пошук:  

>> Піюнкіна А.В.: 500 якісних задач з фізики / 05.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

ВІДПОВІДІ ТА РІШЕННЯ 1. Відсутністю системи відліку.

 1. Спостерігачеві буде здаватися, що дерева, які знаходяться між ним і фіксованим деревом, рухаються назустріч автомобілю, а дерева, які знаходяться за фіксованим деревом, рухаються за спостерігачем.

 2. Відносно вагону м’яч падає вертикально вниз, а відносно рейок – по параболі.

 3. Автомобіль повинен бути нерухомим відносно комбайну, рухатися зі швидкістю комбайну відносно поверхні Землі.

 4. Не має значення.

 5. Близьку до миттєвої.

 6. Графік шляху зображено на рис. 283 З стану спокою автомобіль рухається рівноприскорено (відрізок ОА), потім рівномірно (відрізок АВ), рівносповільнено (відрізки ВС і СD), знаходиться у спокої (відрізок DE).

 7. Зі стану спокою мотоцикл рухався рівноприскорено, потім рівномірно, рівнопровільнено до зупинки, деякий час стояв на місці, після чого рухався рівноприскорено у протилежний бік, потім рівномірно, рівносповільнено до зупинки. Графік шляху поданий на рис. 285

 8. При рівноприскореному русі шляхи, які проходяться у послідовні та рівні проміжки часу, відносяться як послідовні непарні числа. Отже, описаний рух не є рівноприскореним.

 9. При пересадці з сідла на ядро розповідач сильно б змінив свою швидкість за дуже малий відрізок часу, тобто отримав би величезне прискорення. Організм людини не зміг би витримати перевантаження, які були б викликані такими змінами швидкості, про які згадується у розповіді.

 10. Кулька буде перебувати у стані спокою відносно коробки.

 11. У висхідній частині струменя розташовані вище частинки мають менші швидкості, ніж розташовані нижче; це ущільнює струмінь. У спадній частині струменя ця різниця швидкостей призводить до того, що відстань між частинками з плином часу не зберігається і струмінь розпадається на окремі краплі.

 12. Предмет буде рухатися як тіло, підкинуте вертикально угору з початковою швидкістю, яка дорівнює швидкості кулі.

 13. У таксі сплачуємо за шлях, у літаку – переміщення і шлях (вони у цьому випадку практично однакові).

 14. Швидкості будуть однаковими. Час руху другої кульки менший.

 1. Різкі зміна швидкості втікача, які часто є раптовими для переслідувача, призводить до того, що переслідувач внаслідок інерції свого тіла не може миттєво змінити свою швидкість відповідно до тієї зміни, яку зробив втікач.

 1. На поїзд діють дві врівноважені сили. Тому згідно закону інерції поїзд буде зберігати свою швидкість незмінною і рухатися рівномірно і прямолінійно.

 2. У першому випадку ноги людини сповільнюють рух, а тулуб зберігає по інерції стан руху, тому людина падає уперед. У другому випадку тулуб людини по інерції зберігає стан руху, тоді як ноги починають рухатися скоріше за тулуб – тому людина падає навзнаки.

 3. Очевидно, потяг метро повернув уліво і почав рух по заокругленню рейок. Людина ж за інерцією буде притиснена до двері.

 4. Земна куля обертається з заходу на схід. Вода у річці, яка тече на північ, буде за інерцією зберігати свою швидкість і відхилятися до сходу, підмиваючи правий берег.

 1. Збільшення сили тертя призводить до зменшення часу руху ковзаняра до зупинки.

 2. Для того, щоб менше вібрувала основа ковадла при ударі молота і деталь, яка обробляється при куванні була менш рухомою.

 3. Шматок вугілля порівняно великої маси при ударі отримує мале прискорення. Рухаючись з малим прискоренням, вугілля завдає малого тиску на руку людини. Крім того, рука може рухатися разом зі шматком вугілля на певному відрізку шляху, на якому швидкість руху зменшується до нуля. Тому рука і не відчуває великого тиску вугілля, а, значить, і болю.

 4. Збільшення маси автомобіля зменшує прискорення, які надаються йому поштовхами каменів бруківки.

 5. Сили молекулярної взаємодії створюють певну міцність матеріалу зчеплень вагонів потягу. Якщо тепловоз різко рушить з місця, то у зчепленнях виникає напруження розтягування матеріалу, яке іноді перевищує його міцність. Тоді зчеплення розриваються. Якщо перед початком руху усі зчеплення вагонів були натягнуті, то розрив відбудеться у зчепленнях, найближчих до тепловозу, тому що напруження зчеплень тут буде найбільшим.

 6. Сила удару м’яча залежить від часу, протягом якого швидкість м’яча падає до нуля. Цей час залежить від шляху, на якому відбувається це зменшення швидкості. Якщо торкнутися рукою м’яча, який летить, і рухати її у напрямі польоту рівносповільнено, то можна ослабити силу удару м’яча.

 7. При падінні на твердий ґрунт і на пухкий піщаний насип сповільнення тіла людини різне, тому, що зменшення швидкості триває на різному шляху. При падінні на твердий ґрунт сповільнююча сила велика і може спричинити каліцтво падаючого.

 8. Більше сповільнення отримає той вагон, маса якого менша. Отже, він зупиниться раніше.

 9. Людина буде рухатися у сторону, протилежну рухові гирі.

 10. Внаслідок відсутності тертя немає дії коліс на дорогу, отже, немає і відповідної дії дороги на колесо.

 1. Буде.

 2. Сила, спрямована вгору, яка б стала діяти на волосся і голову, дорівнювала б силі, спрямованій вниз (F1= -F2), при цьому тіло барона залишилося відносно болота у спокої.

 3. Якщо випустить, то положення космонавта відносно корабля не зміниться; якщо кине, то буде рухатися.

 4. Тертя між зернами врівноважує скочуючу силу.

 5. Сила, яка зупиняє автомобіль при гальмуванні, завжди діє на ті точки коліс, які торкаються ґрунту.

 6. Важко навантажений поїзд з-за великої сили тертя спокою важко зрушити з місця, якщо зчеплення між вагонами знаходяться ну натягнутому стані. Сила тяги локомотиву у цьому разі повинна надати прискорення усім вагонам одночасно і подолати величезне тертя спокою всього рухомого складу. Якщо ж локомотив дасть задній хід, то зчеплення між вагонами будуть послаблені і локомотив зможе надавати прискорення кожному вагону почергово.

 7. Випрасувана і накрохмалена білизна має гладеньку поверхню, до якої погано прилипають частинки пилу та бруду.

 8. При змочуванні дерева дрібні волокна на його поверхні набрякають і настовбурчуються; тертя між топорищем і рукою збільшується.

 1. Для збереженні стійкості при русі (щоб лижі не зсковзували з лижні вбік).

 2. Навантажений автомобіль глибше занурюється колесами у ґрунт і досягає більш твердих його шарів, де коефіцієнт тертя ковзання між колесами і ґрунтом більший, ніж у випадку розрідженого ґрунту.

 3. Натерта маззю лижа легко ковзає , а у момент зупинки вона пристає до снігу і дає змогу лижнику зробити крок.

 4. Щоб не збільшити тертя поручнів об спрямовуючи їх пластини..

 5. Як правило, коефіцієнт тертя ковзання менший одиниці, тому тягти вантаж підлогою легше, ніж підіймати його.

 6. Рух каплі по склу є результатом складання двох прямолінійних і рівномірних рухів: руху вагону і рівномірного радіння краплі у повітрі.

 7. а) Впаде; б) впаде позаду місця кидання; в) впаде попереду місця кидання; г) парабола.

 8. Вертикально вгору.

 9. Розбіг збільшує горизонтальну складову швидкості стрибка, тому збільшується його довжина.

 10. Різні.

 11. На початку.

 12. 6 м/сек і 0 м/сек.

 13. Тіло обертається навколо точки , яка лежить на перетині прямої АВ і прямої, яка проходить через кінці векторів v1 і v2 (рис. 287).

 14. Ракета мала майже однакову швидкість з супутником, але знаходилася нижче за нього. Тому період обертання її був меншим.

 15. Праві та ліві колеса проходять різні відстані, тому що їх лінійні швидкості не однакові: чим далі знаходяться колеса від центру заокруглення дороги, тим більші їх лінійні швидкості.

 16. До центру кола, тому що рух стрілки відбувається з доцентровим прискоренням.

 1. Щоб попередити розрив маховика.

 2. У разі відсутності зерна сила тертя між жорнам невелика, тому більша частина енергії, яка надається жорнам, піде на збільшення їх кінетичної енергії обертового руху. При більшій швидкості обертання сила зчеплення між частинками жорна може виявитися недостатньою для утворення необхідної доцентрової сили.

 3. Велосипед дає виграш у швидкості і програш у силі. При збільшенні діаметра коліс отримується більший виграш у швидкості. Отже, для руху з тією ж швидкістю велосипедист повинен буде сильніше тиснути на педалі.

 4. Монета, яка котиться представляє собою дзиґу, горизонтальна вісь обертання якої протягом часу не змінює кут свого нахилу.

 5. Взимку, тому що в цей час вона рухається поблизу свого перигелію.

 6. Ні. Для того, щоб тіло рухалося вгору йому необхідно надати швидкості. Тому спочатку сила повинна бути більшою за вагу тіла.

 7. Маса ковадла велика і швидкість, якої воно набуває після непружного удару, буде невеликою і нешкідливою для артиста.

 8. Тіло ніскільки не важить.

 9. Якщо перигелій орбіти супутника буде віддалений від поверхні Землі на відстань кількох тисяч кілометрів, то опір його рухові з боку земної поверхні буде практично відсутній і супутник зможе обертатися навколо Землі нескінченно довго.

 10. Можна. Для цього необхідно, щоб період обертання супутника дорівнював періоду обертання Землі навколо своєї вісі, а траєкторія супутника являла б собою коло, яке лежить у площині екватора (центр цього кола повинен співпадати з центром Землі).

 11. Ні, не може. Для стійкого руху у певній площині необхідно, щоб вектор сили, яка діє на супутник, лежав у тій же площині.

 12. Тому, що тіла всередині супутника і сам супутник рухаються з однаковим доцентровим прискоренням.

 13. Траєкторія супутника – спіраль, яка закручується навколо Землі.

 14. Кругова орбіта виходить при рівності доцентрового прискорення і ваги супутника на заданій орбіті. Як правило, вага супутника більша або менша за величину mv2/2, тому рух здійснюється за еліпсом, у одному з фокусів якого знаходиться центр Землі.

 15. Усі предмети всередині корабля знаходяться у стані невагомості. Тому конвекції повітря не буде, і продукти згоряння, накопичуючись навколо полум’я, згасять його.

 16. Навантажений автомобіль з більшою силою тисне на землю. Це призводить до збільшення сили тертя і при незмінній потужності – на зменшення швидкості.

 17. При постійній потужності двигуна збільшити силу тяги можна лише зменшивши швидкість.

 18. У разі бігу навантаження на електродвигун ескалатора нерівномірне. Це одна з причин означеної заборони.

 19. При невеликій швидкості руху сума всіх витрат енергії при їзді на велосипеді значно менша, ніж енергія, яка витрачається при ходьбі.

 20. До енергії, яку повідомляє тілу гімнаста робота м’язів додається енергія, яку надає йому деформована дошка.

 21. На однаковій орбіті кінетична і потенційна енергія у важкого супутника більша, ніж у більш легкого.

 1. При натискуванні на обух зусилля руки передається лезу сокири цілком, а при натискуванні на руків’я – частково. При розмаху тримають тільки за топорище, тому що при цьому сокирі надається більша швидкість, більша кінетична енергія.

 2. У сирого яйця обертається лише шкаралупа, а нутрощі (в основному) знаходяться у спокої. Варене яйце обертається як тверде тіло, тому воно набуває більшої кінетичної енергії, ніж енергія сирого яйця.

 3. За швидкістю скочування куль з похилої площини (мідна куля відстає), за звуком, який вони видають, за теплоємністю, за характером проходження рентгенівських променів та ін.

 4. При центральному ударі відбувається передача кількості руху від однієї шашки до іншої.

 5. Більшої швидкості куля набуває при пружному ударі. При непружному ударі ударяюча куля передає лише частину енергії.

 6. Енергія поштовху частково витрачається на здійснення роботи по деформації балону (ресор тощо). Чім “м’якіше” балон, тим більше шлях дії поштовху. Отже, меншою буде сила поштовху, яка діє на автомобіль.

 7. Поглинати енергію ударів, які виникають при русі автомобіля нерівною дорогою.

 8. За третім законом Ньютона пружини стискаються однаково.

 9. Щоб зменшити силу ривка при підсіканні спійманої риби.

 10. Енергія поштовхів при русі поглинається за рахунок деформації пакувального матеріалу. Деформація матеріалу забезпечує збільшення шляху і зменшення величини діючої сили.

 11. Не можна. Сили тяжіння і натягу мотузки перпендикулярні одна одній і не можуть врівноважитися.

 12. У разі стрибку “перекатом” людина не так високо підіймає цент ваги свого тіла і тому здійснює меншу роботу.

 13. Центр ваги системи ракети – гази, які викидаються нею – залишається нерухомим.

 14. Паливні баки літака розташовані таким чином, щоб центр ваги літака з паливом і без палива співпадав.

 15. а) Зачиняються. б) Відчиняються.

 16. Автомобіль з цеглою стійкіший тому що у нього центр ваги розташований нижче, ніж у двох інших автомобілів.

 17. Збільшиться.

 18. Зменшиться.

 19. Шляхом вимірювання періоду його коливань, який буде змінюватися у залежності від прискорення вільного падіння, яке, у свою чергу, залежить від густини корисних копалин.

 20. На полюсі годинник буде поспішати, на екваторі – відставати.

 21. Не збережеться. На Місяці годинник буде іти повільніше, ніж на Землі.

 22. Влітку годинник буде відставати.

 23. Вантаж треба пересунути вгору.

 1. Кружок, плаваючи у відрі, запобігає утворенню стоячих хвиль великої амплітуди.

 2. Для того, щоб виключити передачу вібрації каркасу будівлі.

 3. Коливаннями крил комахи.

 1. Удар молотка по колесу викликає коливання колеса, при цьому утворюється звук. Ціле колесо і колесо з тріщиною видають різні звуки, що і використовується при огляді.

 1. Для того, щоб збільшити тертя смичка об струну і цим поліпшити умови збудження коливань струни.

 2. Зменшується швидкість обертання циркулярної пилки.

 3. Чим більший тиск у балоні, тим вищий тон.

 4. Швидше махає крилами комар, повільніше – джміль. Визначити це можна за висотою звуку, який видають комахи.

 5. Порожнина пляшки слугує резонатором, який виділяє з шуму тон певної висоти. По мірі наповнення пляшки довжина резонуючого повітряного стовпа зменшується, тому зростає висота тону.

 6. Енергія звукових коливань перетворюється на енергію теплового руху молекул повітря і предметів, які знаходяться у повітрі.

 1. Механіки використовують властивість звуку краще розповсюджуватися у твердому тілі (дереві), ніж у повітрі. Прикладаючи руків’я до певної частини двигуна, механік чує звуки, які виникають саме у цій частині, що дозволяє знайти під час роботи двигуна несправність окремих частин.

 2. Те, що гармонійно чулося б поблизу оркестру, звучало б дисгармонійно у віддаленні від нього.

 3. Куля, випущена з рушниці, рухається зі швидкістю, яка перевищує швидкість звуку у повітрі. Внаслідок цього утворюється ударна хвиля, яка породжує звук високого тону.

 4. Коефіцієнт поглинання звуку у повітрі різний для різних частот (для високих частот більший, ніж для низьких). Тому голос на великій відстані стає нерозбірливим.

 5. Не може, тому що немає предметів, від яких звук міг би відбитися.

 6. Внаслідок багатократного відбивання звуку.

 7. У закритому приміщенні спостерігається відбивання звукових хвиль від стелі, підлоги, стін.

 1. Для того, щоб виключити розповсюдження голосу суфлера у глядацький зал.

 2. Асбестноцементно-пористий матеріал – неоднорідне тіло, яке сильно розсіює звукові хвилі.

 3. За туманної погоди повітря більш однорідне (відсутні конвекційні потоки – “акустичні хмари”).

 4. Ротова порожнина слугує резонатором для звуків.

 5. Посиленням слабких звуків, які поступають з оточуючого середовища, частота коливання яких співпадає з власною частотою коливань повітря у названих предметах.

 1. Ніжка камертону збуджує у кришці столу вимушені коливання, які створюють голосний звук.

 2. . Звук стає гучнішим внаслідок резонансу повітряного стовпа, який перебуває у ящику.

 1. Якщо б поверхня води була б горизонтальною, то вода б не текла вздовж русла річки.

 2. Дві скляні трубки потрібно з’єднати гумовою трубкою і заповнити водою. Закріпити трубку біля однієї з стін, зробити на стіні позначку напроти рівня води, обійти з іншою трубкою всі стіни і, згідно рівню води в ній, намітити горизонтальну лінію.

 3. Не впливає.

 4. У похилого барометра чутливість більша.

 5. Масляний.

 6. Довжина водяного барометра надто велика і він не міг бути встановлений у кімнаті.

 7. Однакові. Брусок плаває у обох рідинах, значить, виштовхуюча сила у кожній з них дорівнює його вазі.

 1. Центр ваги при цьому розташований на одній вертикалі з центром ваги витісненої рідини і знаходиться нижче за нього.

 2. У гасі.

 1. Гас буде спливати на поверхню води і продовжувати горіти.

 2. Чим глибше зануриться підводний човен, тим більший тиск будуть витримувати її стінки. Оскільки існує межа міцності конструкції, то існує і обмеження глибини занурення.

 3. Не зміниться.

 4. Якщо лід розтане, рівень води у склянці не зміниться. Якщо у склянці знаходиться рідина, яка має більшу густину, ніж вода, то після танення льоду вода переллється через край. У разі рідини з меншою густиною після танення льоду рівень її понизиться.

 5. Не зміниться, бо вага шматка дерева дорівнює вазі води, яка була ним витіснена.

 6. Так.

 7. Не потоне. Закон Архімеда обумовлений вагою, а на супутнику тіла невагомі.

 8. Так.

 1. Ні, не діє, тому що вага витісненої рідини або газу дорівнює нулю.

 2. Не однакова.

 3. Шматок заліза у воді втримати важче.

 4. Потоне. Спливе.

 5. За час перебування кулі у посудині рівень води у ній не встигає змінитися. Область високого тиску, яка утворилася при стисканні води, розповсюджується по всіх напрямках зі швидкістю звуку, досягає стінок посудини, і вона руйнується.

 6. За рахунок потенційної енергії, яку набула система аеростат-атмосфера при наповненні аеростату газом.

 7. Рух цих газів угору обумовлений аеростатичним тиском повітря, яке витісняє ці гази.

 1. Не можна, на Місяці немає атмосфери.

 2. Тіло при русі у повітрі зазнає опору. За короткий час горизонтальна складова швидкості у легкого тіла стає нульовою.

 3. Рух куль у повітрі стає рівномірним, коли вага кулі урівноважується силою опору повітря. Тому у повітрі куля більшої ваги за час прискореного руху набуває більшої швидкості і досягає землі раніше легкої кулі.

 4. Чім більша швидкість падіння, тим менший час падіння. Це значить, що у повітряному потоці зерна та лушпиння пролітають різні відстані.

 5. Спочатку рух був рівноприскореним, а при розкриванні парашуту – сповільненим. Коли сила опору повітря стала дорівнювати вазі парашутиста, рух став рівномірним.

 6. Проти сили тяжіння і сили тертя об повітря.

 7. Число нейтронів у ядрі атома радіоактивного елемента (ізотопа) значно перевищує кількість нейтронів у звичайних елементів.

 1. Для керування атомною реакцією у реактор занурюють кадмієві стрижні, які надзвичайно сильно поглинають повільні нейтрони. Якщо потрібно прискорити ланцюгову реакцію, стрижні менше занурюють у реактор, сповільнити – стрижні опускають більше.

 2. Енергія ?-частинок недостатня для подолання сил відштовхування важкого елементу і проникнення у нього.

 3. Між електронами і ядром у атомі діють електричні сили притягання, а між планетами і Сонцем діють гравітаційні сили притягання.

 4. Здійснюючи ядерну реакцію: 80Hg198+ 1 0n ? 80Hg199?79Au198+H11. Внаслідок рідкісного попадання нейтронів у ядра ртуті, кількість здобутого золота надзвичайно мала. З-за величезних витрат енергії цей процес економічно невигідний.

 5. За високих температур триває дифузія атомів вуглецю до поверхневого шару сталевої деталі.

 1. Зі збільшенням температури збільшується швидкість дифузії.

 2. З-за ослаблення броунівського руху крапельок жиру.

 3. Плитки утримуються разом з-за молекулярного зчеплення досконало відшліфованих і близько притиснених одна до одної сталевих поверхонь, на яких завжди є сліди вологи (для цього досить вологи, яка є у повітрі). Сухі поверхні плиток не злипаються.

 1. Молекулярне зчеплення між штукатуркою і водою менше, ніж між штукатуркою і цеглою.

 2. Струмінь холодного повітря, видаляючи від гніту свічки полум’я, знижує температуру стеаринової пари нижче за ту, при якій стеарин може з’єднуватися з киснем повітря.

 3. Не загориться, тому що температура паперу при наявності води не може бути вищою за 100оС (за нормального атмосферного тиску), тобто виявиться нижчою за температуру, при якій папір займається.

 4. Коли тіло має температуру нижчою за температуру льоду.

 5. Великою питомою теплоємністю води.

 6. Пісок має малу питому теплоємність, тому він швидко нагрівається і швидко охолоджується.

 7. Не можна, тому що температура краплі при цьому сильно зміниться.

 8. У металевій посудині температура вирівнюється скоріше, ніж у складній. Крім того, питома теплоємність металів менша, ніж скла. Це дозволяє зменшити водяний еквівалент калориметра і підвищити точність вимірів. Важливо також, що металеві посудини мало здатні випромінювати тепло.

 1. Відчуття “ступеня” холоду або тепла при дотику шкіри людини з будь-яким предметом визначається кількістю теплоти, яка віддається або отримується одиницею поверхні шкіри за одиницю часу. Теплопровідність металів більша, ніж дерева. Тому у одному випадку метал буде здаватися тепліший за дерево, а у іншому – холодніший. При температурі, яка дорівнює температурі тіла людини, тепловіддача не виникає. У цьому випадку і метал і дерево будуть на дотик відчуватися однаково нагрітими.

 2. На стінках старого чайника є шар накипу, який погіршує теплопровідність стінок чайника. Тому вода скоріше закипить у новому чайнику.

 3. Чайна ложка, маючи хорошу теплопровідність, поглинає певну кількість теплоти. Це сприяє більш рівномірному прогріванню стінок склянки і попереджує його псування.

 4. Метал, відбираючи енергію у розпеченого вугілля, швидко його охолоджує.

 5. Вода має більшу теплопровідність, ніж дерево (див. відповідь до запитання 189).

 6. Вологий з причини його більшої теплопровідності.

 7. Вдень стовбури нагріваються і певну кількість теплоти передається вниз. В результаті ґрунт нагрівається і сніг навколо стовбура відтає.

 8. Шар повітря між ковдрою і підковдровиком збільшує товщину ізоляційного шару між тілом людини і повітрям у кімнаті.

 1. Широко використовується. Пориста цегла, різноманітні піноматеріали, скловата, повсть вміщують повітря, який має низьку теплопровідність.

 2. Вдень, адже в цей час вітер дуне з моря на сушу.

 3. Навіть у найтихішу погоду над землею рухаються вертикальні струмені повітря. Листя осики має довгі черешки, чутливі до найменших рухів повітря.

 1. Основна причина криється у меншій кількості повітряних конвекційних потоків вночі ніж вдень.

 2. Внаслідок тертя підшипники так сильно нагріваються, що мастило, яке міститься у буксі загоряється.

 3. Наші предки з метою добування вогню видовблювали у сухому дереві неглибоку ямку, у яку вставляли загострену суху палку, яку швидко обертали. В результаті тертя займалися пучки сухої трави, розташовані у ямці і поблизу неї.

 4. Нагрівання води відбувається за рахунок механічної енергії хвиль при терті одних шарів об інші.

 5. Протектори нагріваються за рахунок роботи по подоланню тертя об полотно дороги, а також за рахунок роботи деформації протектора при котінні.

 6. Пилка, яка швидко обертається у місці контакту розжарює метал до плавлення.

 7. При ударі зростає температура тіла. Підвищення температури у місці удару кременя об метал настільки значне, що частинки, які відриваються від сталі нагріваються до температури самостійного світіння.

 8. При стискуванні гуми повітря виходить з м’яча. Внаслідок цього потенційна енергія, необхідна для підйому, не накопичується.

 9. Повітря розчиняється у воді тим краще, чим більший тиск і нижче температура. Коли з крану вода витікає назовні, частина повітря виділяється у вигляді великої кількості дрібних бульбашок – вола приймає молочно-білий колір.

 10. 186. У глибинної риби внутрішній тиск газів більше за атмосферний. Тому у піднятої риби плавальний міхур роздувається і не вміщається у тілі, виходячи назовні через рот.

 11. Повітря, яке міститься у дереві при нагріванні розширюється і розриває волокна дерева. При цьому чути тріск, а частинки вугілля (іскри) відскакують від дерева.

 12. У долинах, тому що в них накопичується холодне повітря.

 13. Фабричні труби будують високими для посилення в них тяги у топці: біля нижнього кінця тиск повітря більший, ніж біля верхнього. Цей надлишок тиску тим більший, чим більше температура газу. Тому цегляні труби краще металевих, тому що цегляні стінки віддають менше тепла навколишньому повітрю.

 14. При роботі лампи газ всередині неї сильно нагрівається, що призводить до сильного збільшення тиску. Тому, якщо б початковий тиск не був би низьким, це могло б призвести до вибуху балону лампи.

 1. При намочуванні волокна тканини вкриваються плівкою води, вони наближуються одні до одних під силою поверхневого натягу води. Внаслідок цього тканина зменшується у розмірах.

 1. Під водою зліпити фігурку з піску неможливо тому, що у воді немає загальної рідинної плівки, яка обгортає піщинки.

 2. Зроблена алмазом подряпина у поверхневому шарі скла дозволяє розірвати скло вздовж подряпини.

 3. Сталевий ролик склорізу робить вм’ятину у поверхневому шарі скла і створює в ній надлишковий тиск. Це сприяє розриву скла вздовж вм’ятини.

 4. Потенційна енергія поверхневого шару однієї крупної краплі менша, ніж у двох дрібних крапель, тому стан системи, яка утворилася після злиття крапель, більш стійкий.

 5. Розплавлений припай змочує поверхні, які з’єднуються. Цим забезпечується пайка деталей.

 6. Алюміній не змочується розплавленим оловом.

 7. Вода змочує шкіру і папір, тому вздовж границі плівки води між пальцем і папером діє сила поверхневого натягу.

 8. Гас змочує поверхню бідону і розтікається по ній.

 9. Чорнила не змочують масний папір.

 10. Повинні. Змочуючи поверхню металу мастило заповнює нерівності на його поверхні. Після цього сухе тертя між металами змінюється меншим тертям між шарами мастила.

 11. Рідину, яка не змочує стінки склянки.

 12. Шерсть і шовк водою не змочуються.

 13. Крейда має капіляри меншого діаметру, ніж губка.

 14. У порівнянні з водою ртуть має малу питому теплоємність і більшу теплопровідність.

 15. Більша теплопровідність і менша питома теплоємність ртуті у порівнянні зі спиртом та ефіром скорочують час вимірювання температури хворого.

 16. Спиртовий, тому що коефіцієнт об’ємного розширення спирту більший, ніж у ртуті.

 17. Перша – монокристал, друга – полікристал.

 18. Візерунки утворюються внаслідок кристалізації цинку.

 19. Ламаються сотні тисяч сніжинок-кристаликів.

 20. Вода всередині кристаликів солі, перетворюючись на пару, розриває кристалики.

 21. Більша міцність алмазу пояснюється тим, що його атоми утворюють кубічні ґратки, які чинять однаковий опір руйнуючим силам у всіх напрямках. Шаруваті ґратки графіту легше руйнуються в одних напрямках, ніж у інших

 22. Полікристал складається з багатьох зерен (кристаликів), що при пластичній деформації утруднює ковзання атомних площин у зернах і переміщення самих зерен.

 23. Ні з причини різної деформації дротинок. Збільшення їх буде різним тому, що вони мають різні модулі Юнга.

 24. При розтягуванні більше подовжиться сира сталь, яка має більш крупнозернисту структуру: при більших розмірах кристалічних зерен є більша можливість горизонтального ковзання одних кристалічних зерен поверхнею інших.

 25. Дошки треба розташувати у вигляді таврової балки.

 26. Більший тиск витримає кругла колба тому, що її стінки будуть працювати на стиснення, а плоске дно – на вигин.

 27. При деформаціях енергія збільшується.

 28. Матеріал клепок має бути пластичним, тому на їх виготовлення йде мідь, м’яка сталь і алюміній.

 29. При гартуванні сталь набуває дрібнозернистої будови і у ній утворюються частинки цементиту (Fe3C), які мають велику твердість.

 30. При гартуванні сталі у холодній воді її будова буде більш дрібнозернистою тому, що швидкість охолодження сталі буде більшою, час росту кристалів відповідно меншим.

 31. При литті та ковці метал отримує різну мікроструктуру. При ковці вали отримують більш міцними.

 32. За низьких температур переміщення атомів в кристалі утруднюється, металу цьому випадку руйнується без значних пластичних деформацій.

 33. Границя пружності скла у порівнянні зі сталлю мала, скляний різець швидко зруйнувався б з-за крихкості. Сьогодні керамічні різці цілком заміняють різці з надтвердих сплавів.

 34. Коефіцієнти розширення бетону і заліза приблизно однакові.

 35. Різні шари зубу мають різні коефіцієнти розширення. При різкому нагріванні зубу у ньому виникають напруження, які можуть викликати тріщини у емалі.

 36. Рух води у річці постійно виносить з дна до її поверхні більш теплу воду.

 37. Переохолодженням води у краплині, а крім того, низькою температурою поверхні землі.

 38. Температура замерзання солоної води нижча за 0оС.

 39. При плавленні впорядковане розташування атомів заміняється невпорядкованим. Атоми вуглецю у чавуні порушують правильність побудови ґратки кристалів заліза, тому їх присутність полегшує перехід тіла з твердого стану на рідкий.

 40. Розплавиться.

 1. При ковзанні на поверхні льоду утворюється прошарок води, який зменшує тертя. При сильних морозах утворення цього прошарку утруднене.

 2. При розчиненні солі витрачається енергія, при цьому температура знижується.

 3. На розчинення цукру витрачається енергія.

 4. Коли хліб черствіше (остиглий), частина вологи випаровується, вага хліба стає меншою.

 1. Випари ртуті отруйні.

 2. Розпечена плитка, нагріваючи поверхню краплі, утворює навколо неї оболонку пари. Ця пара підкидує краплю вгору.

 3. Невірний. Оліфа не висихає, а окиснюється на повітрі.

 1. Одна поверхня речей сохне скоріше, ніж інша, внаслідок цього коробиться.

 2. На поверхню води потрібно налити шар олії, яка повільно випаровується.

 3. Щоб не було інтенсивного випаровування води.

 1. Виділення поту і його випаровування запобігає перегріву організму.

 2. У сухому повітрі піт швидко випаровується і охолоджує тіло людини.

 1. Організм людини швидко перегрівається.

 1. На випаровування вологи, яка є у вогкому сірнику, витрачається велика частина енергії, яка надається сірнику при терті її головки об жорстку поверхню коробки. Тому сірник не може нагрітися до температури спалахування.

 2. Випаровування води призводить до зниження температури дерева, яке горить настільки, що реакція горіння припиняється. Крім того, пара обволікає тіло, яке горить і перепиняє доступ повітря до нього.

 1. За допомогою термометра і таблиці можна визначити тиск насиченої водяної пари.

 2. Шар води, який торкається дна нагрітої посудини, має більш високу температуру.

 3. Бульбашки повітря, які утворюються і піднімаються угору потрапляють у більш холодні шари води. Тут пара конденсується, бульбашка “захлопується". Масове зникнення бульбашок утворює шум.

 4. Швидке перетворення води на пару утворює у повітрі негармонійні коливання, які сприймаються як шипіння.

 5. Якщо у воді розчинені солі, то температура киплячої води вища за температуру пари над нею.

 6. Температура кипіння масла вища за температуру кипіння води. Вода, потрапляючи у кипляче масло, швидко перетворюється на пару, розбризкуючи масло.

 7. Ртуть можна очистити перегонкою, оскільки точка кипіння у труті нижча, ніж у цинку і олова.

 8. У першому випадку пароутворення відбувається за рахунок енергії нагрівача, у другому – за рахунок внутрішньої енергії.

 9. Для кипіння необхідне надходження енергії, тут же у обох посудинах температура 100оС. Тому з зовнішньої посудини у внутрішню енергія передаватися не буде, вода у склянці кипіти не буде.

 10. Без дірочки у кришці пара може вигнати воду через носик чайника.

 11. Зменшити тиск до тиску насиченої пари за даної температури.

 1. 272. Абсолютна вологість не змінюється, відносна зменшується.

 2. 100%.

 3. У болотистих місцинах відносна вологість повітря велика, випаровування поту триває повільно і організм людини перегрівається.

 4. Холодне повітря охолоджує пару в кімнаті настільки, що вона стає насиченою, утворюючи туман.

 5. Частинки диму, який виходить з труб котельних установок, є центрами конденсації водяної пари. Численна кількість водяних крапель утворює туман.

 6. Літак викидає частинки диму, які у перенасиченій парі є центрами конденсації. Пара конденсується і за літаком утворюється слід з хмарин.

 7. Ненасичена пара, яка видихається легенями, при доторкуванні з холодними предметами, стає насиченою, випадає роса.

 8. Для того, щоб пара, яка видихається людиною, не конденсувалася на дзеркалі.

 9. Пара, яка видихається нами, торкаючись холодного скла, конденсується на воду. Вода замерзає, утворюючи кристали.

 10. При розширенні повітря охолоджується нижче за точку роси, внаслідок чого з’являється туман.

 11. У жаркий день випаровується більше роси і абсолютна вологість зростає.

 12. У низинах температура повітря нижча, ніж на пагорбі.

 13. Абсолютна вологість повітря над річкою більша, ніж над землею.

 14. Восени холодні шари повітря ближчі до земної поверхні, ніж влітку. Тому в них відбувається конденсація водяної пари – утворюються хмари.

 15. Роса утворюється при охолодженні земної поверхні через випромінювання тепла. Хмари заважають охолодженню поверхні землі.

 16. Густе листя дерева заважає охолодженню ділянки землі, яка знаходиться під ним.

 17. Скло і металеві частини вагонів сильніше за все охолоджуються зовнішнім повітрям. Крім того, вони не поглинають вологу, яка осідає на них.

 18. Утворення інею запобігає охолодженню рослин.

 19. Газ вміщує водяну пару, яка, торкаючись холодних стінок труб, утворює іній, який поступово закупорює трубу.

 20. Перед дощем збільшується відносна вологість повітря, крильця комах важчають і вони літають поблизу землі. Ластівки харчуються комахами, тому перед дощем вони літають низько.

 21. Якщо газ при нагріванні здійснював роботу, він віддає холодильнику меншу кількість теплоти, ніж та, яка була витрачена на його нагрівання.

 1. Для створення штучної тяги в топці котла паровозу.

 2. Перегріта пара не перетворюється на рідину при охолодженні. Це дозволяє отримати більшу кількість роботи за рахунок розширення меншої кількості пари, а, значить, підвищити к.к.д. установки.

 3. Роль маховика виконує сам рухомий паровоз або поїзд.

 4. У реактивному двигуні всі чотири такти відбуваються одночасно, але у різних місцях, у двигуні ж внутрішнього згоряння - нарізно, але у одному і тому ж місці. Робочим ходом у реактивному двигуні є випуск.

 5. До двигуна внутрішнього згоряння.

 6. Температура повітря буде підвищуватися: енергія електричного струму, яка споживається електродвигуном холодильника, перетворюється на внутрішню енергію повітря у кімнаті.

 7. За надто великого випередження у двигуні виникають стуки: гази, що розширюються, діють на поршень раніше, ніж він опиняється у верхній “мертвій точці”. За пізнього запалювання суміш не встигає згоріти і викидається у глушник разом з відпрацьованими газами. У тому та іншому випадку ККД двигуна знижується.

 1. Нитки на гребінцях чесальних машин електризуються і прилипають до гребінців. Підвищена вологість заважає електризації.

 2. Електроскоп зарядиться.

 3. Заряд на електроскопі утворився внаслідок тертя каучуковою паличкою об стрижень електроскопу.

 4. При витіканні з труби бензин електризується настільки, що виникає електрична іскра, запалююча його.

 5. Тому що на таких тілах заряд на стікає, а залишається нерухомо на місці утворення.

 6. Латунь – провідник, ебоніт – ізолятор.

 7. Тому що статичні заряди розташовуються лише на зовнішній поверхні провідника.

 8. На гострих кінцях провідників щільність зарядів настільки велика, що вони не утримуються на провіднику і “стікають” з нього.

 9. На запиленій шорсткій поверхні заряди розміщуються з більшою щільністю на виступах частинок пилу, з яких вони швидко “стікають”.

 10. При вмиканні струму високого напруження на пір’ї птахів утворюється статичний заряд, внаслідок чого пір’я настовбурчується і розходиться (як пасма паперового султана, з’єднаного з електростатичною машиною). Це лякає птахів і вона злітає з дроту.

 11. Не зміниться.

 12. Заряджена частинка пилу може “висіти”, якщо її вага врівноважується силою дії електростатичного поля на заряд частинки. Якщо заряд частинки пилу зменшується, то вона почне падати. Для відновлення рівноваги треба зменшити напруженість електричного поля між площинами.

 13. Піднести почергово руку до кожної з кульок. Заряджена кулька буде рухатися.

 14. Незалежно від заряду палички на кінцях сталевої стрілки внаслідок індукції будуть утворюватися електричні заряди і кінець стрілки притягнеться до неї.

 15. Блискавковідвід небезпечний для будівлі, якщо погано заземлений.

 16. Змінити розташування оточуючих провідників і заземлити їх.

 17. Зменшиться.

 18. Не зміниться.

 19. Не зміниться

 20. Зміниться.

 21. Пробивна напруга зменшиться.

 1. У старій батарейці процеси деполяризації протікають дуже повільно.

 2. Утворився гальванічний елемент з електродами алюміній-мідь, що знаходяться у воді, яка завдяки солям є електролітом. При дії цього елементу відбувається розчинення металу (алюмінію) і виділення водню на міді.

 3. Мідна трубка.

 4. Скло не завжди ізолятор. У розжареному стані (300оС) воно стає провідником електрики.

 5. Зменшенням опору електричному струмові у місцях контактів ланок ланцюга.

 6. 328. Для покращення електричної провідності стиків.

 7. Опір нитки електролампи великий, а опір дротів малий, тому за законом Джоуля-Ленца нитка електролампи нагрівається сильно, а дроти значно слабше.

 8. Один з варіантів вирішення задачі представлений на рис. 316. Тут А – пружина, ВВ – замикач, КР- частина дверцят, С - кнопка замикання.

 9. Див. рис. 317. О (1, 2) – однополюсний перемикач.

 10. Якщо лампи за умов задачі повинні горіти незалежно одна від одної, то вони мають бути ввімкнені паралельно і через відповідну клему перемикача з’єднуватися з лінією електромережі. Але, крім цього, потрібно взяти такий перемикач, який міг би замикати обидві лампи одночасно. Обидві умови задовольняє перемикач, рухома частина якого має Т-подібну форму. Схема відповідного ланцюга представлена на рис. 320.

 11. Струм, який проходить через вольтметр (а, значить, і через елемент) утворює внутрішнє падіння напруги на елементі, внаслідок чого напруга на вольтметрі буде менше Е.Р.С. елемента.

 12. Для того, щоб не викликати перегріву електричного дроту при короткому замиканні.

 1. Паралельно.

 2. Опір холодного металу менший, ніж розжареного. Тому у момент замикання струм буде найбільшим. Лампа, яка довго знаходилася у користуванні, має тонку нитку (внаслідок випаровування металу), яка у момент одного з увімкнень остаточно руйнується.

 3. Для генератора малої потужності суттєвим є падіння напруження на підводячих дротах. Тому напруга на затискувачах АВ буде меншою, ніж на затискувачах КL, а на СD менша, ніж на АВ, і на EF менша, ніж на СD.

 4. Тому що у кожній одиниці об’єму електроліту позитивних зарядів знаходиться стільки ж, скільки і негативних, отже, в цілому електроліт є нейтральним.

 5. Волога на руках завжди є розчином солей і є електролітом - утворюється значно кращий контакт між дротами і шкірою, ніж тоді, коли шкіра суха.

 6. Йони, які є у воді, забезпечують хорошу електропровідність ґрунту.

 7. Тому, що волога на дротах являє собою електроліт і є провідником.

 8. При вугільних електродах – до тих пір, доки з розчину не вийдуть усі йони міді (при цьому у ванні залишиться сірчана кислота). При мідних електродах – до тих пір, доки не розчиниться анод.

 9. Кількість виділеної речовини залежить лише від величини заряду, який протікає, а величина енергії залежить, крім того, і від різниці потенціалів.

 10. Відбувається електроліз солей, які є в слині.

 11. Ці метали мають велику хімічну стійкість, механічну міцність і після полірування дають красивий блиск.

 12. Таким чином комбайн заземлюється – це запобігає від ушкоджень під час грози.

 13. Не можна з-за малого питомого опору міді та срібла. Достатнього для зварювання нагріву не буде.

 14. Сталева пружина та інші сталеві деталі годинника, намагнічуючись, взаємодіють, внаслідок чого правильний хід годинника порушується.

 15. Зробити велике число витків з тонкого дроту.

 1. Намагнічування залізних вертикальних предметів у магнітному полі Землі доводить, що напруженість цього поля має вертикальну складову.

 2. Поблизу полюса малою є горизонтальна складова напруженості земного магнітного поля і тому малий обертаючий момент, який діє на стрілку компаса.

 3. Так, щоб змінювався магнітний потік, який пронизує прямокутник, наприклад, обертати його навколо однієї з його сторін.

 4. Тільки при підйомі та спускові з узвишшя. При горизонтальному русі магнітний потік, який пронизує цей контур, не змінюється.

 5. Ні. Тому, що при падінні магніту крізь котушку з замкнутою обмоткою, у ній наводиться індукційний струм, який своїм магнітним полем перешкоджає рухові магніту (закон Ленца).

 6. Ні, тому, що при будь-якому положенні рамки магнітний потік, який проходить крізь неї, дорівнює нулю.

 1. У телефонних дротах буде індукуватися змінна Е.Р.С., яка буде утворювати перешкоди при розмові.

 2. Індуктивність ламп мала у порівнянні з індуктивністю двигуна.

 3. Струм самоіндукції, який виникає при розмиканні, заряджає конденсатор і тому не проходить у вигляді іскри через рубильник.

 4. Найменшу індуктивність має перший провідник, а найбільшу – третій.

 5. Змінний струм в Україні має частоту 50 гц. Парові турбіни обертаються зі швидкістю 50 гц і генератору достатньо мати одну пару полюсів. Генератор, який працює від тихохідної гідротурбіни, повинен мати пар полюсів у стільки разів більше, у скільки разів його швидкість менша за швидкість парової турбіни.

 6. Збільшиться.

 7. Збільшиться.

 8. Нульовий дріт, як правило, має менший діаметр.

 9. Лампа горіла, коли її увімкнули між фазовим дротом і “землею”; не горіла, коли її увімкнули між нульовим дротом і “землею”,

 10. При розімкнутій вторинній обмотці струм у первинній практично рівний нулю (холостий хід).

 11. Сталь при перемагнічуванні у місцях нещільного з’єднання вібрує. Частота звуку 100 гц.

 12. Щоб зменшити струми Фуко, які витрачаються на нагрівання самого сердечника, що призводить до втрат енергії.

 13. Короткозамкнений виток утворює для трансформатора надмірно високе навантаження. По цьому витку проходить недопустимо великий струм, в результаті чого весь трансформатор перегрівається.

 14. У першому випадку – зменшиться, у другому – збільшиться.

 15. Не можуть.

 16. Див. Рис. 337.

 1. Срібно має менший питомий опір, ніж мідь. Вкриваючи сріблом дріт зменшують його опір (при високих частотах струм протікає по поверхні дроту).

 1. Коли джерело світла точкове.

 2. Треба встановити декілька ламп.

 3. Хмара утворює конус повної тіні, який звужується до землі, але висота конуса з-за значних розмірів хмари дуже велика. Тому повна тінь хмари на Землі практично мало відрізняється від самої хмари.

 4. Може, якщо тінь утворюється на стіні, паралельно до якої біжить людина, а джерело світла рухається у тому ж напрямку, але скоріше за людину.

 1. На кут 2α.

 2. Можна в екваторіальних країнах.

 3. Для того, щоб водій мав змогу спостерігати за тим, що відбувається біля правого та лівого бортів вагону.

 4. Зі швидкістю 4 м/с.

 5. Внаслідок розсіяння (відбивання) світла дрібними краплями води.

 6. Світлові промені відбиваються від такої поверхні дзеркально.

 7. Запотіле скло розсіює світло і здається молочно-білим, а в тих місцях, де краплі води стерті, скло здається темним (якщо фон темний), або світлим (якщо фон світлий), або дзеркально виблискуючим.

 1. Якщо показники заломлення у обох середовищах однакові, а також коли промінь перпендикулярний поверхні розділу середовищ.

 2. Див. рис. 350.

 3. На межі повітря-вода світло частково відбивається, частково заломлюється.

 4. Показник заломлення тіла цих організмів близький до показника заломлення води, а показник заломлення ока – відмінний. Через прозорі очі світло проходило б не подразнюючи зорових нервів. У повітрі ці організми помітні.

 1. Конвекційні потоки по-різному нагрітого повітря викликають коливання променя світла, яке іде з зірки.

 2. Видиме положення кожної зірки дещо змістилося б у напрямку від зеніту. Зірки, які були видними біля горизонту, стали б невидимими.

 3. Внаслідок атмосферної рефракції.

 4. Сонце, яке знаходиться за видноколом, освітлює атмосферу і створює сутінкове освітлення.

 5. Світло Сонці, розсіяне атмосферою, значно сильніше за світло зірок.

 6. У сухого матеріалу поверхня шорстка. Тому відбите світло розсіюється. Якщо поверхню матеріалу змочити, то шорсткість зменшиться. Крім того, в тонкій плівці води світло багатократно відбивається і поглинається.

 7. Як правило, через скло дивляться у напрямі, перпендикулярному його поверхні. Крім того, товщина скла невелика.

 8. Оптична щільність скла у різних місцях трохи різна, це створює видимі зміщення частин предметів.

 9. Зображення свічки отримується при відбиванні променів від задньої (посрібленої) і від передньої граней скла. Крім того, численне відбивання променів всередині скла створює ряд додаткових зображень свічки.

 10. Збільшиться з-за збільшення радіусів кривизни і від зменшення показника заломлення.

 11. Треба побудувати зображення точок А і В. Отримані точки А1 і В1 з’єднати прямою.

 12. а) Беремо довільну точку К на промені АВ (рис. 358, а) і знаходимо її зображення К1, паралельне променю DE. З точки К проводимо також промінь, паралельний до головної оптичної осі. Цей промінь після заломлення проходить через точку К1. Перетинання променя і головної оптичної осі дає положення головного фокуса F. б) Через точку F проводимо фокальну площину ФФ і побічну оптичну вісь М1М1. Для цього продовжимо лінію ВС до перетину її з оптичною віссю КО (рис. 358, б). Отримуємо побічний фокус F1, через який повинен пройти промінь DE.

 13. Подразнення зорового нерва таким способом викликає відчуття світла.

 14. Не може.

 15. Віддалені предмети розглядаються під малим кутом зору, тому шлях, який проходиться ними за одиницю часу, здається меншим.

 16. При розглядання близьких предметів.

 17. Отвір слугує світною точкою. На сітківці отримується пряма тінь від булавки; таке розташування тіні на сітківці дає уявлення про перевернуту булавку.

 18. З допомогою малого отвору на сітківці отримується збільшене і перевернуте зображення предметів. Кришталик при цьому незначним чином змінює хід променів.

 19. Короткозоре око бачить близькі предмети під більшим кутом зору, ніж нормальне око.

 1. При “діафрагмуванні” зображення робиться більш різким.

 2. Лінзи збиральні. Далекозорість.

 3. При віддаленні ока від збільшувального скла зменшується поле зору.

 4. Якщо предмет знаходиться на відстані, яка менша відстані найкращого зору.

 5. Бачення одним оком не забезпечує вірної оцінки відстані.

 6. По-перше, щоб виділити їх з маси інших сигналів. По-друге, щоб менше стомлювати очі: світло, яке безперервно падає на одне і те ж місце сітківки, зменшує її чутливість.

 7. Щоб не засліплювати водіїв зустрічних машин.

 8. Око здатне деякий час зберігати зорове враження.

 1. Обман зору. Всі предмети, які видні неясно, людина бачить розташованими віддалено. Оскільки кут зору для ліхтарної лампи відносно великий, людина мимоволі збільшує розміри лампи і вважає її підвішеною високо.

 2. Внаслідок іррадіації джерело світла представляється більших розмірів, ніж це є насправді. Тому воно буде здаватися розташованим ближче.

 3. Яскравість зірок зростає, а яскравість неба – ні (зі збільшенням світлового потоку збільшуються і розміри зображення ділянки неба). Тому зірки стають видимими.

 4. Райдужні смуги у тонких плівках виникають в результаті інтерференції світлових хвиль, відбитих від верхньої та нижньої границі плівки. Хвиля, відбита від нижньої границі відстає від по фазі від хвилі, яка відбита від верхньої границі. Величина цього відставання залежить від товщини плівки, а також від довжини хвиль у плівці. Внаслідок інтерференції одні кольори спектру будуть зникати, а інші - посилюватися. Тому місця плівки, які мають різну товщину забарвлюються в різні кольори.

 5. При температурі 220-350оС сталь вкривається тонким прозорим шаром окислу. Товщина його (отже, і колір смуг) за лежить від температури. Наприклад, 220оС відповідає світло-жовтий колір, температурі 285оС – фіолетовий.

 6. Інтерференцією сонячного світла у прозорій плівці, яка вкриває крила комах і має різну товщину в різних місцях.

 7. При падінні променів на тонку плівку утворюються смуги інтерференції рівного нахилу, положення яких змінюється, якщо плівку розглядати під різним кутом.

 8. Диск грає роль дифракційної решітки, яка дає спектр у відбитих променях.

 9. Для того, щоб утворилися світні кольорові смуги, які не накладаються одна на іншу.

 1. Призма дає безліч монохроматичних зображень предмета, зсунутих відносно одне одного. Внаслідок їх накладання у середній частині зображення око сприймає предмет нормально, а по краям сумуються не усі кольори: з одного краю помітна блакитно-фіолетова смуга, а з іншого – оранжево-червона.

 2. Спочатку щезнуть деякі кольори (залишаться червоний, оранжевий, зелений, фіолетовий). Потім у середній частині з’явиться біла смуга з кольоровою облямівкою, ширина якої буде збільшуватися.

 3. У призмі повного відбивання (рис. 364) відбитий промінь DO´ падає на грань ВС під тим же кутом і, під який промінь, який увійшов у призму, заломлюється (формула еквешн відповідь ?1642). Тому (формула еквешн відповідь ?1642) для всіх променів, тобто промені різного кольору виходять паралельним пучком. Крім того, якщо промінь падає на грань АВ в межах кута AON´, то у точці D забезпечується повне відбивання (для скла з n = 1,5), отже, неможлива і відносна зміна яскравості складових білого пучка.

 4. Веселка виникає внаслідок повного відбивання та дисперсії променів у дощових краплях. При цьому кольорові промені розсіюються з найбільшою інтенсивністю у напрямі, який утворює кут з напрямом сонячного проміння близький до 42о (рис. 363). Геометричне місце точок, що дають промені, спрямовані під кутом 42о до лінії ОВ, являє собою дугу кола.

 5. Не можна. Око спостерігача завжди знаходиться у площині, яка проходить через центр райдуги і центр сонячного диска. Тому двоє спостерігачів ніколи не бачать одну і ту ж саму веселку.

 6. Червоний, тому що при переході з одного середовища у інше частота світла не змінюється. Саме частота визначає колір променів.

 7. Випромінює. Це видно з графіку розподілу енергії у спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла.

 8. Не має. Температура, яку показує прилад наосонні, залежить від температури повітря і властивості термометра відбивати або поглинати енергію випромінювання. Два різних за конструкцією термометри, встановлені на одному і тому ж місці, можуть показувати різну температуру.

 9. Енергія променів перетворюється частіше за все на молекулярно-кінетичну енергію тіла (воно нагрівається).

 10. Темні поверхні легше ніж білі випромінюють інфрачервоні промені.

 11. Каски є захистом від механічних ушкоджень під час пожежі, а також захистом від інтенсивного інфрачервоного випромінювання.

 12. У закіптявілому.

 13. Для того, щоб його поверхня менш сильно нагрівалася променями тропічного сонця.

 14. . Внаслідок тепловіддачі у оточуючий простір. Коли кількість теплоти, яка утворилася у провіднику зрівняється з кількістю теплоти, яка виділяється у оточуючий простір, створюється теплова динамічна рівновага між провідником і середовищем – підвищення температури припиняється.

 15. Тому, що пара розсіює промені, які мають меншу довжину хвилі (фіолетові, сині, блакитні, зелені, жовті).

 16. Вода поглинає ультрафіолетові промені.

 17. Колір поверхні пояснюється спектральним складом променів, які відбиваються нею. У сухого матеріалу поверхня шорстка. Тому до кольору додається розсіяне відбите світло. Якщо поверхню матеріалу змочити, то шорсткість зменшиться – нерівності затягуються водою, розсіяне проміння щезає і основний фон забарвлення сприймається як більш темний.

 18. Колір скла повинен співпадати з кольором літер.

 1. Ці матеріали пропускають фіолетові, сині, блакитні промені, затримуючи усі інші.

 2. У мілких місцях розсіювання хвиль світла відбувається не стільки молекулами води, скільки більш крупними частинками (пісок, мул, бульбашки повітря, живі організми), які здатні розсіювати і більш довгі (зелені) хвилі.

 3. Найсильніше повітрям розсіюються сині і блакитні промені. Тому шар повітря між спостерігачем і далеким лісом здається, як і небо, блакитного кольору.

 4. Місяць освітлюється у червонуватий колір променями Сонця, які заломлюються у атмосфері Землі.

 5. Тривале спостерігання зеленувато-блакитного екрану телевізора призводить до зорового стомлення ока – протягом певного часу око не сприймає зелено-блакитні промені і бачить білі предмети забарвленими у жовтаво-оранжевий колір.

 6. Рівняння Ейнштейна написане для одного поглинутого кванта. Не кожний квант світла, який падає на поверхню металу, має енергію для здійснення роботи виходу і повідомлення електрону кінетичної енергії. Тому говорити про енергію світла в цілому не можна.

 7. Можна у інфрачервоних чи ультрафіолетових променях.

 8. Червоне світло не діє на фотоемульсію малої чутливості.

 9. Промені, близькі до фіолетового спектру, більш хімічно активні, вони гірше проходять через жовте скло.

 10. На фотоемульсію сині промені діють сильніше, ніж жовті, а червоні майже не діють.

 11. Зелена рослинність не поглинає інфрачервоні промені, а відбиває їх.

 12. Електрична енергія перетворюється на енергію люмінесцентного випромінювання.

 13. Червоне світло не діє на фотоплатівку з-за малої енергії фотонів цього світла.

 14. Промені червоного кольору мають більшу, ніж у інших променів спектру, довжину хвилі. Тому червоне проміння менше затримується атмосферою і червоні знаки краще видно на великій відстані.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...