 17.

28.ГОРНИЙ А. Библиотека -- загляденье // Веч. Донецк. -- 2001. -- 1 сент. (Город хорошеет).
Про оновлення фасаду ДОУНБ.

29.ДОНЕЦКОЙ областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской -- 75! // Сел. жизнь. -- 2001. -- 21 сент. (No 34). -- С. 4. -- (Нетленная сокровищница).

30.ЗЕЛЬДИНА Э. Нашей библиотеке -- 75! // Наш дом. -- 2001. -- 22 сент. (No 12). -- С.1.

31.ЛАВРИНЕНКО Ж. Библиотека имени Крупской принарядилась к юбилею: Реставрац. работы продолжаются и после торжеств. мероприятий // Жизнь. -- 2001. -- 22 сент. -- (Облик города).

32.ГИМН, посвященный 75-летию храма книги // Жизнь. -- 2001. -- 26 сент.

33.МУСАТОВА Л. Храм знаний: Посвящаю б-ке им. Н. Крупской: [Стихи] // Донеччина. -- 2001. -- 27 верес.

34.ПАТРИЧА Д. Кладезь мудрости: [Стихи, посвященные] коллективу обл. б-ки им. Крупской, отмечающему со своими читателями 75-летие б-ки // Веч. Донецк. -- 2001. -- 28 сент.

35.НОВАКОВА Л.А. Культурный центр края: Донец. обл. универс. науч. б-ке им. Н.К. Крупской -- 75 лет: [Беседа с директором б-ки Л.А. Новаковой / Записал Л. Рубинштейн] // Позиция. -- 2001. -- 28 сент. -- 3 окт. (No 36). -- С. 4. -- (Рабочие юбилеи).

36.СЛАВКО В. У главной библиотеки Донетчины -- юбилей // Веч. Донецк. -- 2001. -- 2 окт.

37.БИБЛИОТЕКЕ имени Крупской -- 75 // Вперед. - Артемівськ, 2001. -- 4-5 жовт. (No 111). -- С.2. -- (Отовсюду).

38.ГРОСОВ А. Первые 75 лет! // Наш дом. -- 2001. -- 6 окт. (No 14). -- С. 4. -- (Юбилей).

39.ВАСИЛЕНКО А. Храму книжной мудрости -- 75 // Веч. Донецк. -- 2001. -- 13 окт. -- (Из глубин памяти).ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

40.УКРАЇНА бібліотечна / [Уклад. та наук ред. В. Бабич та ін]. - К.: НПБ України, 1996. -- 91, [1]с. -- ( До ІІ Всеукр. конгресу бібліотекарів.) ДОУНБ. - С. 21-28, 84, 86, 89.

41.ГРОСОВ О. Еволюція бібліотек у новій технічній та соціокультурній ситуації // Схід. - 1996. - No7. - С.43-51.

42.ТИМОШЕНКО А. Кто согреет читателя? // Жизнь. - 1996. - 2 нояб. Про капітальний ремонт бібліотеки.

43.НОВАКОВА Л. "Жизнь" помогает выжить // Жизнь. -- 1996. -- 30 нояб. Про роботу ДОУНБ.

44.У БИБЛИОТЕКАРЕЙ давно нет денег ... даже на хлеб // Позиция. -- 1996.- 6-13 дек. (No 47). - С.3. - (Отчаяние).
Про низьку заробітну плату бібліотекарів.

45.РЯШИНА А. Библиотекари [обл. б-ки им. Крупской] готовы к стачке // Жизнь. -- 1997. -- 18 янв.

46.ЗЕЛЬДИНА Э. Страна читающих людей уже в прошлом. И все же… // Жизнь. -- 1997. - 30 янв. Фоторепортаж про ДОУНБ.

47.ЛОБОВА Е. Как дела, библиотека имени жены Ленина?: В сравнительно недалеком социалист. прошлом наша страна гордилась тем, что она -- самая читающая в мире. Что ж, дорогие читатели, у нас для вас хорошая новость: в нашей новомод. укр. действительности читающих стало даже больше. Правда, по другим причинам // Городъ. - 1997. - 13 февр. (No 6). -- С. 10. -- (Культура).

48.ВШАНУЙМО пам'ять поета // Донеччина. - 1997. -- 27 листоп.

Пропозиція присвоїти ім'я поета В. Сосюри ДОУНБ.

49.РЯШИНА А. Как закрыли областную библиотеку им. Крупской по ложной информации о теракте // Жизнь. - 1997. - 16 дек.

50.ДОНЕЦЬКА обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність: (до 70-річчя від дня заснування): Матеріали наук.-практ. конф. 27-28 листоп. 1996 р., м. Донецьк / Донец. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської / Редкол.: Л.О. Новакова, О.В. Башун, Ю.О. Лебедєва, Л.О. Карлова. -- Донецьк, 1998. - 54 с.

51.НОВАКОВА Л.А. Современное состояние и концептуальные основы развития Донецкой ОУНБ // Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність - Донецьк, 1998. - С.7-12.

52.ОГЛЯД науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991-1995 рр. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України; Склад.: Л.М. Любаренко, О.О. Мастипан; -- К., 1998. - 135с. -- Бібліогр в кінці розд.
Про соціологічне дослідження "Динаміка зростання чисельності студентів в ОУНБ ім. Н.К. Крупської та оптимізація їх обслуговування 1994-1995 рр." - С.28. Про ДОУНБ. -- С. 131-133.

53.ПРОКОШЕВА Т. Державна політика в галузі бібліотечної справи на сучасному етапі // Бібл. планета. -- 1998. - No1. -- С.6-7. ДОУНБ. - С. 7.

54.НОВАКОВА Л. Наивный вопрос // Акцент. -- 1998. -- 3 февр. Про хід ремонтних робіт у ДОУНБ.

55.ГРОСОВ О. Законодавство України та регіональна бібліотечна політика // Бібл. вісн. -- 1998. - No3. - С.51.

56.НОВАКОВА Л.: "Государство нас не ценит":[Беседа с директором ДОУНБ Новаковой Л.] / Записал Е. Казимирченко // Мелочи жизни. - 1998. - 5 марта. -- Прил. к газ. "Жизнь".

57.ВАШ билет: В скором времени читатели обл. б-ки им. Крупской получат взамен обыч. чит. билетов пластиковые, со штрих-кодом и магнит. полосой // Веч. Донецк. -- 1998. - 14 апр. -- ( 24 часа).

58.В БИБЛИОТЕКУ вас пропустит автомат: Читатели обл. б-ки им. Крупской вскоре получат взамен обыч. читат. билетов пластиковые, со штрих-кодом и магнит. полосой // Макеев. рабочий. - 1998. - 21 апр. - (Донец. новости).

59.СОЛОВЕЙ О. Міжнародна конференція в Донецьку // Літ. Україна. - 1998. -- 2 трав. - С.1.
Пропозиція про присвоєння бібліотеці імені В. Стуса.

60.ВОЙКОВА Н. Библиотеки умирают тихо // Донец. новости. -- 1998. -- 26 нояб. -- 2 дек. (No 47). -- С. 17.
Про проблеми в обласній бібліотеці ім. Н.К. Крупської.

61.БАШУН О. Обласна універсальна наукова бібліотека як культурно-інформаційний центр регіону // Вісн. Кн. палати. - 1998. - No 12. - С.6-9. -- Бібліогр.: С. 9.

62.ПРОКОШЕВА Т. Сучасні тенденції бібліотечної політики: (Виступ на Всеукр. наук.--практ. конф. "Бібліотека. Інформація. Суспільство.") // Бібл. планета. -- 1999. - No 1. -- С. 5-8. Бібліотеки Донецької обл. -- С. 6.

63.ГОРОД родной // Веч. Донецк. --1999. -- 6 февр. Фото бібліотеки / (А. Васильєв).

64.ЖУРОВ Г. Я прибыл из Нью-Йорка…: [Интервью с Г.В. Журовым, советником департамента здравоохранения Нью-Йорка / Записал В. Пак] // Веч. Донецк. -- 1999. -- 11 февр. Про пластиковий читацький квиток ДОУНБ та роботу бібліотек США.

65.РУБИНШТЕЙН Л. Без права передачи: Библиотека им. Крупской вступает в новую эпоху // Моя семья. -- 1999. -- 16 февр. -- Прил. к газ. "Донбасс". Про використання пластикового читацького квитка.

66.ПРОКОШЕВА Т. ОУНБ як центр регіональної бібліотечно-інформаційної системи: (Виступ на круглому столі "Регіон. бібл. політика на сучас. етапі") // Бібл. планета. -- 1999. - No 3. -- С. 7-12. ДОУНБ. -- С. 7-12.

67.НОВАКОВА Л. На засадах взаєморозуміння // Укр. культура. -- 1999. -- No 5. -- С. 6-7. -- (Джерела книжкові). Про досвід роботи ДОУНБ.

68.ИЗ ПРЕТЕНДЕНТОВ в номинанты // Негоциант. -- 1999. -- 11-17 авг. (No 30). -- С. 24. Серед претендентів на нагороду "Золотий Скіф"--99 -- ДОУНБ.

69.ВОВЕНКО В. Вывески подвели 50-летнего безработного, который пытался стащить их [с здания ДОУНБ] // Донбасс. -- 2000. -- 26 янв.

70.ПОБЕДИТЕЛИ и номинанты конкурса на соискание ежегодной награды "Золотой Скиф" - 99 // Негоциант. -- 2000. -- 16-20 февр. (No 6). -- С. 30. Серед номінантів "За розвиток культури регіону" -- ДОУНБ.

71.ПРОКОШЕВА Т. Бібліотека і влада // Бібл. планета. -- 2000. - No 3. -- С. 7-9. ДОУНБ. -- С. 7.

72. З ПРАКТИКИ роботи бібліотек України: Матеріали до огляду наук. - метод. діяльності держ. б-к України за 1998-1999 рр. // Бібл. Планета. -- 2000. -- No 4. -- Дод. -- С. 1-3. ДОУНБ. -- С. 1-3.

73.ПРОКОШЕВА Т. Політика Міністерства культури і мистецтв в галузі створення та інтеграції інформаційних ресурсів українських бібліотек: За матеріалами доп. на Всеукр. наук.-практ. конф., [9-13 жовт. 2001 р., м. Вінниця] // Бібл. планета. -- 2000. - No 4. -- Інформ. бюл. -- С. 2-5. ДОУНБ. -- С. 2-5.

74.БАШУН О. Майбутнє бібліотек // Вісн. Кн. палати. -- 2000. - No 12. -- С. 6-8.

75.БАШУН О.В. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону: Автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук./ Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. -- К., 2001. -- 18 с.

76.ОБЛАСТНАЯ библиотека прощается с именем Надежды Крупской // Жизнь. -- 2001. -- 24 марта. -- (Резюме / Культура).

77.ГОЛИЗДРА А. Крупской библиотекари предпочли Шевченко // Донец. новости. -- 2001. -- 29 марта -- 4 апр. (No 13). -- С. 2. -- (Факт). [До No No 76-77] Про перейменування бібліотеки.

78.ПРЕТЕНДЕНТЫ на соискание награды "Золотой Скиф"-2001 за достижения в экономической и гуманитарной сфере // Меркурий. -- 2001. - No 5. -- С. 50-51. Серед претендентів у номінації "За розвиток культури регіону" -- ДОУНБ.

79.ПОБЕДИТЕЛИ и номинанты III Международного фестиваля "Золотой Скиф" // Жизнь. -- 2001. -- 6 июня. ДОУНБ -- номінант фестивалю у номінації "За розвиток культури регіону".До Всеукраїнського дня бібліотек

80.РЯШИНА А. Хоть раз в жизни здесь побывал каждый: Согласно Указу Президента в этом году впервые будет отмечаться Всеукр. день библиотекаря // Жизнь. - 1998. -- 28 авг. -- (Храм знаний).

81.МОЧАЛОВА Л. Наближається день бібліотек // Світлиця. -- 1998. -- 4 верес. -- Дод. до газ. "Донеччина".

82.ЧАЙКОВСКАЯ Е.Е. В мире мудрых книг // Позиция. -- 1998. -- 4 --11 сент. (No 34) - С.3. Про роботу ДОУНБ, її працівників, профспілкового комітету.

83.БУДЬМО, библиотекари! // Веч. Донецк. -- 1998. -- 8 сент. Про заходи в ДОУНБ щодо проведення І Всеукраїнського дня бібліотек.

84.30 ВЕРЕСНЯ 1998 р. -- І Всеукраїнський день бібліотек: Завітайте до б-к у Дні відчинених дверей з 24 по 30 верес. // Информ.--реклам. панорама. -- 1998. -- 17 сент. Про заходи до Дня бібліотек.

85.ЗОЦ Н. 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек: Нам загрожує інформ. голод // Світлиця. -- 1998. - 18 верес. - Дод. до газ. "Донеччина". Про прес-конференцію бібліотекарів області.

86.ПРАЗДНИК библиотек // Жизнь. -- 1998. -- 19 сент. -- (Накануне)

87.ГЕНОВ Н. У библиотекарей праздник // Веч. Донецк. -- 1998. - 22 сент.

88.СИВИЦКАЯ Е. Помогите библиотеке! // Веч. Донецк. -- 1998. -- 22 сент. -- (Крик о помощи).

89.БИБЛИОТЕКИ все-таки важны, коль книги нам еще нужны // Дончанка. -- 1998.- 24-30 сент. (No 22). -- С. 4. Про ДОУНБ у зв'язку із святкуванням І Всеукраїнського дня бібліотек.

90.ЗОЦ Н. Як живеш, книгозбірня? // Світлиця. -- 1998. -- 25 верес. -- (30 верес. -- Всеукр. день бібліотек) -- Дод. до газ "Донеччина". Розмова за круглим столом керівників обласних, Єнакіївської міської бібліотек і завідуючої Володарським райвідділом культури.

91.МИНЯЙЛО З. Большие заботы маленького коллектива: 30 сент. впервые в нашей стране будет отмечаться проф. праздник всех библ. работников -- День библиотек // Позиция. -- 1998. -- 25 сент. - 2 окт. (No 37) -- С.8. Про відділ абонементу.

92.30 ВЕРЕСНЯ 1998 року - І Всеукраїнський день бібліотек: Завітайте до б-к у дні відкритих дверей з 24 по 30 вересня // Жизнь. - 1998. - 25 сент. План днів відкритих дверей.

93.ЯХНО А. Хай вам щастить, бібліотекарі! // Світлиця. -- 1998. -- 25 верес. - (Думка читача). -- Дод. до газ. "Донеччина".

94.ДИКЕНШТЕЙН И. Гимн библиотеке // Веч. Донецк. -- 1998. -- 26 сент. -- (На конкурс "Друг наш книга").

95.НОВАКОВА Л.А. Каждый второй -- читатель: Впервые в нашей стране 30 сент. будет отмечаться Всеукр. день библиотек. О сегодняш. их дне, проблемах и заботах -- беседа нашего кор. с директором обл. б-ки им. Н.К. Крупской Л.А. Новаковой / Записал В. Кобзев // Донбасс. -- 1998. - 29 сент.

96.СМИРНОВА Л. Праздник книги "Виват, библиотека!" проходит сегодня с 10 часов утра в Донецкой областной научной библиотеке имени Крупской // Веч. Донецк. -- 1998. -- 29 сент.

97.ГРОСОВ А. Фея книги: 30 сентября - Всеукраинский день библиотек: [Стихотворение] // Жен. мир. - 1998. - 1-7 окт. (No 38). -- С. 3.

98.НАШ друг - книга: Так назывался конкурс, который прошел в честь первого Всеукр. дня б-к // Дончанка. - 1998. - 1-7 окт. (No 23). -- С. 1.

99.ПАМЯТНАЯ доска: В честь первой публ. б-ки, основ. в обл. центре в 1907 г., открыта в д. No 36 по ул. Постышева // Донбасс. - 1998. - 2 окт.

100.ГЕНОВ Н. Марш библиотекарей прошел по центральной улице Артема // Веч. Донецк. -- 1998. -- 3 окт.

101.РЯШИНА Н. Именины у библиотек Украины: В Донецке прошло празднование первого Всеукр. дня б-к // Жизнь. -- 1998. -- 6 окт.

102.СЛАВКО В. И у библиотек есть свой праздник // Веч. Донецк. -- 1999. -- 21 сент.

103.ГЕРЛАНЕЦ В. В библиотеки пришел праздник // Веч. Донецк. -- 1999. -- 1 окт.

104.ПРАЗДНИК книги и библиотеки // Донбасс. -- 1999. -- 2 окт.

105.ВОЙКОВА Н. Библиотека объявляет амнистию // Донец. новости. -- 2000. -- 21-27 сент. (No 38). -- С. 2.

106.ЗОВУТ на праздник книги. В обл. б-ке им. Н.К. Крупской начался цикл мероприятий, посвящ. Всеукр. дню библиотек // Веч. Донецк. -- 2000. -- 26 сент. -- (24 часа).

107.КУЦЕВА Е. Праздник в обнимку с проблемами: В рамках Всеукр. дня б-к состоялся слет сел. б-рей Донец. обл. // Донбасс. - 2000. - 28 сент.

108.НОВАКОВА Л. Зі святом вас, колеги! // Світлиця. -- 2000. -- 29 верес. -- (30 верес. -- Всеукр. день бібліотек). - Дод. до газ. "Донеччина".

109.РЯШИНА А. Хранилище знаний и мудрости // Жизнь. - 2000. - 30 сент.

110. ДЕНИСОВА Е. Библиотека объявила амнистию… // Донбасс. -- 2001. -- 29 сент. [До NoNo 105, 110]. Оголошено амністію щодо сплати пені боржникам абонементу.Бібліотечні фонди. Каталоги

111. ГУДІМОВА Н.О. Стан комплектування фондів публічних бібліотек, проблеми та шляхи їх вирішення // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє: Зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. -- К., 1997. -- С. 16-21. ДОУНБ. -- С. 18, 21.

112.БОЖКОВ Я. Наступит ли в Донбассе информационный голод? // Жизнь. -- 1997. -- 16 апр. Про відділ періодичних видань, труднощі з комплектуванням періодики.

113.АСЛАНОВ Г. Пенсионеры спасаются в библиотеках. Но кто спасет библиотеки? // Киев. ведомости. -- 1997. -- 18 апр.

114.ВЛАСОВА Л.И. Совершенствование справочного аппарата -- путь повышения научно-информационного потенциала библиотеки // Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської : історія, сучасність. -- Донецьк, 1998. - С.23-26.

115.ГАПОТЧЕНКО В.А. Уникальные издания в фондах библиотек // Там само. - С.26- 28.

116.ІВАНЧЕНКО Н. Комплектування фондів в умовах ринкової інфраструктури// Там само. -- С.22-23.

117.ОБЛАСТНАЯ библиотека закрыла центральное хранилище // Жизнь. -- 1998. - 28 февр. Про тимчасове закриття книгосховища у зв'язку з капітальним ремонтом бібліотеки.

118.ГЕНОВ Н. Рицар мови української // Веч. Донецк. -- 1998. -- 6 окт.

119.ПОЛИТИКИ могут дарить не только лозунги // Жизнь. -- 1998. -- 27 окт. Дар бібліотеці від членів Ліберальної партії України.

120.З НОВИН культурного життя // Донеччина. - 1999. - 10 лют. [До NoNo 118, 120]. В дар ДОУНБ передано 1370 книг від вчителя української мови Г.В. Губенка.

121.Знаете ли Вы, что… // Донбасс. -- 1999. -- 11 февр. Про комплектування фондів бібліотеки після Великої Вітчизняної війни.

122.НАВРОДСЬКА С. Чи зможуть видавництва задовольнити читацький попит?: [Відповідність нац. репертуару видань сучас. потребам сусп-ва] // Бібл. планета. -- 1999. - No 3. -- С. 41-42. ДОУНБ. -- С.41.

123.ТАРАН Л. Єдність через пам'ять // Укр. культура. -- 1999 - No 5. -- С. 33. Про видання книги І. та А. Яхно "Времівка на Донеччині" та її презентацію в ДОУНБ.

124.АВДЄЄНКО Н.П., Свіркова Л.П. "Слово о полку Ігоревім" у книжкових фондах Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської // Словознавчі студії: Наук.-метод. зб. - Слов'янськ, 2001. -- С. 111-120.

125.ФОНД создают читатели // Веч. Донецк. -- 2001. -- 20 марта.

126.СИВИЦЬКА О. Даруйте бібліотекам // Світлиця. -- 2001. -- 23 берез. -- Дод. до газ. "Донеччина".

127.ПОДАРИ книгу библиотеке! // Негоциант. -- 2001. -- 28 марта. -- 3 апр. (No 12). -- С. 24.
[До No 125 - 127]. Акція "Дар бібліотеці", присвячена 75-річчю ДОУНБ.

128.ЛАВРИНЕНКО Ж. Энциклопедия нашего края появилась в главной библиотеке области: 55 экз. уник. изд. "Годы и люди Донетчины" пополнили ее фонд // Жизнь. -- 2001. -- 14 июля. -- (Наследие).

129.ШЕВЧЕНКО В. "Годы и люди Донетчины": Так называется кн., которой пополнились фонды обл. науч. б-ки им. Крупской // Донбасс. -- 2001. -- 19 июля.

130.ЗАКРЕВСКИЙ Г. В дар от читателей // Веч. Донецк. -- 2001. -- 14 авг. Про подарунок книг мешканцями м. Донецька.

131.ВОТ это коллекция: В преддверии 75- летия обл. б-ки им. Крупской очеред. группа читателей передала в дар учреждению кн. из своих домаш. б-к // Веч. Донецк. -- 2001. -- 18 сент. -- (Новости).
Див. також розділ "Міжнародні зв'язки. Закордонне преса про бібліотеку".Форум "Книжкова справа Донбасу"

132.ПРИГЛАШАЕТ форум: с 27 по 29 мая в Донец. обл. б-ке им. Крупской будет проходить форум "Книжное дело Донбасса: проблемы, перспективы" // Веч. Донецк. -- 1997. - 20 мая. -- (Культура).

133.И КНИГА -- хлеб, только духовный // Донбасс. -- 1997. -- 21 мая.

134.ВИСТАВКА-ярмарок запрошує // Донеччина. -- 1997. - 22 трав.

135. ИВАНОВ П. Форум книжного дела // Жизнь. - 1997. - 28 мая.

136.ГЕРЛАНЕЦ В. Похороны книги пока откладываются: Форум в обл.

б-ке // Веч. Донецк. - 1997. - 30 мая.

137.ШИНЯНСКАЯ Н. Книжное дело Донбасса // Донец. новости. -- 1997. --

5-11 июня (No 23). - С.2. - (Культура).

138.ЗАИКА В. К нам приедут раритеты // Донбасс. - 1998. - 5 марта.

Про ІІІ Регіональний форум "Книжкова справа Донбасу".

139.ДОНБАСС книжный: В обл. б-ке им. Крупской состоялось заседание оргком. по проведению третьего регион. форума "Книжное дело Донбасса-98" // Веч. Донецк. - 1998. - 28 апр. - (24 часа).

140.КНИЖКОВА справа Донбасу // Світлиця. - 1998. - 30 квіт. -- Дод. до газ. "Донеччина".

141.КОБЗЕВ В. "Книжное дело Донбасса-98": Так называется форум, который состоится в конце мая в Донецке // Донбасс. -- 1998. - 19 мая.

142.ОСИНСЬКА А. "Книжкова справа Донбасу-98" запрошує // Донеччина. -- 1998. - 21 трав.

143.НИКОЛАЕВ В., Смирнова Л. "Книжкова справа Донбасу-98" // Веч. Донецк. - 1998. - 23 мая. - (Накануне события).

144.ВОВЕНКО В. Как на книжные смотрины пригласили мы народ: Большая кн. ярмарка раскинулась вчера в центре Донецка возле обл. науч. б-ки

им. Крупской // Донбасс. - 1998. - 26 мая.

145."КНИЖНОЕ дело Донбасса-98": В Донецке начал свою работу ІІІ регион. форум // Жизнь. -- 1998. - 26 мая.

146.ГЕРЛАНЕЦ В. Книжное дело: проблемы и перспективы // Веч. Донецк. -- 1998. - 28 мая.

147.И ВСЕ-ТАКИ любите книгу!: С 25 мая по 1 июня в Донецке проходит

ІІІ регион. форум "Книжное дело Донбасса-98" издателей, книгораспространителей и библиотекарей Донбасса // Городъ. -- 1998. -- 28 мая (No 21) -- С.2.

148."КНИЖКОВА справа Донбасу-98" -- це справжній форум // Донеччина. -- 1998. - 28 трав.

149.ХАРЬКОВА М. Спасите книгу! // Донец. кряж. - 1998. - 28 мая - 3 июня

(No 20). - С.1.

150.ШЕПИТЬКО О. Все книжки в гости к нам!: В Донецке торжественно открылся ІІІ регион. форум "Книжное дело Донбасса-98" // Акцент. -- 1998. - 29 мая.

151.КОБЗЕВ В. Книжкины именины: Как мы уже сообщали, в обл. б-ке

им. Крупской проходит ежегод. регион. форум "Книжное дело Донбасса-98" // Донбасс. -- 1998. - 30 мая.

152.ВОВЕНКО В. Спасая книгу -- спасаем духовность // Донбасс. -- 1998. --

2 июня.

153.НАГОРОДИ знайшли достойних // Донеччина. -- 1998. -- 4 июня.

154.ГЛОТОВА Т. Именины книги: Итоги третьего регион. форума "Книжное дело Донбасса-98" коммент. пред. ком. информ. Донец. облгосадминистрации

А. Гурбич // Донец. кряж. -- 1998. -- 4-10 июня (No 21). - С.1-2.

155.КОРМАНЕНКО А. Подведем итоги [форума "Книжное дело Донбасса-98"] // Донец. новости. -- 1998. -- 4-10 июня (No 22). -- С. 2.

156.ГЕРЛАНЕЦ В. Проблемы книжного дела обозначены, победители конкурсов названы // Веч. Донецк. -- 1998. - 5 июня.

157.ЗОЦ Н. І переможці, і лауреати // Світлиця. -- 1998. - 5 черв. -- Дод. до газ. "Донеччина".

158.АКТИВНОЕ освещение проблем // Енакиев. рабочий. - 1998. - 6 июня.

Про ІІІ регіональний форум "Книжкова справа Донбасу-98" і про лауреата конкурсу "Преса Донбасу-98" - газету "Енакиевский рабочий".

159."КНИЖНОЕ дело Донбасса" -- у нас в четвертый раз // Жизнь. -- 1999. --

19 мая. -- (Приглашение на конкурс).

160.КАРПЕНКО Е. Дни украинской прессы и украинской книги пройдут в Донецкой области с 1 по 4 июня // Жизнь. -- 1999. -- 21 мая. - (Накануне события).

161.КУЦЕВА Е. "Книжное дело Донбасса": Так называется ежегод. регион. форум, который в четвертый раз пройдет в Донецке с 1 по 4 июня // Донбасс. - 1999. -- 21 мая.

162.ВОВЕНКО В. Украинская пресса и украинская книга широко представлены в Донецке // Донбасс. -- 1999. - 1 июня.

163.ВСЕУКРАЇНСЬКІ дні преси та книги - 99 // Донеччина. - 1999. - 1 черв.

164.ВОВЕНКО В. Фестиваль для читающей публики [открылся вчера в Донецке] // Донбасс. - 1999. - 2 июня.

165.МИЩЕНКО А. Форум украинского слова на Донетчине: В рамках проведения Дней укр. прессы и укр. кн. в Донец. обл. открылся регион. форум "Книжное дело Донбасса-99" // Жизнь. - 1999. -- 2 июня.

166.ВОВЕНКО В. Газетные и книжные смотрины // Донбасс. - 1999. - 3 июня.

167.РОЗСІВАТИ по світу зерна духовні // Газета в газете . -- 1999. - 3 июня. -- Прил. к гор. и район. газ. Донец. обл.

168.КЛЕМЕНТЬЕВА И. Фестиваль прессы и книги. В Донецке проходят Дни укр. прессы и кн. и четвертый региональный форум "Книжное дело Донбасса-99" // Веч. Донецк. - 1999. - 3-9 июня (No 81). -- С. 1.

169.ЧМИЛЬ Е. Дни украинской прессы и книги // Донец. новости. - 1999. --

3-9 июня (No 22). -- С. 2.

170.ЗАЩИЩАТЬ суверенитет страны. Информационный: Именно эта мысль была основной в ходе науч.-практ. конф. в рамках дней укр. прессы и укр. кн. // Жизнь. -- 1999. - 4 июня.

171.ЗОЦ Н. Всеукраїнські дні преси та книги проходять у Донецьку // Світлиця. -- 1999. -- 4 черв. - Дод. до газ "Донеччина".

172.ИЗУЧАЮТ опыт донбассовцев // Донбасс. - 1999. - 4 июня.

173.ВОВЕНКО В. Как слово наше отзовется // Донбасс. -- 1999. - 5 июня.

174.КЛЕМЕНТЬЕВА И. Фестиваль завершен, победители названы // Веч. Донецк. -- 1999. -- 5 июня.

175.ПРЕССА Донбасса получает награды // Жизнь. -- 1999. - 5 июня.

176.ЧИНОВНИК -- друг, но истина дороже // Негоциант . -- 1999. - 9-15 июня

(No 22). -- С. 20.

177.ДОНБАСС -- край читающий // Газета в газете. -- 1999. -- 10 июня. -- Прил. к гор. и район. газ. Донец. обл.

178.ДОНБАСС -- край читающий // Донец. кряж. -- 1999. -- 10-16 июня

(No 22). -- С. 3.

179.ГРУБИЧ О. Світло друкованого слова // Уряд. кур'єр. -- 1999. - 16 черв.

(No 22). -- С. 3. -- Дійсне прізвище авт. ст.: Гурбич О.

180.ДНИ украинской печати и книги // Веч. Донецк. -- 1999. -- 28 июня.

181.КНИЖКОВА справа Донбасу -- 2000 / Оргком. // Донбасс. -- 2000. - 12 мая; Веч. Донецк. -- 2000. - 16 мая; Донеччина. -- 2000. -- 18 трав.

182.V РЕГІОНАЛЬНИЙ форум "Книжкова справа Донбасу-2000": Він відбудеться 29 трав. -- 2 черв. в рамках II Міжнар. фестивалю "Золотий Скіф" / Оргком. // Жизнь. -- 2000. -- 13 мая.

183.КНИЖКОВИЙ форум // Акцент. -- 2000. -- 17 мая.

184.ВОВЕНКО В. Праздник книги и культуры: В Донецке открылся пятый регион. форум "Книжное дело Донбасса-2000" // Донбасс. -- 2000. - 30 мая.

185.ГЕРЛАНЕЦ В. Каков сегодня информационный простор?: Эта тема стала гл. на V регион. форуме "Книжкова справа Донбасу-2000" // Веч. Донецк. -- 2000. --

31 мая.

186.КАРПЕНКО Е. Новые горизонты книжного дела: С 29 мая по 2 июня в обл. проходит V регион. форум "Книжкова справа Донбасу-2000" // Жизнь. -- 2000. --

31 мая. -- (Читаем взахлеб).

187."КНИЖНОЕ дело Донбасса-2000": В Донецке продолжается пятый регион. форум // Донбасс. -- 2000. - 31 мая. -- (Новости Донбасса).

188.КНИЖНОЕ дело Донбасса // Горняк. -- Торез, 2000. - 31 мая.

189.ИНФОСФЕРА Донбасса -- шаг в будущее: 29 мая, в рамках второго междунар. фестиваля "Золотой Скиф", открылся пятый регион. форум "Книжкова справа Донбасу-2000" // Ваш компаньон. -- 2000. - No 6. - С.45.

190.УТРО начинается с ярмарки // Донбасс. - 2000. - 1 июня.

191.ШЕПИТЬКО О. Праздник книги и книжного дела: В Донецке проходит 5-й регион. форум "Книжное дело Донбасса-2000" // Акцент. -- 2000. -- 1 июня.

192."КНИЖКОВА справа Донбасу-2000" // Світлиця. -- 2000. -- 2 черв. -- Дод. до газ. "Донеччина".

193."КНИЖКОВА справа Донбасу-2000" // Наша зоря. -- Селидове, 2000. --

3 черв.

194.МИХАЙЛОВ И. Умных книг становится больше: Награждением лучших номинантов завершился пятый регион. форум "Книжное дело Донбасса-2000" // Донбасс. -- 2000. - 3 июня. -- (Сообщ. в номер).

195.ФОРУМ завершен. Книжное дело продолжается: 20000 человек побывали на мероприятиях круп. гуманитар. акции // Жизнь. -- 2000. -- 3 июня. -- (Притяжения печат. слова).

196.ГЕРЛАНЕЦ В. Книжному делу Донбасса - жить и развиваться: Завершил свою работу V регион. форум "Книжкова справа Донбасу-2000" // Веч. Донецк. -- 2000. -- 6 июня.

197.КОЗУБ А. Фестиваль "Золотой Скиф" плюс форум // Наше слово. -- Волноваха, 2000. - 6 черв.

198.В ОБЛАСТНОЙ библиотеке имени Крупской завершился пятый региональный форум "Книжное дело Донбасса-2000" // Донбасс. -- 2000. - 8 июня.

199.ОТ ЧЕТВЕРГА до четверга: наша газета информирует своих читателей о важнейших событиях в Донбассе, Украине и мире // Донбасс. -- 2000. -- 8 июня.

Про V регіональний форум "Книжкова справа Донбасу-2000".

200.V РЕГИОНАЛЬНЫЙ книжный форум "Книжное дело Донбасса-2000" // Веч. Горловка. -- 2000. - 1-7 июля (No 22). - С.1.

201."ДОНЕЧЧИНА книжкова" в Киеве // Ваш компаньон. -- 2000. - No9. -- С.8.

Про V регіональний форум "Книжкова справа Донбасу-2000" і відбір експонатів у Київ на виставку "Донеччина книжкова".

202.РЕГИОНАЛЬНЫЙ фестиваль прессы и книги / Оргком. фестиваля // Жизнь. -- 2001. -- 12 мая. -- (К 10-й годовщине независимости Украины).

203.КОБЗЕВ В. Фестиваль прессы и книги, посвященный десятой годовщине независимости Украины, пройдет в нашей области с 24 мая по 9 июня // Донбасс. -- 2001. - 16 мая.

204.СВЯТО // Донеччина. -- 2001. -- 24 трав.

Про регіональний фестиваль преси і книги.

205.ВОВЕНКО В. В добрый путь, фестиваль!: В День славян. письменности и культуры в Донецке торжественно открылся регион. фестиваль прессы и книги, посвящ. десятилетию независимости Украины // Донбасс. -- 2001. -- 25 мая.

206.ГЕРЛАНЕЦ В. Книга приглашает на фестиваль // Веч. Донецк. -- 2001. --

25 мая.

207.РЯШИНА А. Открылся региональный фестиваль прессы и книги // Жизнь. -- 2001. -- 25 мая. -- (К 10-летию независимости).

208.КОБЗЕВ В. Писателям и книгам был посвящен вчерашний день регионального фестиваля прессы и книги // Донбасс. -- 2001. -- 29 мая. -- (Сообщ. в номер).

209.ОТКРЫЛАСЬ книжная ярмарка [в рамках регион. фестиваля прессы и книги] // Жизнь. -- 2001. - 30 мая. -- (Резюме / Регион).

210.СЛАВКО В. Мгновения фестиваля книги // Веч. Донецк. -- 2001. - 30 мая.

211.ЛОБОВА Е. Названы победители регионального фестиваля прессы и книги: В этом году на рассмотрение жюри было представлено 57 работ // Жизнь. -- 2001. --

2 июня. -- (Издат. дело).

212.КОБЗЕВ В. Фестиваль называет победителей: Продолжается регион. фестиваль прессы и книги // Донбасс. -- 2001. -- 5 июня.

213.ВОВЕНКО В. "Пресса Донбасса-2001": Так назывался конкурс, который проходил в рамках регион. фестиваля прессы и книги. Его итоги были подведены в облгосадминистрации // Донбасс. -- 2001. - 6 июня.

214.ЖУРНАЛИСТЫ подводят итоги: В канун Дня журналиста в облгосадминистрации состоялось торжеств. награждение победителей конкурса "Пресса Донбасса-2001" с участием зам. пред. Донец. облгосадминистрации

А. Гурбича // Жизнь. -- 2001. - 6 июня. -- (Пресса).

215.РЕГИОНАЛЬНЫЙ фестиваль прессы и книги назвал победителей // Веч. Донецк. -- 2001. -- 9 июня.Інформаційно-бібліографічна робота

216.ВАЛЬДОВСКАЯ А. Лоцманы в море информации: Нет такой сферы деятельности, которой бы не касался информ.--библиогр. отд. обл. науч. б-ки

им. Н.К. Крупской, которому недавно исполн. 60 лет // Донбасс. -- 1997. -- 15 апр.

217.ВАЛЬДОВСКАЯ А.Н. Информационно-библиографическое обеспечение потребителей информации//Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської: історія, сучасність. - Донецьк, 1998. -- С.28-31.

218.СВИРКОВА Л.П. Информационно-библиографическое обеспечение запросов работников культуры и искусства // Там само. - С.32-33.

219.ГРОСОВ О.Я. Віч-на-віч з інформаційним агресором // Віче. -- 1998. - No1. - С.24-29.

Питання інформаційної безпеки в Україні.

220.СТУДЕНТОВ учат информационной культуре // Жизнь. - 1998. - 27 окт.

Школа "Читач бібліотеки" в ДОУНБ.

221.ПОМНИ про книгу, банкир, только с ней... // Веч. Донецк. -- 1998. --

15 дек.

Про День інформації для працівників Першого Українського міжнародного банку з участю відділу літератури іноземними мовами.

222.ПАТОКА В. Система рекомендаційних бібліографічних посібників: сучасні проблеми та їх вирішення // Вісн. Кн. палати. -- 1999. - No 3. -- С.3-4.

Про бібліографічні покажчики ДОУНБ "Козацтво Донецького краю" і "Донбас нескорений". -- С.3.

223.ШВЕЦОВА-ВОДКА Г., Цимбаліста Н. Видання персональних літературно-художніх бібліографічних посібників в Україні у 90-ті роки // Бібл. планета. -- 1999. - No 4. -- С.35-38. ДОУНБ. - С.38.Бібліотечне обслуговування читачів

224.ГОРДИЕНКО Л.Н. Под знаком Грушевского прошел конец сентября в областной научной библиотеке им. Крупской // Веч. Донецк. -- 1996. - 5 окт.

225.РЫКОВА Н. Испанские мотивы // Жизнь. -- 1996. -- 16 нояб.

Участь ДОУНБ у Днях іспанської культури.

226.БАШУН О. Зустріч з читачами // Донеччина. -- 1996. -- 5 груд.

Зустріч з редколегією журналу "Схід".

227.ПЕЛАШЕНКО А. "... і свого не цурайтесь" // Світлиця. -- 1996. -- 13 груд. - Дод. до газ. "Донеччина".

Участь бібліотеки у відродженні української культури та народних ремесел.

228.ДОБКО Т.В. Діяльність бібліотек України на допомогу духовному розвитку та піднесенню національної самосвідомості народу: (Аналіз досвіду 80-90-х років) // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє: Зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. - К., 1997. - С.79-87.

ДОУНБ. - С.80, 87.

229.В ГАРМОНИИ с природой: В б-ке им. Крупской начался цикл мероприятий, орг. донец. последователями идеи Порфирия Иванова // Веч. Донецк. -- 1997. -- 21 февр. -- (24 часа).

230.МИЩЕНКО М. И тихий шелест страниц: Фоторепортаж [о секторе ред. кн. обл. б-ки им. Н.К. Крупской] // Веч. Донецк. -- 1997. -- 2 апр.

231.НА ЯРМАРКЕ -- журналисты: В обл. б-ке им. Н.К. Крупской проходит ярмарка средств массов. информ. // Веч. Донецк. -- 1997. -- 12 дек. -- (24 часа).

232.ЯРМАРКА прессы // Донбасс. -- 1997. -- 16 дек.

Участь ДОУНБ у І Всеукраїнському ярмарку засобів масової інформації.

233.АПАЛЬКОВА Л.М. Бібліотека - культурний центр національного відродження // Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність. -- Донецьк, 1998. - С.19-20.

234.ГОНЧАРЕНКО В.І. Періодичні видання як оперативне джерело інформації // Там само. -- С.47-49.

235.ДИМИДЖИЕВА Т.А. Традиции и новые подходы в контексте эстетического воспитания читателей // Там само. -- С.42-45.

236.САФОНОВА Л.С. Новые приоритеты в обслуживании читателей // Там само. -- С.39-42.

237.СИРОВСКАЯ Э.В. Литература на иностранных языках: проблемы комплектования и использования // Там само. -- С.45- 46.

238.СТОЛЯР Т.В. Абонемент как система удовлетворения читательских запросов // Там само. -- С.37-39.

239.МОРДОХОВИЧ Е. Деятелям культуры посвящается // Веч. Донецк. -- 1998. -- 20 февр.

Про заходи бібліотеки до ювілеїв письменників.

240.ПОЗДНЫШЕВ В. Читающие и листающие // Веч. Донецк. -- 1998. -- 25 февр. -- (Книга и мы).

241.СМИРНОВА Л. Стихи, вышивка, картины...: А все вместе - праздник в честь талант. людей. Он состоялся в обл. науч. б-ке им. Крупской // Веч. Донецк. -- 1998.- 4 марта.

242.БАШУН О. Не вмре, не загине!: [Бесіда з заст. директора ДОУНБ

О.В. Башун / Записав М. Надточей ] // Донеччина. -- 1998. -- 7 трав.

Робота ДОУНБ по національно-культурному відродженню.

243.[ХРОНИКА культурной жизни] // Донбасс. -- 1998. -- 17 нояб.

Про заходи до Дня української мови.

244.САВИНА З.И. Опыт деятельности публичных библиотек Украины в развитии культур национальных меньшинств и этнических групп Украины // Библиотечное дело и краеведение: Сб. науч. тр. Вып.1 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, Респ. Крымскотатар. б-ка

им. И. Гаспринского, Фонд поддержки б-к Крыма; Редкол.: П.Т. Тронько и др. -- К.: Симферополь: Крым. учеб.-пед. гос. изд-во, 1999. -- С. 128-131.

Узагальнення досвіду діяльності ДОУНБ по відродженню національної культури грецького населення регіону. -- С. 130, 131.

245.РЯШИНА А. 300 тысяч газет и журналов: Имеет фонд обл. б-ки

им. Крупской // Мелочи жизни. -- 1999. -- 30 сент. -- 6 окт. (No 142). -- С. 3. - Прил. к газ. "Жизнь".

Про відділ періодичних видань.

246.МОЧАЛОВА Л. Криниця слова і душі: свято укр. писемності // Світлиця. -- 1999. -- 19 листоп. -- (Плекаймо рідну мову). -- Дод. до газ. "Донеччина".

247.БАШУН О.В. Визначення ролі бібліотек в розвитку особистості читача на основі сучасних педагогічних концепцій та парадигм // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. - Слов'янськ, 2000. - Вип. 10. - С.102-107.

248.ОЛІФІРЕНКО С. Тиждень народознавства // Світлиця. -- 2000. -- 28 квіт. -- Дод. до газ "Донеччина".

Участь ДОУНБ у тижні народознавства "Мій рідний край, моя земля".

249.МОЧАЛОВА Л. Народні традиції живуть // Світлиця. -- 2000. -- 25 серп. - Дод. до газ. "Донеччина".

Про роботу ДОУНБ по відродженню народних традицій.

250.ЯЦИК О. "Все для народа" или Марафон в библиотеке // Городъ. -- 2000. -- 19-25 окт. (No 35). - С.22.

Про обслуговування читачів у бібліотеці.

251.НОВАКОВА Л. Учиться, учиться и учиться! Вот только чему? // Городъ. -- 2000. -- 23 нояб. (No 39). -- С. 7. -- (Резонанс).

Відповідь директора бібліотеки на лист О. Яцик "Все для народа", или Марафон в библиотеке" ("Городъ. -- 2000. -- 19-25 окт. (No 35). -- С. 22).

252. НАСИЛИЮ - нет!: В обл. б-ке им. Крупской начались мероприятия в рамках обществ. акции "Шестнадцать дней без насилия на Донетчине" // Веч. Донецк. - 2000. - 21 нояб. - (24 часа).

253.ВПЕРВЫЕ на Донетчине // Сел. новь. - Першотравневое, 2000. --

25 нояб.

[До NoNo 252-253]. Участь ДОУНБ у медіа-кампанії "16 днів без насильства на Донеччині".

254.МОЧАЛОВА Л. Літературний конкурс ім. Олени Теліги: Вперше на Донеччині обл. орг. Всеукр. жін. т-ва ім. Олени Теліги за сприянням Донец. обл. наук. б-ки ім. Н. Крупської та Донец. культуролог. центру проведено літ. конкурс ім. Олени Теліги // Донеччина. -- 2001. -- 22 лют.

255.КАРПЕНКО Е. Общие истоки, общая память // Донбасс. - 2001. - 25 мая.- (Культура).

Про заходи до Дня слов'янської писемності і культури, в тому числі про огляд літератури сектору рідкісних книг ДОУНБ.

256.ВАЛЬДОВСКАЯ А. Пользоваться библиотекой нужно уметь: Услугами Донец. обл. б-ки им. Н.К. Крупской ежегодно пользуются свыше 53 тыс. читателей. Добрая половина из них -- студенты вузов Донец. обл. // Донец. новости. -- 2001. -- 20-26 сент. (No 38). -- С. 22. -- (К 75-летнему юбилею).

257.БАШУН О. Особистісний підхід до читачів у бібліотеці // Дивослово. -- 2001. - No 10. -- С. 72. -- (З ред. Пошти). Про співпрацю ДОУНБ і освітніх установ по відродженню української мови і літератури.Форми обслуговування та масові заходи

Клуби за інтересами

258.ГЕНОВ Н. Кулинария -- часть национальной культуры // Веч. Донецк. -- 1997. -- 29 янв. Засідання клубів "Українська світлиця", "Чарівниця", "Бусинка".

259.ЦИНГАРЕЛЛИ Е. Праздник "вкусного" клуба // Жизнь. -- 1997. -- 30 янв. Клуб національних кухонь.

260.ЗАКОЛДОВАЛА "Чарівниця" кружевами: В б-ке им. Крупской прошел необыч. праздник -- праздник кружев // Веч. Донецк. -- 1997. -- 31 янв. -- (24 часа).

261.ЭТА чудо -"Бусинка" // Веч. Донецк. -- 1997. -- 21 марта.

Клуб "Бусинка" (низання бісеру).

262.ПОПОВА В. Вишитий рушник // Світлиця. - 1997. - 16 трав. -- Дод. до газ. "Донеччина".

Виставка вишивки "Барви Донеччини" в Києві членів клубу "Української світлиці".

263.ЧЕРКАСОВА С. Праздник рушника // Макеев. рабочий. -- 1997. -- 2 дек.

Клуб "Українська світлиця".

264.УЗОРЫ с секретами: В клубе "Світлиця" обл. б-ки им. Крупской состоится презентация книги дончан, супругов Изольды и Анатолия Яхно "Времівка на Донеччині" // Веч. Донецк. -- 1998. -- 15 сент. -- (24 часа).

265.ЛУКАШ И. Прописались клубы [по интересам] в библиотеке // Донбасс. -- 1998. -- 17 сент.

266.ДЕНИСОВА Е. Мальчикам -- барвинок, девочкам -- калину // Донбасс. -- 1998. -- 29 окт.

Свято "Квітни, рушник барвистий" у клубі "Українська світлиця".

267.МОЧАЛОВА Л. Минуты откровений подарила любителям поэзии музыкант Нина Гречишкина // Донбасс. -- 1998. -- 19 нояб.

Клуб цікавих зустрічей Бібліотеки канадсько-українського центру.

268.ГЕРЛАНЕЦ В. Соберутся кружевницы // Веч. Донецк. -- 1998. -- 24 нояб.

Клуб "Чарівниця".

269.ХМАРА З. Сама шали вышивала // Донбасс. - 1999. - 13 янв.

Про керівника клубу "Українська світлиця" Е. Астапенко.

270."ВЫШИВАНКИ" народных умельцев // Жизнь. -- 1999. -- 27 апр. -- (Резюме).

Клуб "Українська світлиця".

271.КОБЕЦ Л. Эти сказочные кружева // Веч. Донецк. -- 1999. -- 8 мая.

Клуби "Українська світлиця" та "Чарівниця".

272.ЧЕРКАСОВА С. В гостях у "Чарівниці" // Макеев. Рабочий. -- 1999. -- 21 окт.

273.МОЧАЛОВА Л. Кто говорит, что на войне не страшно?..: В "Клубе интересных встреч" при обл. б-ке им. Крупской состоялась встреча с героиней новой кн. В. Силина "Огнем опаленная" -- Зинаидой Сердюковой // Донбасс. -- 1999. -- 30 нояб. -- (Встречи).

274.МОЧАЛОВА Л. Слово про розвідницю Зінаїду Сердюкову // Світлиця. -- 2000. -- 21 січ. -- Дод. до газ. "Донеччина".

Зустріч у "Клубі цікавих зустрічей".

275.КАРПЕНКО Е. Сразила кружевами самого Зайцева // Донбасс. -- 2001. -- 13 июня.
Ювілейна виставка народного майстра України Г. Середи, присвячена 75- річчю бібліотеки.

276.ПОЛНА любви поэзия: В обл. б-ке им. Н.К. Крупской пройдет встреча с донец. поэтессами, посвящ. пятилетию клуба жен. поэзии "Мидуна" // Веч. Донецк. -- 2001. -- 23 окт. -- (Новости).Читацькі конференції, прем'єри, презентації книг

277.ГЕРЛАНЕЦ В. Книга, которую ждали все // Веч. Донецк. - 1997. - 4 янв.

Презентація книги "Изучение курса "Конституция Украины в школе".

278.КРЭЗ К. На волнах судьбы // Моя семья. - 1997. - 10-16 янв. (No 2). - С.4. - Прил. к газ. "Донбасс".

Презентація поетичної збірки К. Крез "На волнах судьбы".

279."БУДЬТЕ свидетелями нашего существования" // Жизнь. -- 1997. --

18 марта.

Презентація рок-групи "Тотем".

280.ГЕНОВ Н. Когда сливаются мудрость и поэзия, наступает праздник для ума и души // Веч. Донецк. - 1997. - 2 сент.

Зустріч з автором афоризмів О. Соркіною та поетом А. Духовним у Бібліотеці канадсько-українського центру.

281.БАШУН О. "Між двома світами": Презентація кн. І. Боднарука. Під такою назвою пройшла в Донец. обл. наук. б-ці // Донеччина. - 1997. - 4 груд.

282.ИЗДАНА в Донецке: В обл. б-ке им. Крупской прошла презентация кн. "Між двома світами", изд. в Донецке при содействии Укр. культурол. центра // Веч. Донецк. - 1997. - 16 дек. - (24 часа).

283.МЕНІ доля подарувала друзів: Презентація зб. поезій "Самоцвіти" Клари Крез // Донеччина. - 1998. - 25 черв.

284.ОТКУДА мы есть и где наши корни: "Времівка на Донеччині" - презентация кн. под таким назв. состоялась в обл. б-ке им. Крупской // Донбасс.- 1998. - 22 сент. - (Донбасс: новости, события).

285.ГЛИНСКАЯ Т. Нина Гречишкина: "Не ставлю печать на печали…": В жизни этой женщины две музы, два вдохновения - мелодия и слово // Жизнь. -1998.- 17 окт. - (Книги).

286.ГЕРЛАНЕЦ В. Живительное слово "Лабиринтов" // Веч. Донецк. - 1998. --

23 окт.

287.ШЕПТУХА В. Добрива на коріння пам'яті: У Донецьку відбулася презентація чорної книги України // Донеччина. - 1998. - 29 жовт.

288.МОЧАЛОВА Л. Хвилини відкриття: Презентація зб. поезій Ніни Гречишкіної "Лабиринти" // Світлиця. - 1998. - 19 груд. - Дод. до газ. "Донеччина".

[До No 285,286,288] Презентація поетичної збірки Н. Гречишкіної "Лабиринты".

289.С ВЕРОЙ в Украину: В обл. б-ке им. Крупской прошла презентация кн. новинки "Жить в Украине - верить в нее" // Веч. Донецк. - 1999. - 26 янв.

290.ПІДТРИМКА рідної мови // Веч. Донецк. - 1999. - 28 янв.

Наукова конференція Товариства української мови ім. Т. Шевченка відзначила діяльність ДОУНБ з питань популяризації української мови та культури.

291.ФЕТИСОВА Л. Любовь к отсутствию гордыни…// Веч. Донецк. - 1999. --

10 июля.

292.САВАРИ С. Думающий прислушивается…: Вышла в свет кн. афоризмов "Так много живущих, так мало живых" - журналиста и врача Е. Соркиной // Жизнь. - 1999. - 31 июля.

293.ДЕНЬ рождается из ночи // Донбасс. - 1999. - 25 сент.

Презентація книги віршів донецької поетеси Л. Чемеріс-Мусатової.

294.РОМАНЫ на потоке // Донбасс. - 1999. - 20 окт.; Азов. машиностроитель. -- Мариуполь, 1999. - 26 окт.

295.ПРЕМЬЕРА книги: В обл. б-ке им. Крупской состоялась встреча с писателем Юрием Фроловым // Веч. Донецк. - 1999. - 26 окт. - (24 часа).

[До NoNo 294,295 ]Презентація видань письменника Ю. Фролова.

296.КУЦЕВА Е. О войне и воевавших: Шел разговор на встрече в обл. б-ке

им. Крупской // Донбасс. - 1999. - 5 нояб.

Презентація книг письменників - М. Дем'янова, І. Кулаги, В. Руденка.

297.О БОЯХ-пожарищах… // Веч. Донецк. - 1999. - 12 нояб.

Презентація книги В. Силіна "Огнем опаленная".

298.МОЧАЛОВА Л. Між обов'язком і почуттям: душевна драма Михайла Коцюбинського // Світлиця. - 2000. - 11 лют. - Дод. до газ "Донеччина".

Презентація книги І. Стебуна "Історія однієї потаємної любові".

299....И СОЙДУТ со страниц герои // Веч. Донецк. - 2000. - 25 апр. - (24 часа).

Презентація нових видань, присвячених 55-й річниці Перемоги.

300.МОЧАЛОВА Л. Помста богів, яких відцуралися // Світлиця. - 2000. --

2 черв. - Дод. до газ. "Донеччина".

Читацька конференція за книгою В. Пеунова "Месть отвергнутых богов".

301.ГЕРЛАНЕЦ В. "К поэзии не едут автостопом…" // Веч. Донецк. - 2000. --

11 нояб.

Презентація збірки віршів донецького поета А. Стонаєва.

302.ЧИТАЦЬКА конференція у Донецьку // Літ. Україна. -- 2001. -- 20 верес.

(No 33-34). -- С. 6.

У тому числі про читацьку конференцію за творами В. Пеунова в ДОУНБ.Круглі столи

303.КЛЕМЕНТЬЕВА И. Медицина, здоровье, окружающая среда: со знаком "минус" // Веч. Донецк. -- 1998. -- 17 февр.

Круглий стіл "Медицина. Здоров'я. Навколишнє середовище".

304.СНИЦАРЕНКО Э. С тревогой о Донбассе: В Донец. обл. б-ке

им. Крупской состоялся круглый стол по теме: "Медицина. Здоровье. Окружающая среда" // Жизнь. -- 1998. -- 21 февр. -- (Экология).

305.АЗАРОВА О. Медицина, здоровье и окружающая среда оставляют желать лучшего: В обл. б-ке им. Крупской прошло заседание "круглого стола" по теме: "Медицина. Здоровье. Окружающая среда" // Акцент. -- 1998. -- 27 февр.

306.ВИЛЬДАНОВА М. Прильни к студеным родникам… // Донбасс. - 1998. --

28 марта.

Засідання круглого столу "Екологія і культура" в ДОУНБ.

307.ЧТО у нас на столе? // Веч. Донецк. -- 1998. -- 19 сент. -- (24 часа).

308.УЗЕЛ наших проблем: В б-ке им. Крупской состоялся очеред. "Круглый стол" на тему "Экология -- продукты питания -- здоровье человека" // Жизнь. -- 1998. -- 29 сент. -- (Здоровье).

309.ГОРДЕЕВА Л. Отрава, или бомба замедленного действия // Донец. кряж. -- 1998. -- 15-21 окт. (No 39). -- С. 2.

[До No307-309 ]. Про круглий стіл "Екологія -- продукти харчування -- здоров'я людини".

310.ЗА возрождение Украины // Веч. Донецк. -- 1999. -- 12 июня.

Засідання круглого столу "Жінка й сучасність: шлях до злагоди".

311.ДНЯМИ Донецька обласна бібліотека ім. Н.К. Крупської гостинно запросила до себе представниць жіночих організацій на "круглий стіл" "Жінки й сучасність: шлях до злагоди" // Світлиця. -- 1999. -- 18 черв. -- Дод. до газ. "Донеччина".

312.ГЛИНСКАЯ Т. Женщины -- за нравственное здоровье общества: В Донец. обл. б-ке им. Крупской прошел круглый стол руководителей обществ. орг. // Жизнь. -- 1999. -- 18 авг.

313.ЧТОБЫ смотреть на рекламу, нужно железное здоровье: 19 янв. в б-ке им. Крупской состоится заседание "круглого стола" из цикла "Экологизация как способ сохранения общества", тема которого -- "Реклама -- здоровье человека - экология" // Городъ. -- 2000. -- 13 янв. (No 2). -- С. 3.

314.РЕКЛАМА и здоровье // Веч. Донецк. - 2000. - 19 янв.

315.ТОКАРЕВ А. Здоровье, реклама, экология // Наш край. -- 2000. -- Февр.

(No 2). - С. 3.

[До No 313-315]. Круглий стіл "Екологія. Здоров'я людини. Реклама."

316.СЛОВО о питьевой воде: В универс. науч. б-ке им. Крупской снова пройдет очередное заседание проблем. "круглого стола" "Экологизация как способ сохранения общества" // Веч. Донецк. -- 2000. -- 8 апр. -- (24 часа).

317."КРУГЛЫЙ стол" в библиотеке // Родное Приазовье. -- Новоазовск, 2000. -- 18 окт. -- (Новости, события, факты).

Про виставку "Екологія і житло" до круглого столу з екології.

318.[Заседание "круглого стола" "Экология. Здоровье. Жилье"] // Донец. новости. - 2000. - 19-25 окт. (No 42). -- С. 2.

319.СТЕПАНЕНКО Н. Актуальные проблемы энергоснабжения // Меркурий. -- 2000. - No 11. -- С. 20-21.

Круглий стіл з проблем енергозбереження.

320.ПОТЕРЯННЫЕ жизни и годы // Жизнь. -- 2000. -- 24 нояб. (Резюме/события).

"Круглий стіл" "Україна і тоталітаризм: загублені життя та роки", присвячений пам'яті жертв голодомору і репресій 30-х років ХХ ст.

321.ЯСТРЕБА А. Новые ориентиры современности // Меркурий. -- 2001. --

No 4. -- С. 14-15.

322.ГОРОД, в котором мы живем // Ваш компаньон. -- 2001. - No 5. -- С. 25.

Круглий стіл з екологічних проблем у ДОУНБ.

323.Европейские ориентиры Донецка // Жизнь. - 2001. - 14 апр.

Круглий стіл, присвячений проблемам розвитку м. Донецька.

324.ДОНБАСС -- наш общий многонациональный дом // Жизнь. -- 2001. --

2 июня.

325. В ОБЩЕМ доме - единой семьей // Веч. Донецк. - 2001. - 6 июня.

326.ВАСИЛЬКО Л. "Донбас -- наш спільний дім" // Родное Приазовье. -- Новоазовск, 2001. -- 9 июня. -- (До 10-ї річниці незалежності України).

[До NoNo 324-326]. Круглий стіл за темою: "Донбас - наш спільний дім".Тематичні вечори

327.У ДОНЕЦЬКУ відзначено ювілей Багряного // Схід. часопис. - 1996. -- 26 жовт.
Вечір до 90-річчя від дня народження письменника.

328.ТИМОШЕНКО А. По одежке встречают // Жизнь. - 1996. - 21 дек.

Вечір "Свято української сорочки".

329.БАШУН О. Відзначення 90-ліття І. Багряного на Донеччині // Свобода = Svoboda, - США,1996. - 27 груд.

330.МАШИРА А. Вечер юмора // Веч. Донецк. - 1997. - 4 апр.

331.ВСТРЕЧА с юбиляром: В обл. б-ке им. Крупской состоится творч. вечер донец. поета А. Кравченко, посвящ. его 60-летию // Веч. Донецк. - 1997. - 22 апр. - (24 часа).

332.ПРАЗДНИК матери в Донецке // Веч. Донецк. - 1997. - 8 мая.

333.ОГНЄВА Л. День матері у світі й на Донбасі // Схід. часопис. - 1997. --

31 трав.

334.СОРОКИНА Е. Песенная тайна // Донец. новости. - 1997. - 14-20 авг. (No 33). -- С. 10.
Творчий вечір співачки Л. Плеханової.

335.ЧЕРКАСОВА С. І рушник вишиваний...// Жизнь. - 1997. - 29 нояб.Свято рушника.

336.МОЧАЛОВА Л. Відкриття Богдана Лепкого на Донеччині // Донеччина. -1997. - 4 груд.

Вечір, присвячений 125-річчю від дня народження українського поета.

337.ВЕЧЕР памяти Василя Стуса // Жизнь. - 1998. - 17 янв. - (Резюме).

338.МОЧАЛОВА Л. Духовний полон Василя Стуса: Серед циклів заходів, присвяч. 60-річчю з дня народження укр. поета і літературознавця, співтворця сучас. укр. відродження, нашого земляка Василя Стуса, відбувся чудовий вечір, провед.

Б-кою канад.-укр. центру // Донеччина. - 1998. - 22 січ.

339.ПРОСТЫЕ секреты, ценные советы: В б-ке им. Крупской состоится интерес. и полез. встреча для владельцев дач. участков // Веч. Донецк. - 1998. --

20 февр. - (24 часа).

340.МОЧАЛОВА Л. Душа українського народу // Донеччина. - 1998. - 2 квіт.

Святкові урочини з приводу дня народження М. Чурай, що пройшли в Бібліотеці канадсько-українського центру.

341.МОЧАЛОВА Л. Бережіть собори ваших душ // Світлиця. - 1998. - 30 квіт. - Дод. до газ. "Донеччина".

Літературний вечір " Олесь Гончар - художник слова ".

342.СЛОВО про рідну матір: Вечір, присвяч. Дню Матері, відбувся в Б-ці канад.-укр. центру обл. б-ки ім. Крупської // Донеччина. - 1998. - 4 черв.

343.РУШНИК раскрывает секреты // Веч. Донецк. - 1998. - 23 окт.

344.РУШНИКИ розквітають у бібліотеці // Жизнь. - 1998. - 28 окт.

[До No 343-344]. Про свято "Квітне рушник барвистий".

345.КУЦЕВА Е. Не забудь кружевную накидку // Донбасс. - 1998. - 18 дек.

Свято "Казкове мереживо".

346.КОБЗЕВ В. Под гитарный звон призывный звучала бардовская песня в лекционном зале областной библиотеки им. Крупской // Донбасс. - 1999. - 12 янв.

347.АНОНС: [На вопросы огородников -- садоводов отвечает В.Д. Давыдов, канд. с.-х. наук ] // Хозяин. -- 1999. -- 18 февр. -- Прилож. к газ. "Донбасс".

Зустріч з читачами бібліотеки.

348.ГЕРЛАНЕЦ В. И романс - в подарок // Веч. Донецк. - 1999. - 6 марта.

Поетичний вечір "Освідчення в коханні ".

349.ЛЯХ Л. Корни всех народов белой расы - на берегах Днепра // Донец. новости. - 1999. - 15-21 апр. (No 15). -- С. 6.

Лекція-концерт, проведена науковим товариством ім. Л. Силенка до Свята Світлого Христова Воскресіння.

350."ВЫШИВАНКИ" народных умельцев // Жизнь. - 1999. - 27 апр.

Зустріч з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.

351."СОБЕСЕДНИК" затертый до дыр // Собеседник. - М., 1999. - 28 апр.

Подяка ДОУНБ за участь у популяризації газети "Собеседник" з нагоди її ювілею.

352.МОЧАЛОВА Л. На людських озерах: (Сучасна українська поезія) // Донеччина. - 1999. - 1 черв.

Вечір, присвячений поетам Донеччини та української діаспори (В.Демус із США) у Бібліотеці канадсько-українського центру.

353.МОЧАЛОВА Л. Рідна мати моя: (Свято матері в Донецьку) // Світлиця. - 1999. - 18 черв. - Дод. до газ. "Донеччина".

354.МОЧАЛОВА Л. Невтомна трудівниця на ниві української культури: Олена Пчілка: Б-кою канад.-укр. центру проведено літ.-муз. вечір "Незабутня постать: Олена Пчілка" до 150-річчя з дня народження письменниці // Світлиця. -1999. - 3 верес. - Дод. до газ. "Донеччина".

355.КАПУСТА Н. Творческий отчет писателя: Вечер Ю. Фролова в обл. б-ке // Жизнь. - 1999. - 13 нояб. - (Встречи).

356.Владельцам шести соток: 22 февр. в обл. универс. науч. б-ке

им. Крупской состоится традиц. встреча владельцев шести соток // Веч. Донецк. - 2000. - 19 февр. - (24 часа).

357.ДАВИДЕНКО Т. Из далекого заокеанья // Веч. Донецк. - 2000. - 26 февр.

Вечір пам'яті письменника У. Самчука.

358.МОЧАЛОВА Л. Подвижниці української культури // Світлиця. - 2000. --

3 берез. - Дод. до газ. "Донеччина".

Про постійних учасниць музичних вечорів бібліотеки сестер

Л. та О. Тонковіт.

359.Взяла она бандуру: В муз. гостиной обл. универс. б-ки им. Крупской звучали укр. песни в исполн. лауреата междунар. конкурса, преподавателя Донец. консерватории Елены Симоновой // Веч. Донецк. - 2000. - 25 марта. - (24 часа).

360.Славимо кохане місто // Жизнь. - 2000. - 23 авг. Літературно-музичний вечір "Я у твої обійми чарівні замріяний іду, кохане місто."

361.ШЕВЧЕНКО В. "Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття": Лит.-муз. вечер под таким назв. подгот. и провели в обл. науч. б-ке им. Крупской студенты и преподаватели Донец. высшего училища культуры и муз. училища // Донбасс. -2000. - 23 дек. - (Сообщ. в номер).

362.МОЧАЛОВА Л. Мне Бог дал место на Земле, святое место - Украину!.. // Веч. Донецк. - 2001. - 6 июня.

Про творчий вечір доцента Донецької державної консерваторії, поета та музиканта Н. Гречишкіної.

363.МОЧАЛОВА Л. Сосюра, которого мы не знали // Веч. Донецк. - 2001. --

9 июня. - (Наше наследие).

Про зустріч з директором Національного музею Т.Г. Шевченка

С. Гальченком та його книги.

364.ИВАННИКОВ А. Вольный ветер // Наш край. -- 2001. -- Окт. (No 18). --

С. 6.

Зустріч у ДОУНБ з московським мандрівником Антоном Кротовим.Книжкові виставки.
Перегляди літератури.
Аматорські виставки

365.ИВАНЧЕНКО Р. "Серце захоплює творчості хвиля" // Донбасс. -- 1996. -- 15 окт.
Виставка вишивки Л.Б. Рябушко.

366.КРУЖЕВА словно изморозь снежная // Веч. Донецк. -- 1996. -- 27 нояб.

Виставка мережива родини Кривицьких.

367.ОЧЕЙ очарованье // Веч. Донецк. -- 1996. -- 10 дек. -- (24 часа).

Виставка робіт Р. Слепової "Кружевное очарование" з м. Краматорськ.

368.ПЕРВАЯ персональная // Веч. Донецк. -- 1996. -- 31 дек. -- (24 часа).

Виставка творів донецького художника О. Коменданта у відділі мистецтв.

369."ЗВЕЗДА Вифлеема" // Веч. Донецк. -- 1997. -- 9 янв.

Виставка робіт народних умільців до свята Різдва Христового.

370.АЖУРНОЕ рукоделие // Веч. Донецк. -- 1997. -- 27 февр.

Виставка робіт майстра мережива З.М. Борисової.

371.РУШНИКИ у Иры хороши // Веч. Донецк. -- 1997. -- 28 марта.

Виставка вишивки І.М. Василенко.

372.ЭТИ чудо-писанки // Веч. Донецк. -- 1997. -- 18 апр.

Виставка робіт народних умільців до Великодня.

373.РАДУЮТ глаз вышивка и пейзаж // Веч. Донецк. -- 1997. -- 25 апр.

Виставки робіт самодіяльних художників та народних умільців

В.Г. Янчевської, Л.С. Кулик, М.Ю. Асліддинової.

374.КУЦЕВА Е. Сегодня -- День славянской письменности и культуры // Донбасс. -- 1997. -- 24 мая.

Про виставку рідкісних видань.

375.К ПРАЗДНИКУ Независимости: В обл. науч. б-ке им. Крупской открывается сразу целый цикл выст., посвящ. Дню независимости Украины // Веч. Донецк. -- 1997. -- 1 авг. -- (24 часа).

376.КУДРЯВЦЕВА М. Книги -- библиотеке // Веч. Донецк. -- 1997. -- 6 авг.

Про виставку літератури, подарованої читачами.

377.ИВАНЧЕНКО Р. "Гойдайте кличний дзвін" // Донбас. - 1997. - 7 авг.

Книжкові виставки, присвячені поетам О. Телізі та О. Ольжичу.

378.СИВИЦКАЯ Е. "Квітни талантами, ненько Україно" // Донбасс. -- 1997. --

22 авг.

Виставка "Велич нашої духовності" з циклу "Україна в мистецтві", присвячена Дню незалежності України.

379.ШИНЯНСКАЯ Н. Звезды и смерть Дианы Спенсер // Донец. новости. -- 1997. -- 24 сент. (No 38). -- С. 3.

Виставка, присвячена пам'яті принцеси Діани.

380.ВАСИЛЬЄВА С. "Візерунок мого життя" // Макеев. рабочий. -- 1997. --

7 окт.

381.СЕНОТОВА О. Візерунок мого життя // Жен. мир. -- 1997. -- 9-15 окт.

(No 37). -- С. 5.

[До NoNo 380-381] Виставка вишивки В.Я. Мельник.

382.С ЛЮБОВЬЮ и фантазией // Веч. Донецк. -- 1997. -- 28 окт.

Виставка робіт майстра декоративно-прикладного мистецтва

О. Шуригіної.

383.НА ПОЛОТНАХ -- города // Веч. Донецк. -- 1997. -- 11 нояб.

Виставка робіт живописця О. Мелконяна.

384.НИКОЛАЕВ А. Подарок филателистов Чикаго // Жизнь. -- 1997. -- 13 дек.

Виставка поштових марок у Бібліотеці канадсько-українського центру.

385.МОЧАЛОВА Л. …И чувства добрые словами пробуждал: В Б-ке канад.-укр. центра открылась кн. выст., приуроч. к 275-летию со дня рождения

Г. Сковороды // Жизнь. -- 1997. -- 16 дек. -- (Выставки).

386.ЧЕРКАСОВА С. "Родинний затишок" // Макеев. рабочий. -- 1998. --

26 февр.

Виставка вишивки Є.Б. Кретової.

387.ВЫШИВАЛА я … ковер // Веч. Донецк. -- 1998. -- 27 марта.

Виставка робіт вишивальниці Н.В. Пастернак.

388."Я НЕ ЗНАЮ, чого він не знав": В обл. наук. б-ці ім. Крупської розгорнуто вист., присвяч. життю і творчості Миколи Зерова -- видат. укр. літературознавця і критика, перекладача і поета, а до того ще й педагога / Підгот. А. Осинська // Донеччина. -- 1998. -- 21 трав. -- (Безсмертні).

389.ЭКСПОЗИЦИЯ рассказывает // Веч. Донецк. -- 1998. -- 23 июня.

Виставка видань Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

390.К 90-ЛЕТИЮ Горбатова: В отд. краевед. лит. обл. б-ки им. Крупской открыта выст. "Я дуже люблю життя", посвящ. 90-летию со дня рождения Бориса Горбатова // Веч. Донецк. -- 1998. -- 14 июля. -- (24 часа).

391.ОСИНСЬКА А. З глибини віків і -- до сьогодні: Липень розпочався в обл. наук. універс. б-ці ім. Крупської досить своєрід. кн. вист., офіц. назва якої "Кращі українські видання останніх років" // Донеччина. -- 1998. -- 16 лип. -- (Виставки).

392.ГОРОД мастеров: В отд. искусств обл. б-ки им. Крупской оформ. выст. "Творчество донецких мастеров", посвящ. приближающемуся Дню города // Веч. Донецк. -- 1998. -- 11 авг. -- (24 часа).

393.УКРАИНА: судьба и независимость: С 19 по 23 авг. в обл. науч. б-ке

им. Крупской откроются сразу несколько различ. выст., посвящ. Дню независимости Украины // Веч. Донецк. -- 1998. -- 21 авг. -- (24 часа).

394.ИВАНЧЕНКО Р. О земле, краю мій багатий: В обл. б-ке им. Н.К. Крупской открылась выст. библиогр. изд. "Любіть Україну" // Донбасс. -- 1998. -- 22 авг.

395.КАНДАУРОВА Н. Провести праздники за чтением книг? Почему бы и нет! // Донец. новости. -- 1998. -- 27 авг. -- 2 сент. (No 34). -- С. 22.

Про виставки у відділі мистецтв.

396.РЯШИНА А. От микрокниг -- до фолиантов: В секторе ред. кн. обл. б-ки

им. Н. Крупской открывается выст. лит. "Безцінна спадщина століть" // Жизнь. --

1998. -- 25 сент. -- (Ко Дню библиотекаря).

397.К РОЖДЕСТВУ Христову: В отд. искусств обл. б-ки им. Крупской оформ. выст. "Рождество Христово в шедеврах живописи" // Веч. Донецк. -- 1998. -- 29 дек. -- (24 часа).

398.В ЕДИНСТВЕ -- наша сила // Веч. Донецк. -- 1999. -- 26 янв.

399.В ЕДИНСТВЕ -- сила // Жизнь. -- Донецк, 1999. -- 27 янв.

[До No 398-399]. Виставка до Дня соборності України "Дзвенить собор, мов ораторія".

400.ЦИНГАРЕЛЛИ Е. Цветы ее жизни // Веч. Донецк. -- 1999. -- 30 янв.

Ювілейна виставка робіт майстра декоративно-прикладного мистецтва

Е.О. Остапенко.

401.ДУШИ чарующий мотив // Донбасс. - 1999. - 6 февр.

Про "Українську світлицю" і виставку робіт Е. Остапенко.

402.БОНДАРЬ И. В вышивках -- вся жизнь // Городъ. -- 1999. -- 11 февр. (No 6). -- С. 11.

Виставка вишивки Е. Остапенко.

403.АЖУРНОЕ рукоделие // Веч. Донецк. - 1999. - 27 февр.

Про виставку робіт З.М. Борисової.

404.ЖИВИ, ощущение красоты! // Веч. Донецк. -- 1999. -- 10 апр.

Виставка "Пробуджувати відчуття краси".

405.ГЕРЛАНЕЦ В. Вот такие идеи у "Идеи" // Веч. Донецк. -- 1999. -- 7 сент.

406.ЛЮБИТЕЛЯМ книги // Наш край. - 1999. -- Сент. (No 11). -- С. 3.

407.КЛАССИКАМ украинской литературы // Веч. Донецк. -- 1999. -- 18 сент.

Книжкові виставки до ювілеїв письменників І. Котляревського і

О. Довженка.

408."БУЛЬВАРНАЯ" литература - это звучит гордо: На променадном пятачке в центре Донецка пролегла одна из последних линий обороны разумного, доброго, вечного, правда, очень дорогого // Жизнь. - 1999. - 2 окт.

[До NoNo 405, 406, 408]. Про відкриття виставки-продажу книг НВП "Ідея".

409.ДИМИДЖИЕВА Т. Эрмитаж в Донецке // Донбасс. -- 1999. -- 19 нояб.

Виставка, присвячена 235-річчю заснування Ермітажу.

410.КУЦЕВА Е. Старость дома не застанет // Донбасс. -- 2000. -- 4 янв.

Виставка робіт майстра декоративно-прикладного мистецтва

Н.Ф. Моравської.

411.ДИМИДЖИЕВА Т. Сокровища духовной культуры: Рождеству Христову посвящена большая кн.-ил. выст., открывшаяся в отд. искусств обл. науч. б-ки

им. Крупской // Веч. Донецк. -- 2000. -- 15 янв. -- (Выставки).

412.ГЕРЛАНЕЦ В. Выставки к юбилейным датам // Веч. Донецк. -- 2000. --

19 янв. -- (Культура: события и факты).

413.ВСЕ культуры в гости к нам: Посетители обл. б-ки им. Крупской могут познакомиться с выст. ил. изд. "Европейский культурный регион", открытой в отд. искусств // Веч. Донецк. -- 2000. -- 8 февр. -- (24 часа).

414.ИСКУССТВО мира и Украина // Веч. Донецк. -- 2000. -- 19 февр. -- (Культура: события и факты).

Про виставки у відділі мистецтв.

415.У ГАЗЕТЫ юбилей, не стесняйся и налей!: К 75-летию "Комсомольской правды" в б-ке им. Крупской открылась новая экспозиция // Комс. правда в Украине. -- 2000. -- 23 мая. -- С. 5.

416.К ДНЮ Конституции: В обл. б-ке им. Крупской открыта темат. выст. "Конституционное развитие Украинского государства" // Веч. Донецк. -- 2000. --

27 июня. -- (24 часа).

417.В ЧЕСТЬ праздничных дат: В обл. б-ке им. Крупской начато оформ. выст., посвящ. авг. праздникам // Веч. Донецк. -- 2000. -- 8 авг. -- (24 часа).

418.ПРЕЗЕНТ королевства: Посольство Королевства Дании представило дончанам возможность познакомиться с жизнью и творчеством извест. амер. и дат. писательницы-художницы Карен Бликсен // Донбасс. -- 2000. -- 31 авг.

419.ПРЕДСТАВЛЯЕТ посольство Дании: Десятки читателей обл. б-ки

им. Крупской познакомились с открывшейся здесь выст., посвящ. творчеству извест. дат. писательницы и худож. Карен Бликсен // Веч. Донецк. -- 2000. -- 5 сент. --

(24 часа).

420.[БИБЛИОТЕКА им. Крупской подготовила выставку "Високе призначення ООН"] // Донец. новости. -- 2000. -- 26 окт. -- 1 нояб. (No 43). -- С. 2.

421.МОЧАЛОВА Л. В библиотеку за … красотой: В течение месяца в б-ке

им. Крупской будет проходить авт. выст. [В. Куприй] "Осенние узоры" // Городъ. --

2000. -- 26 окт. -- 1 нояб. (No 36). -- С. 3.

422.ШАХТЕРСКИЙ край -- казацкий край: В обл. б-ке им. Крупской открыта кн. выст. "Казачество донецкого края" // Веч. Донецк. -- 2000. -- 5 дек. -- (24 часа).

423.ЭКОЛОГИЯ и быт: В обл. б-ке им. Крупской открыт просмотр лит. "Экологизация как способ сохранения общества"// Веч. Донецк. -- 2000. -- 12 дек. --

(24 часа).

424.СОКРОВИЩА всех времен: Многие дончане познакомились с выст. "Культурные достижения человечества", открывшейся в отд. искусств обл. б-ки

им. Крупской // Веч. Донецк. -- 2001. -- 16 янв. -- (Новости).

425.ЭКОНОМИКА -- дело тонкое: В обл. б-ке им. Крупской открыт просмотр лит. "Украина: внешняя экономическая перспектива" // Веч. Донецк. -- 2001. --

13 февр. -- (Новости).

426.СТАЛО пламя строкой …: В обл. б-ке им. Крупской открыт просмотр лит. "Полум'яне серце", посвящ. 130-летию со дня рождения Леси Украинки // Веч. Донецк. -- 2001. -- 20 февр. -- (Новости).

427.ПРЕКРАСНА во все времена: В отд. искусств Донец. обл. б-ки

им. Крупской открыта выст. ил. изд. "Метаморфозы женственности" // Веч. Донецк. -- 2001. -- 6 марта. -- (Новости).

428.ВСЕ о театре: В Донец. обл. б-ке им. Крупской открыты несколько выст., приуроч. к Междунар. дню театра // Веч. Донецк. -- 2001. -- 27 марта. -- (Новости).

429.УЛЫБКА Гагарина и пасхальный благовест: В обл. науч. б-ке

им. Крупской откроются сразу две празднич. выст. // Веч. Донецк. -- 2001. -- 11 апр. -- (Новости).

430.С ДУМАМИ о родной земле: В Донец. обл. б-ке им. Крупской открыта сер. выст., посвящ. Дню довкілля и Всемир. дню Земли, которые отмечаются соответственно 21 и 22 апр. // Веч. Донецк. -- 2001. -- 18 апр. -- (Новости).

431.ЭТА трагедия всегда с нами: В обл. науч. б-ке им. Крупской открылась выст. "Чернобыль: хроника трагедии" // Веч. Донецк. -- 2001. -- 25 апр. -- (Новости).

432.МУЗЫКА слов, пластика кожи: В обл. б-ке им. Крупской в рамках регион. фестиваля прессы и кн. проходят презентации кн. новинок // Веч. Донецк. -- 2001. --

29 мая. -- (Новости).

433.КАРПЕНКО Е. Гори, гори, моя свеча!: Под таким назв. в отд. искусств обл. б-ки им. Крупской открылась выст. работ по кожаной пластике Нины Шаховой // Донбасс-неделя. - 2001. - 14 июня (No 109). - С.8.

434.ДЕНЬ сегодняшний, день грядущий: В обл. б-ке им. Крупской открыт цикл просмотров лит., приуроч. к празднику независимости Украины // Веч. Донецк. -- 2001. -- 21 авг. -- (Новости).

435.ЛЕТОПИСЬ подвига: В обл. б-ке им. Крупской заканчивают оформлять большую кн. выст. "Гарячий серпень, переможний вересень" // Веч. Донецк. -- 2001. -- 4 сент. -- (Новости).

436…ОН только писал гениальные стихи // Веч. Донецк. -- 2001. -- 5 сент. -- (Памяти Василя Стуса).

В тому числі про книжкову виставку в ДОУНБ.

437.КУЦЕВА Е. Під тягарем Хреста: В отд. краеведения обл. б-ки им. Круп- ской открылась кн. выст., посвящ. очеред. годовщине со дня смерти укр. поэта, нашего земляка Василя Стуса // Донбасс. -- 2001. - 6 сент. -- (Сообщ. в номер).

438.В ОБЛАСТНОЙ библиотеке почтили память В. Стуса // Жизнь. -- 2001. --

8 сент.

Відкриття виставки "Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників".

439.ЛИСТАЯ страницы кино: Под таким назв. был организован просмотр лит. в отд. искусств обл. б-ки им. Крупской // Донбасс. -- 2001. -- 8 сент. -- (Сообщ. в номер).

440.ВИСТАВКА, присвячена Василеві Стусу // Уряд. кур'єр. -- 2001. -- 11 верес. -- С. 12.

441.ДЛЯ вас, первокурсники!: В обл. б-ке им. Крупской открыт ряд кн. выст., посвящ. 75-летию этого учреждения культуры // Веч. Донецк. -- 2001. -- 11 сент. -- (Новости).

442.[В ДОНЕЦКОЙ областной научной библиотеке им. Крупской открыта книжная выставка "Василий Стус в жизни, творчестве, в воспоминаниях и оценках современников"] // Первая линия. -- 2001. -- 17-23 сент. (No 64). -- С. 2.

443.ВСЕ ЛУЧШЕЕ -- о нем… // Родное Приазовье. -- Новоазовск, 2001. --

19 сент.

Про книжкову виставку, присвячену В. Стусу, у відділі краєзнавства ДОУНБ.

444.ДЕНИСОВА Е. Откровения художника // Донбасс. -- 2001. -- 25 сент.

Про відкриття виставки художника Меланія Дмитрієва (А.Мельниченко) у відділі мистецтв ДОУНБ.Краєзнавча робота

445.БАШУН О.В. Романько В.І. Донецькі обласні краєзнавчі читання як одна із форм професійного вдосконалення вчителів регіону // Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. спілка краєзнавців, Слов'ян. держ. пед. ін-т, Донец. обл. б-ка ім.

Н.К. Крупської. -- Слов'янськ, 1996. -- С. 7-8.

446.ТЕОРІЯ, методика і практика бібліотечного краєзнавства: Бібліогр. покажч. (1987-1996). / М-во культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України. -- К., 1997. -- 60 с.

ДОУНБ -- С. 12, 26, 33.

447.ДРЬОМОВА Т. Нові видання [краєзнавчої літератури]: Бібліогр. огляд // Рідний край. -- 1997. - No 2/3, ч.2. -- С. 82-85.

448.ГАЙВОРОНСЬКИЙ П. Рідний край знову з вами // Маяк.-- Красноармійськ, 1997. -- 20 лют.

449.ТУТ вас раді бачити // Схід. часопис. -- 1997. -- 22 лют.

450.ГАРМАШ В. "Беру я сили з батьківських криниць..." // Вісті. -- Слов'янськ, 1997. -- 25 лют.

451.МЕДОВНИКОВ С. Единственное место на земле // Жизнь. -- 1997. --

26 февр.

452.ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Рідного краю" // Донеччина. -- 1997. -- 5 берез.

453.ГЕНОВ Н. "Донеччино моя, життя мого любов!" // Донбасс. -- 1997. --

19 марта.

[До No 448-453]. Презентація альманаху "Рідний край".

454.НАША с тобой биография: В обл. б-ке им. Крупской прошли краевед. чтения, посвящ. 65-летию образования Донец. обл. // Веч. Донецк. -- 1997. -- 8 апр. -- (24 часа).

455.РОМАНЬКО В. Краєзнавчі читання // Донеччина. -- 1997. -- 18 верес.

Розповідь про п'яті донецькі краєзнавчі читання.

456."ОХИ!" под национальную кухню // Жизнь. -- 1997. -- 12 нояб.

Вечір національної культури греків Приазов'я.

457.ГРОСОВ О. Знайти свої корені // Донеччина. -- 1997. -- 11 груд.

Пропозиція щодо вивчення спецдисциплін "Донецькознавство" та інших у навчальних закладах Донецької області.

458.ДРЕМОВА Т.Н. Историко-научные функции библиотечного краеведения // Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність. -- Донецьк, 1998. -- С. 33-37.

459.ДРЬОМОВА Т.М. Про досвід краєзнавчої діяльності Донецької ОУНБ // Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам'яті народу України: Зб. -- К., 1998. -- С. 64-66.

460.С ЛЮБОВЬЮ к родному слову: В обл. б-ке им. Крупской состоялось первое в этом году мероприятие из цикла краевед. чтений, посвящ. 100-летию со дня рождения В. Сосюры // Веч. Донецк. -- 1998. -- 24 февр. -- (24 часа).

461.МОЧАЛОВА Л. Бібліотеки вірний друг // Світлиця. -- 1998. -- 17 лип. -- Дод. до газ. "Донеччина".

Вірш до 60-річчя донецького поета С.Жуковського.

462.ІВАНЕНКО В. Зустріч лауреатів // Вісті. -- Слов'янськ, 1998. -- 26 груд.

Зустріч з лауреатами премії ім. В. Сосюри -- А. Сенніковим, В. Романьком, Ю. Доценком, А. Мироненком, П. Бондарчуком.

463.РОМАНЬКО В. Зустріч лауреатів // Літ. Україна. -- 1999. -- 18 лют.

(No 78). -- С. 2. -- (Донеччина літ.).

Зустріч лауреатів премії ім. В. Сосюри на краєзнавчих читаннях.

464.НИКОЛАЕВ В. Все знать о родном крае // Веч. Донецк. -- 1999. -- 3 апр.

Засідання клубу "Минуле Донеччини".

465.ГОЧ Л. Альтер -- значит молодой!: Недавно в лекц. зале обл. б-ки

им. Крупской чествовали юбиляра [краеведа М.С. Альтера] // Донец. новости. --

1999. -- 28 окт. -- 3 нояб. (No 43). -- С. 16. -- (Культура).

466.КИРИЛЮК Л.В. Энциклопедия региона: Фонд Донец. обл. б-ки

им. Крупской пополнился интерес. и полез. кн. новинкой. Это -- сб. "Донбасс. Взгляд в будущее. Донецкая область-2000" / Коммент. факт ведущий библиотекарь отд. краеведения Л.В. Кирилюк // Веч. Донецк. -- 1999. -- 6 нояб. -- (Новости с коммент.).

467.КРАЄЗНАВЧА робота в бібліотеках України: Інформ. бюл. Вип. 12 / Держ. іст. б-ка України; Підгот. О.В. Михайлова. -- К., 2000. -- 10 с., 7 табл.

Про участь ДОУНБ у моніторингу "Електронні бази даних з питань краєзнавства в обласних універсальних наукових бібліотеках України". -- С. 4-9.

468.МЕТОДИЧНІ рекомендації до 2000--2001 навчального року / Донец. обл. ін-т післядиплом. освіти вчителів. -- Донецьк, 2000. -- 99 с.

Про краєзнавчі читання ДОУНБ. -- С. 29.

469.МЕЦЕНАТЫ вчера, сегодня // Веч. Донецк. -- 2000. -- 11 янв.

Краєзнавчі читання за темою: "Забуті імена: підприємці та меценати Донбасу".

470.РОМАНЬКО В. Пам'ятні дати Донеччини // Вісті. -- Слов'янськ, 2000. --

29 січ.

Про видання "Календаря знаменних і пам'ятних дат Донецької області на 2000 рік", підготовленого ДОУНБ.

471.ИМЕНА на карте Донбасса: Завтра в обл. б-ке им. Крупской состоятся первые в этом году донец. краевед. чтения // Веч. Донецк. -- 2000. -- 15 февр. --

(24 часа).

472.ГОРЯЧЕВА В. У відділу для краєзнавців -- ювілей // Світлиця. -- 2000. --

29 верес. -- (30 верес.-- Всеукр. день бібліотек). -- Дод. до газ. "Донеччина".

До 40-річчя відділу краєзнавчої літератури ДОУНБ.

473.ДЕНИСОВА Е. Возрождая историю казачества // Донбасс. -- 2000. --

8 дек.

474.ОТКУДА взялись казаки? // TV экспресс. -- 2001. -- 18 янв.

[До NoNo 473-474]. Краєзнавчі читання за темою "Козацтво Донецького краю".

475.ГЕРЛАНЕЦ В. Юбилейная дата // Веч. Донецк. -- 2001. -- 10 февр.

Виставка книг до ювілею письменника О.В. Іонова.

476.ДЕНИСОВА Е. "Спогади про Павла Байдебуру" // Донбасс. -- 2001. --

14 марта.

477.КАНТОР М. Вековой юбилей земляка // Акцент. -- 2001. -- 15 марта.

478.ВЕЧЕР памяти писателя Павла Байдебуры // Жизнь. -- 2001. -- 16 марта.

479.ДОЦЕНКО Ю. Шана до рідного слова // Виробник України. - 2001. --

16 марта.

480.ТЕПЛО рідної землі // Літ. Україна. -- 2001. -- 29 берез. (No 12). -- С. 4. -- (Донеччина літ.).

481.МОЧАЛОВА Л. Співець донецького краю // Донеччина. -- 2001. --

8 трав.

482.ОБ'ЄДНАЛИ зусилля // Літ. Україна. -- 2001. -- 24 трав. (No 19). -- С. 6.

[До No 476-482]. Краєзнавчі читання до 100-річчя від дня народження донецького письменника П. Байдебури, що проходили під патронатом облдержадміністрації та Донецького відділення Національної Спілки письменників України.

Див. також розділ "Форми обслуговування та масові заходи".Науково-методична та дослідна діяльність

483.ВИНОГРАДОВА О.Б. Організаційні засади науково-методичної роботи публічних бібліотек України: досвід, перспективи // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє: Зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоціація, Центр. міська

б-ка ім. Лесі Українки, ІПК ПК. - К., 1997. - С.22-31.

ДОУНБ. - С.25.

484.КНИГА и воспитание // Веч. Донецк. -- 1997. -- 9 июля.

485.ЕРМАКОВА Л. В Украине растет потерянное, криминальное поколение // Донбасс. -- 1997. -- 10 июля.

[До No 484-485]. Обласний семінар "Місце бібліотеки в системі правового виховання неповнолітніх".

486.КАРПЕНКО Е. Дочь стремительного века, просвещенья рядовой… // Жизнь. --1997. -- 28 окт. -- (Духовность).

487.КОРЕНЬ А. За год -- ни единой книжки // Донбасс. -- 1997. -- 12 нояб.

488.ДМИТРИЕВ А. Слет библиотекарей // Сел. жизнь. -- 1997. -- 10-16 нояб.

(No 38). -- С. 3.

489.ГЕНОВ Н. С верой, надеждой, любовью и … песнями // Веч. Донецк. -- 1997. -- 18 нояб.

490.ГРОСОВ А. Хиреет библиотечное дело // Наш край. -- 1997. -- Нояб. (No 17). -- С. 2.

491.ЗВЕРНЕННЯ учасників І обласного зльоту сільських бібліотекарів // Донеччина. - 1997. - 4 груд.

[До No 486 - 491]. Перший зліт бібліотекарів сіл Донеччини.

492.ГРОСОВ А.Я. Концепция развития и профессионализация организационно-методической деятельности ОУНБ // Донецька обласна наукова бібліотека

ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність. -- Донецьк, 1998. -- С. 13-16.

493.ЛАДВИНСКАЯ А.А. Социологические исследования -- основа оптимизации обслуживания читателей // Там само. -- С. 49-53.

494.ГРОСОВ А. Тебе и мне нужна земля // Сел. жизнь. -- 1998. -- 19-25 янв.

(No 41). -- С. 2.

Про роботу бібліотек області з екологічної освіти.

495.ПРО підсумки проведення обласного огляду роботи бібліотек з екологічної просвіти населення "Збережемо нашу планету": [Витяг з постанови обл. оргкомітету 30 груд. 1997р. No 174 ос.] // Наш край. -- 1998. -- Янв. (No 2). -- С. 2.

Про нагороду Почесною грамотою управління культури облдержадміністрації Ковган Л.І. -- зав. відділом гуманітарних та природознавчих наук ДОУНБ.

496. ГЕРЛАНЕЦ В. Библиотекари всех стран, соединяйтесь! // Веч. Донецк. - 1998. - 7 февр.

Про засідання Постійної комісії з культури, науки, освіти і інформації Міжпарламентської асамблеї країн-учасників СНД, що проходило у Москві

30 січ.-2 лют. 1998 р., учасником якого був голова обласної бібліотечної асоціації

О. Гросов.

497.ТРИФОНОВА Н. Нема без кореня родини, а нас, людей, без України // Наше слово. -- Волноваха, 1998. -- 23 черв.

Обласний семінар бібліотечних працівників "Місце бібліотеки в процесі духовного відродження".

498.НОВАКОВА Л. Библиотека -- родного города дитя // Ясиноват. газета. -- 1998. -- 29 авг.

Про відкриття у м. Ясинувата нової бібліотеки.

499.ЛАДВИНСЬКА А. Сільська бібліотека: чи існує майбутнє? // Культура і життя. -- 1998. -- 23 верес.

500.ГРОСОВ А. Не потерять сельскую библиотеку // Сел. жизнь. -- 1998. --

19-25 окт. (No 41). -- С. 3.

Другий зліт сільських бібліотекарів.

501.ЗАБОТЫ библиотекарей // Веч. Донецк. -- 1998. -- 31 окт.

Обласна нарада робітників центральних бібліотек, проведена ДОУНБ.

502.МОЧАЛОВА Л. Рідна мова -- запорука безсмертя нації // Світлиця. -- 1998. -- 13 листоп. -- Дод. до газ. "Донеччина".

Про науково-практичну конференцію в Одесі "Передаймо нащадкам наш скарб - рідну мову", за участю ДОУНБ.

503.СОЛДАТЕНКО Н. Первые Корфовские чтения // Донбасс. -- 1998. --

26 нояб. -- С. 14.

504.ГРОСОВ О. Корфівські читання // Донеччина. -- 1998. -- 4 груд.

505.ЧУМАК Г. Відроджуємо культуру -- відроджуємо націю: Під таким девізом відбувся обласний огляд роботи бібліотек // Донеччина. -- 1998. -- 25 груд.

Відзначена робота ДОУНБ по відродженню національної культури.

506.ЛАДВИНСЬКА А. Роль бібліотеки в житті сільського жителя: (За результатами соціол. дослідж. у б-ках Донец. обл.) // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюл.-- К., 1999. -- Вип. 23. -- С. 3-19.

507.ЛАДВИНСЬКА А. Вивчення інтенсивності відвідувань читачів Донецької ОУНБ // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюл. -- К., 1999. -- Вип. 24. - С. 11-15.

508.ЛАДВИНСЬКА А. Інформаційні потреби читачів в умовах впровадження прогресивних бібліотечних технологій: (За результатами вивч. в Донец. ОУНБ) // Там само.- С. 3-10.

509.ГРОСОВ О. Бібліотекарі вчаться // Донеччина. -- 1999. -- 20 січ.

Про систему підвищення кваліфікації бібліотекарів.

510.СУПРУНЕЦЬ Н. Бібліотеки й українське відродження // Світлиця. -- 1999. -- 26 лют. -- Дод. до газ. "Донеччина".

Обласний семінар "Місце бібліотеки в процесі духовного відродження".

511.БЫКОВА И., Лаврищева Н. Областной семинар [работников абонементов центр. гор. и район. б-к] // Кочегарка. -- Горловка, 1999. -- 25 мая. -- (Опыт).

Семінар "Бібліотека як центр культури та естетичного розвитку читачів", організований ДОУНБ.

512.Библиотеки о воспитании // Веч. Горловка. -- 1999. -- 3-9 июня.

(No 23). -- С. 3.

Обласний семінар "Сучасна бібліотека і розвиток естетичної культури читачів".

513.БЕЛЕНКО Т. Библиотекари. Они же -- краеведы: В ЦГБ для взрослых состоялся обл. семинар по теме:"Краеведческая работа в контексте национального возрождения" // Вперед. -- Артемовск, 1999. -- 6 июля.

514.ГРОСОВ О. Рік людини похилого віку і бібліотеки // Світлиця. -- 1999. --

1 жовт. -- Дод. до газ. "Донеччина".

Про заходи до Року людини похилого віку в бібліотеках області.

515.ГРОСОВ А. Конкурс "Сельская библиотека" завершен // Сел. жизнь. --1999. -- 4-10 окт. (No 37). -- С. 8.

516.ЧЕРДАКЛИ Г. Встречаясь с прошлым, видеть будущее // Сел. край. -- Великая Новоселка, 1999. -- 29 окт.

ІІ обласні Корфовські читання, організовані ДОУНБ.

517.ДОНЕЦЬКА облдержадміністрація, управління культури, обласна газета "Сельская жизнь", Донецька державна обласна універсальна наукова бібліотека

ім. Н.К. Крупської оголошують обласну конкурсну програму "Кращий сільський бібліотекар" // Сел. жизнь. -- 2000. -- 7-13 февр. (No 5). -- С. 3.

518.ГУДІМОВА Н., Нікіфоренко Л. Матеріали до огляду науково-методичної діяльності державних бібліотек України за 1998-1999 роки // Бібл. планета. -- 2000. - No 4. -- Вкладка: З практики роботи бібліотек України. -- С. 1-16.

ДОУНБ. -- С. 1-3.

519.РЯБОВОЛ О. За досвідом в Єнакієве // Новий шлях. -- Селидове, 2000. -- 20 верес. -- (Наші духов. цінності).

Обласний семінар "Публічна бібліотека в соціально-культурному контексті духовності".

520.ГРОСОВ А. Библиотека - центр диалога культур // Веч. Донецк. - 2000. - 27 окт.

Міжнародний семінар "Библиотека - центр диалога культур в полиэтническом обществе", що проходив у Криму.

521.БАШУН О. Комплексний підхід до підготовки кадрів для роботи в умовах трансформації суспільства // Вісн. Кн. палати. -- 2000. - No 11. -- С. 29-31. -- Бібліогр.: С. 31 (10 назв.).

522.ГРОСОВ А.Я. Библиотеки Донетчины в сохранении и развитии греческой культуры // Вестн. БАЕ. -- М., 2001. - No 1. -- С. 33-37.

Про досвід роботи бібліотек області.

523.УЧАСТНИКИ Второй международной конференции "Библиотека -- центр диалога культур в полиэтническом обществе". Крым. Алушта. -- [Фот.] // Вестн. БАЕ. -- М., 2001. -- No 1. - С. 56.

На фотографії також Гросов О.Я. -- зав. науково-методичним відділом ДОУНБ, голова Донецького обласного відділення Української бібліотечної асоціації.

524.ГРОСОВ А. Сельское библиополе // Сел. жизнь. -- 2001. -- 13 сент.

Про підготовку до чергового обласного зльоту бібліотекарів села та діяльність сільських бібліотек Донецької області.

525.ВСТРЕТИЛИСЬ, поучились: Завершился обл. слет библ. работников села, проходивший в Волновах. р-не. // Веч. Донецк. -- 2001. -- 22 сент. -- (Новости).

526.ОБЛАСТНОЙ слет сельских библиотекарей // Жизнь. -- 2001. --

26 сент. -- (Резюме / Духовность).

Див. No 72.Автоматизація і механізація бібліотечно-бібліографічних та інформаційних процесів

527.ИНТЕРНЕТ в библиотеке // Веч. Донецк. - 1997. - 24 июня.

528.СУМИНОВА О. Что мы можем в Интернет // Библиотека. - 1997. - No12. - С.39-40. - (Новые технологии).

529.СУМИНОВА О.В. Перспектива сотрудничества библиотек посредством электронных телекоммуникаций // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы 5-ой юбил. Междунар. конф. "Крым-98", 6-14 июня 1998, Судак. - Судак, 1998. - Т.1. - С.256-258.

530.СУМИНОВА О.В. Современные информационные технологии - основа развития областной библиотеки // Донецька обласна наукова бібліотека

ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність. - Донецьк, 1998. - С. 16-19.

531.НОВАКОВА Л. Новые информационные технологии в библиотеках: Состояние и перспективы // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и формы сотрудничества: Материалы VI Междунар. конф. "Крым-99",

5-13 июня 1999, Судак. - Судак, 1999. -- Т 1. - С.225-226.

532.И ДЕТЕКТИВ найдете в… Интернете // Донбасс. - 1999. - 24 июня.

533.КОЛОМАЦЬКА О. Гуманітарна підготовка бібліотекаря до використання комп'ютерних технологій // Бібл. планета. - 2000. - No2. - С. 30-31. - Бібліогр.: С.31.

(5 назв.).

534.ЭЛЕКТРОННОЕ чтиво: Читатели обл. б-ки им. Крупской получили широкий доступ к многочисл., ранее незнакомым им период. изд. // Веч. Донецк. - 2000. - 30 мая. - (24 часа).

535.БОЙЦОВА С. Библиотека - это не только книжный фонд: Накануне своего проф. праздника сотрудники обл. б-ки им. Крупской проведут дни открытых дверей, включающие цикл мероприятий по раскрытию информ. возможностей б-ки // Веч. Донецк. - 2000. - 29 сент. - (Завтра - Всеукр. день библиотек).

536.РЯШИНА А. У Донецкой библиотеки им. Крупской - web-сайт: Теперь ее электрон. каталогом могут воспользоваться даже читатели из-за океана // Жизнь. - 2001. - 21 февр. - (За книгой … в Интернет).

537.ПОЛЯКОВА И.А. Создание и интеграция информационных ресурсов библиотек: (Материалы Всеукр. науч.--практ. конф., 9-13 окт. 2000 г., Винница.) // Вестн. БАЕ. -- М., 2001. - No 2. -- С. 16 --20.

Виклад виступу директора ДОУНБ Л.О. Новакової. -- С. 18-19.

538.КОНОВАЛЕНКО Е. Как оказаться в сети "мировой паутины": В Донецке проводится программа расширения доступа в Интернет // Жизнь. - 2001. -- 2 марта.
Про курси навчання основам користування Інтернет.

539.БАШУН Е.В. …А компьютер в постель не возьмешь: [Интервью с

зам. директора ДОУНБ Е. Башун / Записала Е. Куцева] // Донбасс. - 2001. - 23 марта.

540.КОВАЛЕВА С. Библиотеки выходят в компьютерную сеть: О том, как такое стало возможным, рассказывает директор обл. б-ки им. Крупской Л. Новакова // Донец. новости. -- 2001. -- 28 июня - 4 июля (No 26). -- С. 12. Див. No 57, 58, 59, 65.Маркетинг. Фандрейзинг

541.БАШУН О. Фандрейзинг у бібліотеках США та України: ХVI конф. з укр. проблематики (Урбана-Шампейн, штат Іллінойс, США, 25-26 червня 1997 р.) // Вісн. Кн. палати. -- 1997. - No 10. -- С. 3-6.

542.БАШУН О. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вузівські бібліотеки на порозі ХХІ століття: Впровадження нових технологій: Матеріали конф., 20-23 трав. 1998; Київ / НТБ НТУУ "КПІ". - К., 1998. - С.30-38.

543.ДЕНИСЕНКО Г.А. Маркетинговая концепция развития библиотеки // Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність. - Донецьк, 1998. - С.53-54.

544.ПОШУК додаткових джерел фінансування: Досвід вітчизн. і зарубіж.

б-к / [Підгот. Л.М. Лебедєва, Л.І. Бейліс]; Нац. парламент. б-ка України. - К.: Нац. парламент. б-ка України, 1998. - 30с. - Бібліогр.: С. 24-30.

ДОУНБ. -- С. 4, 7, 9.

545.ПОЛЯКОВА І.А. Виживати чи жити? (Сучасний погляд на бібліотеки) // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя: Зб. наук. праць / Нац. парламент. б-ка України. -- К., 1998. -- С. 7-15.

ДОУНБ. -- С. 9,11,13.

546.БАШУН О. Фандрейзинг в бібліотечній справі // Схід. - 1998. - No5. - С.42-47; No6. - С. 56-67.

547. БАШУН Е. Маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процессов по внедрению новых технологий в библиотеках // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире. Новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы VI Междунар. конф. "Крым-99", 5-13 июня 1999, Судак. -- Судак, 1999. -- Т. 1. -- С. 82-84.

548.ДРИГАЙЛО В., Волинець В. До уваги фахівців: нова книга, яка необхідна для кожної бібліотеки // Бібл. планета. - 1999. - No1. - С. 31. -- Рец. на кн.: О. Башун "Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів".

549.ЛАРИН А. Без права передачи: Б-ка им. Крупской вступает в новую эпоху // Позиция. - 1999. - 5-12 февр. (No 5). - С.8.
Про плюси та мінуси платних послуг.

550.БАШУН О. Маркетинговий підхід до комплектування фондів бібліотек // Бібл. вісн. - 1999. - No3. - С. 29-30.

551.БАШУН О. Роль реклами та "паблік рілейшнз" в трансформації наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру // Вісн. Кн. палати. - 1999. - No 5. --

С. 15-17. -- Бібліогр.: С. 17 (10 назв).

552.БАШУН Е. Маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процессов по внедрению новых технологий в библиотеках // Науч. и техн. б-ки. - 2000. - No1. - С. 87-90.

553.БАШУН О. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вісн. Кн. палати. - 2000. - No2. - С. 8-12. - Бібліогр.: С. 11-12 ( 31 назв.).

554.БАШУН О. Реклама та "паблік рілейшнз" бібліотек // Імідж сучасної бібліотеки: Зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України. -- К., 2001. - С. 67-75.

555.ДРИГАЙЛО В.Г., Башун Е.В., Волынец В.Н. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения. -- К.: Политехника, 2001. - 390 с.

556. ПЕТРОВА Л. Управління бібліотекою як суб'єктом господарювання / Нац. парламент. б-ка України. -- К., 2001. -- 54 с.

ДОУНБ та бібліотеки області. -- С. 43.

557.ПЕТРОВА Л. Бібліотека як господарюючий суб'єкт в умовах ринку // Вісн. Кн. палати. -- 2001. - No 7. -- С. 17-20. -- Бібліогр.: С. 20 (11 назв). ДОУНБ. -- С.19.Міжнародні зв'язки.
Закордонна преса про бібліотеку

558.ВМЕСТО книг - макароны: Около четырех тысяч книг стали основой сектора украинознавства в обл. б-ке им. Крупской // Жизнь. - 1996. - 15 окт.
Про надходження книг до бібліотеки від української діаспори Канади і США.

559.РИХТЕР Л. Хотите учиться в США? Это реально // Донец. новости. - 1996. - 24-30 окт. (No 43). - С. 4.

560.ДЕНИСОВА Е. Для тех, кто хочет стажироваться в Америке: Недавно в обл. науч. б-ке им. Крупской состоялась встреча со ст. советником представительства Совета междунар. науч. исслед. и обмена (АЙРЕКС) в Киеве Лидией Матияшек // Донбасс. - 1996. - 12 нояб.

[До No 559-560] Про зустріч із ст. радником АЙРЕКС Л. Матіяшек в ДОУНБ.

561.СТЕЦЬ А. Допомога бібліотеці в Донецьку // Свобода = Svoboda. -- США, 1997. - 16 січ.
Проведення акції по збиранню української літератури для бібліотеки фірмою "Міст" (США).

562.ПОПОЛНЯЯ фонды: Фонд "Відродження" в Киеве вновь помог Донец. обл. б-ке им. Крупской в пополнении её фондов // Веч. Донецк. - 1997. - 21 янв. - (24 часа).

563.ОТ ПИСАТЕЛЕЙ диаспоры // Веч. Донецк. - 1997. - 28 янв.

Про передачу бібліотеці книг від родини Гриньків (США).

564.ПОРЯТУЙМО культурні надбання Львова // Свобода = Svoboda. - США, 1997. - 1 лют.

Про необхідність українських книжок для бібліотек України.

565.В ДАР от диаспоры: Увесистая посылка пришла в адрес Донец. обл. б-ки им. Крупской из Америки // Веч. Донецк. - 1997. - 4 марта. - (24 часа).

566.ШИНЯНСКАЯ Н. НАТО "открывает карты" // Донец. новости. - 1997. --

13-19 марта (No11). -- С. 2.
Отримання видань про діяльність НАТО від українсько-американського фонду "Сейбр- Світло".

567.БАШУН Е.В. Связал "Міст" с диаспорой: Постепенно расширяется круг орг., част. лиц за рубежом, оказывающих содействие Донец. обл. б-ке им. Крупской в комплектовании ее фондов // Веч. Донецк. - 1997. - 26 марта. - (Культура).

568.ИЗДАНО за рубежом: Сегодня в адрес Донец. обл. б-ки им. Крупской поступила большая партия лит., изд. в Германии и Голландии // Веч. Донецк. - 1997. - 15 апр.

569.ЗАРУБЕЖНЫЕ издания в областной библиотеке // Макеев. рабочий. -- 1997. - 17 апр.
Отримання книг з Німеччини та Голландії за кошти Інституту відкритого суспільства, що у Будапешті.

570.ИЗ США и Канады: Большая партия лит. прибыла в б-ку им. Крупской из США // Веч. Донецк. - 1997. - 19 июня. - (24 часа).

571.ГЕРАСИМ І., Добчанський Ю. Бібліотечна співпраця України з Північною Америкою // Свобода = Svoboda. - США, 1997. - 15, 16 серп.

Про доповідь Башун О.В., заст. директора ДОУНБ, на XVI міжнародній конференції в Іллінойському університеті в Урбані-Шампейн (США).

572.Ukrainian librarians meet in Urbana-Champaign // The Ukrainian Weekly. - USA. - 1997. - 17 august. - P.9.

Про участь у XVI конференції в Іллінойському університеті в Урбані-Шампейн (США) фахівців бібліотеки.

573.БОДНАРУК В. Українське відродження Донеччини // Свобода = Svoboda. - США, 1997. - 30 серп.

Про співпрацю з українською діаспорою щодо поповнення фондів бібліотеки.

574.МИШИН Г. Диаспора - библиотеке: В адрес Донец. обл. б-ки

им. Крупской поступило несколько объем. посылок с лит. из дальнего зарубежья // Веч. Донецк. - 1997. - 14 окт. - (Помощь друзей).

575.ГНАТКО О. Дотик до невмирущого // Свобода = Svoboda. - США, 1997. - 22 жовт.

Про роботу клубу "Українська світлиця".

576.БАШУН О. [Подяка українській діаспорі заст. директора ДОУНБ О.Башун за допомогу у комплектуванні фонду бібліотеки] // Рідна шк. = Ridna shkola. - США, 1997. - No 11. - С.32.

577.АВТОРЫ - ученые и студенты // Веч. Донецк. - 1997. - 9 дек.

Поповнення фонду бібліотеки книгами від IREX.

578.Штогрин Д. Організація та праця високошкільної бібліотеки у США // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 жовт. 1998 р., Київ. - К., 1998. - С.236-241.

Про використання американського досвіду при підготовці книги О. Башун. -

С.239.

579.УКРАИНКИ из США - дончанам: В адрес донец. б-ки им. Крупской прибыл очеред. кн. груз из-за рубежа - на этот раз из амер. города Парма в штате Огайо // Веч. Донецк. - 1998. - 10 февр. - (24 часа).

580.ДИАСПОРА - библиотеке: Представляющая укр. диаспору в США орг. "Шкільна рада" (Нью-Йорк) прислала в дар Донец. б-ке им. Крупской партию

лит. // Веч. Донецк. - 1998. - 16 июня. - (24 часа).

581.АДРЕСОВАНЫ женщинам: В обл. б-ку им. Крупской пришло известие из Венгрии: наше гл. книгохранилище удостоено гранта Будапешт. ин-та открытого о-ва // Веч. Донецк. - 1998. - 4 авг. - (24 часа).

582.БАШУН Е.В. Больше друзей - больше книг: Несколько больших посылок с лит. пришли в эти дни из-за рубежа в Донец. обл. б-ку им. Крупской. // Веч. Донецк. - 1998. - 15 авг. - (Помогает диаспора).

583.ОГНЄВА Л. Союз Українок // Наше життя = Our life. - США, 1998. --

No 10. - С.27-28.

Про виставку "З бабусиної скрині" в ДОУНБ.

584.ВАШИНГТОН - Донецк: В адрес Донец. обл. б-ки им. Крупской впервые поступила партия кн. из Б-ки конгресса США в Вашингтоне // Веч. Донецк. - 1998. - 13 окт. - (24 часа).

585.БАШУН Е.В. Стажировка в США: Это вполне возможный вариант вашего сотрудничества с IREX: [Интервью с зам. директора ДОУНБ Е.В. Башун / Записала

Л. Смирнова] // Веч. Донецк. - 1998. - 20 окт.
Про співробітництво ДОУНБ з IREX.

586.И В ВОЗРАСТЕ дедушки можно стать учеником // Жизнь. - 1998. --

27 окт. - (Резюме / Книга).

Про участь бібліотеки ім. Н.К. Крупської в організації навчання українських громадян в університетах США.

587.КОРПУС мира - дончанам: Фонды обл. б-ки им. Крупской пополнила партия лит., прибывшей из США // Веч. Донецк. - 1998. - 27 окт. - (24 часа).

588.БИБЛИОТЕКА тысячелетия: Первую партию - 50 книг получила областная научная библиотека им. Крупской // Донбасс. - 1999. - 26 февр.

589.ГЕРЛАНЕЦ В. "Библиотека тысячелетия" передана библиотеке // Веч. Донецк. - 1999. - 26 февр. - (Благотворительность).

590.БИБЛИОТЕКА тысячелетия: Прочти - и передай другому // Негоциант. - 1999. - 3-9 марта (No 5). - С. 21.

591.БИБЛИОТЕКА тысячелетия // Вперед. - Артемовск, 1999. - 4-5 марта

(No 26). - С.1. - (За пределами Артемовска).

592.РЯШИНА А. Лучшие книги двух последних тысячелетий [переданы Британским советом в дар Донецкой областной библиотеке им. Н.К. Крупской] // Жизнь. - 1999. - 5 марта.

593.КУЦЕВА Е. "Библиотека тысячелетия" // Авдеев. вестн. - 1999. --

19 марта. - (Культура).

594.ЛІСОВЕНКО М. У дарунок бібліотеці [ім. Крупської м. Донецька - сер. кн. із проекту "Бібліотека тисячоліття"] // Уряд. кур'єр. - 1999. - 27 берез. (No57). --

С. 7.

[До No 588-594]. Отримання ДОУНБ книг від Британської Ради в Україні за проектом "Бібліотека тисячоліття".

595.В ДАР от "Сейбр-Світло": Хранилища обл. б-ки им. Крупской пополнились еще одной б-чкой кн. на англ. яз. // Веч. Донецк. - 1999. - 30 марта. --

(24 часа).

596.ДАР от "Відродження": В адрес обл. б-ки им. Крупской пришла очеред. партия кн., безвозмездно перед. учреждению междунар. фондом "Відродження" // Веч. Донецк. - 1999. - 6 апр. - (24 часа).

597.ДАР от диаспоры // Веч. Донецк. - 1999. - 12 мая.

Отримання книг від Товариства української мови ім. Т. Шевченка

(м. Чикаго, США).

598.ЗАКРЕВСКИЙ Г. Книжный мост: Торонто - Донецк: Шестнадцать посылок с лит. поступили в адрес Донец. обл. б-ки им. Крупской из далекой Канады / Коммент. факт зам. директора учреждения Е.В. Башун // Веч. Донецк. - 1999. - 21 мая. - (Содружество).

599.БРИТАНСКИЙ совет - библиотекам // Веч. Донецк. - 1999. - 22 июня.
600.ГЛИНСКАЯ Т. Английский опыт - нашим библиотекарям // Жизнь. - 1999. - 7 июля.

[До NoNo 599;600]. Про участь ДОУНБ у семінарі бібліотекарів, організованому Британською радою.

601.ДЛЯ СТАЖИРУЮЩИХСЯ в США // Донбасс. - 1999. - 15 окт.
Цикл лекцій у ДОУНБ для бізнесменів, прочитаний фахівцями із США.

602.БАШУН О. Донецьк - Піттсбург: розвиток відносин // Світлиця. - 1999. - 12 листоп. - Дод. до газ. "Донеччина".
Про співпрацю із США.

603.ЗАКРЕВСКИЙ Г. Электронные журналы // Веч. Донецк. - 1999. --

20 нояб.

604.РАСКРОЙ любой из 400 журналов // Жизнь. - 1999. - 25 нояб.

[До NoNo 603-604]. Німецька фірма "Ланге Шпрингер" надала доступ через Інтернет до електронного варіанту 400 журналів німецькою та англійською мовами.

605.ПОДАРИЛА диаспора: В адрес обл. б-ки им. Крупской прибыло несколько посылок с кн. из США // Веч. Донецк. - 1999. - 21 дек. - (24 часа).

606.ПОДАРИЛИ книги Нью-Йорк и Кливленд: Фонды обл. б-ки

им. Крупской пополнились лит., прибывшей из амер. города Кливленда // Веч. Донецк. - 2000. - 14 марта. - (24 часа).

607.НАУЧНАЯ стажировка в США: В обл. б-ке им. Крупской объявлено о начале отбора участников для стажировки в США по программе "Современные проблемы", проводимой Советом междунар. науч. исслед. и обменов (IREX) // Веч. Донецк. - 2000. - 14 окт.

608.ПРОФЕССИОНАЛОВ приглашают в США // Негоциант. - 2000. --

18-24 окт. (No 37). -- С. 25.
[До No 607-608]. Про презентацію програми "Сучасні проблеми".

609.ДОНЕЦКИЕ авторы - в библиотеке Конгресса США // Жизнь. - 2000. --

10 нояб.

Про міжнародний книгообмін.

610.НОВАКОВА Л. Донецьк і Пітсбург - розвиток двосторонніх відносин з українською громадою США // Схід. - 2001. - Серп. (спецвип.) - С.31-32.

611.БАШУН О. Книговидання, бібліотеки, діаспора // Схід. - 2001. - Серп. -- (спецвип.) - С.26-27.

612.Что в окне? Америка: В обл. б-ке им. Крупской приступили к реализации проекта "Окно в Америку" // Веч. Донецк. -- 2001. -- 9 окт. -- (Новости).Бібліотека канадсько-українського центру

613.ГОРЛАЧ С. "Лікарі" спрагнених душ // Вісн. Кн. палати. -- 1997. - No 9. - С. 11-14. Про відкриття Бібліотеки канадсько-українського центру в ДОУНБ. - С. 12, 13, 14.

614.ГОРЛАЧ С. П'ята канадсько-українська бібліотека в Україні // Вісн. Кн. палати. - 1997. - No10. - С. 21-22.

615.ГУДІМОВА Н. Формування бібліотечних фондів у сучасних умовах // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 жовт., 1998 р., Київ. -- К., 1998. -- С. 102-106.

Про Бібліотеку канадсько-українського центру. -- С.102.

616.МОЧАЛОВА Л.М. Бібліотека - культурний центр творчого розвитку на ниві відродження // Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: історія, сучасність. - Донецьк, 1998. - С. 20-22.

617.ГУДІМОВА Н., Панібратська С., Марченко Г. Про основні джерела поточного комплектування бібліотек у сучасних умовах // Бібл. планета. - 1998. --

No2. - С. 34-35.
Бібліотека канадсько-українського центру в ДОУНБ. - С. 35.

618.МОЧАЛОВА Л. "Відкриття-2" спішить до читачів: Свято душі, чудові хвилини насолоди та духов. комфорту подарували читачам й гостям Б-ки канад.-укр. центру донец. поетеси на презентації поезії "Відкриття-2" клубу жін. поезії // Донеччина. - 1998. - 21 трав.

619.ДАР писателя // Веч. Донецк. - 1998. - 6 сент.
Письменник української діаспори Канади С. Горлач подарував свій збірник повістей "Могута. Життя на вістрі пригод".

620.ПРИУРОЧИМ к юбилею: Б-ка канад.-укр. центра при обл. б-ке

им. Крупской пополнилась новинками лит. // Веч. Донецк. - 1999. - 19 янв. --

(24 часа).

621.ДЕНИСОВА Е. Центр пропаганды украинской литературы // Донбасс. - 1999. - 23 сент.

622.ГЕРЛАНЕЦ В. Есть в Донецке кусочек Канады: Б-ке канад.-укр. центра, созд. при обл. науч. б-ке им. Крупской, исполн. пять лет // Веч. Донецк. - 1999. --

24 сент.

623.УКРАИНСКО-КАНАДСКОМУ центру - пять лет // Жизнь. - 1999. --

13 окт.

624.БАШУН О. П'ять років Бібліотеці канадсько-українського центру в Донецьку // Свобода = Svoboda. -- США, 1999. - 10 груд.

625.[КАНАДСКО-УКРАИНСКИЙ центр] // Харцыз. вести. -- 2000. --

8-14 июня.( 23). -- С. 12.
Про Бібліотеку канадсько-українського центру та передачу книг для читального залу Харцизького технікуму.

626.КОЛЯДКА М. До любителів української книжки // Світлиця. - 2001. --

23 лют. - Дод. до газ. "Донеччина".
Про Бібліотеку канадсько-українського центру.

627.МОЧАЛОВА Л. Канадсько-українська бібліотека в Донецьку // Схід. - 2001. - Серп. -- (спецвип.) - С. 33-34.

628.МОЧАЛОВА Л. Наш, український, письменник: У Донец. обл. наук.

б-ці ім. Н.Крупської відбулася чит. конф., присвяч. творчості укр. письменника із Канади Степана Горлача // Донеччина. -- 2001. -- 27 верес. -- (До 75-річчя Донец. обл. б-ки ім. Н. Крупської).

629.МОЧАЛОВА Л. Я син твій, мати Україно: зустріч з укр. письменником із Канади Степаном Горлачем // Донеччина. -- 2001. -- 25 жовт. -- (До 75-річчя Донец. обл. б-ки ім. Н. Крупської).

Див. також розділ "Форми обслуговування та масові заходи".Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації

630.ГРОСОВ А.Я. Библиотечная ассоциация Донетчины и ее роль в становлении правовой культуры населения // Материалы обл. науч.-практ. конф."Молодежь. Право. Время ". - Донецк, 1996. - С.44.

631.ПАШКОВА В. Українська бібліотечна асоціація: досягнення та перспективи розвитку // Вісн. Кн. палати. - 1997. - No 9. - С.3-7. - Бібліогр.: С. 7 (11 назв.). Гросов О. Я. - С.4

632.ПАШКОВА В. Звітно-виборна конференція та засідання президії Української бібліотечної асоціації // Бібл. планета. - 1999. - No1. - С.17-18.

Гросов О.Я. - С.17-18.

633.УКРАЇНСЬКА бібліотечна асоціація: Документи і матеріали / Нац. парламент. б-ка України; Уклад.: Пашкова В.С., Бабич В.С.- 3-є вид., допов. і переробл. - К.: Б.В., 1999. - 109 с.

Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації, керівник Гросов О.Я. - С.38, 41, 53, 55, 78, 86, 88, 93.

634.Объединив усилия // Веч. Донецк. - 1999. - 9 февр.

Про Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації.

635.ГРОСОВ О. Бібліотечна асоціація: становлення і діяльність // Веч. Донецьк. - 2000. - 24 окт.

636.ГРОСОВ А. Библиотека - центр диалога культур: [Интервью с пред. Донец. обл. библ. ассоц. А. Гросовым / Записал В. Герланец ] // Веч. Донецк.- 2000. - 27 окт.

637.УКРАЇНСЬКА бібліотечна асоціація: документи і матеріали / УБА; Нац. парламент. б-ка; Уклад.: В.С. Пашкова, О.В. Кононенко. - 4-е вид., переробл. і допов. - К., 2001. - 77 с. ДОУНБ. -- С. 37, 44. Башун О.В. - С.44. Гросов О.Я. - С.18, 20, 45, 47.Про співробітників бібліотеки

638.УКРАЇНА бібліотечна / Уклад. та наук. ред. В. Бабич, та ін. -- К., 1996. -- 92 с. -- (До ІІ Всеукр. конгресу бібліотекарів). Новакова Л. -- С. 28.

639.ПОРЯТУЙМО культурні надбання Львова! // Свобода = Svoboda. -- США, 1997.-- 1 лютого. Башун О. -- С. 1.

640.С юбилеем! // Дончанка. - 1997. - 29 авг. - 4 сент. (No 31). - С.8. Привітання директору ДОУНБ Л.О. Новаковій з 50-річчям від дня народження.

641.ЯРОВАЯ А. Легко ли быть женщиной в век Интернет // Дончанка. -- 1997. -- 5-11 сент. (No 32). -- С. 2. До ювілею директора ДОУНБ Новакової Л.О.

642.ПОЛЯКОВА І.А. Виживати чи жити? (Сучасний погляд на бібліотеки) // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя: Зб. наук. пр. / Нац. парламент. б-ка України. - К, 1998. -- С. 7-14.

Башун О. -- С. 13.

643.ШТОГРИН Д. Організація та праця високо-шкільної бібліотеки у США // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 жовтня 1998., м.Київ. -- К., 1998. -- С. 236-241.

Башун О.В. -- С. 239.

644.ПОДВОЙСКАЯ З. Согреты творчества огнем // Донбасс. -- 1998. -- 4 янв.

645.РУДЕНКО М. Снимки времени // Родина. -- Харцызск, 1998. --

14-20 марта. -- С. 6.

[До NoNo 644-645]. Вечір-зустріч з поетом О. Гросовим.

646.ХТО є хто у видавничій і бібліотечній справі: [Довідник]. -- К.: Кн. палата України, 1999. -- 156 с. -- Бібліогр. в тексті.

Гросов О.Я. -- С. 35-36.

647.СКНАР В. Програмно-модульне навчання на відстані // Бібл. планета. -- 1999. - No 3. -- С. 18-19.

Башун О.В. -- С. 19.

648.ЧАЧКО А.С. В інтересах користувачів ми маємо очолити пошукову роботу в Інтернеті // Бібл. планета. -- 1999. - No 3. -- С. 21-23.

Башун О.В., Коломацька О.Г. -- С. 23.

649.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ награды - лучшим: Указами президента Украины в нашей области отмечены // Жизнь. - 1999. - 23 окт.

Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник культури України" директору ДОУНБ Новаковій Л.О.

650.СЧАСТЬЯ и здоровья вам, современники!: Интервью между прошлым и будущим [наших современников, в т.ч. Л.А. Новаковой, дир. обл. науч. б-ки

им. Крупской / Записал В. Герланец] // Веч. Донецк. -- 1999. -- 30 дек. -- (Предновогод. интервью).

651.ЧАЧКО А.С. Библиотековедение в человеческом измерении. 1994-1999.: Моногр. / Междунар. Акад. информатизации при ООН. Отд-ние "Библиотековедение". -- К., 2000. -- 144 с.

Башун О.В. -- С. 48, 139.

Коломацька О. -- С. 49, 83.

652.СЛАВКО В. Поэтические встречи [с донец. поэтом А. Гросовым] // Веч. Донецк. -- 2000. -- 11 февр.

653.ЧАЧКО А. Зближення оновленого бібліотекознавства з новою педагогікою: "людський вимір", "діалогічні стосунки", "особистісно орієнтовані технології" // Бібл. планета. -- 2000. - No3. - С.25-26. - Бібліогр.: С.26.

Башун О.В. -- С. 25.

654.КОЗУБ А. "Любовь истину разбудит" // Наше слово. -- Волноваха, 2000. -- 21 черв.

Зустріч з поетом О. Гросовим.

655.ЧАЧКО А.С. Маркетинговый подход как катализатор трансформации современной библиотеки // Науч. и техн. б-ки. -- 2000. - No 9. -- С. 55-60.

Башун О.В. -- С. 59.

656.А.Я. ГРОСОВ // Сел. Жизнь. -- 2000. -- 19 окт. -- С. 8.

До 55-річчя від дня народження донецького поета, голови Донецького обласного відділення Української бібліотечної асоціації О.Я. Гросова.

657.НОВАКОВА Людмила Опанасівна: [Директор ДОУНБ] // Жінки України: Біогр. енцикл. слов. -- К., 2001. -- С. 311-312.

658.НАШИ поздравления: [Поздравление Библ. Ассамблеи Евразии

Гросову А.Я., зав.науч.-метод. отд. обл. б-ки, пред. обл. библ. ассоц., с 55-летним юбилеем] // Вестн. БАЕ. -- М., 2001. - No 1. -- С. 96.Видавнича діяльність бібліотеки

659.БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО України (1981-1990): Наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України: [Авт.-склад.: О.О. Козак, В.О. Кононенко]. -- К.: Нац. парламент. б-ка України, 1995 на обл.: 1996. -- 77, [2]с.

ДОУНБ: Іменний покажчик. -- С. 68-73; Покажчик установ. -- С. 73-77.

660.КИСЕЛЬОВА В. Краєзнавчий бібліографічний репертуар бібліотек України: методика й організація // Вісн. Кн. палати. -- 1997. - No3. -- С. 12-15. -- Бібліогр.: С.14-15 (12 назв).
Про бібліографічний покажчик "Педагогічний пошук вчителів шкіл Донецької області" (Донецьк, 1995). -- С. 14.

661.ПАТОКА В. Система посібників рекомендаційної бібліографії: сучасні проблеми та їх вирішення // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф., 20-22 жовт. 1998, Київ. -- К., 1998. -- С. 191-196.

Про бібліографічні покажчики ДОУНБ "Козацтво Донецького краю" і "Донбас нескорений". -- С. 193.

662.СВІРКОВА Л., Вальдовська Г. Регіональні бібліографічні покажчики як важлива ланка національної бібліографії України // Вісн. Кн. палати. -- 1998. - No7. -- С. 10-11.

663.БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО України (1991-1995): Наук.-допом. бібліогр. покажч. / НПБ України, ХДНБ ім. В.Г. Короленка; Уклад.: Глазунова Л.В.,

Бабич С.К. -- К., 1999. -- 136 с.
ДОУНБ: Іменний покажчик -- С. 118-126; Покажчик установ. -- С.127-130.

664.ЕТНІЧНІ спільноти України: етногр. особливості: Рек. бібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України, Держ. ком. України у справах національностей та міграції / Авт.--уклад. С.М. Остапенко. -- К., 2000. -- 79 с. -- (Культура й побут народу України; Вип. 3).
Про бібліографічний покажчик: Калоерова С.А. "Греки Приазовья" (Донецк, 1996). -- С. 46.

665.ПЕТРЕНКО В. Біобібліографічний покажчик Валерія Романька // Вісті. -- Слов'янськ, 2000. -- 18 квіт.

666.БОГОМАЗ Т. "Беру я сили з батьківських криниць" // Совет. -- Славянск, 2000. -- 22 апр. (No31). -- С. 7. -- (Краєзнавці Донеччини).
Про біобібліографічний покажчик, присвячений доценту Слов'янського педінституту В.І. Романьку, виданий ДОУНБ.Видання бібліотеки

667.Т.Г. ШЕВЧЕНКО (1814-1861): Пам'ятка читачеві / [Сталін. держ. обл. б-ка]. - Сталіно: Донбас, 1939. - 18 с.

668.БІБЛІОТЕКИ Донеччини: Сторінки історії: Вип. 1 / Уклад. О.Я. Гросов; Наук. ред. О.В. Башун; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1998. -- 27с.Аналіз діяльності бібліотек області

669.АВТОМАТИЗАЦИЯ библиотек области: Анализ деятельности / Сост.

Е.А. Соколова; Ред.: О.В. Суминова, Ю.А. Лебедева; Отв. за вып. Е.В. Башун. -- Донецк, 1997. -- 8с.

670.ОБЛАСНИЙ конкурс "Подія в бібліотеці": (Довідка-огляд) / Склад.

І.А. Пилипенко; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1997. --

8 с.

671.ОСНОВНІ показники роботи державних масових бібліотек Донецької області за 1996 рік: [Табл.] / Склад.: Н.П. Авдєєнко, В.І. Копійка; Відп. за вип.

О.В. Башун. -- Донецьк, 1997. -- 7 л.

672.БІБЛІОТЕЧНІ ресурси регіону: оптимізація мережі: (Матеріали аналіт. дослідж.) / Склад.: О.А. Соколова, Н.П. Авдєєнко; Ред.: Ю.О. Лебедєва,

Л.О. Карлова; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1998. -- 27 с.

673.ОСНОВНІ показники роботи державних масових бібліотек області за 1997 рік: [Табл.] / Склад.: Авдєєнко Н.П., Соколова О.А., Копійка В.І.; Відп. за вип.

Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1998. -- 13 с.

674.БІБЛІОТЕКА як центр дозвілля і формування естетичної культури читачів: (Інформ. довідка за 1994-1998 рр.) / Склад. Н.П. Супрунець; Ред.

Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1999. -- 4 с.

675.БІБЛІОТЕЧНА Донеччина в цифрах: (Стат. зб., 1997-1998 рр. / Склад.: О.А. Соколова, В.І. Копійка; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1999. -- 11с.

676.БІБЛІОТЕЧНІ ресурси регіону: Бібліотечні фонди: (Матеріали аналіт. дослідж.) / Склад. О.А. Соколова; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1999. -- 43 с.

677.ВІДРОДЖУЄМО культуру -- відроджуємо націю: Дайджест за підсумками обл. огляду діяльності б-к / ДОУНБ, УКЦ; Уклад. Н. Супрунець; Ред. О. Гросов; Відп. за вип. В. Білецький. -- Донецьк, 1999. -- 6 с.

678.ДІЯЛЬНІСТЬ бібліотек області по організації та проведенню соціологічних досліджень (1996-1998 рр.): (Аналіт. довідка) / Склад.

А.А. Ладвинська; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1999. -- 8 с.

679.ПОШУК і використання додаткових джерел фінансування процесу комплектування бібліотечного фонду: Дайджест за підсумками заоч. наради. / Склад. О.А. Соколова; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1999. --

8 с.

680.БІБЛІОТЕЧНА Донеччина в цифрах: (Стат. зб., 1998-1999 рр.) / Склад.: О.А. Соколова, В.І. Копійка; Ред. Н.П. Авдєєнко; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 2000. -- 15 с.

681.КРАЄЗНАВЧА діяльність ЦБС Донецької області у 1995-1999 рр.: Аналіт. довідка / Склад.: Т.М. Дрьомова, І.А. Пилипенко; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 2000. -- 12 с.

682.РЕКЛАМА бібліотеки: (Дайджест за підсумками обл. огляду діяльності

б-к) / Склад. О.А. Соколова; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 2000. -- 11с.

683.БІБЛІОТЕКА на межі тисячоліть: (Дайджест за підсумками обл. конкурсу на краще соціол. бібліотекознав. дослідж.) / Склад. Ладвінська А.А.; Ред. Лебедє-

ва Ю.О.; Відп. за вип. Авдєєнко Н.П. -- Донецьк, 2001. -- 6с.

684.БІБЛІОТЕЧНА Донеччина в цифрах: (Стат. зб., 1999-2000 рр.) / Склад.: Соколова О.А., Копійка В.І.; Ред. Авдєєнко Н.П.; Відп. за вип. Новакова Л.О. -- Донецьк, 2001. -- 15с.Матеріали з досвіду роботи

685.В ТІМ краю, де ти живеш: (З досвіду роботи Петров. б-ки--філ. Донец. ЦБС) / Склад. І.А. Пилипенко; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1997. -- 7с.

686.ЕКОЛОГІЯ: роздуми, пошуки: (З досвіду роботи бібліотек обл.) / Матеріал підгот. О.Я. Гросов; Ред.: Ю.О. Лебедєва, Л.О. Карлова; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1997. -- 15 с.

687.НА СТРУНАХ серця: (Інформ. довідка з досвіду роботи Дебальців. міськ. ЦБС до 100-річчя від дня народж. В.М. Сосюри) / ДОУНБ, Дебальців. МЦБС; Склад.: Н.П. Супрунець, Т.І. Демидова; Наук. ред. О.В. Башун; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1997. -- 8с.

688.БІБЛІОТЕКА--музей: (Інформ. довідка з досвіду роботи Дробишев. селищ. б-ки-філ. Краснолиман. міськ. ЦБС) / ДОУНБ, Краснолиман. ЦБС; Склад.: Н.П. Супрунець, Н.Д. Баранник; Ред. О.Я. Гросов. -- Красний Лиман, 1998. -- 4с.

689."...ДОБРЕ, коли жінки є...": (Інформ. довідка з досвіду роботи жін. клубу "Леді" Калінін. б-ки-філ. No2 Донец. МЦБС для дорослих) / ДОУНБ, Донец. МЦБС; Склад. І.А. Пилипенко; Ред. О.Я. Гросов. -- Донецьк, 1998. -- 4с.

690.ЗБЕРЕЖЕМО книжкові фонди: (Інформ. довідка з досвіду роботи Шахтар. міськ. ЦБС) / ДОУНБ, Шахтар. МЦБС; Матеріал підгот.: Н.П. Авдєєнко,

Л.А. Нартова; Ред. Л.О. Карлова. -- Донецьк, 1998. -- 4с.

691.РЕКЛАМА в бібліотеці: (З досвіду роботи Маріупол. міськ. ЦБС для дорослих) / Матеріал підгот.: Н.О. Кудінова, О.Я. Гросов. -- Маріуполь, 1998. -- 5с.

692.БІБЛІОТЕКА і дозвілля: (З досвіду роботи Камен. сіл. б-ки-філ. Тельманів. район. ЦБС) / ДОУНБ, Тельманів РЦБС; Склад. І.А. Пилипенко; Ред. Ю.О. Лебедєва. -- Тельманове, 1999. -- 7с.

693.ЕЛЕМЕНТИ маркетингу в організації обслуговування читачів: (З досвіду роботи ЦБС м. Краматорська) / ДОУНБ, Краматор. МЦБС; Склад.: Гро-

сов О.Я., Мельник Л.М.; Відп. за вип.: Башун О.В., Помоз О.Г. -- Краматорськ, 1999. -- 11с.

694.КРИНИЦІ духовності: (Інформ. довідка з досвіду роботи Андріїв. сіл.

б-ки-філ. Волновас. РЦБС) / ДОУНБ, Волновас. РЦБС; Уклад.: М. Мар'єнкова,

Н. Супрунець; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1999. -- 4с.

695.ОБ'ЄДНАТИ зусилля -- значить вижити: (Інформ. довідка з досвіду взаємодії б-к різних систем і відомств м. Єнакієве) / ДОУНБ, ОЮБ, ОДБ; Склад.:

О.А. Соколова, В.М. Кулаковська, А.О. Гощанська, Л.В. Макарова; Ред.

Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1999. -- 11с.

696.ЛІТЕРАТУРНЕ краєзнавство: (З досвіду роботи Маріупол. міськ. літ. музею при ЦБ ім. В.Г. Короленка) / Склад. О.М. Подтинна. -- Маріуполь, 2000. -- 12с.

697.НА ДОЛОНІ -- доля: (З досвіду спіл. роботи музею мініатюр. кн.

ім. В.О. Разумова і б-к м. Горлівки) / ДОУНБ, Горлів. МЦБС; Склад.: О.Я. Гросов, Н.Д. Лавріщева. -- Горлівка, 2000. -- 10 с.

698.ОРГАНІЗАЦІЯ дозвілля в клубі "Шарм": (З досвіду роботи б-ки-філ. No8) / ДОУНБ, Слов'ян. МЦБС; Склад.: О.Я. Гросов, О.В. Гусейнова. -- Слов'янськ, 2000. -- 7с.

699."СВІТЛИЦЯ духовності -- світлиця буття": (Інформ. довідка з досвіду роботи Макіїв. ЦМБ ім. М. Горького) / ДОУНБ, Макіїв. МЦБС; Склад.:

Н.П. Супрунець, Н.І. Івашковська; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 2000. -- 4 с.

700.ТРАДИЦІЇ, звичаї та обряди народного календаря: (З досвіду роботи Сніжнян. ЦБС) / ДОУНБ, Сніжнян. МЦБС; Склад.: О.Я. Гросов, Н.А. Орлова; Відп. за вип. Л.В. Броннікова. -- Сніжне, 2000. -- 8с.

701.ЧИСТОТА планети -- чистота душі: (З досвіду роботи Криволуц. сіл.

б-ки-філ. Краснолиман. МЦБС) / ДОУНБ, Краснолиман. ЦБС; Склад.:

І.А. Пилипенко, Н.М. Охріменко; Відп. за вип. В.І. Теліус. -- Красний Лиман, 2000. -- 4 с.

702.ШЛЯХИ історії лягають на сторінки: (З досвіду краєзн. роботи Краматор. ЦБС) / ДОУНБ, Краматор. ЦМБ; Склад.: О.Я. Гросов, Т.О. Городнича; Ред.

Л.М. Мельник; Відп. за вип. О.Г. Помоз. -- Краматорськ, 2000. -- 7 с.Методико-бібліографічні матеріали

703.МЕТОДИКА проведения социологических исследований в библиотеках: (Метод. советы) / Сост. А.А. Ладвинская; Ред. Ю.А. Лебедева; Отв. за вып. Е.В. Башун. -- Донецк, 1996. -- 22с.

704.НОВАКОВА Л.О. Бібліотечні фонди: Метод. вказівки для студ. бібл. фак. / Ін-т соціальної освіти. Каф. бібл.-інформ. систем. -- Донецьк, 1996. -- 8 с.

705."КРАСА душі, відтворена красою слова": (Метод. рек. по відзначенню 100-річчя від дня народж. В.М. Сосюри) / Склад. Н.П. Супрунець; Ред.

Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1997. -- 19 с.

706.НАЦІОНАЛЬНА художня спадщина в естетичному вихованні читачів: (Метод. рек.) / Склад.: Н.П. Супрунець, О.М. Медведєва, А.О. Гощанська; Ред.

Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1997. -- 8с.

707.БАШУН О.В., Чачко А.С. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону: Наук.-метод. рек. / ДОУНБ. -- Донецьк; 1998. -- 29с. -- (Від-ня бібліотекознавства Міжнар. акад. інформатизації при ООН).

708.БАШУН О.В. Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів: Наук.-метод. рек. б-кам / ДОУНБ; Ред. Ю.О. Лебедєва. -- Донецьк, 1998. -- 103 с., включ. обкл.: іл., табл. -- Бібліогр.: С. 99-100 (32 назви).

709.БІБЛІОТЕКИ як основа культури: (Метод. рек. по відзначенню Всеукр. дня б-к) / ДОУНБ, ОБА; Уклад. О.Я. Гросов; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1998. -- 4 с.

710.РОБОТА бібліотек по обслуговуванню соціально незахищених верств населення: (Метод. поради на допомогу б-карям) / ДОУНБ, ОЮБ, ОДБ; Склад.:

І.А. Пилипенко, В.М. Кулаковська, А.О. Гощанська; Ред.: Ю.О. Лебедєва,

Л.О. Карлова; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1998. -- 11с.

711.РОЗКРИТА книга життя: (Методико-бібліогр. матеріали до 75-річчя від дня народж. Г. Кривди) / Склад. І.А. Пилипенко; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип.

О.В. Башун. -- Донецьк, 1998. -- 4 с.

712.БАШУН О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка; ДОУНБ.; Наук. ред. В.С.Білецький, докт. техн. наук. -- Донецьк: УКЦентр, 1999. -- 204с.

713.ДОРОГІ мої старики: (Сцен. Дня людини похилого віку) / Склад.

І.А. Пилипенко; Ред. Л.О. Карлова; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1999. -- 11с.

714.НА КРАЮ прірви: (Метод. рек. на допомогу роботі б-к у профілактиці алкоголізму, наркоманії, СНІДу) / Склад. І.А. Пилипенко; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1999. -- 8с.

715.ПОЭТ на все века: (Инструкт.-метод. письмо к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина) / Сост. Н.П. Супрунец; Ред. Л.А. Карлова; Отв. за вып. Е.В. Башун.- Донецк, 1999. -- 4с.

716.СПОСТЕРЕЖЕННЯ як основний метод вивчення читачів: Метод. поради / Склад. А.А. Ладвинська; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1999. -- 8 с.

717.УКРАЇНА: президентські вибори-99 і вибір народу: (Інструкт.-метод. лист) / Склад. О.Я. Гросов; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1999. -- 3 с.

718.ФОРМУВАННЯ інформаційної культури читачів: Метод. поради / Склад. Г.М. Вальдовська; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк,

1999. -- 8 с.

719.ЕКСПЕРИМЕНТ як метод оновлення роботи бібліотек: Метод. поради / Склад. А.А. Ладвинська; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 2000. --

8 с.

720.ЗМІСТОВНО-МОВНІ потреби читачів Донецької області: (Прогр. соціол. дослідж.) / Склад.: А.А. Ладвинська, Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 2000. -- 8 с.

721."ЙОГО пісня -- край Донецький": (Сцен. вечора-портрета П.А. Байдебури) / Склад. Н.П. Супрунець; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. - Донецьк, 2000. -- 8 с.

722."НІЧОГО кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим": (Сцен. темат. вечора до Дня матері) / Склад. І.А. Пилипенко; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 2000. -- 4 с.

723.ХРЕСНИЙ шлях християнства: (Метод. рек. на допомогу роботі б-к по відзначенню 2000-ліття Різдва Христового) / Склад. І.А. Пилипенко; Ред.

Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 2000. -- 7 с.Листки-сигнали

724.К.М. ГЕРАСИМЕНКО: (До 90-річчя від дня народж.) / Склад.

Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 1996. -- 8 с. -- (Письменники-ювіляри).

725.Ю. КАНИГІН "Шлях аріїв": (Матеріал на допомогу б-рю) / Склад.

І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 1996. -- 6 с. -- (Краща книга року).

726.ФЕОКТИСТ Хартахай / Сост. Н.П. Авдеенко. -- Донецк, 1996. -- 10 с. -- (Возвращенные имена Донетчины).

727.КОСТЯНТИН Федорович Челпан / Склад. Н.П. Авдеенко. -- Донецьк, 1996. -- 6 с. -- (Повернуті імена Донеччини).

728.ІВАН Багряний: (До 90-річчя від дня народж.) / Склад. Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 1997. -- 7 с. -- (Письменники-ювіляри).

729.ВАСИЛЬ Гайдарівський (Гайворонський) / Склад. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1997. -- 7 с. -- (Повернуті імена Донеччини).

730.МАТЕРІАЛИ до обговорення роману В. Захарченка "Білі вечори" / Склад. Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 1997. -- 4 с. -- (Нові твори українських письменників).

731.ГРИГОРІЙ Сковорода: Пророк і філософ: (До 275-річчя від дня народж.) / Склад. І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 1997. -- 12 с. -- (Письменники-ювіляри).

732.ОЛЕСЬ Гончар: Творчість як доля: (До 80-річчя від дня народж.) / Склад. Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 1998. -- 8с. -- (Письменники-ювіляри).

733.П.М. ГОРЛОВ і С.С. Поляков / Склад. Н.П. Авдєєнко. -- Донецьк, 1998. -- 4с. -- (Повернуті імена Донеччини).

734.ОЛЕКСІЙ Іванович Мерцалов / Склад. О.А. Соколова. -- Донецьк, 1998. --

4с. -- (Повернуті імена Донеччини).

735.ІВАН Семенович Нечуй-Левицький: (До 160-річчя від дня народж.) / Склад. Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 1998. -- 7 с. -- (Письменники-ювіляри).

736.ПРИМА-балерина Олена Петрівна Горчакова / Склад. І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 1998. -- 4 с. -- (Наші земляки).

737.ТРИЛОГІЯ Івана Костирі: (Матеріал до проведення вечора-портрета письм.) / Склад. І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 1998. -- 4 с. -- (Твори письменників-земляків).

738."УСЕ в мені: і тиша, і неспокій": (До 60-річчя донец. поета

С. Жуковського) / Уклад. І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 1998. -- 1л. -- (Письменники-ювіляри).

739.ВБОЛІВАЄМО за рідну землю / Склад. І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 1999. -- 4с. -- (Зверніть увагу на цю книгу).

740.МЕЦЕНАТЫ "старого" Донбасса / Сост. А.Я. Гросов; Ред. Ю.А. Лебедева; Отв. за вып. Н.П. Авдеенко. -- Донецк, 1999. -- 8 с.-- (Возвращенные имена Донетчины).

741.ПАНАС Мирний: (До 150-річчя з дня народж.) / Склад. Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 1999. -- 2 с. -- (Письменники-ювіляри).

742.ПОЭТИЧЕСКИЕ миры Бориса Ластовенко / Сост. Н.П. Супрунец. -- Донецк, 1999. -- 4 с. -- (Произведения писателей-земляков).

743.ТРИВОЖНЕ ремесло Оксани Забужко / Склад. І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 1999. -- 4 с. -- (Життя і слово).

744.ЮРІЙ Фролов: Життя у пошуках істини / Склад. А.А. Ладвинська. -- Донецьк, 1999. -- 4 с. -- (Твори письменників-земляків).

745.ОЛЕКСАНДР Чепіжний: (Матеріал до проведення вечора-портрета письм./ Склад. І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 1999. -- 3с. -- (Письменники-ювіляри).

746.ВАЛЕРІЙ Шевчук / Склад. Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 1999. -- 3с. -- (Життя і слово).

747.ЛЕОНТІЙ Нестерович Кір'яков / Склад. Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 2000. -- 4с. -- (Письменники донецького краю).

748.ЮРІЙ Мушкетик / Склад. Н.П. Супрунець. -- Донецьк, 2000. -- 6с. -- (Життя і слово).

749.ЦІЛЮЩІ сили всередині нас: (За книгами Луїзи Хей) / Склад.

І.А. Пилипенко. -- Донецьк, 2001. -- 3 с. -- (Книги, що допомагають вижити).Бібліографічні посібники

750.ДОНЕЦЬКА державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської: Сторінки історії і сучасність (1926-1996 рр.): Бібліогр. покажч. / Уклад.: Т.М. Дрьомова, Л.П. Свіркова, О.В. Башун; Наук. ред. О.В. Башун; Ред.: Ю.О. Лебедєва, Г.М. Вальдовська; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1996. -- 82 с. -- (До 70-річчя від дня заснування б-ки).

751.ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Донецької області в 1997 році: Рек. бібліогр. довід. / Уклад І.В. Гайдишева; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1996. -- 51с.

752.ЭКОНОМИКА промышленности Донбасса: Библиогр. указ. Вып. 4. 1986-1990 / АН Украины. ИЭП, ДОУНБ, ЦНТБ ЦБНТИ УП Украины и др.; Сост.: Л.А. Бондаренко, Я.И. Бондаренко, А.Н. Вальдовская и др.; Науч. ред. канд геогр. наук Я.И. Бондаренко; Библиогр. ред.: А.Н. Вальдовская, Ю.А. Лебедева; Отв. за вып.: Н.И. Вишневская, Е.В. Башун. -- Донецк, 1996. -- 136с.

753.МИХАИЛ Савельевич Альтер: Библиогр. указ. / ДОУНБ, ОЮБ; Сост.: Т.Н. Дремова, Н.А. Разумняк, О.Л. Шаталова; Вступ. ст. В.И. Романько; Науч. ред Е.В. Башун; Ред. Ю.А. Лебедева; Отв. за вып. Л.А. Новакова. -- Донецк, 1997. -- 40 с. -- (Краеведы Донетчины).

754.ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Донецької області в 1998 році: Рек. бібліогр. довід. / Уклад. І.В. Гайдишева; Наук. ред. О.В. Башун; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1997. -- 87 с.

755.КАЛОЕРОВ С.А. Греки Приазовья: Аннот. библиогр. указ. / ДонГУ, ДОУНБ, Приазов. эллинист. центр; Сост.: С.А. Калоеров, при участии А.В. Геде, Т.Н. Дремовой; Ред.: А.Н. Вальдовская, Ю.А. Лебедева. -- Донецк: Юго-Восток, 1997. -- 196 с.

756.ВОЛОДИМИР Сосюра і Донецький край: Бібліогр. покажч. / Уклад. Т.М. Дрьомова; Вступ.ст. В. Оліфіренко; Наук.ред. О.В. Башун; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1997. -- 32 с.

757.ВОНИ пропагують слово поета: Лауреати премії ім. Володимира Сосюри / Уклад. В.І. Романько; Наук. ред. О.В. Башун; Ред.: Ю.О. Лебедєва, Л.О. Карлова; Відп. за вип. Л.О. Новакова. -- Донецьк, 1998. -- 14 с.

758.КАЛЕНДАР знаменних і пам'ятних дат Донецької області. 1999 рік / Уклад. І.В. Гайдишева; Ред.: Ю.О. Лебедєва, Л.О. Карлова; Відп.за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1998. -- 36 с.

759.КАЛЕНДАР знаменних і пам'ятних дат Донецької області. 2000 рік / Уклад. І.В. Гайдишева; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1999. -- 38 с.

760.ВАЛЕРІЙ Іванович Романько: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.М. Дрьомова; Авт. вступ. ст. І. Зоц; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 1999. -- 37с. -- (Краєзнавці Донеччини).

761.БАШУН О.В. Маркетинг і фандрейзинг в бібліотеках: Бібліогр. покажч. / Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, ДОУНБ. -- Донецьк: УКЦентр, 2000. -- 58 с. -- Текст парал.: укр., рос. -- Парал. тит. арк.: рос.

762.ВАЛЕНТИН Полікарпович Замковий: Біобібліогр. покажч. / Уклад.

Т.М. Дрьомова; Вступ. ст. М.В. Габелєв; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип.

О.В. Башун. - Донецьк, 2000. - 44 с. - (Краєзнавці Донеччини).

763.КАЛЕНДАР знаменних і пам'ятних дат Донецької області. 2001 рік / Уклад. І.В. Гайдишева; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 2000. --

52 с.

764.ПЕДАГОГІЧНИЙ пошук вчителів шкіл Донецької області: Бібліогр. покажч. Вип. 2 (1994-1997рр.) / Упр. культури Донец. облдержадміністрації, ДОУНБ, Голов. упр. освіти і науки Донец. облдержадміністрації, Донец. обл. ін-т післядиплом. освіти; Уклад.: І.В. Бірюкова, Г.М. Вальдовська; Наук.-метод. ред.: В.В. Тесленко, Е.М. Соф'янц; Ред.: Ю.О. Лебедєва, Л.П. Свіркова; Відп. за вип. О.І. Чернишов. -- Донецьк, 2000. -- 112 с.

765.ЗАЛИШАЄТЬСЯ з нами: До 100-річчя від дня народж. Павла Андрійовича Байдебури (1901-1985): Рек. бібліогр. покажч. / Уклад. Т.М. Дрьомова; Ред. Ю.О. Лебедєва; Відп. за вип. О.В. Башун. -- Донецьк, 2001. -- 6 с. -- (Письменники Донеччини).Іменний покажчик*

*Номери, що відносяться до прізвищ осіб, яким присвячено матеріали, подано в круглих дужках

Авдеенко Н.П......124, 671-674, 676,678-684, 690, 694, 695, 699, 714, 716, 718,719,721-732, 726, 727, 729, 733, 740

Азарова О............305

Альтер М.С....(465,753)

Апалькова Л.М......233

Асланов Г.....ИЗ

АсліддиноваМ.Ю...(373)

Астапенко Е....(269)

Бабич В.С....40, 633, 638, 663

Багряний І........(327, 329, 728)

БайдебураП.....(476-482, 721, 765)

Баранник Н.Д...688

Башун О.В............2Д11,12,50,61,74,

(Башун Е.В) 75,226,242,247,257,281,329,445,521, 539,541,542,546, 547,(548),550-555, 567,(571),576,(578), 582,585,598,602,611, 624,(637,639,642,643, 647,648,651,653,655), 668-672,685-687,693, 703,705,706-708,710-713,715,740,750-754, 756-763,765

Бейліс Л.І..............544

БеленкоТ..............513

Белоус А..............16

Білецький В.С......677,712

Бірюкова І.В.........764

Бликсен К...........(418,419)

Богомаз Т..........666

Бондарук В........573

Бондарук І..........(281)

Бондаренко Л.А.....752

Бондаренко Я.И.....752

Бойцова С.......535

Бондарчук П...........(462)

Божков Я..............112

Бондарь И..................402

Борисова З.М....(370,403)

Броннжова Л.В......700

Быкова И........511

Вальдовська Г.М....216,217,256,

(Вальдовская А.Н.) 662,718,750,752,755,764

Василенко А.........39

Василенко І.М....(371)

Васильев А.........63

Васильева С........380

Василько Л.........326

Вильданова М.....306

Виноградова О.Б......483

Вишневская Н.И.....752

Власова Л.И.......114

Вовенко В..........69,144,152,162,164,166,173,184, 205,213

Войкова Н.........21,60,105

Волинець В.......548,555

(Волинец В.Н.)

Габелев М.В........762

Гагарин Ю.А.......(429)

Гайворонський П.......448

Гайдарівський (Гайворонський)В. (729)

Гайдишева І.В...751,754,758,759, 763

Гальченко С.......(363)

Гапотченко В.А.....115

Гармаш В........450

Геде А.В.......755

Генов Н.....8,87,100,118,258,280, 453,489

Герасим І.....571

Герасименко К.М......(724)

Герланец В.......3,103,136,3146,156,185,196,206,268,277,286,301,348,405,412,475,496,589,622,636,650

Глазунова Л.В....663

Глинская Т.....285,312,600

Глотова Т....... 154

Гнатко О.........575

Голиздра А......77

Гончар О....(341,732)

Гончаренко В.І....234

Горбатов Б.......(390)

Гордеева И....... 24

Гордеева Л......309

Гордиенко Л.Н......224

Горлач С.....613,614,(619,628, 629)

Горлов П.М.......(733)

Горний А......28

Городнича Т.О........ 702

Горчакова О.П......(736)

Горячева В..........472

Гоч Л...........465

Гощанська А.О......695,706,710

Гречишкіна Н......(267,285,288,

(Гречишкина Н.) 362).

Гриньків ................(563)

Гросов О.Я.........38,41,55,97,219,

(Гросов А.Я.) 457,490,492,494, (496),500,504,509, 514,515,520,522, (523),524,630,(631-633),635,636,(637, 644-646,652,654, 656,658),677,686, 688,689,691,693, 697,698,700,702, 709,717,740

Грубич О.........179

Грушевский М.С.... .(224)

Губенко Г.В....(118,120)

Гудімова Н.О......111,518,615,617

Гурбич О........179,214

(Гурбич А.)

Гусейнова О.В.....698

Давиденко Т......357

Давыдов В.Д.......347

Демидова Т.І.......687

Демус В.......(352)

Дем'янов М......(296)

Денисенко Г.А.....543.

Денисова Е..Л 10,266,473,476, 560,621

Дикенштейн И......94

Димиджиева Т.А.....235,409,411

Дмитриев А.......488

Дмітрієв Меланій(А.Мельниченко) (444)

Добко Т.В......228

Добчанський Ю........571

Довженко О..........(407)

Доценко Ю......(462),479

Дригайло В.Г....548,555

Дрьомова Т.М.....447,458,459,681,

(Дремова Т.Н.) 750,753,755,756,760,762,765

Духовний А.........(280)

Ермакова Л.........485

Жуковський С.....(461,738)

Журов Г.....64

Заика В.......138

Зайцев В......(275)

Закревський Г....... 130,598,603

Замковий В.П......(762)

Захарченко В........(730)

Зельдина Э.......30,46

ЗеровМ.......(388)

Зоц І....................760

Зоц Н......85,90,157,171

Иванников А.........364

Иванов П....... 135

Иванов П..............(229)

Иванченко Р......365,377,394

Іваненко В........462

Іванченко Н......116

Івашковська Н.І..........699

Іонов О.В.........(475)

Казимирченко Е.....56

Калоеров С.А.....(664),755

Кандаурова Н.......395

КанигінЮ.....................(725)

Кантор М...............(477)

Капуста Н.......355

Карлова Л.О.......50,672,686,690,

(Карлова А.А.) 710,713,715,757, 758

Карпенко Е.........160,186,255,275,433,486

Кирилюк Л.В......466

Кисельова В...... ..660

Кїр'яков Л.Н............(747)

Клементьева И...... 168,174,303

Кобец Л.........271

Кобзев В......95,141,151,203,208,212,346

Ковалева С............540

Ковзан Л.І......(495)

Козак О.О........659

Козуб А......197,654

Коломацька О...... 5 З З,(648,651)

Колядка М.....626

Комендант О.....(368)

Коноваленко Е.....538

Кононенко О.В.....637,659

Копійка В.І.....671,673,675,680, 684

Корень А..........487

Корманенко А..... 155

Корф Н.А.....(503,504,516)

Костриря І......(737)

Котляревський І......(407)

Коцюбинський М......(298)

Кравченко А.....(331)

Кретова Є.Б...........(386)

Кривда Г.........(711)

Кривицькі..............(366)

Кротов А.......(364)

Крупская Н.К.......(76,77)

(про перейменування, б-ки)

Крэз К.....(278,283)

(Крез К.)

КудіноваН.О......691

Кудрявцева М.......376

Кулага І.........(296)

Кулаковська В.М.....695,710

Кулик Л.С...........(373)

Куприн В............(421)

Куцева Е....... 107,161,296,345,

374,410,539,593

Лавриненко Ж..........31,128

Лавріщева Н.Д..... 511,697

(Лаврищева Н.Д.)

Ладвинська А.А.....493,499,506,

(Ладвинская А.А.)507,508,678, 683, 703,716,719,720, 744

Ларин А......549

Ластовенко Б......(742)

Лебедева Л.М.........544

Лебедева Ю.О....50,699,670,672,

(Лебедєва Ю.А.)674,676,678,679,681-683,685,686,692,694,695,699,703,705,706,708,710,711,714,716,718,719,721-723,740,750-760,762-765

Ленин В.И..........(47)

Ленский Б.........(336)

Лісовенко М.........594

Лобова Е......47,211

Лукаш Й................265

Любаренко Л.М..........52

Лях Л................349

Макарова Л.В.............695

Мар'єнкова М............694

Мартынов М.......23

Марченко Г..........617

Мастипан О.О..................52

Матияшек Л.......(559,560)

Машира А..........330

Медведева О.М.........706

Медовников С.........451

Мелконян О.......(383)

Мельник В.Я......(380,381)

Мельник Л.М.......693,702

Мерцалов О.І..........(734)

Миняйло 3......91

Мирний П.......(741)

Мироненко А............(462)

Михайлов И..............194

Михайлова О.В........467

Мишин Г........574

Мищенко А................165

Мищенко М...........230

Моравська Н.Ф.......410

Мордохович Е......239

Мочалова Л.......81,246,249,254,267,273,274,288, 298,300,336,338, 340,341,352-354, 358,362,363,385, 421,461,481,502, 616,618,627-629

Мусатова Л.........33

Мушкетик Ю........(748)

Навродська С............122

Надточей М............242

НартоваЛ.А.......690

Нечуй-Левицький І.С....(735)

Николаев А......384

Николаев В.........143,464

Нікаро-Карпенко Н.І.........(16)

Нікіфоренко Л.........518

Новакова Л.О......3,13,14,20,25,

(Новакова Л.А.) 35,43,50,51,54, 56,67,95,108,251, 498,531,537,540, 610,(638,640,641, 649,650,657),668, 673,675,680,684, 687,704,709,717, 750,753-756,757

Огнева Л............333,583

Оліфіренко В..........756

Оліфіренко С......248

ОльжичО............(377)

Орлова Н. А......... 700

Осинська А......... 142,388,391

Остапенко Е.О....(400-402)

Остапенко С.М.......664

Охріменко Н.М......701

Пак В......64

Панібратська С........617

Пастернак Н.В.....(387)

Патока В.....222,661

Патрича Д........34

Пашкова В.С........631,633,637

Пелашенко А......227

Петренко В......665

Петрова Л......556,557

Пеунов В..........(300,302)

Пилипенко І.А....670,681,685,689, 692,701,710,711, 713,714,722,723,725,731,736-739,743, 745,749

Платонова Л......1

Плеханова Л......(334)

Подвойская 3......644

Подтинна О.М......696

Позднышев В......240

Поляков С.С......(733)

Полякова I. А...... 5 37,545,642

(Полякова И. А.)

Помоз О.Г.......693,702

Попова В......262

Прокошева Т.....53,62,66,71,73

Пушкин А.С......(715)

Пчілка О......(354)

Разумняк Н.А........753

Решетов И........22

Рихтер Л.......559

РоманкоВ.І......445,455,(462),463,470,(665,666),753, 757,(760)

Рубинштейн Л........35,65

Руденко В.......(296)

Руденко М........645

Рыкова Н.......225

РябоволО...........519

Рябушко Л.Б.......(365)

Ряшина А..... 14,45,49,80,101,109, 207,245,396,536,592

Савари С..........292

Савина З.И........244

СамчукУ..........(357)

Сафонова Л.С.......236

СвірковаЛ.П........ 124,218,662,750,

(Сиркова Л.П.) 764

Сенніков А...........(462)

Сенотова О..........381

Середа Г......(275)

Сердюкова З......(273,274)

Савицька О........88,126,378

(Сивицкая Е.)

Сивочуб Н.......20

Силенно Л.......(349)

Силін В.........(273,297)

(Силин В.)

Симонова Е......(359)

Сировская Э.В.......237

Скнар В...........647

Сковорода Г.........(385,731)

Славко В...........36,102,210,652

СлеповаР.........(367)

Смирнова Л..... .96,143,241,585

Сницаренко Э...........304

Соколова О.А..........669,672,673,

(Соколова Е.А.) 675,676,679,680, 682,684,695,734

Солдатенко Н........503

Соловей О...........59

Соркіна О.........(280,292)

(Соркина Е.)

Сорокина Е.......334

Сосюра В......(48,363,460,462,

463,687,705,756,757)

Соф'янцЕ.М.............764

Спенсер Диана...............(379)

(принцесса Диана)

Стебун І.......(298)

Степаненко Н......319

Стець А............561

Столяр Т.В...........238

Столяров Н...........19

Стонаев А..........(301)

Стус В.......(59,337,338,436-438,

440,442,443)

Суминова О... .528,529,530,669

Супрунець Н.П....510,674,677,687,

(Супрунец Н.П.) 688,694,699,705, '706,715,720,721, 724,728,730,732, 735,741,742,746-748

Таран Л................123

Теліга О.......(254,377)

ТеліусВ.І...........701

Темирова И........26

ТесленкоВ.В...............764

Тимошенко А........42,328

ТонковітЛ...........(358)

ТонковітО............(358)

Трифонова Н.......497

ТронькоП.Т......244

Украинка Л........ .(426)

Фетисова Л.........291

Фролов Ю.........(294,295,355,744)

Хартахай Ф.......(726)

Харькова М............. 149

Хей Л......................(749)

Хмара 3......269

Цимбаліста Н...........223

Цингарелли £...........259,400

Чайковская Е.Е...........82

ЧачкоА.С.......648,651,653,655,707

Чеплан К.Ф............(727)

Чемеріс-Мусатова Л.......(293)

Чепіжний О............(745)

Чердакли Г...............516

Черкасова С.............272,335,386

Чернишов О.І........764

ЧмильЕ........169

Чумак Г.......505

Чурай М........(340)

Шаталова О.Л...........753

Шахова Н.......(433)

Швецова-Водка Г............223

Шевченко В...........129,361

Шевченко Т.Г......(77,361,667)

Шевчук В.........(746)

Шепитько О........5,150,191

Шептуха В...........287

Шинянская Н........ 137,379,566

Штогрин Д...........578,643

Шуригіна О..........(382)

Щуров Г.........9

Янчевська В.Г.........(373)

Яровая А...........641

Ястреба А.............321

ЯхноА......93,(123,264)

Яхно І........(123,264)

(Яхно И.)

Яцик О.............250,251

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ДонГУ - Донецкий государственный университет

ДОУНБ - Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім..Н.К. Крупської

ИЭП - Институт экономики промышленности АН Украины

ІПК ПК - Інститут підвищення кваліфікації працівників культури

МЦБС - Міська централізована бібліотечна система

ОБА - Обласна бібліотечна асоціація

ОДБ - Обласна бібліотека для дітей

ОУНБ - Обласна універсальна наукова бібліотека

ОЮБ - Обласна бібліотека для юнацтва

РЦБС - Районна централізована бібліотечна система

УБА - Українська бібліотечна асоціація

УКЦ - Український культурологічний центр

УКЦентр - Український культурологічний центр

ЦБС - Централізована бібліотечна система

ЦМБ - Центральна міська бібліотека

ЦНТБ ЦБНТИ УП Украины - Центральная научно-техническая библиотека центрального бюро научно-технической информации угольной промышленности Украины.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...