пошук:  

>> Білецький В.С. (ред.): Гірничий енциклопедичний словник, т.1 / 33.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

ІАНТИНІТ, *иантинит, **ianthinite, ***Ianthinit - водний оксид урану. Склад: (UO2)6O2(OH)8*6H2O. Сингонія ромбічна. Зустрічається у вигляді дрібних прямокутних пластинок, іноді таблитчастих або призматичних. Тв. 2-3. Густина 5,15. Блиск напівметалічний. Колір темно-фіолетовий, змінюється до жовтого. Риска фіолетово-коричнева. Прозорий. Зустрічається в асоціації зі скупітом та бекерелітом (пров. Шаба, Заїр).

ІГДАНІТ, *игданит, **igdanite; ***lgdanit - найпростіша ґранульована вибухова речовина, до складу якої входить амонійна селітра та невелика кількість (5-6%) дизельного палива або солярового масла. І. розроблений на поч. 1950-х рр. одночасно і незалежно в ряді країн - СРСР, США і інш. Характеризується специфічним механізмом реакції вибухового перетворення, при якому детонація протікає не у всьому об’ємі ВР, а лише на поверхні ґранул; в результаті зменшується скважність імпульсу тиску і його максимум, збільшується тривалість дії вибуху, що сприятливо впливає на процес подрібнення породи в гірському масиві. І. низькочутливий до механіч. впливів. Чутливість і детонаційна здатність І. дуже залежать від розмірів пор і вологості ґранул, щільності заряджання. І., що не містять висококалорійного пального, є ВР середньої потужності і досить ефективні для висадження слабких порід і порід сер. міцності. При міцних породах І. застосовують в комбінованих зарядах з більш потужними ВР. Завдяки простоті технології і низькій чутливості до зовнішніх впливів І. дозволені до виробництва на місцях їх застосування. І. виготовляють на стаціонарних установках або за допомогою змішувально-зарядних машин безпосередньо в процесі заряджання свердловин і витрачають в день виготовлення або протягом першої доби. Свердловинні та інші великі зарядні порожнини на поверхні заряджають засипкою або пневматичною подачею із змішувально-зарядної машини. У підземних виробках І. заряджають в шпури і висхідні свердловини пневмозарядниками. Двокомпонентний І. є найбільш економічною ВР. І. не водотривкий, що спочатку обмежувало сферу його застосування. Цей недолік усувають осушенням шпурів і свердловин перед їх заряджанням, укладанням зарядів у поліетиленову оболонку. Зарубіжні аналоги І.: ніліти і алювіти (США); амекси, анфомети (Канада); амонекси і андекси (ФРН).

ІҐНІМБРИТ, *игнимбрит, **ignimbrite, flood tuff, welder tuff; ***Ignimbrit - вулканічна уламкова г.п., яка має ознаки як лав, так і пірокластичних утворень. Має уламкову будову і складається перев. з дрібних частинок вулканічного скла, уламків пемзи і кристалів. Частинки попелу пластично деформовані і, щільно прилягаючи один до одного, зливаються ще в розплавленому стані. Вони довгасті, розташовані паралельно поверхні й утворюють перервно-лінійну (або евтакситову) текстуру, що нагадує текстуру течії в лавах. У частково гомогенізованій масі попелу розсіяні фенокристали мінералів і уламки пемзи, сплюснуті у відповідності з загальною текстурою і перетворені в щільні склуваті диски з характерними полум’явидними границями (ф’ямме - від італ. Fiamma - полум'я). За складом розрізняють І.: ріолітові, дацитові, трахітові, рідше - андезитові. І. - продукти високорухливих попелових потоків, пов'язаних з виверженнями катмайського типу. Використовуються як буд. камінь.

ІДАІТ, *идаит, **idaite, ***Idait - мінерал, сульфід міді та заліза. Склад: Cu3FeS4 (за іншими даними Cu5FeS6). Містить (%): Cu 56,16; Fe – 9,86; S – 33,98. Сингонія гексагональна. Суцільні пластинчасті аґреґати. Тв. 2,5. Густина 4,2. Блиск металічний. Колір від мідно-червоного до коричневого. Сильно анізотропний. Продукт зміни борніту та халькопіриту. Знайдено на руднику Іда (Намібія).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ, *идентификация, **identification, ***Identifizierung, Kennzeichnung, Identifikation - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Напр., І. мінералів (**mineral identification). У техніці – встановлення відповідності розпізнаваного предмета своєму образу (знаку).

ІДЕНТИЧНІСТЬ, *идентичность, **identity, ***Identität - рівнозначність, тотожність, однаковість, збіг.

ІДІОМОРФІЗМ, *идиоморфизм, **idiomorphism ***Idiomorphie - здатність мінералів набирати в мінеральних комплексах властивої їм форми кристалів. Найбільш виражений І. як правило, мають мінерали, що кристалізуються на ранній стадії формування г.п. з легкорухливих середовищ, напр., розплавів або водних розчинів, або метакристали мінералів, що мають високу кристалізац. здатність.

ІДІОМОРФНИЙ, *идиоморфный, **idiomorphiс, ***Idiomorph – такий, що має власні кристалографічні обриси.

ІДОКРАЗ, *идокраз; **idocrase, vesuvianite; ***Vesuvianit мінерал, те ж саме, що й везувіан.

ІДРІАЛІН, *идриалин, **idrialine, ***Idrialin - природна вуглеводнева сполука складу С80Н56О2. Знайдений разом з кіновар’ю в ртутному родов. Ідрія (Югославія).

ІДРІАЛІТ, *идриалит, **idrialite, ***Idrialit – 1) Вуглеводень, який зустрічається в природних умовах. Склад: 4[C22 H14]. Сингонія ромбічна. Дрібні лусочки або таблитчасті кристали. Тв. 2. Густина 1,2. Блиск скляний до алмазного. Колір від зеленувато-жовтого до світло-коричневого. Має блакитно-біле свічення. Зустрічається в асоціації з рудами ртуті. Вперше знайдений в Ідрії (Югославія). 2) Суміш ідріаліну з кіновар’ю і глиною.

ІЗ..., ІЗО..., *из..., изо..., **iso…, ***Iso… - у складних словах означає рівність або подібність за формою або призначенням; у назвах хімічних сполук означає розгалужену будову вуглецевого ланцюга.

ІЗОАНОМАЛИ, *изоаномалы, **isoanomals, ***Isoanoma-len, Linien gleicher Störungsbeträge – лінії, які з’єднують на гравіметричних картах точки з рівними значеннями аномалій прискорення сили тяжіння.

ІЗОАНЕМОНИ, *изоанемоны; **isoanemones; ***Isanemonenізолінії середньорічної швидкості вітру.

ІЗОБАЗИ, *изобазы, **isobases, ***Isobasen, Linien gleicher Hebungen - ізолінії тектонічних піднять або опускань за певний період. З’єднують на карті точки земної поверхні, для яких характерні за певний період часу однакові підняття (ізоанобази) та опускання (ізокатабази).

ІЗОБАРИ, *изобары, **isobars; ***Isobaren - 1) Графіки процесів, які відбуваються при незмінному тиску. 2) Сукупність станів системи з однаковим тиском. 3) Лінії, що описують залежність між двома термодинамічними величинами при сталих тисках. 4) Ядра атомів різних хімічних елементів, масові числа яких однакові, а порядкові номери різні. 5) Поверхні, лінії рівного тиску. 6) На географічній карті – лінії, які з’єднують місця з однаковим атм. тиском в певні періоди часу.

ІЗОБАРНИЙ, *изобарный, **isobaric, ***isobar - той, що стосується ізобари, і. п р о ц е с   зміна стану фізичної системи за сталого тиску.

ІЗОБАТИ, *изобаты, **isobathes, isobathic curves, submarine control lines; ***Isobathen, Tiefenlinien, Linien gleicher Wassertiefe - ізолінії глибини водойм (океанів, морів, озер, річок тощо) на карті.

ІЗОВМІСТИ, *изосодержания, **isocontents, ***Isogehälter, Isogehaltlinien - лінії, що з’єднують точки з однаковими величинами вмісту того чи іншого компонента к.к.

ІЗОВОЛИ, *изоволы, **isovols, ***Isovolen - лінії однакового вмісту летких речовин у вугіллі.

ІЗОГАЗИ, *изогазы, **isogases, ***Isogasen - лінії, які з’єднують точки з однаковою газоносністю вугільного пласта.

ІЗОГАЛІНИ, ІЗОГАЛИ, *изогалины, изогалы, **isogals, isohalines; ***Isogalen, Isohalinen - ізолінії солоності води.

ІЗОГАМИ, *изогаммы, **isogams, ***Isogammen, Linien gleicher Störungen - лінії однакової величини напруги сили тяжіння.

ІЗОГІПСИ, *изогипсы, **contour lines, hypsographic(al) curves, isohypses; ***Höhenlinien, Isohypsen, Niveaulinien, Niveaukurven, Schichtlinien - лінії (горизонталі), які з’єднують (на карті) точки однакової висоти над рівнем моря або іншим вибраним рівнем (горизонтом). Інша назва – горизонталі.

ІЗОГЛИБИНИ, *изоглубины, **isodepths, ***Isotiefen, Isotieflinien - лінії, які з’єднують точки з однаковими глибинами залягання корисних копалин.

ІЗОГОНИ, *изогоны, **isogonal lines, ***Isogonen - лінії орієнтації певної фізичної величини. Напр., лінії, які з’єднують точки з одним напрямком вітру, магнітного схилення (в земному магнетизмі).

ІЗОГОНАЛЬНИЙ, *изогональный, **isogonal, ***isogonal, gleichwinklig - рівнокутний.

ІЗОҐРАДІЄНТИ, *изоградиенты, **isogrades, isogradients; ***Isogradienten - лінії, які з’єднують точки з однаковими ґрадієнтами поверхні.

ІЗОДИНАМИ, *изодинамы, **isodynamic lines, ***Isodynamen - ізолінії напруженості магнітного поля Землі.

ІЗОЕНТРОПІЙНИЙ, *изоэнтропический, **isoentropic, ***isoentropisch - пов'язаний з незмінністю ентропії; і. п р о ц е с   зміна стану фізичної системи, коли не змінюється її ентропія.

ІЗОКЛІНАЛЬ, *изоклиналь, **isoclinal, isoclinal fold; ***Isoklinalfalte - складка осадових г.п., у якій крила і осьова поверхня мають нахил в одну і ту ж сторону і приблизно під однаковим кутом. Утворюються в умовах інтенсивного бічного стиснення або при сповзанні під дією сили тяжіння. І. властива однорідним породам і є показником сильних деформацій.

ІЗОКЛІНАЛЬНЕ ЗАЛЯГАННЯ, *изоклинальное залегание, **isoclinal bedding; ***isoklinale Lagerung – залягання г.п. на крилах ізокліналей. Характеризується однаковим нахилом і багатократним повторенням одних і тих же пластів.

ІЗОКЛІНИ, *изоклины, **isoclinic lines, isoclinal lines, isolinals; ***Isoklinen, Linien gleicher Mißweisungen - 1) Лінії, що з’єднують точки з однаковим магнітним нахилом, тобто кутом між магнітною стрілкою і горизонтальною поверхнею. 2) Темні лінії, які можна спостерігати в поляризованому світлі на моделях з оптично активних матеріалів - геометричне місце точок, головна нормальна напруга яких моє однаковий напрям.

ІЗОКОРЕЛЯТИ, *изокорреляты, **isocorrelates, ***Isokorrelaten - лінії, які з’єднують точки з однаковими величинами коефіцієнта кореляції.

ІЗОЛІНІЇ, *изолинии, **isolines, isometric lines, ***Isolinien, Isorithmen, Aquipotentiallinie - лінії на картах, планах, проекціях або інших графіках, які з’єднують точки з однаковим значенням будь-якої величини. Ізолінії використовуються для зображення на картах або маркшейдерсько-геологічних графічних документах ліній з однаковими значеннями абсолютних висот (ізогіпси), температур порід (ізотерми), магнітних схилень (ізогони), атмосферного тиску (ізобари), глибин і потужності покладу, вмісту в г.п. хімічних елементів, сполук або мінералів, геоморфологічних та геофізичних величин тощо. Найбільш поширені ізолінії: ізобари, ізобати, ізогаліни, ізогієти, ізогіпси, ізогони, ізодинами, ізосейсти, ізотерми.

ІЗОЛЮЮЧІ СПОРУДИ, *изолирующие сооружения, **isolating structures,***isolierende Bauwerke, Isolieresbau - споруди, призначені для ізоляції відпрацьованих або пожежонебезпечних ділянок від гірничих виробок, які до них прилягають.

ІЗОЛЯТОР, *изолятор, **insulator, ***Isolator - 1) Речовина, що погано проводить електричний струм, тепло тощо. За аґреґатним станом електричні І. Поділяють на газоподібні, рідкі та тверді. Основні електричні х-ки І.: питомий електричний опір, діелектрична проникність, тангенс кута діелектричних втрат і напруженість електричного поля за якої відбувається пробій І. 2) Виріб з фарфору, пластмас для кріплення проводів, шин та частин приладів, які знаходяться під електричною напругою. Розрізняють І. - лінійні – для кріплення проводів до опор ЛЕП; - стаціонарні – для монтажу струмопровідних частин у розподільчих установках (РУ); - апаратні – для кріплення і розділення деталей в електричних апаратах та машинах. 3) І. металевий – відрізок короткозамкнутої на одному кінці 2-провідної або коаксіальної лінії довжиною ¼ довжини робочої радіохвилі. Має дуже великий ел. опір на другому кінці лінії. Використовується як опора НВЧ-конструкцій або як штучний зазор (обрив) на лінії.

ІЗОЛЯЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ТРУБОПРОВОДІВ, *изоляционные покрытия трубопроводов; **pipeline insulation coating; ***isolierende Rohrumhüllungen, Rohrleitungsisolationen – покриття, що служать для захисту трубопроводу від корозії, наносяться на його поверхню в трасових, базових або заводських умовах. В залежності від наявності блукаючих струмів, призначення і особливостей прокладання трубопроводу, а також корозійної активності ґрунтів вони відрізняються матеріалами, пошаровим складом і товщиною (нормальний або посилений тип). Застосовують бітумні, полімерні, лакофарбові, склоемалеві і бетонні ізоляційні покриття, а також алюмінієві і цинкові покриття (наносяться на базі газотермічним способом), жирові мастила (для північних районів) і ін.

ІЗОЛЯЦІЙНО-УКЛАДАЛЬНІ РОБОТИ, *изоляционно-укладочные работы; **sheathing and laying; ***Isolierungsmaßnahmen bei Verlegungsarbeiten – очищення зовнішньої поверхні труби, ізоляція і укладання її в траншею під час будівництва магістральних трубопроводів. Розрізняють суміщений і окремий способи проведення ізоляційно-укладальних робіт.

ІЗОЛЯЦІЯ РУДНИКОВОЇ ПОЖЕЖІ, *изоляция рудничного пожара, **mining-fire confinement, isolation of mining conflagration, ***Grubenbrandabdämmung - відокремлення осередку пожежі від прилеглих виробок з метою припинення доступу до нього свіжого повітря. Герметизація дільниці з пожежею може бути досягнута: встановленням ізолюючих перемичок, замулюванням тріщин у ціликах і породах, що відокремлюють дільницю від прилеглих виробок, засипкою провалів і тріщин на поверхні.

ІЗОЛЯЦІЯ СЕЛЕКТИВНА, *изоляция селективная; **selective isolation; ***selektive Isolation – метод ізоляції у свердловині обводнених інтервалів експлуатаційного об’єкта шляхом нагнітання в останній спеціальних тампонажних розчинів, смол або інших речовин, які вибірково закупорюють обводнені пласти.

ІЗОМЕРИ, *изомеры, **isomers, ***Isomere - сполуки, однакові за елементним складом і молекулярною масою, але різні за фізичними та хімічними властивостями, що зумовлено різним просторовим чи скелетним розташуванням атомів у молекулах, тобто їх будовою.

ІЗОМЕРИЗАЦІЯ, *изомеризация, **isomerization, ***Isomerisierung, Isomerisation - 1) Зміна зв’язків між атомами або ж їх просторового положення в молекулі сполуки, що веде до утворення її ізомеру. 2) Перетворення одного ізомеру на інший (напр. нормальний бутан від діяння каталізатора ізомеризується в ізобутан).

ІЗОМЕРІЯ, *изомерия, **isomerism, ***Isomerie - існування сполук, однакових за хімічним складом, але різних за будовою і властивостями. Такі сполуки називають ізомерами. Є структурна й просторова ізомерія. І. – одна з причин різноманітності та численності органічних сполук.

ІЗОМЕТИ, *изометы, ***Isometen - ізолінії відносної багатогазності (газовості).

ІЗОМЕТРИЧНИЙ, *изометрический, **isometric, ***isometrisch – той, який в усіх напрямках має приблизно однакові розміри (напр., про розміри кристалів мінералів, форми мінеральних тіл тощо).

ІЗОМОРФІЗМ, *изоморфизм, **isomorphism, ***Isomorphie, Isomorphismus - 1) Властивість, що виражає однаковість будови якихось сукупностей елементів, незалежна від природи цих елементів. 2) Властивість речовин, аналогічних за хімічним складом, подібних за будовою і близьких за розмірами елементарних комірок, кристалізуватися в однакових формах. Розрізняють І. гетеровалентний, ізовалентний, аномальний, блоковий, досконалий або безперервний, полімерний, полярний та ін. 3) Властивість атомів, йонів чи молекул взаємно заміщуватись у кристалах з утворенням кристалів мішаного складу - твердих розчинів заміщення. І. проявляється, зокрема, в кристалах галунів. І. дуже поширений у природі.

ІЗОМОРФІЗМ АНОМАЛЬНИЙізоморфізм випадковий, викликаний близькістю деяких параметрів структури.

ІЗОМОРФІЗМ БЕЗПЕРЕРВНИЙ (ДОСКОНАЛИЙ)ізоморфізм із широкою областю та безперервним рядом змішаних кристалів.

ІЗОМОРФІЗМ БЛОКОВИЙізоморфізм, який виявляється у субмікронних проростаннях кристалів.

ІЗОМОРФІЗМ ГЕТЕРОВАЛЕНТНИЙ – заміщення в структурі кристалів одних йонів іншими, відмінними за валентністю, але близькими за радіусом.

ІЗОМОРФІЗМ ДОСКОНАЛИЙізоморфізм з широкою областю та безперервним рядом змішаних кристалів.

ІЗОМОРФІЗМ ІЗОВАЛЕНТНИЙ – заміщення в структурі кристалів одних йонів іншими, однаковими за валентністю.

ІЗОМОРФІЗМ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ – заміщення одного елемента, якого не вистачає в розплаві чи розчині, домішками, що призводить до підвищення вмісту елементів-домішок у мінералах.

ІЗОМОРФІЗМ НЕДОСКОНАЛИЙ (ОБМЕЖЕНИЙ, ПЕРЕРИВЧАСТИЙ)ізоморфізм, при якому відношення кількості елемента, який заміщає, до заміщеного, знаходиться в певних межах. Напр., ортоклаз і альбіт ізоморфні при високих т-рах, а з пониженням т-ри вони розпадаються на окремі мінерали.

ІЗОМОРФІЗМ ОСОБЛИВОГО РОДУ – явище, при якому в кристалічну ґратку однієї сполуки включені шари або блоки інш. сполуки субмікроскопічних розмірів. При цьому утворюються своєрідні кристалозолі.

ІЗОМОРФІЗМ ПОЛІМЕРНИЙізоморфізм, при якому кілька комірок однієї структури утворюють одну комірку іншої структури, напр., ізоморфізм у випадку TiO2 – FeNb2O6.

ІЗОМОРФІЗМ ПОЛЯРНИЙ (СПРЯМОВАНИЙ) – вибіркова здатність йонів до ізоморфного заміщення, зумовлена енергетичним виграшем.

ІЗОПАХИ, *изопахи, **іsopachs, ***Isopachyten, Isopachen - лінії однакових потужностей пласта.

ІЗОПАХІТИ, *изопахиты, **isopachytes, ***Isopachyten - лінії, які з’єднують точки з однаковою товщиною відкладень гірських порід одного і того ж геологічного віку.

ІЗОПІКНИ, *изопикны, **іsopycns, isopycnic lines; ***Isopyknen, isomerischen Linien – 1) Лінії однакових значень густини речовини. 2) Ізолінії густини морської води.

ІЗОПЛЕТИ, *изоплеты, **isopleths, ***Isoplethen, Linien gleicher Werte – 1) Ізолінії, що графічно відображають певну фізичну величину як функцію двох змінних (напр., інтенсивність сонячної радіації залежно від пори року тощо). Будуються у прямокутній системі координат. 2) Лінії рівних величин температури ґрунту. Розрізняють х р о н о і з о п л е т и (напр., добовий або річний перебіг температур на глибині) та т о п о і з о п л е т и (напр., І. солоності води у водоймі в залежності від глибини та віддаленості від берега).

ІЗОРАХІЇ, *изорахии; **(high) tide isolines; ***Isorachien ізолінії висоти морських припливів.

ІЗОРЕЗИСТИВИ, *изорезистивы, **іsoresistives, ***Isoresistiven - лінії однакових електричних опорів г.п. при електророзвідці методом опорів.

ІЗОСЕЙСТИ, ІЗОСЕЙСМИ, *изосейсты, **isoseists, isoseismals, isoseismic lines, isoseismal lines; ***Isoseisten, Isoseismen - ізолінії інтенсивності землетрусів; розділяють області з різним рівнем інтенсивності.

ІЗОСТАЗІЯ, *изостазия, **isostasy, ***Massenkompensation, Isostasie - стан рівноваги мас гірських порід земної кори. Полягає у тому, що земна кора, окремі частини якої ніби плавають у пластичному підкiрковому шарі, перебуває в стані рівноваги. Збільшення ваги окремих блоків призводить до занурення їх у підкіркову речовину, зменшення - до підняття. Тенденція до відновлення порушеної ґравітаційної рівноваги зумовлює активізацію тектонічних процесів. Ізостатична компенсація досягається на глиб. 100-150 км (всередині астеносфери). І. означає, що концентраціям маси (гори, масиви порід підвищеної щільності) біля поверхні Землі відповідають рівні за величиною дефекти маси на глибинах, що не перевищують рівень компенсації. Нестачам маси (западини морів, товщі пухких порід) біля поверхні Землі відповідає маса підвищеної густини на глибинах, менших глибин компенсації. Істотна частина ізостатичної компенсації забезпечується змінами потужності земної кори. У деяких р-нах частина компенсації забезпечується варіаціями густини підкіркового шару і змінами товщини літосфери. У р-нах з сучасною тектонікою можуть існувати порушення І., що виявляються звичайно як відмінності гравітац. поля від поля ізостатично урівноваженої Землі (ізостатичні аномалії сили тяжіння). І. впливає на амплітуду тектонічних рухів. Ізостатична компенсація дії екзогенних процесів може в дек. разів збільшити амплітуду вертикальних рухів (напр., ерозія гір і заповнення міжгірських западин осадами, викликає додатковий ріст піднять і опускання депресій). Вивчення порушень І. дозволяє аналізувати напруження в земній корі і літосфері та використовується для сейсмічного районування, з'ясування фіз. властивостей речовини Землі.

ІЗОСТЕРА АДСОРБЦІЇ, *изостера адсорбции; **adsorption isostere; ***Adsoptionsisostere – крива залежності рівноважного тиску газу від температури при постійній кількості газу, адсорбованого на поверхні одиниці маси адсорбенту.

ІЗОСТЕРИ, *изостери; **isosteres; ***Isosteren ізолінії густини.

ІЗОТАХИ, *изотахи, **isotaches, isovels, ***Isanemonen, Isotachen, Geschwindigkeitskennlinien - iзолінії швидкостей вітру, водної течії тощо.

ІЗОСТРУКТУРНІСТЬ, *изоструктурность, **isostructurality, ***Strukturgleichheit, Isostrukturellen, Isostrukturellung – геометрична подібність структур мінералів, яка при схожих об’ємах структурних елементів, близькості хімічного зв’язку може призвести до ізоморфізму.

ІЗОТЕРМА АДСОРБЦІЇ, *изотерма адсорбции; **adsorption isotherm; ***Adsorptionsisotherme – крива залежності кількості адсорбованого газу від рівноважного тиску (або від рівноважної концентрації адсорбату) при постійній температурі.

ІЗОТЕРМА ВАН ДЕР ВААЛЬСА, *изотерма Ван-дер-Ваальса; **Van der Waals isotherm; ***Van–der–Waals–Isotherme ізотерма, що описує залежність між тиском та об'ємом реального газу при постійній температурі за допомогою Ван дер Ваальса рівняння.

ІЗОТЕРМА РЕАКЦІЇ, *изотерма реакции; **reaction isotherm; ***Reaktionsisotherme – крива, що зв'язує хімічну спорідненість А з термодинамічною константою хімічної рівноваги Ка і активностями аbi реаґентів у вихідній реакції суміші:

A=RT ln(Ka/ab1ab2...abi),

де bi – стехіометричний коефіцієнт реаґенту Ві; береться зі знаком "+" для продуктів реакції та знаком "-" для реактантів; R газова стала; Tабсолютна температура.

ІЗОТЕРМА РОЗПОДІЛУ, *изотерма распределения; **distribution isotherm; ***Verteilungsisothermeізотерма, що описує залежність рівноважної концентрації субстанції у нерухомій фазі від рівноважної концентрації цієї субстанції в рухомій фазі.

ІЗОТЕРМИ, *изотермы, **isotherms; ***Isothermen – 1) Ізолінії температури повітря, води, ґрунту тощо на карті. Ізотермобати – ізолінії т-ри води на вертикальних перерізах водної товщі озер, морів та океанів. 2) Сукупність станів системи з однаковою температурою. 3) Лінії, що описують залежність між фізичними величинами при постійних температурах.

ІЗОТЕРМІЧНИЙ, *изотермический, **isothermal, ***isothermisch - той, що має постійну температуру; І. п р о ц е с   процес, що відбувається при постійній температурі.

ІЗОТОНИ, *изотоны, **isotones, ***Isotone - атоми різних хімічних елементів, у ядрах яких є однакова кількість нейтронів.

ІЗОТОНІЧНИЙ, *изотонический, **isotonic, ***isotonisch, isosmotisch - той, що однаково напружений; і - н і р о з ч и н и   розчини, в яких однаковий осмотичний тиск.

ІЗОТОНІЯ, *изотония, **isotony, ***Isotonie - однаковість напруження, тиску.

ІЗОТОПИ, *изотопы, **isotopes, ***Isotope, Nuklide - різновиди атомів хімічного елементa, нукліди, електричний заряд ядра яких однаковий, а маса різна. Ядра атомів І. одного хімічного елемента містять різну кількість нейтронів. Розрізняють стабільні та радіоактивні І.

ІЗОТОПНИЙ ВІК, *изотопный возраст, **isotope age, absolute age; ***Isotopenalter, absolutes Alterабсолютний вік мінералів та гірських порід, встановлений радіологічними методами. Існують уран-торієво-свинцевий, рубідій-стронцієвий, калій-аргоновий, радіовуглецевий та ін. методи. Час утворення мінералу (породи) встановлюють за співвідношенням у мінералі первинних радіоактивних ізотопів, відповідних елементів та продуктів їх розпаду, швидкість якого є постійною. За допомогою радіологічних методів встановлено вік Землі і земної кори. Для осадових та окремих комплексів магматичних порід створено абсолютну геохронологічну шкалу. Визначення І.в. порід дає можливість встановлювати час різних геол. подій, оцінювати вік к.к. Перші вітчизняні результати визначення І.в. одержав видатний український вчений академік В.І.Вернадський (1932). Систематичні визначення І.в. порід почалося у 1950 р. в Інституті геол. наук АН України. Завдяки віковим даним, одержаним уран-торієвим методом на початку 60-х років були запропоновані перші схеми вікового розчленування для докембрійських порід Українського щита. Створено каталоги ізотопних дат порід Українського щита. Найдавніші в Україні породи виявлені поблизу м. Оріхів Запорізької обл. – це метаультрабазити і тоналіти віком 3700±200 млн.р. Верхні межі метаморфічних порід архею і нижнього протерозою умовно датовані 2600±100 і 1600±50 млн.р. Осадова рудоносна криворізька серія, І.в. якої визначений уран-торієво-свинцевим методом, утворилася у віковому інтервалі 2500(±100) – 2000 млн.р. Численні дайки основних магматичних порід мають вік від архею до верхнього протерозою. Кіровоградські та Житомирські ґраніти – 1900 млн.р., Коростенський комплекс – 1750 млн.р. Найдавніші в Україні осадові відклади фанерозою (рифей, венд) у межах Волино-Оршанського прогину і Овруцького ґрабена Українського щита мають вік 1650-570 млн.р. Палеозойські пісковики, сланці та вапняки, утворені 440-250 млн.р. тому, складають Донецьку складчасту споруду. Вапняки, сланці, мергелі мезозою (240-70 млн.р.), палеогену й неогену (65-10 млн.р.) поширені у Кримських горах та Карпатах. Вік антропогенових утворень, що вкривають майже суцільним чохлом усю територію України, до 1 млн.р.

ІЗОТОПНІ ІНДИКАТОРИ, *изотопные индикаторы, **isotopic tracer, isotopic indicators; ***Isotopenanzeiger, Isotopenindikator - ізотопи, що відрізняються властивостями від інших ізотопів цього самого хімічного елемента. Інша назва   м і ч е н і а т о м и.

ІЗОТРОПІЯ, ІЗОТРОПНІСТЬ, *изотропия, изотропность; **isotropy, isotropism; ***Isotropie – 1) Незалежність фізичної величини від напрямку (частіше кристалографічного), через що вона не описується за допомогою вектора; ізотропними є всі фізичні скалярні величини, особливо в кристалі, що належить до регулярної системи. 2) Однаковість фізичних властивостей речовини (теплопровідність, електропровідність, пружність, оптичні властивості тощо) в усіх напрямах. І. характерна для рідин, газів та аморфних тіл, на відміну від анізотропії кристалів.

ІЗОТРОПНА ГІРСЬКА ПОРОДА, *изотропная горная порода, **isotropic rock, ***isotropische Gesteіns - порода, властивості якої в різних напрямках практично однакові.

ІЗОХОРИ, *изохоры; **isochores; ***Isochoren – 1) Сукупність станів системи з однаковим об’ємом. 2) Лінії, що описують залежність між термодинамічними характеристиками системи при постійному об'ємі. 3) Ізолінії об’єму.

ІЗОХРОМАТИЧНИЙ, *изохроматический, **isochromatic, ***isochrom(atisch), gleichfarbig, farbtonrichtig – однаковоколiрний.

ІЗОХРОНИ, *изохроны, **isochrones, ***Linien gleicher Zeit, Isochronen - лінії однакових моментів настання якого-небудь геофізичного або астрономічного явища (напр., лінії однакових моментів приходу сейсмічних хвиль).

ІЗУМРУД, *изумруд, **emerald, ***Smaragd - те ж саме, що й смарагд. Розрізняють І. бразільський (зелена прозора відміна турмаліну), І. вілюйський (везувіан), І.-малахіт (евхроїт), І. мідний (діоптаз), І. нікелистий (заратит), І. уральський (демантоїд).

ІЙОЛІТ, *ийолит, **ijolite, ***ljolith - безполевошпатова, мезократова магматична г.п. з сімейства плутонічних ультраосновних порід лужного ряду (фоідолітів), що складається з нефеліну (30-70%), піроксену (70-30%) і другорядних мінералів (апатит, титаномагнетит, сфен та ін.). Структура повнокристалічна, від крупно- до дрібнозернистої. Колір темно-сірий. І. утворює великі масиви, невеликі тіла, дайки. З І. асоціюють найбільші в світі родов. апатито-нефелінових руд (Кольський п-ів); в комплексних масивах з участю І. відомі родов. залізних руд, флогопіту, руд рідкісних металів.

ІКС (Х-ОДИНИЦЯ), *икс(Х-единица), **X-unit, ***X-Einheit - одиниця довжини. 1 ікс-од. = 1,00206 х 10-13м. Використовується у рентгеноструктурному аналізі для визначення довжини хвилі рентгенівського (пулюєвого) та гамма-проміння і параметрів кристалічної ґратки.

ІКСІОЛІТ, *иксиолит, **ixiolite, ***Ixiolith, Ixionit, Ixionolith - мінерал, ніобат заліза. Склад: FeNbO4. Fe частково заміщується на Ta, Sn i Mn. Сингонія ромбічна. Ромбопірамідальний вид. Кристали призматичні, а також неправильні, округлі зерна. Густина 7,39. Тв. 6-6,6. Колір чорно-сірий до сталево-сірого. Риса бура. Блиск напівметалічний до смоляного. Злом напівраковистий. Відомий в деяких родовищах, пов'язаних з ґранітними пегматитами. Рідкісний. Інша назва – інсіоноліт.

ІЛІТ, *иллит, **illite, ***Illit - мінерал, водний алюмосилікат калію. Група слюд. Тонкодисперсна відміна гідромусковіту. Склад: (KH3O)(AlMgFe)2 (AlSi)4O10 [(OH)2, H2O]. Сингонія моноклінна. Колір білий. Густина 2,642-2,688. Блиск скляний. І. – важливий породотвітний мінерал багатьох осадових глинистих порід. Найбільш розповсюджений мінерал глинистих сланців та аргілітів. Утворюється в морських умовах, присутній у ґрунті та в зонах гідротермальних змін як аутигенний мінерал. Розрізняють І. кальціїстий, натріїстий, хромистий та ін.

ІЛЮВІЙ, *илювий, **illuvium, ***Illuvium, Іlluvie - мінеральні й органічні речовини, вилуговувані (винесені) водою з верхніх шарів ґрунту й відкладені в його нижній частині (на ілювіальному горизонті).

ІЛЬМЕНІТ (титанистий залізняк), *ильменит, **ilmenite, titanic iron ore; ***Іlmenit - мінерал класу оксидів і гідроксидів. Склад змінний: (Fe,Mg,Mn)TiO3. Сингонія тригональна. Твердість 5,5…6,5, густина 4,75. Колір залізно-чорний. Блиск напівметалічний. Риса чорна, бура, буро-червона. Непрозорий. Крихкий. Слабко магнітний. Утворюється у вигляді дрібних кристаликів на початковій стадії магматичної кристалізації як акцесорний мінерал. Відомий як мінерал пневматолітового, пегматитового і гідротермального походження. Анізотропний. На земній поверхні стійкий і утворює розсипні родовища. Розрізняють І. залізний, магніїстий, марганцевистий, урановий тощо. І. - осн. титанова руда. Осн. методи збагачення - гравітаційні (на ґвинтових сепараторах, концентрац. столах, шлюзах, у важких суспензіях, струминних та конусних концентраторах) і магнітна сепарація з виділенням І. в колективний концентрат. Доводка концентратів ведеться магнітною і електростатичною сепарацією, гідравліч. або пневматич. концентрацією на столах. З тонкозернистих колективних концентратів і тонковкраплених титано-магнетитових руд І. добувається флотацією з жирнокислотними збирачами. Є в межах Українського щита.

ІЛЬМЕНОРУТИЛ - *ильменорутил; **ilmenorutile, ***Ilmenorutil – 1) Мінерал, різновид рутилу. Тверді речовини FeNb2O6 i FeTa3O6, що мають несталий склад. Сингонія тетрагональна. Форми виділення – скупчення неправильної форми. Густина мінлива, максимальна 5,5. Тв. 6,5. Колір чорний. Риса від бурувато-жовтої до бурувато-зеленої. Блиск алмазний. Утворює жовноподібні виділення. Зустрічається в сієнітових, рідше – в ґранітових пегматитах і їх альбітизованих ділянках. І. ванадіїстий – відміна І., яка містить 5,51 % V2O5. 2) Закономірне зростання колумбіту і рутилу.

ІМАТРОВІ КАМЕНІ, *иматровы камни, **fairy stones, ***Smatrasteine – мергельні конкреції дивовижної, часто дископодібної, форми. Виникають в шарах стрічкових глин, в озерних відкладах. Від назви водоспаду Іматра в Фінляндії.

ІМЕННИК, *клеймо, **stamp, ***Marke, Stempelung — спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів. Суб'єкти підприємницької діяльності, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов'язані мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем на всіх виробах. Відбиток іменника щорічно підлягає реєстрації в органах державного пробірного контролю. Використання іменника, не зареєстрованого в органах державного пробірного контролю, забороняється:

ІМЕРСІЙНИЙ МЕТОД, *иммерсионный метод, **immersion method; ***Immersionsmethode - визначення показників заломлення (n) найдрібніших (до 0,001-0,002 мм) прозорих зерен твердих тіл під поляризаційним мікроскопом. При таких розмірах зерен прозорими виявляються більшість мінералів. Визначення ведеться порівнянням показника заломлення зерна з показником заломлення стандартної рідини, в яку воно занурене. У основі методу лежить утворення внаслідок явищ інтерференції і повного внутр. відображення на межі двох речовин з різними показниками заломлення "смужки Бекке" - тоненької (бл. 0,001 мм) світлої смужки. У І.м. застосовують набір рідин (до 100) з n від n води (1,33) до максимально можливих (2,06); найчастіше використовують рідини з n від 1,408 до 1,780. Занурюючи зерно послідовно в ряд рідин і порівнюючи їх, легко отримати положення, коли n однієї з рідин виявиться вищим, а сусідньої нижчим, ніж мінералу. У цьому разі n мінералу дорівнює півсумку показників заломлення цих двох рідин, а точність визначення - їх піврізниці. Для визначення речовин з низькими n використовують бром-нафталін в суміші з вуглеводневими рідинами, з високими n - суміш йодистого метилену і бромнафталіну. Для речовин з ще більшим заломленням використовують прозорі сплави (n до 2,6-2,7), напр. сірки з селеном. Високозаломлюючі рідини токсичні.

ІМЕРСІЯ, *иммерсия, **immersion, ***Immersionsflüssigkeit - введення рідини (кедрової олії, вазеліну, водного розчину гліцерину) між розглядуваним предметом і об'єктивом мікроскопа, щоб підвищити освітленість зображення. Інша назва   і м е р с і й н а р і д и н а.

ІМПАКТИТ, *импактит, **impactite, ***Іmpaktite - змінена в результаті удару й вибуху метеорита гірська порода. На Землі нараховується 200 структур імпактного походження. Хім. склад імпактного розплаву відповідає складу порід мішені, зміненому селективним випаровуванням компонентів (лугів, SiO2 і інш.), контамiнацією (забрудненням) метеоритною речовиною.

ІМПЛОЗІЯ, *имплозия; **implosion; ***Implosion – в гірн. справі - метод збільшення продуктивності свердловини шляхом різкого зменшення тиску на вибої за допомогою спеціального пристрою.

ІМПРЕГНАЦІЯ, *импрегнация, **impregnation, ***Imprägnieren, Imprägnierung, Imprägnation – проникнення речовини в рідкому або газовому стані в первинні мінеральні комплекси, що призводить до розсіяного вкрапленого розміщення мінералів у гірських породах. Син. – імбібіція (рідко).

ІМПУЛЬС, *импульс, **impulse, momentum, pulse; ***Іmpuls - 1) Поштовх до дії. 2) Кількість руху (добуток маси на швидкість); І. с и л и   добуток сили на час її дії. 3) І. е л е к т р и ч н и й   короткочасне (до мільярдних часток секунди) збільшення електричного струму або напруги. 4) І. в и б у х у (**explosion impulse, blast surge; ***Explosionsimpuls) - величина, що характеризує динамічну дію вибуху, чисельно рівна добутку надлишкового тиску продуктів вибуху на тривалість його дії. 5) При висадженні ВР: # І. с п а л а х у в а н н я – величина І. постійного струму, необхідна для вибуху електродетонатора. # І. п о ч а т к о в и й – зовнішня дія, необхідна для збудження детонації заряду ВР; забезпечується підриванням капсуля-детонатора, детонуючого шнура або, у випадку найпростіших, крупнодисперсних водовмісних ВР, детонатора проміжного. # І. плавлення місточка розжарювання – найменша величина І. постійного струму, яка викликає плавлення (перегоряння) місточка електрозапальника.

ІМПУЛЬСНА ВІДДУВКА, *импульсная отдувка, **impulse thrashing soundly; ***Impulsabtreiben, Impulsabblasen - віддувка кеку з фільтруючої поверхні вакуум-фільтру переривчастими поштовхами стисненого повітря, що забезпечує більш повне зняття нафільтрованого осаду. І.в. здійснюється за допомогою спеціального клапана-переривача.

ІМПУЛЬСНИЙ ВОДОМЕТ, *импульсный водомет, **impulse water-jet impeller; ***Impuls-Wasser-Strahlgerät - гірнича машина (аґреґат) для створення і управління нестаціонарними високошвидкісними рідинними струменями, що забезпечують руйнування вугілля, гірських порід і інш. матеріалів. Застосовується самостійно або як виконавчий орган комбайнів гірничих при г.п. міцністю f = 6-10. За принципом дії розрізняють ударні, інерційні і кумулятивні І.в. Сучасні І.в. забезпечують ґенерацію струменів води діаметром 3-10 мм при швидкості їх витікання від 1,2-1,5 до 7 км/с і більше.

ІМПУЛЬСНИЙ ҐЕНЕРАТОР, *импульсный генератор, **impulse generator; ***Impulsgenerator - ґенератор, що дає електричний струм у вигляді коротких поштовхів – імпульсів.

ІНВАР, *инвар, **invar, ***Invar - сплав сталі з нікелем; об'єм інвару майже не змінюється при зміні температури до 100 оС. Застосовується для виготовлення точних вимірювальних приладів, мір довжини регуляторів температури і ін.

IНВАРIАНТ ПОДІБНОСТI, *инвариант подобия; **similarity invariant, ***Ähnlichkeitsinvariante, Ähnlichkeitssimplex - Див. симплекс подiбностi.

ІНВЕНТАРНЕ КРІПЛЕННЯ - Див. кріплення інвентарне.

ІНВЕРСІЯ, *инверсия, **inversion, ***Inversion - перевертання, зміна напрямку.

ІНВЕРСІЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО СТРУМЕНЯ - зміна напрямку руху вентиляційного струменя шахти.

ІНВЕРСІЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ - зміна полярності (напряму) магнітного поля Землі, зумовлена порушенням режиму переміщення речовини в ядрі Землі, пов’язаним, вірогідно, зі зміною швидкості обертання Землі. Cпостерігається через інтервали від 500 тис. років до 50 млн. років. Вважають, що перехід від однієї полярності до іншої триває 10000 — 10500 років. У нашу епоху (епоху нормальної полярності) південний магнітний полюс знаходиться поблизу північного географічного полюса, а в епоху зворотної полярності знаходився поблизу південного географічного полюса.

ІНВЕРСІЯ ТЕМПЕРАТУРИ АТМОСФЕРИ - стан атмосфери, коли температура повітря підвищується з висотою, замість звичайного зниження.

ІНВЕРТОР, *инвертор, **invertor, ***Inverter, Negator, Invertor, Wechselrichter, Umkehrröhre - 1) Пристрій для перетворення постійного електричного струму на змінний. 2) Електронний пристрій з одним входом і одним виходом, у якому вихідний сигнал виникає, якщо немає сигналу на вході.

ІНВЕРТУВАТИ, *инвертировать, **invert, ***invertieren - піддавати що-небудь інверсії, розщеплювати.

ІНГІБІТОР, *ингибитор, **inhibitor, ***Іnhibitor - речовина (присадка), що сповільнює чи зупиняє перебіг хімічних реакцій окиснення, полімеризації, корозії металів, а також біохімічних і фізіологічних процесів. В гірництві застосовується для гальмування хім. реакцій при веденні вибухових робіт, бурінні свердловин, експлуатації род. нафти і газу, а також при гідравлічному транспортуванні корисних копалин - для сповільнення корозії металів.

ІНГІБІТОРИ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ, *ингибиторы гидратообразования; **hydrate inhibitors; ***Hydratbildungsverzögerer речовини, які запобігають утворенню гідратів вуглеводневих газів під час їх видобування, транспортування і підземного зберігання, а також первинного обробляння нафти і газу. Введення інгібіторів гідратоутворення в потік газу вологого змінює енергію взаємодії між молекулами води. Внаслідок цього знижується тиск водяної пари над поверхнею води, що приводить до зменшення рівноважної температури гідратоутворення. Діючи безпосередньо на процес відкладання гідратів, інгібітори гідратоутворення також знижують тиск пари води над ними і викликають поступове розкладання гідратів. Як інгібітори гідратоутворення застосовують спирти (метанол, моно-, ді- і триетиленгліколі) та, обмежено, водні розчини хлористого кальцію.

ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ, *ингибиторы коррозии; **corrosion inhibitors; ***Korrosionsinhibitorenречовини, введення яких у відносно невеликих кількостях в агресивне середовище викликає помітне сповільнення корозії металів. І.к. впливають на кінетику електродних процесів, які проходять під час корозії, а також характеризуються здатністю утворювати на металі оксидні і гідрооксидні та інш. плівки і переводити його в пасивний стан. У нафтовій і газовій промисловості І.к. застосовують для захисту обладнання свердловин, устаткування підготовки нафти і газу, а також на переробних заводах у випадку, коли в продукції містяться корозійно-агресивні компоненти – двоокис вуглецю, сірководень і органічні кислоти. При цьому використовуються високомолекулярні органічні інгібітори, які містять азот, сірку чи кисень і розчинні у вуглеводнях, воді або метанолі. Розрізняють інгібітори сірководневої корозії, вуглекислотної корозії, систем утилізації стічних вод. У залежності від корозійної активності середовища і умов застосування інгібіторів корозії питома витрата інгібіторів коливається від 10 до 50 кг на 1 млн. м3 газу або (для рідких середовищ) від 100 до 500 мг/л. При гідравлічному транспортуванні вугілля як І.к. застосовують Са(ОН)2.

ІНГІБУВАННЯ В ГІРНИЧІЙ СПРАВІ, *ингибирование в горном деле; **inhibition in mining; ***Inhibition, Hemmung, Verzögerung im Bergbau – процес пригнічення, гальмування хімічних реакцій під час здійснення вибухових робіт, буріння свердловин, експлуатації свердловин на родовищах нафти і газу. При бурінні свердловин інгібірування проводиться для підвищення стабільності технологічних властивостей бурових розчинів в умовах агресивного впливу на них температури, мінералізованих пластових вод і легко набрякаючих гірських порід, а також для зберігання стійкості стінок свердловин, складених водочутливими глинами. При видобуванні нафти і газу І. використовується для уповільнення корозії, гідратоутворення, соле- і парафіновідкладання у свердловині.

ІНГРЕСИВНЕ ЗАЛЯГАННЯ, *ингрессивное залегание, **ingressive overlap, ***ingressive Lagerung - вид трансгресивного залягання мор. відкладів, що виповнює зниження древнього рельєфу і притуленого до схилів, що складені більш древніми породами.

ІНГРЕСІЯ, *ингрессия, **ingression, ***Ingression, Eingriff - проникнення морських вод у зниження рельєфу прибережної смуги при підвищенні рівня моря або зануренні берега. Протилежне - регресія.

ІНҐРЕДІЄНТ, *ингредиент, **ingredient, ***Ingredient, Ingredienz, Ingrediens - складова частина хімічної сполуки або суміші.

ІНДЕКС, *индекс, **index, ***Index - 1) Список, покажчик, перелік будь-чого. 2) Числовий або буквений покажчик у математичних виразах, запроваджуваний для того, щоб відрізняти їх один від одного. 3) Відносний покажчик, що характеризує зміни рівня певного явища в порівнянні з іншим рівнем того самого явища, взятого за основу порівняння. В гірничих науках застосовують ряд понять І.: індекс гідрофобності г.п., індекс в’язкості тощо.

ІНДЕКС РОГА - показник спікливості вугілля, який визначається за міцністю нелеткого залишку, який одержують при швидкому нагріванні суміші вугілля з інертним матеріалом. Використовується для характеристики вугілля з низькою спікливістю. Позначається символом RI.

ІНДЕКС КОЛЬОРОВИЙ, *индекс цветной, **colour index, ***Farbenindex – число, яке вказує на відношення легких мінералів до важких або світлих до темних.

ІНДЕКС-МІНЕРАЛИ, *индекс-минералы, **index-minerals, ***Index-Mineraleмінерали, на основі яких виділяють зони прогресивного метаморфізму, напр., біотит (у пелітових осадах, грауваках), альмандинпелітах, вивержених породах), кіанітпелітах).

ІНДЕНТЕР, ІНДЕНТОР, *индентор, индентер, **indentor, indenter; ***Eindringkörper, Indenter - наконечник, вдавлюванням якого виміряють твердість матеріалів.

ІНДИВІД КРИСТАЛІЧНИЙ, *индивид кристаллический, **cristalline individual, ***kristallisch (kristallen) Individuum – тверде, фізично та хімічно індивідуалізоване тіло у вигляді окремих монокристалів.

ІНДИВІД МІНЕРАЛЬНИЙ, *индивид минеральный, **mineral individual, ***mineralisches Individuum – тверда, фізично та хімічно індивідуалізована речовина, яка виникла внаслідок природних процесів. І.м. фізично відмежований від інших природними поверхнями розділу. Ним є кожний природний кристал, обмежений кристалічними гранями, а також кожне мінеральне зерно, відділене від сусіднього поверхнями дотику.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ, *индивидуальные средства защиты, **individual means of protection; ***persönliche Schutzmittel - спеціальні засоби, що безпосередньо використовуються працюючими для зменшення впливу на організм шкідливих виробничих факторів. За призначенням розрізняють: спец. одяг і взуття; засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори тощо), рук, голови, органів слуху, зору і обличчя. До І.з.з. належать також запобіжні та рятувальні пояси, діелектричні килимки і т.п.

ІНДИГОЛІТ, *индигонит; **indicolite; indigolite; blue elbaite; ***Indicolit - мінерал, різновид турмаліну. Колір синій, синювато-чорний. Залізо-магніїсний лужний турмалін.

ІНДИКАТОР, *индикатор, **indicator, ***Indikator, Anzeigegerät, Sichtgerät, Tracer, Anzeiger - 1) Пристрій або речовина, які за наявності певної властивості об'єкта або явища створюють сигнал інформації про це. 2) Прилад, за допомогою якого здійснюють індикацію. 3) Речовина, введення якої в розчин дає змогу провести індикацію. В гірництві застосовують ряд І., напр., індикатор рН води (концентрації водневих йонів в шахтній та ін. воді), індикатор окису вуглецю, індикатор метану, індикатор глибини шахтної підйомної установки, індикатор метиленовий-голубий, індикатор ваги та ін.

ІНДИКАТОР ВАГИ, *индикатор веса, **weight indicator; ***Masseanzeiger, Gewichtsanzeiger, Drillometer - прилад для вимірювання навантаження на гаку бурової установки і визначення осьового навантаження на породоруйнуючий інструмент.

ІНДИКАТОР МЕТАНУ, *индикатор метана, **methane indicator; ***Methananzeigegerät, Methananzeiger, Wetterprüfer – прилад для сигналізації про вміст метану в атмосфері гірничої виробки. Див. метану індикатор автоматичний.

ІНДИКАТОРНА ДIАГРАМА СВЕРДЛОВИНИ, *индикаторная диаграмма скважины; **indicator diagram of a well; ***Bohrlochindikatordiagramm – 1) Залежнiсть дебiту свердловини по рiдинi вiд депресiї тиску або вiд вибiйного тиску. 2) Залежнiсть дебiту газової свердловини вiд рiзницi квадратiв пластового i вибiйного тискiв.

ІНДИКАТОРНИЙ, *индикаторный, **indicator, ***Indikator- - пов'язаний з індикацією; і - н а д і а г р а м а   графічне зображення залежності тиску пари (газу) в циліндрі поршневої машини від зайнятого нею об'єму або від положення поршня; і - н а п о т у ж н і с т ь   потужність, що її розвивають гази в циліндрах двигуна; і - н а доза   доза радіоактивної речовини, введеної в об’єкт (напр., в організм для дослідження фізіологічних процесів, у вугілля для його дослідження тощо) методом мічених атомів, або і н д и к а т о р н и м м е т о д о м.

ІНДИКАЦІЯ, *индикация, **indication, ***Indikation - 1) Визначення, вимірювання, записування різних показників, об'єктів. 2) Введення в розчин, який аналізують, речовин, що дає змогу встановити момент закінчення хімічної реакції або концентрацію водневих йонів за легко помітною ознакою (зміною кольору тощо).

ІНДИФЕРЕНТНИЙ, *индифферентный, **indifferent, ***indifferent – байдужий; і - н і р е ч о в и н и   хімічні речовини, що важко вступають у реакцію; і. е л е к т р о д   неактивний електрод, застосовуваний в електрофізіологічних дослідженнях.

ІНДІЙ, *индий, **indium, ***Indium - хімічний елемент. Символ In, ат. н. 49; ат. м. 114,82. Густина 7310 кг/м3. За гео-хім. властивостями Іn близький до Fe, Zn і Sn. Гол. мінерали-носії (сер. вміст І.,%): сфалерит (0,0049), халькопірит (0,0012), каситерит (0,0024), ґаленіт (0,0004). Концентрується у високотемпературних гідротермальних поліметалічних рудах, особливо тих, що містять одночасно цинк (мідь) і олово. Одержують І. попутно при переробці руд кольорових металів. Розсіяний рідкісний елемент. Сріблясто-білий м'який метал. Застосування: авіац. і автомоб. пром-сть (антикорозійні покриття, підшипникові мастила, дзеркала і рефлектори з високим відображенням), напівпровідникова техніка, радіотехніка і електроніка, атомна енергетика, приладобудування, хiм. машинобудування (сплави, стійкі до лужної корозії), скляна пром-сть і інш. Осн. країни-виробники: США, Канада, Японія, Перу.

ІНДОЛО-КУБАНСЬКИЙ ПРОГИН – геологічна структура на Півдні України. Його зах. окраїна розміщена в Криму – на зах. від Керченського п-ова до гирла р.Індолу; далі він продовжується в Азовському морі до гирла р. Кубані. І.-К.п. виник в кінці альпійської складчастості в олігоцені-пліоцені як результат компенсаційного опускання краю Скіфської платформи при піднятті Кримських та Кавказьких гір. Прогин виповнений потужною товщею зім’ятих у складки олігоценових та неогенових відкладів, що незгідно залягають на давніших породах.

ІНДОСТАНСЬКА ПЛАТФОРМА - Індійська платформа, докембрійська платформа, яка займає п-ів Індостан, басейни pp. Інд, Ганг і Брахмапутра (до підніжжя Гімалаїв) і о. Шрі-Ланка.

ІНДОШИНІТИ - Див. тектити.

ІНДУКТИВНИЙ, *индуктивный, **inductive, ***induktiv - оснований на індукції, той, що користується методом індукції; і. м е т о д   засіб дослідження. при якому від спостереження окремих фактів і явищ переходять до встановлення загальних правил і законів; і. з в' я з о к   зв'язок між електричними колами змінного струму, що виникає при взаємодії їхніх магнітних полів; і - н а л о г і к а   розділ логіки, що вивчає логічні процеси переходу від знання про одиничне й окреме до знання про загальне.

ІНДУКТИВНІСТЬ, *индуктивность, **inductance, ***Induktivität, Induktanz - фізична величина, що характеризує здатність провідника нагромаджувати енергію магнітного поля, коли в ньому протікає електричний струм; дорівнює відношенню потоку магнітної індукції Ф до величини струму І, тобто L = Ф / І.

ІНДУКТОР, *индуктор, **inductor, field structure, work coil; ***Heizspule, Heizspirale, Induktor - 1) Електрична машина з ручним приводом для одержання змінного струму. 2) Пристрій для індукційного нагріву твердих, рідких і газоподібних тіл змінними струмами високої частоти.

ІНДУКЦІЙНИЙ, *индукционный, **inductive, ***induktions - пов'язаний з індукцією (напр., і-на котушка, і-ний регулятор, і-ний струм).

ІНДУКЦІЙНИЙ КАРОТАЖ - Див. каротаж індукційний.

ІНДУКЦІЙНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОРОЗВІДКИ, *индуктивные методы электроразведки, **inductive methods of electrical, prospecting; ***Induktionsverfahren der Geoelektrik, elektrischer Prospektierung, Elektromagnetometrie - група методів електророзвідки, в яких змінне електромагнітне поле збуджується за допомогою незаземлених контурів (або заземлених ліній), через які пропускається змінний струм. Первинне змінне електромагнітне поле індукує в електропровідних г.п. і рудах вторинні струми, магнітне поле яких в сукупності з первинним полем джерела вимірюється на поверхні або в бурових свердловинах. Струми, індуковані в рудних покладах, які мають високу електропровідність (руди кольорових металів тощо), виявляються більш інтенсивними, ніж бокові породи, і тому над рудними покладами звичайно спостерігаються аномальні вторинні поля, які є пошуковими ознаками. Якщо руди високомагнітні (напр., магнетити), то первинне поле намагнічує їх, і вторинне поле намагнічених геол. об'єктів також створює аномалії. І.м.е. застосовують для пошуків родов. руд, що мають знижений питомий електроопір, та магнітних руд.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...