пошук:  

>> Білецький В.С. (ред.): Гірничий енциклопедичний словник, т.1 / 02.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

АВТОНОМНИЙ РЕЖИМ, *автономный режим; **off-line mode, off-line condition; ***Selbstbetriebsweise, autonomer Betrieb – режим роботи, за якого об’єкт, система, пристрій функціонують самостійно, без керування з боку

верхнього рівня.

АВТООПЕРАТОР, *автооператор, **autooperator, ***Autooperator - пристрій для автоматичного регулювання виробничих процесів і керування ними.

АВТОПНЕВМАТОЛІЗ, *автопневматолиз, **autopneumatolysis, ***Autopneumatolyse - утворення під час кристалізації магматичної породи нових мінералів, що формуються внаслідок дії летких частин магми на мінерали цієї породи, які виділилися раніше.

АВТОРАДІОГРАФІЯ, *авторадиография, **autoradiography, ***Autoradiographie - метод, за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний об'єкт чутливу до йонізуючого проміння фотоемульсію; радіоактивні речовини при цьому немовби самі себе фотографують. Інша назва - р а д і о а в т о г р а ф і я.

АВТОРЕГУЛЯТОР, *авторегулятор, **(automatic) controller, autoregulator, ***Àutoregulator, Autoregler - сукупність пристроїв для автоматичного підтримування (без участі людини) регулювання.

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА РОЗРОБКОЮ, *авторский надзор за разработкой; **author supervision of design; ***Autorenüberwachung der Entwicklung – контроль з боку організації-автора за реалізацією технологічної схеми (проекту) дослідної,  дослідно-промислової експлуатації, промислової розробки об’єкта, з обґрунтуванням (за необхідністю) уточнень у прийняті технологічних рішень.

АВТОСАМОСКИД КАР'ЄРНИЙ, *автосамосвал карьерный, **open-pit dump truck, haulage truck, ***Tagebaukipper, Tagebauselbstkipper, Tagebauautokipper, Tagebauautokippfahrzeug – вантажний автомобіль з посиленим кузовом, який перекидається для розвантаження за допомогою гідравлічних циліндрів. Використовується для транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих роботах. В залежності від виду вантажу, конструктивного виконання та джерел живлення двигуна розрізняють: вуглевози, тягачі з напівпричепами та причепами, тролейвози. Вантажопідйомність А.к. складає 10-317 т. На Мінському автомоб. з-ді створені великовантажні А.к. БелАЗ вантажопідйомністю до 180 т. Оптимальний рівень вантажопідйомності А.к. встановлюється на основі техніко-економічного аналізу. Оптимальні питомі показники такі: потужність, віднесена до повної маси самоскида з вантажем 5,1-5,9 кВт/т для машин вантажопідйомністю 27-110 т. Найбільш поширена колісна формула 4х2 (перша цифра - загальне число коліс, друга - ведучих), рідше за 4х4; для автопотягів з напівпричепами 6х2 і 6х4. Об'єм кузова (при певній вантажопідйомності) залежить від насипної щільності і густини матеріалу, що транспортується. У А.к. із заднім розвантаженням відношення вантажопідйомності до геом. об'єму кузова 1,7-2 (з урахуванням об'єму так званої шапки - 1,4-1,6); у вуглевозів цей показник 1,15-1,35 (величина співвідношення зростає із збільшенням вантажопідйомності). Найбільші фірми, що виробляють А.к. особливо великої вантажопідйомності, - "Unit Rig" і "Wabco" (США). Номенклатура вантажопідйомності від 77 до 200 т. А.к. фірми "Unit Rig" вантажопідйомністю 180 т мають потужність 1810 кВт і колісну формулу 4х2. Фірмою "Terex" створений А.к. вантажопідйомністю 317 т, потужністю двигуна 2200 кВт і колісною формулою 6х4.

АВТОСАМОСКИД ПІДЗЕМНИЙ, *автосамосвал подземный, **underground hauler, ***Grubenselbstkipреr, Untertage-Autokipper, Untertage-Autokippfahrzeug - самоскид, що застосовується для транспортування гірничої маси підземними виробками з кутом нахилу до 10-12о. А.п. на базі звичайних самоскидів, обладнаних очищувачами вихлопних газів, почали використовуватися на підземних роботах в США в 1950-х рр. Розрізняють А.п. з відкидним кузовом і телескопіч. пристроєм, що висувається, який забезпечує розвантаження через задній борт автомобіля. А.п. відрізняються невеликою висотою (до 2,5 м), малим радіусом повороту, хорошою маневреністю; двигуни обладнуються газоочисниками-нейтралізаторами вихлопних газів. Використовуються А.п. вантажопідйомністю 12-45 т фірм "Joy" (США), "Mining Transportion" (Швеція), "Blaw-Knox С." (Франція) і ін.

АВТОЦИСТЕРНА, *автоцистерна; **(highway) tank truck, road tanker; ***Tankwagen цистерна, резервуар для перевезення рідких, сипких матеріалів, скраплених газів тощо, встановлена на шасі автомобіля або причепа. Використовується, зокрема, при ремонті свердловин.

АГАЛЬМАТОЛІТ, *агальматолит, **agalmatolite, ***Аgalmatholith - щільна дрібнозерниста гірська порода, що складається з пірофіліту з різними домішками. Колір білий, сірий, буро-жовтий, зелений. Інші назви – китайський жировик, пагодит.

АГАТ, *агат, **agate, ***Achat - мінерал, різновид халцедону зі смугастою або плямистою текстурою або з декоративними включеннями. Розрізняють однозабарвлені А. - сердолік,сардер, карнеол; стрічкові, бастіонні, шаруваті, плямисті, мохоподібні, ландшафтні, сагенітові, вогненні А. Твердість 7. Густина 2,57-2,58. Для А. характерні раковистий злам, восковий блиск, висока в'язкість і придатність до ідеальної поліровки. А. – гідротермальний поствулканічний мінерал, що заповнює мигдалини і тріщини в ефузивних породах андезито-базальтового і рідко ріолітового складу. Велике практичне значення мають елювіальні (залишкові) А. в древніх корах вивітрювання ефузивів і А. алювіальних родовищ. Головні родов. А. в Бразилії, Уругваї, Аргентині та Індії. Найвідоміші родов. в Європі знаходяться в ФРН, р-н Ідар Оберштайн. Є також на Малому Кавказі (Ахалцихська група), в Росії (Схід. Сибір, Норське родов.). А. був відомий здавна в Шумері і древньому Єгипті; він використовувався для виготовлення різьблених печаток, амулетів, прикрас. Особливо широко А. застосовувався в країнах античного Середземномор'я для виготовлення гем.

АГОНІЧНА ЛІНІЯ, *агоническая линия, **agonic line, zero line, ***agonische Linie – лінія на поверхні Землі, на якій магнітне схилення (тобто відхилення магнітного меридіану від географічного) дорівнює нулю.

АГРЕСИВНА РЕЧОВИНА, *агрессивное вещество; **corrosive, ***aggressives Material, aggressiver Stoff - речовина, яка хімічно руйнує іншу речовину, напр., соляна кислота.

АГРЕСИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, *агрессивная среда; **corrosive medium; ***aggressives Medium – середовище, яке руйнівно діє на елементи, що з ним контактують, напр. мінералізована пластова вода.

АГРЕСИВНІ ВОДИ, *агрессивные воды, **agressive waters, corrosive water; ***aggresives Wasser - води, які містять агресивні сполуки, що активно діють на різні споруди з бетону та металу. Як правило показник рН А.в. знаходиться в межах 2-5 або 9-12.

АГРЕСИВНІСТЬ, *агрессивность, **corrosivity; ***Aggressivität – здатність хімічно руйнувати речовину.

АГРОНОМІЧНІ РУДИ, *агрономические руды, **agronomic ores, fertilising ores, ***agronomische Erze - природні мінеральні утворення, що є сировиною для виробництва мінеральних добрив (апатитові руди, фосфорити, калійні солі), або вапнування кислих ґрунтів (вапняки, доломіти, крейда, мергель), ґіпсування засолених ґрунтів (ґіпс, ангідрит, фосфоґіпс), а також місцеві добрива (торф, сапропель) та мінер. адсорбенти для поліпшення водно-фізичних властивостей ґрунтів (цеоліти, вермікуліт, глауконіт, бентоніти тощо). В Україні є значні поклади калійних солей у Передкарпатті (Львівська та Ів-Франківська обл.), а також високоякісних цеолітів на Закарпатті. Поклади торфу і сапропелів поширені на Поліссі. Вапняки, мергелі та крейда є в більшості областей України, ґіпс – на Донбасі та на Придністров’ї. Родовища бідних апатитових руд є у Запорізькій та Житомирській областях, фосфоритів – у Хмельницькій, Донецькій та Волинській областях.

АҐАР (АҐАР-АҐАР), *агар (агар-агар), **agar (agar-agar), ***Agar-Agar - полісахариди, що містяться в деяких червоних морських водоростях. Використовуються в деяких спеціальних методах досліджень речовин, напр., при електрофорезі.

АҐЕНТ, *агент; **agent; ***Agent – діюча причина, чинник, фактор, тіло, речовина, що викликає те або інше явище, виконує певну роботу, напр.: антипінний аґент, витіснювальний аґент, тампонувальний аґент, пінотвірний аґент.

АҐІТАЦІЯ, *агитация, **agitation, ***Agitation – у збагаченні к.к. - підготовча обробка к.к. (особливо поліметалевих руд) у агітаційному (контактному) чані з дозованою подачею спеціальних реаґентів та аерацією пульпи для підвищення ефективності наступного збагачення флотацією або аґломерацією.

АҐЛОМЕРАТ, *агломерат, **agglomerate, sinter (cake); ***Agglomerat, Sintergut, Sinter - 1) геол. Сукупність нескріплених уламків гірських порід та мінералів. 2) Аґреґат, напр., вугільно-масляний, вугільно-латексний тощо. Продукт збагачення, зневоднення та облагороджування вугілля при масляній аґломерації та ґрануляції, а також його полімерній або інш. флокуляції. 3) У петрографії - пухкі скупчення різнорідних за формою і величиною уламків г.п. і мінералів, переважно вулканічного походження. При цементації А. утворюють брекчії, туфи тощо. 4) В металургії - дрібна або пилоподібна руда, концентрат, інш. м-ли, що спеклися в аґреґати, грудки (шматочки).

АҐЛОМЕРАЦІЯ, *агломерация, **agglomeration by sintering, sintering; ***Agglomerieren, Agglomeration, Sinterung - 1) Спікання дрібнозернистих або пилуватих матеріалів (рудної маси), що є складовою частиною металургійної шихти, у грудкувату сипку систему (аґломерат) з метою поліпшення умов використання руди в металургійному процесі. 2) Утворення аґреґатів у різних технологічних процесах. Див., напр., масляна аґломерація.

АҐРЕҐАТ, *агрегат, **aggregate, unit, assembly, plant item; ***Aggregat - 1) Механічне поєднання різнорідних чи однорідних частин (машин, апаратів, даних, програм) в одне ціле для роботи у комплексі. 2) Сукупність двох або більше різнотипних машин, апаратів, які діють спільно, напр., турбіни і компресора (турбокомпресор). 3) Складальна одиниця, яка характеризується повною взаємозамінністю, можливістю збирання окремо від інших складових частин виробу чи виробу в цілому і здатністю виконати певну функцію у виробі чи самостійно. Є завершеним цілим, напр., двигун в автомобілі. 4) Багатокомпонентний утвір, що виникає при аґреґації. Напр., продукт процесу масляної аґреґації. Флотаційний аґреґат – система "повітряна бульбашка – плівка реаґенту – тверда частинка флотованого мінералу", що придатна для спливання. 5) ***Gesteinsaggregat, геол. З'єднання окремих мінералів у природних мінеральних утвореннях, напр., гірські породи, руди. Утворюються внаслідок сумісного росту мінеральних індивідів. Розрізняють аґреґати прості, утворені з кристалів одного мінералу, та складні — з кристалів різних мінералів. Крім того, розрізняють А. голчасті, землисті, зернисті, лускуваті, ниркоподібні та ін. 6) У системах обробки інформації – структурована сукупність інформаційних об'єктів, що визначається як єдиний тип даних. ISO 2382-15:1985.

АҐРЕҐАТ ФРОНТАЛЬНИЙ, *агрегат фронтальный, **frontal unit, ***Frontaggregat – комплекс конструктивно і кінематично об`єднаних гірничих машин і механізмів, що здійснюють виймання пластових корисних копалин у напрямку фронтальної площини очисного вибою. Різновид очисного аґреґату. Складається з виймальних машин, засобів доставки вугілля, механізмів секційного кріплення (секції пересуваються групами в шаховому порядку), ін. обладнання, що забезпечує безперервне, автоматич. і одночасне виймання корисної копалини, кріплення робочого простору очисного вибою і управління покрівлею. За видом виїмних (виймальних) машин А.ф. поділяються на чотири осн. групи: перша - А.ф. з каретками з різцями та скребками, що безперервно рухаються в одному напрямку (кільцеві струги та конвеєр-струги); друга - зі стругами поступально-обертового руху; третя - з комбайнами; четверта - з відбійними барабанами, що гойдаються. Основні переваги А.ф. в порівнянні з очисними механізованими комплексами: відсутність допоміжних операцій на кінцях лави, більша продуктивність та високий рівень автоматизації. Недоліки: складність підтримки руху по контакту вугілля-порода, менша маневреність. Застосовується переважно при розробці крутих пластів, зокрема у центральному районі Донбасу (аґреґати типу АЩ, АПМ, АНЩ). На горизонтальних та похилих пластах використовується аґреґат АКЗ.

АҐРЕҐАТНИЙ МЕТОД РЕМОНТУ, *агрегатный метод ремонта; **assembly repair method; ***Aggregatreparaturmethode – знеособлений метод ремонту, при якому несправні аґреґати заміняються новими чи раніше відремонтованими.

АҐРЕҐAТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ, *агрегатные состояния вещества; **aggregative state of matter, ***Aggregatzustände der Substanz - якісно відмінні стани тієї самої речовини, які відрізняються структурою і характером теплового руху структурних елементів - молекул, атомів, йонів тощо. Розрізняють такі А.с.р.: тверде тіло, рідина, газ, плазма. В твердому (кристалічному) тілі частинки розміщуються й орієнтуються у певному порядку у всьому об’ємі, тобто існує близький і далекий порядки. В рідинах існує лише близький порядок. В газах між молекулами майже немає сил зчеплення, і тому вони рухаються вільно і безладно. В плазмі рух йонів переважно теж безладний. Зміни А.с.р. відбуваються переважно у вигляді фазових переходів першого роду.

АҐРЕҐАТУВАННЯ, *агрегатирование, **aggregation, ***Aggregatbildung - дія, власне сполучення частинок в одне ціле - аґреґат.

АҐРЕҐАЦІЯ, *агрегация, **aggregation, agglomeration; ***Aggregation - злипання частинок у багатокомпонентний утвір - аґреґат. Результат аґреґатування.

АДАМАНТ – староукраїнська назва діаманту. В укр. наук. літературі під назвою "адамант" вперше описаний в лекції "Про камені та геми" Ф..Прокоповича, яка була прочитана в Києво-Могилянській академії в 1705-1709 рр.

АДАМІН, *адамин, **adamite, ***Adaminмінерал, гідроксиларсенат цинку з групи тарбутит-адамін. Склад: 4[Zn2AsO4OH]. Цинк частково заміщається міддю, кобальтом і закисним залізом. Сингонія ромбічна. Тв. 3,5. Густина 4,34-4,35. Колір жовтий, зелений, фіолетовий до безбарвного. Зустрічається як вторинний мінерал в зоні окиснення родовищ цинку та миш’яку, асоціює з смітсонітом, кальцитом, малахітом, азуритом, лімонітом, геміморфітом і кварцом. Родовища є у Франції, Італії, Греції, Турції, Мексиці та Чилі.

АДГЕЗИВИ, *адгезивы, **adhesives; ***Adhäsionsmischungenречовини, що забезпечують сполучення двох прилягаючих фаз (клеї, епоксидні смоли, полімерні композиції та ін.).

АДГЕЗІЯ, *адгезия, **adhesion, ***Adhäsion - зчеплення (прилипання, злипання) приведених в контакт різнорідних твердих або рідких тіл (фаз). Може бути обумовлена як міжмолекулярними взаємодіями, так і хімічними зв’язками. Важливе значення в А. відіграють Н-зв’язки адгезиву і субстрату. Одна з найважливіших характеристик А. адгезійна міцність, яка характеризує питоме зусилля по руйнуванню адгезійного контакту та використовуване в техніці для оцінки властивостей склеюючих та зв’язуючих речовин. Адгезійна міцність залежить від енергії зв'язку, що забезпечує А., повноти контакту, що визначається рельєфом поверхні, міжфазної поверхневої енергії, змочування та інш. поверхневих явищ, а також від умов формування контакту (тиску, температури, тривалості контакту тощо). На значення адгезійної міцності впливають умови її вимірювання, розміри зразків, концентрація в них механіч. напружень. Руйнування адгезійного контакту може супроводжуватися руйнуванням дотичних тіл. А. рідини до твердого тіла визначається в основному значеннями поверхневої енергії рідини, твердого тіла і міжфазною поверхневою енергією. А. пов'язана з поверхневими явищами, однак вона може визначати і об'ємні властивості дотичних тіл, зокрема їх структуру в зоні контакту, розподіл механіч. напружень в полі зовнішніх сил, кінетику релаксац. процесів. А. вирішальним чином впливає на механіч. властивості композицій матеріалів. З нею пов'язано склеювання, нанесення покриттів, сплавлення, такі технол. процеси, як спікання, ґранулювання, брикетування, флотація, аґломерація, гідравлічне знепилення та ін. важливі технологічні процеси збагачення та переробки мінеральної сировини.

АДГЕЗІЙНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *адгезионное обогащение полезных ископаемых, **adhesion minerals processing, ***Adhäsionsaufbereitung der Bodenschätze (nutzbarer Mineralien) - сукупність фізико-хімічних способів збагачення корисних копалин. Полягає у вибірковому прилипанні частинок збагачуваного мінералу до жирової поверхні. Прикладом може бути А.з. золота, алмазів шляхом використання ефекту налипання гідрофобних (або гідрофобізованих) часточок корисної копалини на маслянисті поверхні (приміром, вуглемасляні ґранули). Приклади процесів: Карбед (Carbad Gold Recovery), Coal-Gold Agglomeration Process та ін. (Mining J. 1990, 314, no. 8066 and 8070). В Україні вивчається у Донецькому державному технічному університеті.

АДИНОЛ, *адинол, **adinole, ***Adinol – 1) Щільна тонкозерниста метасоматична гірська порода, що складається переважно з альбіту і кварцу. 2) Те саме, що й альбіт.

АДИТИВНІСТЬ, *аддитивность, **additivity, ***Addition, Additivität – 1) Властивість величин, яка полягає в тому, що значення величини, яка відповідає цілому об’єкту, дорівнює сумі значень величин, що відповідають його частинам, незалежно від того, яким чином поділено об’єкт. Напр., А. властива для маси, об’єму і ваги тіла, довжини лінії, площі поверхні тощо. Інший приклад - маса молекули є сумою мас атомів, які входять до її складу; кожний з замісників, введений у вихідну молекулу, вносить адитивний внесок у зміну стандартної енергії Гіббса, що відповідає даній рівновазі. 2) Сумарна фізична властивість суміші, яка визначається як сума добутків молярних часток компонентів у суміші на властивості цих компонентів (правило адитивності Кея); приклади, для суміші газів – критичні тиск, температура, об'єм, густина і коефіцієнт стисливості газу.

АДИТИВНОСТІ ПРИНЦИП, *аддитивности принцип; **additivity principle; ***Additivitätsprinzip – принцип (засада), що пов’язаний з додаванням. Див. Адитивність.

АДІАБÁТА, *адиабата; **adiabat, adiabatic curve, adiabatic path; ***Adiabate – 1) Набір станів термодинамічної рівноваги системи, що характеризуються однаковою енергією. 2) Лінія, яка зображує на термодинамічній діаграмі стану (залежність тиск–об’єм). 3) Крива, яка описує залежність між термодинамічними параметрами в системі, що не обмінюється теплом з середовищем. Див адіабатний процес.

АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС, *адиабатный процесс, **adiabatic process, ***adiabatischer Prozeß – термодинамічний процес, що відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, *административная ответственность, **administrative responsibility, ***administrative Verantwortung - вид юридичної відповідальності, причиною якої є адміністративне правопорушення. Посадові особи притягуються до адміністративної відповідальності за порушення правил з охорони праці (право притягнення надане працівникам органів Державного нагляду за охороною праці), законодавства про працю, охорону природи тощо. Основним видом покарання є штраф.

АДРОНИ, *адроны, **hadrons, ***Hadrone - загальна назва елементарних частинок (протонів, нейтронів, гіперонів, мезонів), які беруть участь у т. зв. сильних взаємодіях, за яких частинки існують приблизно 10-24сек, тобто менше ніж за інших взаємодій (слабкої і електромагнітної). Це мезони (піони та каони) і баріони (нуклони та гіперони). Взаємний перехід між мезонами і баріонами заборонений законом збереження баріонного заряду. Цей закон забезпечує стабільність ядерної матерії, а, отже, всього речовинного світу. А. характеризуються особливим числом - дивністю. Взаємодія А. здійснюється через обмін піонами. Структурними елементами А. є кварки.

АДСОРБÁТ, *адсорбат; **adsorbate; ***Adsorbat, Adsorptiv – 1). Речовина, що поглинається поверхнею іншої речовини (тіла). 2). Речовина, що концентрується на поверхні в процесі адсорбції.

АДСОРБЕНТИ, *адсорбенты, **adsorbents, ***Adsorbenzien, Adsorbentia, Adsorbense – речовини, здатні до адсорбції. Це високодисперсні природні та штучні пористі тверді речовини з великою зовнішньою та (або) внутрішньою поверхнею, на якій і протікає адсорбція газів чи рідин. Розрізняють А. двох структурних типів: А. з мікропорами (розміри яких близькі до розмірів молекул адсорбованих речовин) та А. з більшими порами. В техніці як А. використовуються, як правило, пористі тіла з сильно розвиненою внутрішньою поверхнею. До А. належать силікагель, активне вугілля, алюмогель, синтетичні цеоліти (молекулярні сита) тощо. Застосовують А. для очистки та сушки газів та рідин (у протигазах, медицині тощо).

АДСОРБЕР, *адсорбер, **adsorber, ***Adsorber, Adsorptionsapparat - пристрій, в якому здійснюють адсорбцію.

АДСОРБОВАНА ВОДА, *адсорбированная вода; **adsorbed water; ***adsorbiertes Wasser – Див. пластова вода.

АДСОРБТИВ, *адсорбтив; **adsorptive; ***Adsorptiv, Adsorbat речовина, яка присутня в тій чи іншій фазі та здатна адсорбуватися.

АДСОРБТИВНІСТЬ, *адсорбционная способность; **adsorptivity; ***Adsorptionfähigkeit, Adsorptivität – здатність адсорбенту адсорбувати певну кількість речовини; характеризується відношенням кількості адсорбованої речовини в грамах чи молях до маси, об'єму чи площі поверхні адсорбенту.

АДСОРБЦІЇ ІЗОТЕРМА, *адсорбции изотерма; **adsorption isotherm; ***Adsorptionsisotherme – крива залежності кількості адсорбованої речовини від рівноважного тиску (або концентрації) за постійної температури.

АДСОРБЦІЙНА КОЛОНА, *адсорбционная колонна; **àdsorption column, adsorption tower; ***Adsorptionssäule, Adsorberапарат для поглинання одного або декількох компонентів із суміші газів або розчину твердою речовиною – адсорбентом. Застосовується для видалення з газів і рідин різних речовин, які містяться в невеликих концентраціях, летких розчинників з їх сумішей з повітрям або з будь-яким газом, в процесах осушування і очищення природних газів і т.п. Як адсорбент використовуються тверді пористі речовини з великою питомою поверхнею – активоване вугілля, цеоліти, силікагель, йонообмінні смоли (йоніти) та ін. На поверхні або в порах адсорбенту відбувається концентрування компонентів, що видаляються. Розрізняють А.к. з нерухомим шаром адсорбенту, в яких адсорбція здійснюється періодично (відновлюється після десорбції), і з рухомим або "киплячим" шаром, в яких поглинання відбувається безперервно.

АДСОРБЦІЙНЕ ОСУШУВАННЯ ГАЗУ, *адсорбционная осушка газа; **adsorption gas desiccation; ***Adsorptionsgastrocknung – глибоке осушування газу від водяної пари, вилучення вуглеводневого конденсату, а також очищення газу від сірководню і вуглекислого газу за наявності як мінімум двох адсорберів: один з них знаходиться в циклі поглинання води з потоку сирого газу, другий – в циклі реґенерації. Сухий газ, який виходить з адсорбера, подають споживачеві. Насичений вологою адсорбер реґенерують гарячим газом, який підігрівається в печі. Як газ реґенерації використовують частину потоку сирого газу. Нагрітий газ реґенерації після його проходження через реґенерувальний адсорбер скеровують у холодильник, далі в сепаратор і в адсорбер для осушування від водяної пари разом з основною частиною потоку сирого газу, який надходить в адсорбер для осушування. Оскільки реґенерація насиченого вологою адсорбера здійснюється випаровуванням і відгонкою водяної пари в потік гарячого газу реґенерації, то шар адсорбенту в процесі реґенерації може нагріватися до 150 – 200оС. Для ефективного поглинання води в циклі адсорбції реґенерувальний адсорбер повинен бути переведений в цикл охолодження, в якому температуру адсорбенту знижують від 150 – 200 оС до 50 – 60 оС (звичайна температура циклу поглинання). Реалізація такого процесу пов’язана зі збільшенням кількості адсорберів у схемі адсорбційного осушування газу. Відомо три- і чотирисорберні схеми осушування. Трисорберна схема адсорбційного процесу вилучення з газу рідких вуглеводнів така: рідкі вуглеводні і вода разом поглинаються адсорбентом, сепаруються з газу реґенерації після його охолодження в трифазному сепараторі і скеровуються відповідно: конденсат – на стабілізацію, а вода – в систему утилізації стічних вод. Тривалість циклу поглинання в процесі осушування газу і вилучення рідких вуглеводнів обмежується часом проскакування поглинальних компонентів. Час проскакування пентану в звичайних адсорберах становить 12 – 20 хв. Якщо тривалість адсорбційного циклу доходить до 30 – 40 хв, то адсорбент насичується в основному водою, яка витискує всі вуглеводні, крім найважчих, в осушуваний газ. Для осушування газу від води цикл поглинання (адсорбції) доводять звичайно до 8 год. У короткоциклових устаткованнях для вилучення води і рідких вуглеводнів адсорбційний цикл звичайно становить 15 – 20 хв.

АДСОРБЦІЯ, *адсорбция, **adsorption, ***Adsorption, Adsorbieren, Adsorbierung - вбирання (поглинання) газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла (адсорбенту). Розрізняють фізичну А. і хемосорбцію. Фізична А. зумовлена ван-дер-ваальсовими, або електростатичними, силами притягання частинок адсорбованої речовини до частинок адсорбенту. При хемосорбції молекули поглинутої речовини вступають у хімічну реакцію з молекулами адсорбенту. Оборотність процесу фізичної А. створює сприятливі умови для послідовного проведення процесів А. (поглинання речовини адсорбентом) та десорбції (вилучення з адсорбенту поглиненої речовини). А. широко застосовується в сорбційній техніці, лежить в основі очистки, розділення газів та рідин тощо. Зокрема А. широко застосовується в хімічній та нафтохімічній промисловості для очищення нафтопродуктів, рекуперації летких розчинників, розділення газів та рідин, глибокої сушки газів. Зокрема, А. – основа технологічних процесів тонкого очищення газових та інших потоків при невисокому початковому вмісті в них цільового компонента (див. адсорбційне очищення газу). А. є одним з головних чинників процесу флотації к.к.

АДУЛЯР, *адуляр, **adular, adularia; ***Adular - мінерал класу силікатів, морфологічний різновид низькотемпературного ортоклазу. Типовий склад А. відповідає формулі Ог90 Ab9 An1, де Аb - альбіт, An - анортит. Домішки: до 1 % Ва0, не більше за 0,5% Са0. Зустрічається у вигляді короткопризматичних ромбоедричних кристалів. А. типовий для багатьох кварцових жил альп. типу, зустрічається в пегматитах, рудних жилах. Прозорий і напівпрозорий А. з тонко- і криптопертитовою будовою, для якого характерна іризація в блакитно-синіх відтінках (т.зв. місячний камінь) - коштовний камінь IV порядку. А. використовується в скляному і кераміч. виробництвах. Від назви родовища в горах Адула в Швейцарії.

АЕРАТОР, *аэратор, **aerator, ***Aerator - пристрій для аерації флотаційної пульпи. Застосовуються А.: механічні (імпелери), пневматичні (трубчаcті або ерліфтні, А. з пористою перетинкою), пневмомеханічні або субаераційні (комбіновані), ежекторні (струменеві).

АЕРАЦІЇ СТУПІНЬ, *аэрации степень; **degree of aeration; ***Belüftungsstufe – відношення об'ємного вмісту газу до об'єму рідини (об'ємної витрати газу Qг до об'ємної витрати рідини Qр): .

АЕРАЦІЯ, *аэрация,**aeration, ***Belüftung, Belüften, Aeration, Luftwechsel, Durchlüftung, Auflockerung - керований обмін повітря або насичення речовин (рідин, ґрунту тощо) повітрям. У гірничій промисловості здійснюється при провітрюванні карєрів, у виробничих приміщеннях (напр., А. аґломераційних і збагачувальних фабрик), а також у гідротехнічних процесах (відстійних басейнах шахтних, кар’єрних, стічних фабричних вод, системах підготовки бурових розчинів і ін.). А. будівель відбувається за рахунок різниці густин зовнішнього і внутрішнього повітря і впливу вітру на стіни і покриття будівель. А. рідин відбувається під час очищення виробничих стічних вод від шкідливих домішок (гідроокису заліза, сірководню та інших хімічних сполук) перед викиданням у природні водойми, під час інтенсифікації процесів збагачення, буріння свердловин, відкачуванні води з допомогою ерліфта та ін. А е р а ц і я р і д и н и (напр., флотаційної пульпи) - процес насичення її повітрям, диспергування (подрібнення) повітря, рівномірний розподіл та перемішування в об’ємі рідини. А. рідини повітрям або будь-яким газом відбувається за допомогою компресора або іншого джерела стисненого газу й аератора для зменшення її густини й аерогідродинамічного тиску. Насичення може відбуватись у напірній, всмоктувальній лінії насоса або комбіновано, а також хімічним способом. Застосовується в гідротехнічних процесах (при очищенні вод тощо), а також при збагаченні пінною флотацією. А е р а ц і я б у р о в и х р о з ч и н і в здійснюється під час буріння свердловин для створення гідродинамічної рівноваги в системі свердловина-пласт і тампонування поглинаючих пластів, зниження гідродинамічного тиску на вибій і покращання його очищення, підвищення якості розкриття продуктивних пластів за рахунок буріння в режимі депресії тиску або рівноваги. Для утворення аерованих розчинів повітря (рідше природний газ, азот, гелій) і рідина з допомогою компресорів і насосів нагнітаються в бурильну колону до долота і далі до гирла свердловини, яке при цьому герметизується превентором, що обертається. Регулювання тиску на водогазонафтоносні пласти та стінки свердловини і попередження припливів (викидів) пластових флюїдів, обвалення нестійких порід забезпечується за рахунок зміни витрат рідкої і газової фаз і протитиску на гирлі свердловини.

АЕРÓБНІ БАКТЕРІЇ, *аэробные бактерии; **aerobic bacteria; ***аerobe Bakterien – мікроскопічні організми, для життєдіяльності яких потрібний вільний молекулярний кисень.

АЕРОГАММАЗЙОМКА, *аэрогаммасъемка, **aerial gamma-ray survey, ***Gammaluftbildaufnahme - метод вимірювання з повітря інтенсивності гамма-випромінювання гірських порід. Використовується при пошуках родовищ корисних копалин. Суть методу А. – вимірювання за допомогою багатоканального спектрометра інтенсивності поля гамма-випромінювання з характерними лініями основних ізотопів в радіоактивних рядах урану, торію, калію. Інтенсивність на кожній ділянці спектра залежить від концентрації радіоактивних елементів в г.п., площі їх ареалів, потужності нерадіоактивних покривних порід, висоти літака, вмісту радону в повітрі, рівня радіоактивного забруднення літака та космічного випромінювання. Досліджуване гамма-випромінювання поглинається шаром повітря товщиною 200-300 м, тому А. виконується на малих висотах (бл.75 м) за системою прямолінійних маршрутів з "обтіканням" рельєфу. В гірських районах - криволінійними маршрутами по горизонталі рельєфу. А. проводять у комплексі з магнітною, інфрачервоною, аероелектророзвідувальною зйомками. А. застосовується для пошуку род. руд урану, кольорових металів, фосфоритів.

АЕРОГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДКА, *аэрогеофизическая разведка, **aerogeophysical exploration, ***geophysikalische Luftaufnahme - сукупність методів вимірювання природних або штучно наведених фізичних полів Землі апаратурою, встановленою на літальному апараті (літаку, гелікоптері тощо). А.р. застосовується для пошуку родовищ к.к. - нафти та газу, руд кольорових металів, радіоактивних руд, а також для тектонічного районування та геол. картування. Виходячи з швидкого затухання фіз. полів Землі А.р. ведеться на малих висотах - 30-300 м. Масштаби зйомок - від 1:10000 до 1:200000. А.р. дозволяє суттєво підвищити достовірність пошуку к.к.

АЕРОГЕННИЙ, *аэрогенный, **aerogenous, eolian; ***Aero… - той, що походить з повітря, передається через повітря.

АЕРОДИНАМІКА, *аэродинамика, **aerodynamic, ***Aerodynamik - розділ аеромеханіки, в якому вивчають закони руху повітря і сили, що виникають на поверхні тіл, відносно яких відбувається цей рух. Використовується при розробці і дослідженні ряду процесів у збагаченні к.к. (напр., всі пневмопроцеси, струминне подрібнення матеріалів), при розрахунку систем провітрювання шахт, рудників тощо.

АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ВИРОБКИ, *аэродинамическое сопротивление горных выработок, **aerodynamic resistance of mine working, ***aerodynamischer Grubenbauwiderstand - опір, котрий долає повітря під час руху по мережі гірничих виробок. Розрізняють опір тертя, лобовий опір та місцевий. враховується при визначенні депресій окремих виробок, всієї шахти, при виборі гол. вентиляторів і вентиляторів місцевого провітрювання. Залежить від довжини виробки, площі поперечного перетину, периметра, режиму руху повітря. Визначається експериментально в шахтних умовах або аналітично з допомогою напівемпіричних залежностей. Зниження А.о.в. в шахтах досягається: збільшенням площі поперечного перетину виробки, зменшенням її довжини, виконанням плавних входів і виходів у виробки, застосуванням у стовбурах шахт обтічних розстрілів, зменшенням шорсткості кріплення виробок та ін.

АЕРОДОКС, *аэродокс, **airdox – те ж саме, що й ердокс. Див. безполум’яне висадження.

АЕРОЗЙОМКА, *аэросъемка, **aerial mapping, aerial photography; ***Luftaufnahme, Luftbildaufnahme - дистанційний метод вивчення об'єктів земної поверхні в різних частинах спектра електромагнітних хвиль з літака або інш. літальних апаратів. Розрізняють: аерофотозйомку, багатозональну сканерну зйомку з цифровим записом (в тому ж діапазоні хвиль, що і фотографічну); інфрачервону, радіолокаційну, аерофототопографічну зйомку. А. в геології і гірн. справі застосовують для картографування і пошуків к.к., виявлення структурних елементів поверхні, складання планів відкритих розробок.

АЕРОЗОЛІ, *аэрозоли, **airsols, ***Аerosole, Luftkolloide, аerosol Schwebstoffe - дисперсні системи, що складаються з дрібних твердих або рідких частинок (дисперсна фаза) та дисперсійного газового середовища (напр., повітря) де зависли ці частинки. А. присутні в атмосфері шахт, кар’єрів, копалень, збагачувальних фабрик, брикетних фабрик тощо. За характером утворення розрізняють диспергаційні і конденсаційні А. Д и с п е р г а ц і й н і А. виникають під час розбризкування рідин, дроблення і подрібнення твердих речовин, особливо тонкого подрібнення в струминних млинах, переходу до завислого стану порошків, руйнування вугільного і породного масивів (буріння шпурів і свердловин, підривні роботи, при роботі комбайнів гірничих, екскаваторів і ін.). К о н д е н с а ц і й н і А. утворюються під час конденсації пари. Швидкість осідання частинок А. дуже мала. Частинки А. мають розміри від найбільших молекул (від 1 нм) до 100 мкм, їх вміст в 1 см3 повітря - від декількох одиниць до декількох тисяч. А. поділяються на тумани (дисперсна фаза - краплі рідини 10 мкм), дими (частинки 0,1-5 мкм), смог (0,1-50 мкм) та пил (до 10-100 мкм). Тонкодисперсну тверду речовину А. називають порошком. Пил, що осів, та порошок - тотожні поняття. Тверді частинки А., що осіли (тонкий порошок) згідно з термінологією колоїдної хімії називають аерогелем. А. поділяють на полідисперсні та монодисперсні. Тривалість перебування частинки А. у завислому стані залежить від седиментаційної швидкості (швидкості осідання) та швидкості витання. Седиментаційна швидкість - швидкість падіння, яку має частинка А. у спокійному дисперсійному середовищі під дією сили ваги. Швидкість витання - швидкість, якої набуває частинка під дією вертикального висхідного потоку. Від співвідношення цих швидкостей залежить запиленість повітря у гірничих виробках та промислових приміщеннях. Видобування, переробка, транспортування та використання сухих подрібнених речовин часто пов’язані з інтенсивним утворенням шкідливих для здоров’я людини А. (напр., при дробленні, подрібненні г.п., бурінні, висадженні г.п. на карєрах тощо). За масовою концентрацією встановлюються санітарні норми пилу в повітрі гірн. підприємств. А. з високим вмістом шкідливого пилу на шахтах, кар'єрах, збагач. ф-ках викликають специфічне захворювання – пневмоконіоз (силікоз, антракоз тощо). А., що містять вугільний, алюмінієвий та інш. види пилу, вибухонебезпечні. Для боротьби з аерозольним забрудненням повітря проводиться провітрювання приміщень, застосовуються індивідуальні засоби захисту та ін.

У вигляді А. спалюють рідке та порошкоподібне паливо на ТЕС, іноді – в малих котлоаґреґатах, наносять лакофарбові суміші тощо. Приготування А. з флотаційних реаґентів забезпечує підвищену ефективність флотації та зменшення витрат реаґентів завдяки більш рівномірному їх розподілу у масі флотаційної пульпи і збільшенню загальної поверхні крапель. А. виникає при деяких процесах зневоднення к.к., напр., методом механічного зриву водних плівок та в інш. технологічних процесах.

АЕРОЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, *аэроэлектроразведка, **aerial prospecting by electric methods, ***elektrische Luftaufnahme, Aerogeoelektrik, aerogeoelektrische Erkundungsmethode - один з напрямків аерогеофізичної розвідки. Оснований на дослідженні природних або електромагнітних полів, що ґенеруються за допомогою апаратури, встановленої на літаку або вертольоті. Вперше А. застосована для пошуків к.к. у Швеції на початку 1950-х рр. ХХ ст., потім набула поширення в Канаді, США, в країнах Європи. Збудження електромагнітного поля при А. проводиться індуктивним способом, що не вимагає заземлення. За допомогою апаратури, встановленої на літаку або пристрої (планері), що тягнеться за ним, вимірюються первинне електромагнітне поле і повторне магнітне поле вихрових струмів, що індукується ним в земній корі. Реєстрація характеристик цього поля дозволяє вивчати положення в земній корі аномалотвірних об'єктів і їх параметри. За способом збудження електромагнітного поля розрізнюють пасивні і активні методи А. П а с и в н і методи А. основані на вивченні змінних електромагнітних полів, що збуджуються грозовими розрядами (метод АФМАГ), середньо- та довгохвильовими радіостанціями - метод радіокіп (радіокомпарації і пеленгації). За допомогою апаратури, встановленої на літаку, вимірюються величина магнітної складової поля, її орієнтація або різниця фаз між просторовими компонентами магнітного поля. Осн. перевага пасивних методів - відсутність пристроїв для збудження поля, однак випадковий характер поля вимагає складних прийомів його вимірювання і утруднює інтерпретацію результатів. А к т и в н і методи А. основані на вимірюванні змінних електромагнітних полів, джерела яких входять у комплект апаратури і розташовані або на земній поверхні в межах площі, що досліджується, або на літальному апараті. До числа методів з наземним джерелом поля належить метод довгого кабелю, в якому електромагнітне поле, що змінюється з частотою 102-103 Гц, збуджується змінним струмом, що пропускається по кабелю (довж. до 20 км), заземленому на кінцях, метод ТУРАЙР (джерело поля - витягнута петля) тощо. А. використовується для геологічного картування і пошуків електропровідних руд, що залягають на глибині декількох десятків м; метод перехідних процесів дозволяє дослідити великі глибини. В осн. А. застосовують при дрібномасштабних (1:100000 1:200000) картувальних роботах і при пошуках рудних родовищ в масштабах 1:25000 1:50000, рідше - на стадії детальних пошуків у масштабі 1:10000.

АЕРОЛІТ, *аэролит, **aerolite, ***Aerolit – 1) Псевдоморфоза ґетиту по піриту. 2) Кам’яний метеорит, складений з силікатних мінералів і зерен або лусочок нікель-заліза.

АЕРОЛІФТ, *аэролифт, **air-lift, ***Air-Lift, Druckluftförderer, Wasserluftpumpe, Druckluftheber, Mammutpumpe - те саме, що ерліфт.

АЕРОЛОГІЯ (в гірництві), *аэрология, **mining aerology, ***Aerologie im Bergbau - галузь гірничої науки, що вивчає властивості атмосфери шахт і карєрів, закони руху повітря, переносів газу, пилу, теплоти в гірничих виробках і в масиві гірських порід. Базується на законах загальної аеродинаміки і термодинаміки. Наукові основи вентиляції шахт розробляє шахтна А. Осн. розділи шахтної А. - шахтна атмосфера, шахтна аеродинаміка, шахтна газодинаміка, динаміка шахтних аерозолів, шахтна термодинаміка. Гол. проблеми наук. дисципліни - зниження аеродинаміч. опору виробок, вдосконалення методів розрахунку шахтних вентиляційних мереж, підвищення ефективності дегазації шахт, розробка ефективних методів і засобів теплового кондиціонування шахтного повітря, розробка науково обґрунтованих методів розрахунку кількості повітря, необхідного для вентиляції шахт, створення наук. основ автоматизованого управління вентиляцією шахт, підвищення надійності шахтних вентиляційних систем. А. кар'єрів розробляє наук. основи прогнозу атм. умов і провітрювання відкритих гірн. розробок. Осн. розділи А. кар'єрів: атмосфера і мікроклімат кар'єрів, аеродинаміка, термодинаміка, газопилова динаміка атмосфери кар'єрів. Осн. метод дослідження А. - теоретич. аналіз в поєднанні з експериментальними дослідженнями і натурними спостереженнями, а також комп’ютерним моделюванням.

АЕРОМАГНІТНА ЗЙОМКА, *аэромагнитная съемка, **aeromagnetic survey, ***magnetische Luftaufnahme - метод вимірювання напруженості геомагнітного поля з літака чи вертольота. Проводиться для тектонічного районування, геологічного картування, пошуків родовищ корисних копалин. Для А.з. в осн. застосовуються протонні і квантові аеромагнітометри. Перспективи використання пов'язані з підвищенням їх точності та створенням еромагнітометрів-ґрадієнтометрів.

АЕРОМЕТР, *аэрометр, **aerometer, ***Aerometer – прилад, за допомогою якого вимірюють вагу й густину газоподібних тіл.

АЕРОМЕТРІЯ, *аэрометрия, **aerometry, ***Aerometrie - способи вимірювання ваги й густини газоподібних тіл.

АЕРОМЕХАНІКА, *аэромеханика, **aeromechanics, ***Aeromechanik, Mechanik der Gase - розділ механіки (гідроаеромеханіки), який вивчає закони руху і відносного спокою газів (г.ч. повітря), а також занурених у них тіл. У ній розглядаються питання, пов’язані з літальними апаратами, вітровими двигунами, вентиляторами, ежекторами, з аеродинамічними силами дії на споруди, транспорт і т.д. Поділяють на аеродинаміку й аеростатику.

АЕРОСТАТИКА, *аэростатика; **aerostatics; ***Aerostatik – розділ аеромеханіки, який вивчає рівновагу газоподібних тіл.

АЕРОСУСПЕНЗІЯ, *аэросуспензия, **air-suspension, ***Luftsuspension - завись дрібних твердих частинок у повітряному середовищі, яка створює псевдозріджену систему з підвищеною уявною густиною, придатну для розділення мінеральної суміші на складові частини за їх густиною згідно з принципами відсадки в суспензіях. На основі А. створено сепаратори з завислим шаром СВС-100 для збагачення вугілля. В них обважнювач (пісок або подрібнена руда) разом зі збагачуваним матеріалом приводиться до завислого стану стисненим повітрям, яке безперервно подається по всій площі сепаратора через порувате днище.

АЕРОФОТОЗЙОМКА, *аэрофотосъемка, **aerial photography, aerophotography, ***Luftbildaufnahme - дистанційний метод вивчення земної поверхні шляхом фотографування в різних областях оптичного спектра з літака чи інших літальних апаратів. Застосовується для складання планів карєрів, при пiдготовці програм рекультивації, геологічному картуванні тощо. А. виконується за допомогою спец. аерофотоапарата при заданому вертикальному (планова А.) або похилому (перспективна А.) положенні оптич. осі. А. включає льотно-знімальний і фотолабораторний періоди, польові фотограметрич. роботи. Для отримання суцільного фотозображения ділянки місцевості А. виконується за прямолінійними паралельними маршрутами з частковим перекриттям сусідніх аерофотознімків одного маршруту (поздовжнє перекриття) або суміжних маршрутів (поперечне перекриття), що дозволяє визначати просторові координати точок місцевості. Дані А. в гірн. справі і геології застосовують для складання планів кар'єрів, підготовки комплексної програми рекультивації, при геологічному картуванні, дослідженнях зони прибережного шельфу та інш.

АЕРОФОТОТОПОГРАФІЧНА ЗЙОМКА, *аэрофототопографическая съемка, **аеrophototopography, аеrial phototopography, ***Aеrophototopographie, phototopographische Luftaufnahme - метод створення топографіч. планів і карт і отримання числових характеристик місцевості (профілі, цифрові моделі тощо) з використанням аерознімків. Включає аерофотозйомку, польові топогеодезичні роботи і камеральні фотограметричні роботи. А.з. - осн. метод картографування території в різних масштабах. У геології і гірничій справі матеріали А.з. широко використовуються для створення топографіч. основи геол. карт, прив'язки точок гірничо-геол. об'єктів, визначення запасів корисних копалин тощо.

АЕРОФОТОТОПОГРАФІЯ, *аэрофототопография, **аеrophototopography, ***Aеrophototopographie – розділ топографії, який вивчає методи створення топографічних карт за матеріалами аерофототопографічної зйомки.

АЗБЕСТ, *асбест, **asbestos, ***Asbest – тонковолокнисті мінерали класу силікатів. Вогнестійкі, кислото- та луготривкі. Здатні розщеплюватися на тонкі міцні волокна. Поперечні зрізи елементарних волокон мають трубчасту будову із зовнішнім діаметром 26 нм, внутрішнім 13 нм і товщиною стінок 6,5 нм. Колір золотисто-жовтий, зелений до чорного, в розпушеному стані білий. Тв. 2-2,5. Густина 2,5. Погано проводить тепло і ел. струм, в кислотах розчиняється. Міцність недеформованих волокон 3-3,3 ГПа, довжина - від часток мм до 50 мм. Розрізняють хризотил-А. та амфібол-А., які відрізняються за структурою та мінералогічними ознаками. Раніше широко застосовували як теплоізоляційний матеріал, у будівництві. Канцерогенний. Розрізняють А. актинолітовий, амфіболовий, волокнистий, голубий, деревний, дерев’янистий, змійовиковий, італійський, мінливий, натріїстий, нікелистий та ін.

АЗБЕСТИТ, *асбестит, **asbestite, ***Asbestpackung, Asbestpappe, Asbestit - теплоізоляційний матеріал з короткого азбестового волокна. Найширше застосовували у теплотехніці. Канцерогенний.

АЗИД СВИНЦЮ, *азид свинца, ** lead azide, ***Bleiazid - ініціююча високобризантна вибухова речовина, що являє собою свинцеву сіль азотисто-водневої кислоти (PbN6). Відомий з 1891 р, застосовується в капсулях-детонаторах і електродетонаторах з 1907 р. А.с. - дрібний кристалічний порошок білого кольору з густиною 4,71-4,93, практично нерозчинний в холодній воді і малорозчинний у гарячій, здатний в присутності вологи і при підвищеній температурі реаґувати з деякими металами. При виготовленні капсулів-детонаторів споряджається в гільзи з алюмінію, з яким не реаґує. Низька т-ра помітно не впливає на його чутливість, яка залежить від розміру і форми кристалів. Вода практично не змінює здатності А.с. до вибуху. А.с. і продукти його вибуху токсичні. Застосовується як первинна ініціююча ВР в детонаторах (капсулях-детонаторах, електродетонаторах).

АЗИМУТ, *азимут, **azimuth, ***Azimut – двогранний кут між площиною початкового меридіану і вертикальною площиною, яка проходить через заданий напрям. Розрізняють астрономічний, географічний, магнітний та гіроскопічний А.

АЗИМУТ АСТРОНОМІЧНИЙ (рис. 1) – двогранний кут (λ), утворений площиною астрономічного меридіану точки спостереження і вертикальною в цій точці площиною, яка проходить через заданий напрям. Відлічується від північного напряму меридіану до заданого напряму за годинниковою стрілкою від 0о до 360о.

АЗИМУТ ГЕОГРАФІЧНИЙ (рис. 2) – горизонтальний кут, який відлічується за годинниковою стрілкою від північного напряму географічного меридіану точки спостереження до заданого напряму від 0о до 360о. Різниця у величинах астрономічного і географічного азимутів, визначених для того самого напряму в тій самій точці не перевищує кількох секунд і обумовлена неспівпаданням напрямів прямовисної лінії і нормалі до еліпсоїда, проведених в одній точці.

АЗИМУТ МАГНІТНИЙ (рис. 2) – горизонтальний кут, який відлічується за годинниковою стрілкою від північного напряму магнітного меридіану точки спостереження до заданого напряму від 0о до 360о. Магнітний азимут відрізняється від географічного на величину магнітного схилення, визначеного в точці спостереження. Залежність між географічним (А) та магнітним (Ам) азимутами для напряму 1-2 (рис. 2) виражається формулою:

А = Ам+δ,

де δ – магнітне схилення для даної точки; прийнято вважати магнітне схилення східним або позитивним (а) і західним або негативним (б).

АЗИМУТ ГІРОСКОПІЧНИЙ (рис.3) – горизонтальний кут (Г), який відлічується за годинниковою стрілкою від північного напряму (Пг) умовної лінії (іноді її помилково називають гіроскопічним меридіаном), що проходить через гірокомпас (С), до заданого напряму від 0о до 360о. Кут між гіроскопічним та географічним азимутами називають поправкою (Δ) гірокомпаса.

АЗИМУТ ПАДІННЯ, *азимут падения, **direction of dip, true dip direction; ***Einfallsrichtung – кут між проекцією лінії падіння (пласта, шару, поверхні скиду тощо) на горизонтальну площину і меридіаном місцевості.

АЗИМУТ ПРОСТЯГАННЯ, *азимут простирания, **strike azimuth, trend azimuth, ***Streichwert, Streichwinkel – кут між лінією простягання (пласта, шару, поверхні скиду тощо) і меридіаном місцевості.

АЗИМУТ СВЕРДЛОВИНИ, *азимут скважины, **hole azimuth; ***Bohrlochazimut - кут, що вимірюється за годинниковою стрілкою між певним напрямом, що проходить через вісь свердловини, і проекцією свердловини на горизонтальну площину. У залежності від прийнятого початку відліку (геогр. меридіан, магнітний меридіан або довільний напрям) розрізнюють А.c. істинний, магнітний або кутовий. А.с.- важливий параметр при бурінні; напр., при зміні А.с. на 1о відхилення свердловини від проектного напряму на глиб. 1 км становитиме 17,5 м. Азимутальний напрям свердловин в процесі буріння контролюють інклінометром. через 50-100 м, а в складних геол. умовах - через 20-25 м.

АЗИМУТАЛЬНЕ ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН – відхилення свердловин від заданого напрямку в горизонтальній площині. А.в.с. контролюється інклінометром у процесі буріння через 50-100 м, а в складних геологічних умовах - через 20-25 м.

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА СИСТЕМА - на півдні України. Належить до Альпійського (Середземноморського) геосинклінального складчастого поясу. Охоплює південну частину Причорноморської низовини, Кримські гори, Азовське море й північну частину материкової обмілини (шельфу) і континентального схилу западини Чорного моря. Виникла в середині крейдового періоду між Східно-Європейською платформою та Чорноморською субокеанічною западиною. Перебуває на завершальній стадії активного прогинання. Кримські гори виділяються як центральне геоантиклінальне підняття.

АЗОВСЬКИЙ ВАЛ - протяжне субширотне підняття Скіфської платформи, яке поділяє осадовий чохол акваторії Азовського моря на Північно-Азовський та Індоло-Кубанський прогини.

АЗОТ, *азот, **nitrogen, azot; ***Stickstoff Nitrogen – хімічний елемент . Символ N, ат. н. 7; ат. м. 14,0067. Газ без кольору, запаху, складова частина повітря, не підтримує горіння. Т-ра кипіння tкип = -195,80оС; tпл = -210,00оС. Кларк 1·10-2% за масою. Найбільша частина А. міститься в атмосфері Землі - 75,6 % за масою. Хімічно малоактивний. В земній корі утворює три основні типи мінералів, які містять йони CN-, NO3-, NH4+. Промислове значення має натрієва селітра NaNO3, великі поклади якої є в Чилі та калійна селітра KNO3 (найбільші поклади в Індії).

АЗОТФІКСАЦІЯ, *азотфиксация, **nitrogen fixation; ***Stickstoffanreicherung, Stickstoffixierung, Stickstoffbindung - процес зв'язування молекулярного азоту атмосфери в азотисті сполуки, що здійснюється азотфіксуючими організмами (напр., бульбачковими бактеріями).

АЗУРИТ, *азурит, **azurite, ***Azurit, Kupferlasur - поширений вторинний мінерал міді. Склад: Cu3[OH]2[CO3]2. Містить 55,3% Сu. Кристалізується в моноклінній сингонії; кристалічна структура координаційна. Утворює щітки, друзи дрібних, рідше - довгопризматичних кристалів. Характерні також радіально-променисті аґреґати, конкреції, щільні маси і землисті скупчення. Колір у кристалах темно-синій, в аґреґатах і землистій масі - волошковий, до блакитного. Тв. 3,5-4. Густина 3800 кг/м3. Типовий мінерал зони окиснення сульфідних родов. міді. При подальшому окисненні переходить в малахіт. А. - один з мінералів-індикаторів мідних руд, а також другорядний рудний мінерал міді і сировина для приготування синьої фарби. Збагачується флотацією.

АКАДЕМІК, *академик, **academician, ***Akademiker - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами.

АКАДЕМІЧНИЙ, *академический, **academic, ***akademisch - 1) Той, що стосується академії. 2) Навчальний; А - ний р і к - частина року, протягом якої відбуваються заняття у вищій школі; А - н а г о д и н а - час, призначений для уроку в школі чи для лекції у вузі. 3) Той, хто додержується існуючих традицій, канонів. 4) Суто теоретичний, той, що не має практичного значення.

АКАДЕМІЯ, *академия, **academy, ***Akademie - 1) Вищий науковий заклад; Національна Академія наук України - вищий науковий заклад України. 2) Назва деяких вищих навчальних закладів та громадських наукових організацій. Напр., Українська нафтогазова академія, Академія гірничих наук України тощо.

АКАДСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ - Див. Герцинська складчастість.

АКАНТИТ, *акантит, **acanthite, ***Akanthit - мінерал класу сульфідів, поліморфна модифікація Ag2S. Містить Ag 87%, домішки Cu, Fe, Zn, Sb. Кристалізується в моноклінній сингонії; кристалічна структура координаційна. Утворює плівки, землисті аґреґати ("срібна чернь"), суцільну масу, рідше дрібні кристали. Характерні пластинчасті двійники, часто полісинтетичні. Зустрічається також у вигляді параморфоз по аргентиту, що мають форму дендритів, скелетних, сітчастих, дротяних, волосоподібних кристалів, неправильних виділень. Колір залізно-чорний, до свинцево-сірого. Блиск металічний, на світлі тьмяніє. Тв. 2-2,5; ковкий. Густина 7300±100 кг/м3. А. - низькотемпературний гідротермальний або гіпергенний мінерал (утворюється в зоні повторного сульфідного збагачення срібних і поліметаліч. родов.). А. - цінна срібна руда. Збагачується гол. чином флотацією.

АКВАМАРИН, *аквамарин, **aquamarine, ***Aquamarin - мінерал класу силікатів, прозора коштовна відміна берилу кольору морської води. Коштовний камінь.

АКВАМЕТРІЯ, *акваметрия, **aquametry, ***Aquametrie - методи визначення кількості води в різних речовинах.

АКВАНАЛ, *акванал, **aquanal, ***Aquanal - вибухова речовина, що містить воду, до складу якої входить дисперсний алюміній. Напр., А. іпконіт - безтротилова вибухова речовина підвищеної енергії, до складу якої входять алюміній, амонійна селітра, рідкий нафтопродукт та добавки, які забезпечують стабільність та водостійкість. Призначений для використання в сухих та обводнених свердловинах.

АКВАНІТИ, *акваниты, **aquanites; ***Aquanite – аміачно-селітряні вибухові речовини пластичної консистенції. Містять 4-10% води. Акваніт АВЗ-8Н виготовляється за емульсійною технологією і випускається у вигляді ґранул, водопоєднується і пластифікується при пневмозаряджанні. Призначений для застосування в підземних умовах.

АКВАНОЛИ, *акванолы, **aquanoles; ***Aquanole – водовмісні ВР пластичної консистенції, які складаються з порошкоподібних амоналів з домішками кальцієвої або натрієвої селітри, води і пластифікуючих добавок. Акванол А-10 виготовляється на місці застосування і призначається для вибухових робіт на денній поверхні.

АКВАТОЛИ, *акватолы, **aquatrinitrotoluene, ***Aquatole – група ґранульованих водовмісних промислових вибухових речовин, до складу яких входить ґранульований та лускоподібний тротил. А. – сухі суміші ґранульованої амонійної селітри і загущувача з ґранулатом (акватол 65/35) або алюмотолом (акватол МГ), або з гранулотомом і дисперсним алюмінієм (акватол М-15). Перед заряджанням свердловини сухі суміші змішують з водою. Акватоли АВ, АВМ, МГ поставляють споживачам водопоєднаними у пластикових оболонках і безпосередньо придатними для заряджання обводнених свердловин. Водопоєднані А. Характеризуються підвищеною густиною і об’ємною концентрацією енергії.

АКВАТОРІЯ, *акватория; **water area; ***Wasserbecken, Wаsserfläche – 1) ділянка водної поверхні порту, затоки, моря, океану у визначених місцях. А. порту охоплює рейд, внутрішню гавань, підходи до порту і причалів. Поняття А. відносять також до ділянки водної поверхні в установлених межах з певними координатами, на якій проводять випробування різних видів технічних засобів, видобування корисних копалин (напр., нафти, конкрецій), здійснюється рух плавзасобів забезпечення. 2) Ділянка водної поверхні у визначених межах.

АКВІТАНСЬКИЙ ЯРУС, АКВІТАН, *Aквитанский ярус, **Aquitanian, ***Aquitan – нижній ярус нижнього міоцену. Деякі дослідники відносять його до верхнього олігоцену.

АКЕРМАНІТ, *акерманит, **akermanite, ***Akermanit мінерал, силікат кальцію і магнію, ізоморфний з геленітом та мелілітом. Належить до групи меліліту. Склад: 2[MgCa2Si2O7]. Сингонія тетраедрична. Густина 3,18. Тв. 6,0. Виявлений тільки у деяких вулканічних лавах (Везувій) та металургічних шлаках. Інша назва – окерманіт. Інша назва – окерманіт.

АКМІТ, *акмит, **acmite, aegirite, aegirine; ***Ägirin, Akmitмінерал, те ж саме, що й егірин. Характерні шпилясті кристали.

АКРЕЦІЯ, *аккреция, **accretion; ***Akkretion - процес збільшення розмірів неорганіч. тіла шляхом його нарощування по периферії подрібненою або деформованою, розплавленою, розчиненою речовиною з навколишнього простору. Термін широкого і багатозначного використання. Зокрема А. континенту - розростання континенту шляхом прирощування і речовинно-структурних перетворень кори океаніч. сегментів в кору континентальну. Протилежний А. процес - деструкція (роздроблення континентів на фрагменти) - рівномасштабний функціонально пов'язаний і одночасний процес. Близькі явища спостерігаються в океаніч. сегментах кори. Крім того розрізняють А. літоґенічну - мінеральне новоутворення в осадовій породі, яке зростає від центра зародження до периферії в результаті послідовного додавання ззовні або перерозподілу в навколишній породі конкрецієутворюючої речовини. А. вулканічна - злипання лавових бомб при вулканіч. викидах або нарощування лавових куль на поверхні лавового потоку (напр., аа-лави Гавайських о-вів), при налипанні нових кількостей лави навколо затверділого її уламка. А. водотоку або водоймища природного або штучного - заповнення прир. або штучн. осадами, шламами, мулами, яке веде до його виродження (деградації). Можливе більш широке використання терміна "А." для характеристики деяких явищ у природних або технол. процесах, напр., А. при ґрануляції сипких матеріалів, А. при заповненні мулонакопичувачів, шламовідстійників тощо.

АКРИЛОВІ РЕАҐЕНТИ, *акриловые реагенты, **acryl reagents; ***Akrylreagenzien - в бурінні – синтетичні полімери, що використовуються гол. чином як термосолестійкі знижувачі водовіддачі бурових і тампонажних розчинів. Розрізняють водорозчинні А.р., стійкі в середовищі бурового розчину до 160-180оС (гідролізовані поліакрилонітрил-гіпан, поліакриламід та ін.), і розчинні в слабких розчинах лугів, стійкі до 200-250оС (метакрилові сополімери - метас, М-14). З полівалентними катіонами А.р. утворюють водонерозчинні солі. Оптим. добавки А.р. для зниження водовіддачі бурових розчинів 0,5-2,0% до маси розчину, тампонажних розчинів -1,5- 2,0%. Застосовують також у розчинах з низьким вмістом твердої фази як селективні флокулянти (поліакриламід, метас), добавки 0,01-0,15%; для підвищення якості бентонітів при їх виробництві в поєднанні з кальцинованою содою - 0,2-0,3%; як інгібітори набухання в інтервалах свердловин, складених нестійкими породами - 0,15-0,3%.

АКРОЛЕЇН, *акролеин, **acrolein, ***Akrolein, Propenal, Akrylaldehyd - С3Н4О, або СН2:СНСНО, безколірна легкозаймиста сльозоточива рідина з неприємним різким запахом пригорілих жирів. Молекулярна маса 56,07. У повітрі присутня у вигляді парів, які в 1,9 рази важчі за нього і добре розчиняються у воді. Отруйний. Десятихвилинне перебування в атмосфері, яка містить 0,014 % А. для людини смертельне. В рудникову атмосферу та атмосферу кар’єрів А. надходить у вигляді вихлопних газів дизельних двигунів. Гранично допустима концентрація А. 0,00008% за об’ємом.

АКСИНІТ, *аксинит, **axinite, ***Axinit - мінерал підкласу кільцевих силікатів, поширений бороалюмосилікат кальцію, заліза і марганцю, Ca2(Fe2+,Mn2+)AI2[Si4O12]• [ВОз] (ОН). За співвідношенням Fе і Мn в А. виділяють фероаксиніт, манганаксиніт і тинценіт (високомарганцевий А.); Сингонія триклінна. Колір бузковий, сірий, до коричневого. Тв. 6,5-7. Густина 3,25-3,30. А. - характерний мінерал метасоматич. порід (ендоскарнів, скарноїдів і роговиків), рідше - гідротермальних жил. Зустрічається в гідротермальних і пневматолітових, а також у метаморфічних комплексах, особливо в жилах альпійського типу. Знаходиться разом з кварцом, польовим шпатом, епідотом, хлоритом; у рудних родовищах - з магнетитом, сульфідами. Часто супроводить контактово-метасоматичні родов. руд бору, олова, заліза, міді, свинцю, цинку та ін.

АКСІАЛЬНИЙ, *аксиальный, **axial, ***axial - осьовий.

АКСІОМА, *аксиома, **axiom, ***Axiom - 1) Твердження певної теорії, що приймається без доведення як вихідне, таке, що є підставою для доведення інших тверджень (теорем) цієї теорії. 2) Переносно - незаперечна істина, що не потребує доведень.

АКСОНОГРАФ, *аксонограф, **axonograph, ***Axonograph - прилад для механiчного викреслювання наочних аксонометричних зображень предметiв (гiрничих виробок, геологiчних структур) за двома або трьома їх ортогональними проекціями.

АКСОНОМЕТРІЯ, *аксонометрия, **axonometry, ***Axonometrie - спосіб зображення предметів на кресленнику, при якому на площину зображень проекціюються і предмет, і осі прямокутної системи координат, до яких віднесено зображуваний предмет.

АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ, *аксонометрические проекции, **axonometric projections, isometric projections, ***axonometrische Projektionen - зображення предмета шляхом його паралельного проекціювання разом із пов’язаною з ним системою трьох взаємноперпендикулярних координат на площину. Використовується для наочного зображення гірничих виробок та геологічних структур. Аксонометричне зображення супроводжується аксонометричним масштабом, який являє собою систему аксонометричних oсей, проградуйованих у вiдповiдностi з числовим масштабом А.п., прийнятим умовами проекціювання та показниками спотворення p, q, r.

АКТИ ПО БУРОВІЙ СВЕРДЛОВИНІ, *акты по буровой скважине; **bore hole reports, well certificates; ***Prüfprotokol des Bohrloches – частина геологічної документації по буровій свердловині – акти на здійснення основних операцій при бурінні свердловини: 1) про закладання свердловини і задавання точки для буріння; 2) про початок і закінчення буріння; 3) про опускання і цементування колон; 4) про випробування колон на герметичність; 5) про результати випробування пластів випробувачем пластів у процесі буріння; 6) про перфорацію колон; 7) про результати випробування свердловини.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...