пошук:  

>> Піюнкіна А.В.: 500 якісних задач з фізики

У розділах: [Фiзика]

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

 

Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка

Регіональна Донецька лабораторія підручників та посібників

500 якісних задач з фізики

Східний Видавничий Дім

Донецьк-2001

Вступ

Якісні задачі з фізики з'явилися в методичній літературі понад 200 років тому. Якісні задачі або задачі-питання – це такі задачі, при рішенні яких потрібно (без виконання розрахунків) пояснити те чи інше фізичне явище. Рішення якісних задач сприяє більш глибокому і міцному засвоєнню фізичних законів, розвитку логічного мислення, кмітливості, ініціативи, викликає інтерес до фізики. Вони слугують також засобом перевірки знань.

З досвіду роботи використання якісних задач випливає, що протягом всього уроку підтримується активне сприйняття і закріплення навчального матеріалу. Можна використовувати якісні задачі на узагальнюючих уроках, на залікових уроках, а також при тематичній атестації учнів.

Якісні задачі з фізики розвивають творчу фантазію учнів, а також уміння застосовувати теоретичні знання для пояснення явищ природи, побуту і техніки; розширюють технічний кругозір учнів, підготовлюють до практичної діяльності, поглиблюють зв'язок теорії з практикою, з життям.

Рецензент: доктор технічних наук, професор Донецького національного технічного університету В.С.БілецькийЗміст

Завдання

МЕХАНІКА
Рівнозмінний рух
Закони руху Ньютона
Криволінійний рух
Всесвітнє тяжіння
Робота і енергія
Елементи статики
Механічні коливання і Хвилі. Звук
Рух рідини і газу

БУДОВА АТОМА
Молекулярна фізика і теплота
Будова атома
Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини
Теплота, робота, внутрішня енергія
Властивості газів
Властивості рідин
Властивості твердих тіл
Зміна аґреґатного стану речовини
Теплові двигуни

Електрика
Електричні заряди і електричне поле
Електричний струм у металах. Закони постійного струму
Електричний струм у електролітах
Електричний струм у газах
Магнітне поле
Електромагнітна індукція
Змінний струм
Електромагнітні коливання і хвилі

Оптика
Фотометрія. Геометрична оптика
Хвильові властивості світла
Квантові властивості світла

Відповіді та рішення

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...