пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 02.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Побудова словника

Статті словника складаються зі слова-заголовка, його російського перекладу та опису терміну українською мовою. Деякі терміни мають також англійські та німецькі відповідники. В разі потреби стисло подаються додаткові пояснення. Особливо важливі статті мають розгорнутий характер.

Слова-заголовки набрано напівжирним шрифтом. Російський, англійський та німецький переклад слова-заголовка дається поруч курсивом. Між ними - кома і знаки *, **, ***. Іноді заголовок являє собою назву закладу або виробничої структури, смислове словосполучення яке відображає специфічну назву процесу, машини, явища тощо.

Слова-заголовки подаються переважно в однині. Заголовок дається у множині, якщо це відповідає загальноприйнятій практиці (наприклад, абсорбенти).

Слова-омоніми подаються в одній статті. Перед описом кожного зних ставиться цифра з дужкою.

Якщо зміст слова-заголовка пояснено в іншій статті, то дається вказівка на цю статтю. Наприклад:

ІНЦУХТ, *инцухт - те саме, що й інбридинг.

Коли слово-заголовок згадується в тексті, то позначається в ньому літерною абревіатурою. Наприклад:

АДСОРБЕНТИ, *адсорбенты - речовини, здатні до адсорбції. До А. належать силікагель, активне вугілля, алюмогель.

У тексті статей застосовуються загально прийняті в літературі скорочення (див. Скорочення у словнику).

Одиниці сучасних мір подаються загальновживаними умовними позначеннями: г (грам), л (літр), см2 (квадратний сантиметр), т (тонна) тощо.

У словнику застосовується система посилань. Слова, на які даються посилання, набрано курсивом. Посилання вказує, що на дане слово в словнику є стаття, отже дає змогу ознайомитися з цим поняттям.

Коли слово-заголовок є прикметником, то в тексті статті двослівні назви понять, до складу яких входить цей прикметник, подаються в розрядку. Наприклад:

АДАПТИВНИЙ, *адаптивный

Пристосовний; А - н а с и с т е м а самопристосовна система.

Дані про деякі басейни корисних копалин, крупні родовища, гірничі підприємства, компанії, а також про вищі навчальні та науково-дослідницькі заклади та установи гірничого профілю наведені окремо в кінці Словника. На жаль, ця інформація та дані про журнали гірничого профілю досить швидко змінюються, особливо в умовах нестабільної економіки країн пострадянського простору, тому укладачі подавали її часто в скороченому вигляді, акцентуючи увагу на більш стійких компонентах. Наявні кількісні дані, як правило, віддзеркалюють стан на 1990-ті роки.Скорочення в словнику

ат. н.- атомний номер ат м. - атомна маса

напр. - наприклад т. зв. - так званий

та ін. - та інше (інші) див. - дивисьУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

сек., с - секунда м - метр

мм - міліметр км - кілометр

кг - кілограм т - тонна

А - ампер К - кельвін

моль - моль Гц - герц

атм. - атмосфера Дж - джоуль

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

А, а Б, б В, в Г, г Ґ, ґ Д, д
Е, е Є, є Ж, ж З, з И, и І, і
Ї, ї Й, й К, к Л, л М, м Н, н
О, о П, п Р, р С, с Т, т У, у
Ф, ф Х, х Ц, ц Ч, ч Ш, ш Щ, щ
Ь Ю, ю Я, я

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...