пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 12.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

З

ЗАБАЛАНСОВІ ЗАПАСИ, *забалансовые запасы - ті запаси, що за якістю корисних копалин не відповідають вимогам промислового використання їх або за умовами залягання не придатні для розробки при сучасному рівні техніки.

ЗАБУРНИК, *забурник - свердло довжиною 300-600 мм, яким починають буріння шпурів і свердловин.

ЗАБУТОВКА, *забутовка - заповнення простору між кріпленням і боковими стінками виробки щебенем, піском тощо. Результат забутовування.

ЗАБУТОВУВАННЯ, *забутовка - дія, власне процес, результатом якого є забутовка виробленого простору.

ЗАВАЛ ВИРОБКИ, *завал выработки - вивал у виробку великих мас породи, викликаючий руйнування кріплення виробки та порушення технологічного процесу виїмки корисної копалини.

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, *загрузочное устройство - пристрій у вигляді воронки, лотка, живильника, дозатора, бункер-дозатора, для подачі корисної копалини або породи на конвеєр, у вагонетку (вагон), у скіп тощо.

ЗАВИСАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *зависание горных пород - відсутність (або незначні величини) вертикальних зрушень шарів міцних порід в центральній частині мульди з утворенням пустот, розшарувань між ними та шарами підроблюваної товщі порід, що лежать нижче.

ЗАВОДНА ЛУНКА, *заводная лунка - заглиблення в стінці виробки, що має скошену сторону для введення в неї елементу кріплення.

ЗАГАЗОВАНА ВИРОБКА, *загазованная выработка - гірнича виробка, в якій вміст рудникового газу (метану, вуглекислого газу та ін.) перевищує норму, встановлену Правилами безпеки.

.ЗАДАННЯ ВИРОБКИ НА ПЕРЕМІЩЕНИЙ БЛОК, *задание выработки на перемещенный блок - маркшейдерська задача, яка виникає при розробці порушених ділянок; вирішується з метою встановлення положення зміщеного блоку, виявлення параметрів тектонічного порушення та задання напряму виробці, яка розкриє переміщений блок.

ЗАЙМАННЯ (ЗАГОРАННЯ), *возгорание - перехід хімічної системи з низькотемпературного окиснення у стан горіння. Можливе під дією як зовнішніх факторів, так і спонтанне З. Останнє характерне для великих мас вугілля, торфу тощо. Для шахтних пожеж є дві форми З. - самозаймання та З. від запалення.

ЗАЙМАННЯ ТЕМПЕРАТУРА, *возгорания температура - температура, при якій швидкість окиснення вугілля, сульфідної руди та інших горючих матеріалів настільки підвищується, що це призводить до їх запалення.

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН, *Закарпатский прогиб - геологічна структура на Заході України, в межах Карпатської складчастої системи. Складений неогеновими моласами по тужністю до 3000 м, які залягають на мезозойсько-палеогеновому віку. У геоморфологічному відношенні відповідає Закарпатській низовині.

ЗАКІЛ, *закол, **roof break, cutter break - 1) Глибока тріщина, яка утворюється в масиві гірських порід поблизу поверхонь відшарування при веденні гірничих робіт (головним чином вибухових). Виникає в результаті їхнього зсуву порід. 2) Видима тріщина, що утворюється в результаті вибуху групи свердловинних зарядів на верхній площадці уступу і паралельна лінії розташування свердловин; сприяє виникненню раптового зсування породи з верхньої частини уступу в процесі прибирання підірваної гірничої маси.

ЗАКЛАДАЛЬНА МАШИНА, *закладочная машина - машина, призначена для заповнення закладальним матеріалом виробленого простору, що утворився в результаті виймання корисної копалини. З. м. поділяються на механічні, метальні та пневматичні.

ЗАКЛАДАЛЬНА ПЕРЕМИЧКА , *закладочная перемычка - конструкція, що служить для огородження виробленого простору що закладається і що відвертає попадання закладального матеріалу в виробки. З. п. бувають фільтруючі (утримуючи закладальний матеріал пропускають воду) та глухі (водонепроникні).

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, *закладочный комплекс - комплекс поверхневих і підземних споруд, механізмів і обладнання, призначених для закладання виробленого простору. В З. к. звичайно входять: закладальний кар'єр, склади закладального матеріалу, устаткування для подріблення та підготовки матеріалу, обладнання для його спуску в шахту, транспортування по поверхні і по підземним виробкам та укладання в вироблений простір.

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ МАСИВ, *закладочный массив - масив закладального матеріалу, укладеного в вироблений простір при розробці корисної копалини з закладанням.

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, *закладочный материал — матеріал, призначений для заповнення виробленого простору. Поділяється на дві групи: а) гірські породи, що видобуваються в спеціальних кар'єрах: пісок, галька, ґравій, дроблені корінні породи (глинисті і піщанисті сланці, пісковики, вапняки, горільники) та ін.; б) відходи виробництва: порода, одержувана при розробці корисної копалини (порода шахтних відвалів), відходи збагачення корисних копалин, котельні шлаки та шлаки металургійних заводів, попіл.

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ СТВОЛ, *закладочный стовбур — вертикальна або похила виробка, що має безпосередній вихід на поверхню та призначена для спуску закладального матеріалу.

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД, *закладочный трубопровод — трубопровід, призначений для транспортування закладального матеріалу. Для спуску матеріалу в шахту застосовуються З. т., що прокладаються по шурфам, стволам або свердловинам.

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ ШУРФ , *закладочный шурф — неглибока вертикальна або похила виробка, проведена з поверхні та призначена для спуску закладального матеріалу.

ЗАКЛАДАННЯ, *заложение - відстань між суміжними ізолініями (горизонталями, ізоґіпсами і т.і.) на топографічній карті, ґіпсометричному плані.

ЗАКЛАДАННЯ УКОСУ УСТУПА, *заложение откоса уступа - відстань на плані між нижньою та верхньою бровками уступа по перпендикулярному до них напрямку.

ЗАКЛАДКА ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ, *закладка выработанного пространства - сукупність процесів по заповненню підземного виробленого простору шахт закладочними матеріалами. Застосовується для управління гірничим тиском, виймання законсервованих ціликів, запобігання підземних пожеж і раптових викидів вугілля, породи й газу, зменшення деформації земної поверхні, залишення породи в шахті. Закладка може бути повною чи частковою. За способом транспортування закладка матеріалу і формування з нього масиву підрозділяється на гідравлічну, пневматичну, затвердіваючу, механічну.

ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ, *закрепление грунтов - штучне збільшення несучої здатності та міцності гірських порід.

ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ, *железнодорожный путь - комплекс споруд і пристроїв, що утворюють дорогу з рейковою колією для руху залізничного рухомого складу. Основні елементи залізничної колії: верхня будова (рейки із скріпленнями, стрілкові переводи, шпали, баластний шар), земляне полотно і штучні споруди (залізничні мости, тунелі тощо). Ширина широкої колії в Україні 1520 мм (за кордоном найчастіше 1435 мм), вузької — переважно 600 і 900 мм.

ЗАЛІЗНІ РУДИ, *железные руды - природні мінеральні утворення з вмістом заліза у таких кількостях, при яких його економічно вигідно видобувати. Основні рудні мінерали: магнетит, мартит, гематит, сидерит, залізисті хлорити. Вміст заліза в З.р. - від 10 до 72 %. Бідні руди (до 46 % заліза) потребують збагачення. Залежно від домінуючого мінералу виділяють такі промислові типи руд: бурі залізняки, червоні залізняки (або гематито-мартитові), магнетитові, сидеритові (або карбонатні), силікатні та ін. Крім того, розрізняють З.р. сиру, доменну, мартенівську, рядову, сортовану, аґломераційну. В Україні З.р. зосереджені в Криворізькому та Керченському залізорудних басейнах та Кременчуцькому й Білозерському залізорудних районах.

ЗАЛІЗНА РУДА РЯДОВА, *железная руда рядовая - залізна руда не підготовлена за певною крупністю до вживання у металургійній переробці. Протилежне - залізна руда сортована.

ЗАЛІЗНА РУДА СОРТОВАНА, *железная руда сортированная - залізна руда підготовлена за певною крупністю до вживання у металургійній переробці. Протилежне - залізна руда рядова.

ЗАЛІЗНЯК, *железняк, **iron ore - загальна назва оксидів заліза. З них найбільш поширеними є бурий, магнітний і червоний З.

ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧ, *железоотделитель, **iron separator, ***Eisenabscheider - апарат для вилучення феромагнітних предметів з вугілля та інших сипучих матеріалів. Випускаються електромагнітні шківи та З. із саморозвантаженням.

ЗАЛІЗОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *железорудная промышленность - галузь гірничої промисловості, підприємства якої видобувають залізну руду і попередньо обробляють її - подрібленням, сортуванням, збагаченням, усередненням, окускуванням концентрату і дрібної фракції руди шляхом аґломерації або грудкування. В Україні основним районом залізорудної промисловості є Криворізький залізорудний басейн, який дає понад 90 % видобутку залізної руди. Близько 4 % видобутку руди припадає на Керченський залізорудний басейн.

ЗАЛІЗОРУДНИЙ (МАРГАНЦЕВОРУДНИЙ і т.п.) КОНЦЕНТРАТ, *железорудный (марганцеворудный и т.п.) концентрат - концентрат, одержаний шляхом збагачення залізних руд. Розрізняють магнетитовий, гематитовий, лімонітовий, сидеритовий та ін. З.к. В залежності від якості та призначення розрізняють З.к. первинний, високої чистоти, аґломераційний, доменний, офлюсованний, залізорудні окатки.

ЗАЛЯГАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *залегание горных пород, **bedding (stratification) mining rock - форма і просторове розміщення гірських порід. Первинне (непорушене) залягання гірських порід для осадових і більшості метаморфічних порід буває горизонталним (у формі верств або лінз), для магматичних глибинних порід — у формі батолітів, жаколітів, штоків, дайок. Виливні магматичні породи утворюють покриви, потоки, куполи. За розміщенням верств розрізняють узгоджене й неузгоджене залягання.

ЗАЛЯГАННЯ РОДОВИЩА (пласта), *залегание месторождения (пласта) — характер залягання гірських порід, якого вони набувають в процесі свого формування і наступних порушень в результаті різноманітних геологічних процесів (рух земної кори, діяльність льодовиків та ін.).

ЗАМАГАЗИНОВАНА РУДА, *замагазинированная рударуда, накопичена в очисній виробці в процесі її неодноразового відбивання. При розробці малопотужних родовищ З.р. служить робочою площадкою при бурінні шпурів і оборці покрівлі, а при недостатньо тривких бокових породах — і для підтримання їх.

ЗАМІЩЕННЯ, *замещение, **replacement - фізико-хімічний процес при якому на місці одного мінералу чи аґрегату утворюється інший мінерал чи аґрегат з іншим хімічним складом.

ЗАМОК СКЛАДКИ, *замок складки - зона переходу одного крила складки в інше; відповідає місцю загального перегину шарів у верхній частині антиклиналі чи в нижній частині синклиналі.

ЗАМОК СТОЯКА ТЕРТЯ, *замок стойки трения - пристрій для фіксації висувної частини стояка при встановленні кріплення та створенні робочого опору стояка за рахунок розвантаження від тиску при витягуванні кріплення. Складається з корпусу, самозатяжного клину, проміжних пластинок, горизонтального клину, штиря і пружини. При забиванні клину відбувається фіксація висувної частини стояка за рахунок сили тертя в замку. Опускання висувної частини стояка відбувається з постійним опором, створюваним силою тертя в замку. Для витягування стояка вибивається клин і звільнюється її висувна частина.

ЗАМОРОЖУВАННЯ ПОРІД ШТУЧНЕ, *замораживание пород искусственное - спосіб проведення гірничих виробок в водоносних породах, при якому на деякій відстані від контуру виробки бурять низку свердловин до водотривких порід і обладнують їх заморожуючими колонками, по яким циркулює холодоносій. При цьому утворюється льодопородна стінка, що захищає виробку на час проведення від проривів води (пливунів). Після закінчення проведення виробки та закріплення її постійним водонепроникним кріпленням дія Ш.з.п. припиняється.

ЗАМОРОЖУЮЧА КОЛОНКА *замораживающая колонка - система труб живлення та заморожування, що опускаються в свердловину для виконання робіт по заморожуванню гірських порід. Складається з заморожуючої труби, черевика, головки, труби живлення.

ЗАМОРОЖУЮЧА СТАНЦІЯ, *замораживающая станция - комплекс холодильних машин, що складається з компресора, конденсатора, випарника і допоміжної апаратури. З. с. призначена для виробництва холоду, необхідного для заморожування порід при проведенні виробок.

ЗАМУЛЮВАННЯ, *заиливание - спосіб попередження та гасіння ендогенних пожеж шляхом подачі в гірничі виробки по заздалегідь пробуреним свердловинам замулювальної пульпи.

ЗАПАЛ, *запал, взрыватель - пристрій для ініціації ВР. Збудження первинного ініціатора здійснюється за допомогою капсуля-запалювача ударної або накольної дії.

ЗАПАСИ ВИРОБНИЧІ, *запасы производственные - продукція виробничо-технічного призначення, що знаходиться на гірничих підприємствах і, отже, та, що вступила в сферу виробництва, але ще не використовується безпосередньо в процесі виробництва. Поділяються на поточні і страхові (гарантійні і резервні).

ЗАПАСИ ЗАКОНСЕРВОВАНІ, *запасы законсервированные - запаси корисної копалини, відробка яких не виконується або неможлива так як потребує витрат, не передбачених проектом.

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *запасы полезных ископаемых, **reserves of minerals - кількість корисних копалин Земної кулі, окремих країв, регіонів, басейнів або родовищ, визначена за даними геологічної розвідки. Розвідані запаси корисних копалин поділяють на балансові (ті, що їх розробляють, або вони придатні для розробки) й забалансові (ті, які видобувати на даний момент нерентабельно). За ступенем розвіданості З.к.к. поділяють на чотири карегорії: А, В, С1, С2. Крім розвіданих, враховують і прогнозні запаси.

ЗАПАСИ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ ЗИМОВІ (при відкритому способі розробки), *запасы полезного ископаемого зимние (при открытом способе разработки) - розкриті запаси, створювані при сезонному веденні розкривних робіт. Створюються за рахунок випередження добувних робіт розкривними за період ведення останніх. 3.з.к.к., як правило, мають місце при використанні обладнання безперервної дії в районах, де неможлива його робота по замерзлим розкривним породам.

ЗАПИЛЕНІСТЬ РУДНИКОВОЇ АТМОСФЕРИ (повітря), *запыленность рудничной атмосферы (воздуха) - характеристика рудникової атмосфери по вмісту в ній твердих завислих частинок. Інколи використовується термін “запиленість повітря”. Для гігієнічної оцінки пилового фактору найбільш важливою вважається середньозмінна запиленість повітря. Вона характеризує пилове навантаження на організм людини за робітничу зміну.

ЗАПОБІЖНА ЛЕБІДКА, *предохранительная лебедка лебідка, призначена для підтримання ву натягнутому стані запобіжного канату (ланцюга) гірничоїгірської машини ву процесі її роботипраці ву очисному вибоїзабої при виїмцівийманні пластів зіз кутамизакутками падіння понад 8о. З.л. поділяються на однобарабанні тай|та двобарабанні зіз електро- абочи пневмоприводом.

ЗАПОБІЖНИЙ КАНАТ (ЛАНЦЮГ), *предохранительній канатканат обо ланцюг, призначений для запобігання від падіння гірничоїгірської машини при обривістрімчакові її тягового органу ву процесі експлуатації на пластах зіз кутамизакутками падіння понад 8о.

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН, *предохранительній клапан — пристрійприлад, що обмежує граничнугранічну величину тискутиснення ву системі гідроприводу гідравлічного стояка. З.к. бувають шарнірні, конусні та золотникові, зіз нерухомим ій|та рухомимпересувним сідлом, зіз додатковим дроселюванням рідини абочи без нього.

ЗАПОБІЖНИЙ ПОМІСТ, *предохранительный полок — поміст, що споруджується ву шахтному стволістовбурі (на 10 – 20 м. нижче підошви виробок самого нижнього приствольного дворудворища|подвіря') з дерева, металу, бетону ій|та що служитьщо слугує для захисту людей ій|та обладнанняустаткування при поглибленні стволастовбура.

ЗАПОБІЖНИК, *предохранитель - прилад, пристрій для запобігання чого-небуть. Наприклад, в енергетиці - пристрій для захисту електричних проводів і приладів від надмірного струму. Якщо струм стає надмірним, дріт (або пластина) запобіжника розплавляється і розриває електричне коло. Механічні, гідравлічні, електричні З. широко застосовуються в гірничій техніці.

ЗАПОБІЖНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, *предохранительные взрывчатые вещества - вибухові речовини-суміші, від вибуху яких метан і вугільний пил не займаються. Являють собою амонійно-селітряні суміші (наприклад, амоніти з добавкою хлориду натрію), що відзначаються невисокою територією вибуху, виділяють торівняно невелику кількість отруйних газів тощо. Застосовуються для проведення вибухових робіт у шахтах.

ЗАРУБУВАННЯ ВИБОЮ, *зарубка забоя - процес утворення у вибої врубової щілини по корисній копалині або вміщуючим породам баровим виконавчим органом гірничої машини. Проводиться врубовими машинами, здебільшого по пачці пласта найменшої міцності, рідше — по підошві пласта або прошарку.

ЗАРЯД, *заряд - певна кількість ВР, підготована до вибуху. В залежності від форми розрізняють такі З.: зосереджені; подовжені і плоскі. По конструкції З. діляться на суцільні і розосереджені, а в залежності від способу прикладання до висаджуваного об'єкту — на зовнішні і внутрішні.

ЗАРЯД ГРАНИЧНИЙ, *заряд предельный - 1) Максимальний заряд ВР, який не запалює в дослідному штреку метано-повітряну або пило-повітряну суміші. 2) Максимальна маса заряду, що допускається до застосування при вибухових роботах в гірничих виробках, небезпечних по газу або пилу.

ЗАРЯДЖАННЯ, *заряжание - процес введення ВР в зарядну камеру (шпур, свердловину та ін.) і підготовки його до вибуху.

ЗАСЛОНИ СЛАНЦЕВІ ТА ВОДЯНІ, *заслоны сланцевые и водяные - ряд перекидних полиць, з інертним пилом (сланцеві заслони) або посудин з водою (водяні заслони), встановлених поперек виробки у верхній її частині з метою створення перешкоди розповсюдженню вибуху і полум'я у вигляді хмари інертного пилу або водяної завіси (заслону), що утворюються при перекиданні їх вибуховою хвилею або з допомогою спеціального пристрою.

ЗАСМІЧЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ, *засорение продуктов обогащения, **fouling of minerals preparation product, ***Verunreinigung der Mineralaufbereitungserzeugnisse - вміст у продуктах збагачення компонентів, що відрізняються від видаленого продукту за прийнятою граничною густиною розділення, граничною крупністю класифікації або іншою ознакою (електричними, магнітними та інш. властивостями).

ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ, *средства тушения пожаров — комплект обладнання, до якого входять поршневі та центрифугові водяні насоси, гідромонітори, пристрої для використання шахтного водопроводу, повітряно-пінні вогнегасники, повітряно-пінні стволи (піноґенератори), газобалонні батареї, що є на озброєнні гірничорятувальних частин і використовуються для гасіння рудникових пожеж.

ЗАТВОР, затвор - рухома конструкція, що повністю або частково перекриває отвір, маючи змогу припиняти (регулювати) надходження через нього рідини, газу тощо.

ЗАТИСКНИЙ ПАТРОН, *зажимной патрон - пристосування для затиску і утримання бурової штанги у шпинделі бурового верстату від переміщення в процесі буріння свердловини, а також для перехоплення штанг при нарощуванні бурового снаряду. Розрізняють З. п. гвинтові, пневматичні та гідравлічні.

ЗАТЯЖКА, *затяжка - міжрамна огорожа, елемент кріплення гірничих виробок, розміщений між конструкцією кріплення і породою, призначений для розподілу тиску та запобігання від вивалів шматків породи, захисту виробки від вивалів породи з покрівлі і боків в проміжках між кріпильними рамами. Як затяжки використовують обаполи, розпили, дошки, колоті та круглі лісоматеріали, залізобетонні плити, металеві сітки, склотканини, просякнуті полімерними смолами.

ЗАУКІСКА УСТУПУ, *заоткоска уступа - роботи по наданню уступу в його граничному положенні тривкого кута схилу. Проводяться в залежності від властивостей порід уступу драґлайнами, з допомогою вибуху зарядів в похилих свердловинах або за допомогою вибухів віяла свердловин, пробурених в площині тривкого схилу з проведених в масиві уступу штолень.

ЗАХИСТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВІД ВОДИ, (дренаж, барраж, водопониження, осушування), *защита горных выработок от воды (дренаж, барраж, водопонижение, осушение) - комплекс заходів по убезпеченню шахтних (рудникових, кар'єрних) полів від поверхневих і підземних вод, зниженню рівня (притоків) підземних вод на дільницях, що відпрацьовуються до необхідних величин за допомогою дренажних систем або барражних заслонів, а також операцій відкачування, очистки і відведення шахтних (рудникових, кар'єрних) вод за межі зони впливу дренажної системи.

ЗАХОДКА, *заходка - 1) При розробці родовищ підземним способом — виробка невеликої протяжності, обмеженої площі перерізу, що примикає безпосередьно до виробленого простору або відділяється від нього на час виїмки невеликим ціликом корисної копалини. За положенням у просторі, взаємним розташуванням і формі З. можуть бути горизонтальні, похилі, вертикальні, поперечні, спарені, зустрічні. 2) При розробці родовищ відкритим способом — частина шару гірських порід на висоту робочого уступу або підуступу, виїмка якої в цілику або в розпушеному стані виконується за один прохід виймально-навантажуючої машини (екскаватора, навантажувача та ін.). За розташуванням відносно фронту робіт уступу заходки поділяються на поздовжні і поперечні, що відповідно орієнтовані вздовж фронту робіт уступу і перпендикулярно до нього.

ЗАШТИБОВУВАННЯ, *заштыбовка - заклинювання (внаслідок переповнення) функціональних органів гірничих машин, машин збагачення корисних копалин тощо масою штибу.

ЗАШТИБОВУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *заштыбовка исполнительного органа горной машины - заклинювання виконавчого органу гірничої машини штибом, що знаходиться у врубовій щілині або між його рамою і напрямними.

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *обогащение полезных ископаемых, **mineral processing, mineral preparation - первинна обробка мінеральної сировини з метою відокремлення корисних копалин. Є гравітаційне, магнітне, електростатичне, флотаційне та ін. З.к.к.

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН У АЕРОСУСПЕНЗІЯХ, *обогащение полезных ископаемых в аэросуспензиях - метод сухого збагачення, який базується на використанні принципу псевдозрідження тонкодисперсних сипучих матеріалів під дією проникаючих через шар матеріалу вертикальних повітряних потоків. Аеросуспензії, які виникають при псевдозрідженні застосовуються як сухе важке середовище для ґравітаційного розділення частинок різної густини. Як дисперсна фаза аеросуспензії використовуються порошкоподібні сипучі матеріали - пісок, тонкодисперсний магнетит, галеніт, апатит, оолітова бурозалізнякова руда, ґранульований феросиліцій та ін. матеріали крупністю 0,15-0,5 мм. В промислових умовах застосовується, зокрема, сепаратор СВС-100 Карагандинського машинобудівного заводу № 2 ім. Пархоменка. Крупність збагачуваного вугілля - 25-100 мм. Продуктивність сепаратора - до 100 т/год.

ЗБАГАЧЕННЯ У ВАЖКИХ СЕРЕДОВИЩАХ, *обогащение в тяжелых средах, **dense media cleaning, ***Schwertrubeaufbereitung - розділення корисних копалин за густиною в ґравітаційному або відцентровому полях у середовищі проміжної густини. Збагачення здійснюють у рідкому середовищі або аеросуспензіях. Як важке середовище використовують однорідні органічні рідини, водні розчини солей та суспензії, густина яких більша ніж 1000 кг/м3. Органічні важкі рідини: трихлоретан, чотирихлористий вуглець, пентахлоретан, тетраброметан токсичні і дорогі. Тому найчастіше використовують суспензії мінеральних порошків-обважнювачів високої густини (глини, кварцового піску, бариту, піриту, магнетиту, арсенопіриту, феросиліцію та ін.). Область застосування З.у.в.с.: по крупності матеріалу - 6-300 мм. по густині - 1200-5200 кг/м3. Див. також важкосередовищні сепаратори.

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ФОРМОЮ, ТЕРТЯМ ТА МІЦНІСТЮ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ, обогащение полезных ископаемых по форме, трению і прочностью минерального сырья - спеціальні допоміжні методи збагачення корисних копалин. Найбільш відомі такі засоби для їх реалізації: - пастки із загостреними колосниками (списи або ріжечки) для розділення за формою; - сепаратори тертя листового та стрічкового типу; - інерційні тарільчаті сепаратори. Область застосування цих методів збагачення вельми обмежена. Зокрема вони використовуються для видалення з вугілля пласких шматків вуглистого сланцю.

ЗБАГАЧУВАНІСТЬ, *обогатимость, **washability - здатність корисних копалин до розділення на відповідні продукти при їх збагачуванні. Існують графічні та аналітичні методи визначення З. Для кам’яного вугілля існують к а т е г о р і ї З.: І - л е г к а - вихід проміжних фракцій менше 4 %; ІІ - с е р е д н я - вихід проміжних фракцій 4-10 %; ІІІ - в а ж к а - вихід проміжних фракцій 10-17 %; ІУ - дуже в а ж к а - вихід проміжних фракцій більше 17 %. Відповідна градація категорій З. для антрациту : І - менше 4 %; ІІ - 4-8 %; ІІІ - 8-14 %; ІУ - більше 14 %.

ЗБАГАЧУВАНОСТІ КРИВА, *обогатимости кривая, **washability curve, ***Aufbereitungskarve - крива, одержана на основі результатів фракційного аналізу, яка дозволяє визначити теоретичний вихід легких та важких фракцій. Відрізняють чотири основні типи З.к.: крива зольності вугілля, крива легких фракцій, крива важких фракцій, крива відносної густини.

ЗБИРАЧІ, *собиратели, **collecting agents, ***Sammler - реаґенти, які знижують змочуваність частинок флотованої пульпи, що переводяться у піну. Див. флотаційні реаґенти.

ЗБІЙКА, *сбойка - 1) Підземна похила або горизонтальна виробка між двома стволами або штольнями, яка замикає контур прямоточного провітрювання підземних виробок. 2) Комплекс робіт для поєднання двох підземних виробок або однієї виробки з поверхнею.

ЗБЛИЖЕНІ ПЛАСТИ, *сближенные пласты - пласти, що розміщені на невеликій відстані один від одного, так що для раціональної розробки потрібно врахувати їх спільне залягання.

ЗБЛИЖЕННЯ МЕРИДІАНІВ НА ПЛОЩИНІ, *сближение меридианов на плоскости - кут, який утворено зображенням меридіану точки в проекції Ґауса і прямою, паралельною осі абсцис на площині в цій же точці.

ЗВОРОТНИЙ ПОРЯДОК ВІДРОБКИ ВІЇМКОВОГО (ВИЙМАЛЬНОГО, ВИЙМАНОГО) ПОЛЯ, *обратный порядок отработки выемочного поля — порядок відробки виїмковоговиймального|вийманого поля, при якому спочатку здійснюютьвчиняють підготовку пласта абочи покладу корисної копалини ву межах всьогоувсього виїмковоговиймального|вийманого поля, а після цього ведутьпровадять очисну виїмкувиймання. При цьому вибоїзабої дільничних підготовчих виробок рухаються від головного штрека (при виїмцівийманні лавами пощодо|з повстанню-падінню) абочи проміжного квершлагу, бремсберґу, похилу, скату до межі виїмковоговиймального|вийманого поля, а очисна виїмкавиймання здійснюєтьсяпровадиться ву протилежномусупротивному напрямкунапрямку|напрямі — від меж виїмковоговиймального|вийманого поля до корінного штреку, проміжного квершлагу, бремсберґу, похилу, скату.

ЗВОРОТНЬОБІЖНА СХЕМА ПРОВІТРЮВАННЯ ДІЛЬНИЦІ, *возвратноточ-ная схема проветривания участка - схема провітрювання виймальної дільниці, при якій повітря надходить до очисного вибою по транспортній виробці та виходить на вентиляційну виробку позаду вибою (під час прямого порядку відробки пласта) або попереду вибою (при зворотному порядку).

ЗВ'ЯЗНОСТI ЗДАТНІСТЬ, *связующая способность - властивiсть гли- нистих порiд або інших речовин (наприклад, бітумів) зв'язувати частки непластичних матерiалiв, зберiгаючи здатнiсть маси формуватися та давати пiсля сушiння досить мiцний продукт. Кiлькiсно визначається мiцнiстю на вигин у сухому станi.

ЗГУЩЕННЯ, *сгущение, **thickening, ***Eindickung - операція при обезводненні корисних копалин. Процес З. оснований на осіданні мінеральних частинок у воді під дією ґравітаційних сил. Для З. застосовують відстійники-гідрокласифікатори, радіальні та циліндричні згущувачі, гідроциклони, пластинчаті згущувачі. Інтенсифікація процесу З. здійснюється шляхом добавки в пульпу реаґентів-коагулянтів та флокулянтів.

ЗГУЩУВАЧ, *сгуститель, **thickener, ***Absetzbehalter - машина для згущення пульпи, гідравлічної класифікації або прояснення методом устоювання.

ЗДИМАННЯ (ВИПИРАННЯ) ГІРСЬКИХ ПОРІД, *пучение (вспучивание) горных пород - видавлювання породи у гірничу виробку, обумовлене дією гірничого тиску. Є проявом геологічних властивостей порід. Характеризується збільшенням об’єму порід.

ЗЕМЛЕСОСНИЙ СНАРЯД, *землесосный снаряд - плавуча машина із всмоктувальним пристроєм, якою з-під води видобувають ґрунт. Робочим органом землесосного снаряду є насос (землесос) із всмоктувальною трубою, обладнаною механічним або гідравлічним розпушувачем. Землесосний снаряд застосовують для днопоглиблювальних робіт, зведення насипів тощо.

ЗЕМЛЕСОС, *землесос - ґрунтовий насос призначений для перекачування через труби пульпи. Як правило відцентрового типу.

ЗЕМЛЕТРУС, *землетрясение - підземні поштовхи та коливання земної поверхні, зумовлені раптовим звільненням потенційної енергії земних надр. Виникнення землетрусу пов’язують головним чином з тектонічними процесами. Виділяють гіпоцентр та епіцентр землетрусу. Від них у всі сторони розходяться сейсмічні хвилі. В Україні прийнято 12-бальну шкалу визначення сили землетрусу. Вивчає землетруси сейсмологія, спостереження за ними здійснює спеціальна сейсмічна служба.

ЗЕМЛЕЧЕРПАЛЬНИЙ СНАРЯД, *землечерпальный снаряд - плавуча машина з черпаковим пристроєм, якою з-під води видобувають ґрунт. Робочим органом землечерпального снаряду є ківш (або кілька ковшів) чи ґрейфер. Землечерпальний снаряд застосовують для днопоглиблюваль-них робіт, риття котлованів.

ЗЕМНА КОРА, *земная кора - зовнішня тверда оболонка Землі. Від мантії планети відокремлена Мохоровичича поверхнею. Вік найдавніших ділянок земної кори у 3,5…4 млрд. років. У будові континентальної земної кори виділяють три шари: осадовий (глибина до 25 км), “гранітно-метаморфічний” (у середньому 15 км) та “базальтовий” (20…35 км). Загальна глибина континентальної земної кори змінюється від 30…40 км під рівнинами до 60…80 км — під гірськими районами. У будові земної кори океанічного типу виділяють шари неущільнених осадових порід (до 1 км); вулканічний, що складається з базальтів та ущільнених осадків (1…2 км), і “базальтовий” (4…8 км). Загальна глибина земної кори під океанами 5…10 км. Глибинними розломами земна кора розділена на блоки.

ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ, ГЕОМАГНЕТИЗМ, *земной магнетизм, геомагнетизм - 1) Властивість Землі як небесного тіля, що зумовлює існування навколо неї магнітного поля. 2) Розділ геофізики, який вивчає магнітне поле Землі. Розрізняють постійне магнітне поле, зумовлене магнетизмом самої земної кулі, та змінне поле, пов’язане з електричними струмами у верхніх шарах атмосфери і за її межами. Вивчення земного магнетизму має велике значення для навігіції, радіозв’язку, геологічних досліджень.

ЗЕМНИК, земник - пачка вугілля незначної потужності, що залишається біля підошви після роботи виконавчого органу гірничої машини.

ЗЕНІТ, *зенит - точка перетину вертикальної лінії чи нормалі до поверхні земного еліпсоїду з небесною сферою.

ЗЕНІТНИЙ КУТ, *зенитный угол - кут між вертикальною лінією і напрямом лінії візування на ціль.

З’ЄДНУВАЛЬНА ЗЙОМКА (ОРІЄНТУВАННЯ), *соединительная сйомка (ориентирование) - сукупність кутових та лінійних вимірювань і подальших обчислень, які забезпечують ув’язку в єдину систему координат маркшейдерських зйомок, виконуваних на земній поверхні і в підземних гірничих виробках.

ЗЙОМКА БУСОЛЬНА, *съемка бусольная - вид напівінструментальної зйомки при якій магнітні азимути сторін ходу визначають бусоллю або гірничим компасом, довжину сторін - рулеткою, кути нахилу - півкругом.

ЗЙОМКА МАРКШЕЙДЕРСЬКА КАР’ЄРІВ, *съемка маркшейдерская каръеров - комплекс польових і камеральних робіт, які мають своєю метою зображення на папері умовними знаками місцевих предметів, гірничих виробок кар’єру та рельєфу ділянки земної поверхні.

ЗЙОМКА МАРКШЕЙДЕРСЬКА ПІДЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ, *съемка маркшейдерская подземных объектов - процес натурних вимірювань підземних гірничо-геологічних об’єктів та інженерних споруд, наступна обробка отриманих результатів і одержання гірничої графічної документації.

ЗЛИВ, *слив, **оverflow, ***ьberlauf - частина пульпи в якій вміст твердої фази нижче, ніж у вихідному живленні. Наприклад, злив згущувача.

ЗЛОМ МІНЕРАЛІВ, *излом минералов, **fracture of minerals - одна з фізичних властивостей мінералу. З.м. виникає внаслідок розламування мінералу і характеризує поверхню розколу, який пройшов не по спайності. Розрізняють З.м. рівний, східчастий, нерівний, скалковий, раковистий.

ЗМІЙОВИК, *змеевик, **serpentine - те саме, що серпентин.

ЗМІЩЕННЯ РОЗСТРІЛІВ, *смещение расстрелов - неспівпадіння горизонтальних проекцій повздовжних осей відповідних розстрілів суміжних ярусів.

ЗМІЩУВАЧ, *сместитель - площина (поверхня, зона), по якій виникло розчленування товщі порід на блоки й подальше їх переміщення.

ЗНАКИ МАРКШЕЙДЕРСЬКІ, *знаки маркшейдерские - знаки, що закріплюються в гірничих виробках і являють собою маркшейдерські пункти. Розрізняють постійні і тимчасові З.м.

ЗНЕСІРЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ, *обессеривание угля - важлива операція збагачування вугілля. Здійснюється в основному шляхом ґравітаційного збагачування (виділення піритної сірки).

ЗОЛА, *зола - пиловидний або шлаковидний залишок, що утворюється з мінеральної частини палива, коли воно згоряє. Застосовується як заповнювач для бетонів і будівельних розчинів, як опіснюючий домішок (в цеглу), сировина для вироблення аглопориту, зольного гравію.

ЗОЛА ВУГІЛЬНА, *зола угольная - мінеральна речовина, що залишається після спалювання вугілля при температурі біля 800 0 С при доступі повітря.

ЗОЛІ, *золи - найдрібніші частинки будь-якої речовини в рідкому, твердому чи газоподібному середовищі.

ЗОЛОВЛОВЛЮВАННЯ, *золоулавливание - видалення золи з димових газів. У золовловлювачах механічної дії (наприклад, скруберах, циклонах) частинки золи осаджуються під дією відцентрових сил; у золозловлювачах електричної дії (електричних фільтрах) негативно заряджені частинки осідають на позитивно заряджених електродах.

ЗОЛОТІ РУДИ Й РОЗСИПИЩА(РОЗСИПИ), *золотые руды и россыпи - природні мінеральні утворення з вмістом золота у таких кількостях, що його економічно доцільно видобувати. Розрізняють корінні родовища (представлені головним чином жилами із вмістом золота 1…30 г/т) й розсипи у вигляді алювію (вміст золота 0,5…50 г/м3).

ЗОЛЬНІСТЬ ВУГІЛЛЯ, *зольность угля, **ash content - вміст у відсотках незгораючого залишку (на безводну масу), який утворюється з мінеральних домішок палива при його повному згоранні.

ЗОНА (У ГЕОЛОГІЇ), *зона, **zone - одиниця загальної статиграфічної шкали в складі ярусу. Включає геологічні відклади, що характеризуються певним комплексом видів викопних тварин або рослин.

ЗОНА ВИВІТРЮВАННЯ, *зона выветривания - верхня частина земної кори, в якій вдбуваються процеси вивітрювання; глибина З.в. становить кілька десятків метрів.

ЗОНА ВОДОПРОНИКНИХ ТРІЩИН, *зона водопроникающих (водопроводящих) трещин - частина гірського масиву над виробленим простором, в якій в результаті зрушення гірських порід утворюються водопроникні тріщини.

ЗОНА ВПЛИВУ ДИЗ’ЮНКТИВУ, *зона влияния дизьюнктива - зона яка визначається потужністю області подрібнення порід в процесі відносного переміщення блоків.

ЗОНА МОЖЛИВОГО ПРОЯВУ РУЙНУЮЧИХ ДЕФОРМАЦІЙ, *зона возможного проявления разрушающих деформаций - найбільш напружена область гірського масиву.

ЗОНА НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ, *зона опасного влияния водного обьекта - ділянка, в межах якої виймання корисної копалини може спричинити недопустимі збільшення притоку води в гірничі виробки, а в окремих випадках - прорив води та затоплення виробок.

ЗОНА НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ПІДЗЕМНИХ РОЗРОБОК, *зона опасного влияния подземных разработок - частина мульди зрушення, в якій нахили, кривизна та розтяги перевищують встановлені допустимі величини; визначається кутами зрушення.

ЗОНА ОБВАЛЕННЯ, *зона обрушения, **caving - частина масиву гірських порід над виробленим простором, де породи переміщуються, втрачаючи свою структуру.

ЗОНА ОКИСНЕННЯ, *зона окисления, **oxidized zone - верхня частина мінеральних родовищ, розміщена вище рівня ґрунтових вод, збагачена киснем, в якій відбуваються процеси окиснення мінералів. Звичайно перекриває згори первинні родовища і в залежності від мінерального складу має назву шапки залізної, гіпсової, галунової і т.д.

ЗОНА (ОБЛАСТЬ) ОПОРНОГО ТИСКУ, *зона (область) опорного давления - зона підвищеного тиску у порівнянні з тим, що існував до проведення виробки. Величина З.о.т. визначається розмірами виробки, глибиною її залягання, структурою та фізико-механічними властивостями порід.

ЗОНА ПЛАВНОГО ПРОГИНУ, *зона плавного прогиба - частина зони зсування масиву гірських порід, що розповсюджується при певних умовах до поверхні та характеризується утворенням окремих тріщин, що не сполучаються між собою в напрямку, нормальному до напластування,

ЗОНА ПРОВАЛІВ, *зона провалов - ділянка земної поверхні, на якій при підробці утворюються, чи можуть утворитися провали.

ЗОНА ТРІЩИН, *зона трещин, **insecure rock - ділянка земної поверхні, на якій при підробці утворюються видимі тріщини.

ЗОНИ ЗСУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *зоны сдвижения горных пород - частини області зсуву гірських порід. Ці зони розрізняють за характером і ступенем деформації.

ЗОСЕРЕДЖЕНІ (СКОНЦЕНТРОВАНІ) ДЕФОРМАЦІЇ, *сосредоточенные деформации - деформації (горизонтальні й вертикальні) на невеликих (до 5 м ) інтервалах мульди зрушення, які значно перевищують деформації на суміжних інтервалах. На ділянках З.д. , як правило, виникають тріщини та уступи земної поверхні.

ЗРОШУВАННЯ, *орошение, **spraving - штучне зволоження корисної копалини, наприклад вугілля, яке здійснюється як правило після його виймання з пласта з метою зменшення пиловиділення. В сучасних видобувних комплексах здійснюється автоматично.

ЗРУШЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *сдвижение горных пород - переміщення і деформування масиву гірських порід внаслідок порушення гірничими роботами їх природної рівноваги.

ЗСУВ, *сдвиг, **slip, jump, down-throw - порушення залягання верств гірських порід з розривом їх суцільності і переміщенням у горизонтальному або близькому до нього напрямі. Зсуви виникають під час горотворення.

ЗСУВ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *сдвиг горных пород - переміщення й деформування масиву гірських порід внаслідок порушення його природної рівноваги при веденні гірничих робіт.

ЗУМПФ, *зумпф -1) Частина шахтного стовбура, відстійник для рудникових вод. 2) Порожнина у гірських породах, в якій нагромаджується вода або гідросуміш. 3) Ящик для збирання шлаку при промиванні руд.

ЗУСТРІЧНІ ВИБОЇ, *встречные забои - спосіб проведення підземної гірничої виробки одночасно з двох боків із змиканням вибоїв у наміченій точці. Застосовуються для скорочення строків будівництва підземних споруд і шахт.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...