пошук:  

>> Оліфіренко В.В., Білецький В.С. (упорядкування і наукова редакція): Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Зб. наук. праць. Випуск 2

У розділах: [Освiта, учбові заклади]

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

 

Донецька філія центру гуманітарної освіти
Національної академії наук України
донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка
лабораторія підручників Українського
культурологічного центру

Проблеми сучасного підручника
середньої і вищої школи
збірник наукових праць

Випуск 2

Донецьк

Східний видавничий дім

2003
ББК 74.021.5

Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Зб. наук. праць. Випуск 2./Упор.: В.В. Оліфіренко; наук. редакція В.С. Білецького і В.В. Оліфіренка. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 160 с.

ISBN 966-7804-69-0

До збірника увійшли матеріали 2-ї регіональної конференції “Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи”, яка відбулася в Донецьку у грудні 2003 р.

ББК 74.021.5

Редакційна колегія:
Пасько І.Т., канд. філософських наук, професор;
Білецький В.С. (науковий редактор), доктор технічних наук, професор;
Оліфіренко В.В., кандидат педагогічних наук, (науковий редактор);
Саранчук В.І., доктор технічних наук, професор.

Адреса редколегії: 83086, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 45. Тел. (062) 337-04-80ISBN 966-7804-69-0
©Донецька філія гуманітарної освіти НАН України
©Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка
©Лабораторія підручників і посібників Українського культурологічного центру
© Колектив авторів, 2003ЗМІСТ

Відомості про авторів

Від упорядника

Розділ І. Проблеми підручника вищої школи

 1. Шалашна Н. М. Дослідження підручника в українській історико-книгознавчій думці ХІХ ст

 2. Нецвєтов М.В. Проблеми укладання підручника з електромагнітної екології для вищої школи.

 3. Рибалко М.П., Денник В. Ф. Проблеми підручника з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”

 4. Чоботар О.В. Перспективи українських підручників з іноземних мов: технологічність сучасних навчальних посібників

 5. Алтухов В.М., Буяновська Н.І. Подання типового граматичного матеріалу у підручнику з української мови

 6. Лебедєв О.М. Навчальні матеріали при вивченні іноземних мов для спеціальних цілей (ІІ-ІІІ етапи) у вищих навчальних закладах немовних спеціальностей

 7. Оліфіренко Л.В. Підручник з української мови для студентів спеціальності “менеджмент організацій”

 8. Чумаченко В.К. Українська література на сторінках кубанських регіональних підручників

 9. Мухопад. М.Д. Навчальні посібники і дистанційне навчання у вузі

 10. Білецький В.С. Застосування феноменологічного методу опису технологічних процесів у навчальній літературі

Розділ ІІ. Проблеми підручника середньої школи

 1. Сікорська З.С. Лінгвістична змістова лінія шкільних підручників (розділ “Будова слова. Орфографія”)

 2. Василець О.К. Аналіз сучасних підручників і посібників та перспективи їх оновлення в умовах незалежної України

 3. Приходченко К.І. Роль підручника з гуманітарних дисциплін в оновленні змісту навчально-виховного процесу в школі

 4. Недвига О.В. Роль підручника в процесі розвитку навчання англомовного спілкування в початковій школі

 5. Задорожна О.І. Термін у шкільному підручнику з української мови

 6. Краснобаєва Ж.В., Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури за модульно-розвивальною системою навчання (З досвіду роботи ЗОШ № 43 м. Донецька)

 7. Соболь В.О. До історії шкільного підручника з української мови та літератури в Польщі

 8. Бондаренко К.Б., Оліфіренко В.В. Життя і творчість Г.С.Сковороди та М.І. Костомарова на сторінках посібника “Слобожанська Хвиля”

 9. Сирник М. Підручники і посібники для навчання української мови у Польщі

 10. Остапенко Т.В. Нові підручники з зарубіжної літератури та методика їхнього використання

 11. Кириченко О.В. Особистісно-орієнтоване навчання в основі підручника з допризовної підготовки

 12. Швайка Р.О., Оліфіренко В.В. Електронний підручник з літератури рідного краю в системі дистанційного навчання

 13. Кисілевська-Косик Л. Проблеми підручників і посібників з української літератури для діаспори.

 14. Інтерв’ю із М.Сирником. Застосування електронних посібників на уроках словесності у школах Польщі

 15. Інтерв’ю із С.В.Нецвєтовою. Комп’ютерні технології як засіб навчання на уроках і заняттях з французької мови і літератури у Франції

Розділ ІІІ. Презентації конференції

 1. В.В. Оліфіренко. “Підручник з української літератури: історія і теорія”. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2003.

 2. Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко. Збірник диктантів з української мови для 9-11 класів /Науково-методичний редактор Л.Г. Чернікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003; Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко. Усне і письмове мовлення школярів /Науково-методичний редактор Л.Г. Чернікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003; Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко. Збірник завдань з української мови для розвитку самостійно-творчої діяльності учнів 5 – 11 класів /Науково-методичний редактор Л.Г. Чернікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003. 156

 3. М.Д. Мухопад. Рудниковий транспорт. – Донецьк: ДонНТУ, НТШ-Донецьк. – 2003. – 300 с. 157

 4. В.О. Смирнов, В.С. Білецький. Проектування збагачувальних фабрик і основи будівельної справи (посібник). – Донецьк: ДонНТУ. – 2002. – 269 с. 158Відомості про авторів

Шалашна Н.М. – викладач Слов’янського педагогічного університету.

Нецвєтов М.В. – кандидат біолог. наук, ст. викладач Донецького національного університету.

Денник В. Ф. – канд. техн. наук, проф. Донецького національного технічного університету.

Рибалко М.П. – канд. техн. наук, проф. Донецького національного технічного університету.

Чоботар О.В. – кандидат філологічних наук, доцент Донецького національного університету.

Алтухов В.М. – старший викладач Донецького національного технічного університету.

Буяновська Н.І. – асистент Донецького національного технічного університету.

Лебедєв О.М. – викладач Донецького інституту ринку та соціальної політики.

Оліфіренко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент Донецького інституту ринку та соціальної політики.

Білецький В.С. – доктор технічних наук, професор Донецького національного технічного університету, голова Донецької філії Наукового Товариства ім. Шевченка.

Чумаченко В.К. – кандидат філолог. наук, доцент, декан інформаційно-бібліотечного факультету Краснодарського університету культури.

Мухопад М.Д. – кандидат технічних наук, професор Донецького національного технічного університету.

Сікорська З.С. – кандидат філологічних наук, професор Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

Василець О.К. – вчитель фізики та математики ЗОШ №1 м. Гайворона Кіровоградської обл., здобувач.

Приходченко К.І. – кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, директор спеціалізованої гуманітарної школи №95 м. Донецька.

Недвига О.В. – аспірантка Запорізького педагогічного інституту.

Задорожна О.І. – кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана філологічного факультету Донецького інституту соціальної освіти.

Краснобаєва Ж.В. – студентка філологічного факультету Донецького національного університету.

Оліфіренко В.В. – кандидат педагогічних наук , доцент Донецького національного університету, зав. лабораторії підручників і посібників УКЦ, член Національної Спілки письменників України.

Соболь В.О. – доктор філологічних наук, професор Варшавського університету.

Бондаренко К.Б. – студентка філологічного факультету Донецького національного університету.

Сирник М. – головний редактор квартальника “Рідна мова” українського вчительського товариства (Польща).

Остапенко Т.В. – учитель ЗОШ № 48 м. Донецька.

Нецвєтова С.В. – студентка Сорбони (Париж).

Кисілевська-Косик Л. – професор Українського Вільного Університету у Мюнхені, директор Педагогічного інституту при УВУ.

Швайка Р.О. – студентка філологічного факультету Донецького інституту соціальної освіти.

Кириченко О.В. – пошукач кафедри педагогіки та психології Донецького національного університету.Від упорядника

До збірника “Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи” увійшли матеріали Інтернет-конференції, яка тривала з 28 квітня 2002 р. по листопад 2003 р. за адресою:http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh.

У доповідях учасників конференції виявлено ряд актуальних напрямків удосконалення та оновлення навчальної книжки, необхідність застосування новітніх навчальних технологій. Розкривається стан сучасного навчального процесу, який будується на новій методологічній основі, зумовленій суспільно-політичними обставинами існування України як незалежної держави, що орієнтується на гуманізацію навчання та перехід від авторитарного стилю керівництва навчальним процесом до демократичного.

У ряді виступів розглянуто історію створення підручників, використання технічних засобів і комп’ютерних технологій в українських навчальних закладах і за кордоном, створення української технічної термінології як у навчальному процесі взагалі, так і в підручникотворенні зокрема.

В окремих матеріалах робиться огляд проблем підручникотворення в українській діаспорі та розглядаються перспективи оновлення навчальної книжки для українських школярів в Польщі та Російській Федерації.

Матеріали конференції засвідчують активізацію проблеми створення сучасного підручника та достатньо високий рівень наукових обґрунтувань як окремих майбутніх навчальних книжок, так і їхніх важливих елементів чи розділів.

Конференція окреслює найбільш перспективні напрямки удосконалення не тільки змісту і форми самої навчальної книжки, але й актуалізації широкого аспекту проблем, пов’язаних з її виданням. У найближчому майбутньому необхідно інтенсифікувати науково-дослідну роботу з:

– систематизації і вивчення конкретних навчальних книг у різних галузях наук;

– укладання списків усієї вітчизняної навчальної літератури і її каталогізацію у найбільших книгосховищах України як на паперових, так і електронних носіях;

– вивчення історії законодавства про підручник;

– дослідження історії змін поглядів на підручник, на його значення та вимоги, які він повинен задовольняти;

– систематизації рецензій та відгуків на підручники, висловлювань про підручники спеціалістів;

– дослідження історії методів роботи з підручником у школі та ВНЗ;

– аналізу історії книжкової форми підручника;

– створення електронних підручників як на окремих компакт-дисках, так і для дистанційної освіти та ін.

Запрошуємо до участі у наших подальших наукових форумах із проблем підручника. Умови проведення таких заходів будуть повідомлені вам своєчасно за допомогою електронних засобів зв’язку, через Інтернет.Наукове видання

Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи

збірник наукових праць

Випуск 2

Редакція авторська

Відповідальний за випуск В.С. Білецький
Комп’ютерна верстка Ю.В. Думка
Коректор К.Ф. СаливонПідп. до друку 27.11.2003. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура
Times New Roman. Друк різографний. Ум. друк. Арк. 9,3
Обл. - вид. арк. 7,9. Тираж 200 прим. Зам. 7-19.

Видавниче підприємство "Східний видавничий дім"
(Державне свідоцтво № ДК 697 від 30.11.2001)
83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45
тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80
e-mail: svdm@skif.net

Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Зб. наук. праць. Випуск 2./Упор.: В.В. Оліфіренко; наук. редакція В.С. Білецького і В.В. Оліфіренка. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 160 с.

ISBN 966-7804-69-0

До збірника увійшли матеріали 2-ї регіональної конференції “Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи”, яка відбулася в Донецьку у грудні 2003 р.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...