пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 29.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Ш

ШАБЛОН, *шаблон - 1) Взірець, за яким виготовляють однорідні вироби або перевіряють форму готових виробів. 2) Пристрій (пластинка з заокругленням або зубцями на кінці), яким перевіряють профіль складних виробів.

ШАМОЗИТ, *шамозит, **chamosite - мінерал класу силікатів, від зеленувато-сірого до чорного кольору. Поширений мінерал прибережних осадових комплексів. Утворюється при нестачі кисню. Значні скупчення використовуються як залізна руда. Від назви родовища Шамозон у Швейцарії.

ШАПКА, *шапка, **cap - зона вивітрювання сульфідних та інших мінеральних комплексів, що знаходяться на поверхні земної кори.

ШАР, *слой — 1) При підземному способі розробки — частина покладу корисної копалини, обмежена двома паралельними площинами для її виймання. Поділення на Ш. застосовується при розробці потужних покладів. Розрізняють Ш.: горизонтальний — обмежений двома горизонтальними площинами, товщина його визначається в залежності від техніки і технології робіт, що застосовуються; діагональний — обмежений площинами, розташованими навхрест простягання з нахилом, необхідним для скочування корисної копалини і закладального матеріалу під дією власної ваги; похилий — утворюється в результаті ділення покладу (пласту) однією або декількома площинами (поверхнями), паралельними площині (поверхні) напластування. 2) При відкритому способі розробки — обсяг породи, що відділяється від масиву і є частиною блоку. Поділення уступу (підуступу) на Ш. характерно, наприклад, для роботи роторних екскаваторів, що здійснюють розробку вибою способом вертикальних стружок. Висота шару, як правило, задається в межах від повного до трьох чвертей радіусу ротору. Остання величина відповідає більш раціональному режиму екскавації, коли зменшуються динамічні удари і утворення великих шматків породи, а також підвищується коефіцієнт продуктивності. Розробка Ш. здійснюється і деякими іншими видами гірничого обладнання (скреперами, стругами, бульдозерами).

ШАРОВА РОЗРОБКА ПОТУЖНИХ ПЛАСТІВ, *шаровая разработка мощных пластов - поділ пласта на окремі шари, кожен з яких розробляється як пласт середньої потужності. Поділ може здійснюватися на похили горизонтальні, поперечно похилі та діагональні шари. Вибір способу поділу визначається будовою, потужністю та кутом спаду пласта, засобами механізації, економічними чинниками. Порядок відробки шарів може бути висхідним та низхідним.

ШАРОШКА, *шарошка - інструмент, що вільно сидить на своїй осі та руйнує масив, коли котиться по його поверхні.

ШАХТА, *шахта, **mine - 1) Гірниче підприємство, де видобувають корисні копалини підземним способом. Включає споруди на поверхні (підйомні установки, копри, вентиляційні пристрої і компресорні станції тощо) і підземні гірничі виробки. 2) Вертикальна подовжена порожина в деяких спорудах і пристроях, напр., печах, ліфтах.

ШАХТА КУРНА (курний штрек), * шахта дымная (дымный штрек) - підземні виробки (або їхня імітація), пристосовані для тренування респіраторників (гірничорятувальників) в умовах ядучої атмосфери, при підвищених температурі та вологості.

ШАХТНА АВТОМАТИЗОВАНА ЛАМПОВА, *шахтная автоматизированая ламповая - комплект обладнання, який забезпечує автоматизацію процесу зарядки, контролю якості та обліку видачі світильників (ліхтарів) у шахтній ламповій.

ШАХТНА БУРИЛЬНА УСТАНОВКА (бурова каретка), *шахтная бурильная установка (буровая каретка) - установка для буріння шпурів і свердловин у підземних гірничих виробках. Існують такі види Ш.б.у.: переносна, підвісна (стволова), самохідна, несамохідна, пневмоколісна, колісно-рейкова, гусенична. Складається з бурильної машини та маніпулятора Ш.б.у.

ШАХТНА ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА, *шахтная вентиляторная установка - установка, призначена для подавання повітря у гірничі виробки в кількостях, що забезпечує підтримання в них норм чистоти повітря. Розрізняють установки головного повітрювання (обслуговують шахту чи її крила), допоміжного повітрювання (обслуговує окремі дільниці) та часткового повітрювання (обслуговують вибої підготовчих виробок).

ШАХТНЕ ПОЛЕ, *шахтное поле - частина родовища, відведена для розробки однієї шахти. Розміри шахтного поля за простяганням звичайно більші, ніж за спадом, бо транспортувати вугілля на великі відстані простіше горизонтальною виробкою, ніж похилою. На маршейдерських планах з усіма розміщеними в його межах виробками зображують як проекцію на горизонтальну (при положистому заляганні пласта) або вертикальну (при крутому заляганні) площину.

ШАХТНИЙ КЛАПАН (ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН), *шахтный клапан (вентиляционный клапан) — спрощений шлюзовий пристрій, що дозволяє здійснюватити підйом та спуск людей і вантажів, не порушуючи вентиляції, тобто не створюючи “короткої течії” між вентилятором і атмосферою. Застосовується в тих випадках, коли надшахтне приміщення вентиляційного ствола не має герметизуючих шлюзів. Виконується у вигляді залізної або дерев'яної кришки із залізною оковкою, що закриває отвір для проходу кліті через приймальний майданчик.

ШАХТНІ ВИСКИ, *шахтные отвесы - виски для проходки і армування, які використовуються при побудові шахтних стволів. В комплект Ш.в. входять трос, вантаж, лебідка, пристрій для центрування, обмежувачі розгойдування.

ШАХТНІ (РУДНИКОВІ, КАР'ЄРНІ) ВОДИ, *шахтные (рудничные, карьерные) воды — підземні води, що надходять з пор і тріщин гірських порід або з дренажних пристроїв у гірничі виробки під час розкриття і експлуатації родовища. До Ш.в. відносять також і поверхневі води, що надходять у виробки через тріщини, вирви і канали в породах, а також через устя гірничих виробок і безпосередно у вибій з атмосфери (в кар'єрах). На поверхні перед скидом в водостік і водоймище Ш.в. піддаються очищенню.

ШАХТНІ ПЕРЕМИЧКИ, *шахтные перемычки — штучні споруди, що зводяться в гірничих виробках з метою регулювання вентиляційного потоку, ізоляції виробок від газів, води, пожеж, затримання закладних і замулювальних матеріалів, а також зменшення руйнуючої дії ударної повітряної хвилі вибуху. Ш.п. поділяються: за призначенням — на вентиляційні, протипожежні, водопідпірні, фільтраційні, вибухостійкі і буферні; за строком роботи — на тимчасові і постійні; за положенням у виробках — на поперечні і поздовжні; за конструкцією — на глухі з дверями, лядами і лазами; врубові; безврубові; з сорочкою; посилені та комбіновані; по виду матеріалів, що застосовуються — на брезентові, гумові (надувні), дощані, мішечно-насипні (барикадні), глинобитні, колодові дерев'яні, брущаті (шпальні) дерев'яні, клинчасті дерев'яні, бутові, шлакоблочні (цементні та литі), цегляні, бетонні, залізобетонні, сталеві, чавунні та комбіновані.

ШАХТНІ (РУДНИКОВІ) ПІДЙОМНІ УСТАНОВКИ, *шахтные (рудничные) подъемные установки — установки, призначені для видачі на поверхню шахти (руднику) видобутої корисної копалини та одержуваної при проведенні гірничих виробок породи, спуску і підйому людей, спуску в шахту обладнання, кріпильних та інших матеріалів. За допомогою Ш.п.у. виконуються також огляд і ремонт армування і кріплення стволів. Ш.п.у. складаються з підйомного обладнання і гірничотехнічних споруд. До підйомного обладнання належать: підйомні машини, підйомні посудини (кліті шахтні, скіпи шахтні та ін.), розвантажувальні і завантажувальні прилади, канати підйомні. До гірничотехнічних споруд — споруди, що розташовані в приствольному дворі (навантажувальний бункер, приймальна площадка та ін.), ствол шахти, надшахтні споруди (копер, приймальний бункер та ін.). Ш.п.у. поділяються: за призначенням — на головні (вантажні) для видачі з шахти корисної копалини; допоміжні (вавнтажно-людські) для видачі породи, спуску обладнання та матеріалів, а також спуску і підйому людей; людські — тільки для спуску і підйому людей; за типом стволів — для вертикальних і для похилих стволів; за типом підйомних посудин — на клітьові, скіпові, комбіновані (скіпо-клітьові) і з баддями (при проходженні стволів); за типом приводу підйомних машин — на установки з асинхронним електродвигуном і з двигуном постійного струму.

ШАХТОФОН, *шахтофон - вибухонебезпечний телефонно-кодовий апарат, призначений для двостороннього зв'язку гірничорятувальників, що працюють у запиленій атмосфері, з підземною базою, розміщеною на свіжому струмені повітря. Шахтофон складається з мікрофона, підсилювача, проводів зв'язку (наприклад, ШФ-4).

ШАШКА-ДЕТОНАТОР, *шашка-детонатор - циліндрична шашка пресованої чи литої вибухової речовини з відводом для детонуючого шнура. Детонує від початкового імпульсу шнура та застосовується як проміжний детонатор для водонаповнених і крупнодисперсних вибухових речовин. Маса, як правило, 150... 500 г.

ШВИДКІСТЬ КИДАННЯ, *скорость бросания - початкова швидкість вильоту породи з кидальної машини при механічній закладці виробленого простору.

ШВИДКІСТЬ ПЕРЕСУВАННЯ СЕКЦІЙ (КОМПЛЕКТУ) КРІПЛЕННЯ, *скорость передвижения секций (комплекта) крепи - швидкість переміщення секцій (комплекту) кріплення у напрямку очисного вибою, що обумовлена швидкістью пересування штоку гідродомкрату секції.

ШВИДКІСТЬ ПОДАЧІ ПРИ РУЙНУВАННІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *скорость подачи при разрушении горной породы - швидкість переміщення інструменту у напрямку, перпендикулярному до поверхні руйнування.

ШВИДКІСТЬ ПУЛЬСАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ, *скорость пульсирования воздушного потока - миттєві зміни швидкості повітряного потоку гірничої виробки взяті в будь-якій його точці від середніх (в плинності часу) значень.

ШВИДКІСТЬ РІЗАННЯ, *скорость резания - швидкість переміщення різця (очисного чи прохідницького комбайна, струга) вздовж поверхні руйнування.

ШВИДКІСТЬ ФЛОТАЦІЇ, *скорость флотации - похідна за часом від добування цінного компоненту у концентрат, що характеризує інтенсивність процесу у різні періоди часу, його кінетику. На практиці Ш.ф. можна регулювати змінною витрат реаґентів, швидкості знімання піни, густини пульпи тощо.

ШВИДКОРОЗ’ЄМНЕ З'ЄДНАННЯ ТРУБ, *быстроразъемное соединение труб - безболтове з'єднання труб, котре забезпечує збирання та розбирання трубопроводів з мінімальними витратами часу.

ШВИДКОСТЕМІР ШАХТНИЙ, *скоростемер шахтный - прилад, що показує швидкість руху підйомних посудин, записує дійсний режим роботи підйомної машини та сигналізації про необхідність зниження швидкості, якщо вона перевищує встановлене значення.

ШЕЄЛІТ, *шеелит, **scheelite - Ca[WO4]. Важливий мінерал вольфраму. Сингонія тетрагональна. Густина 5,8-6,2. Твердість 5,0-5,5. Безбарвний, білий та ін. Блиск жирний, алмазний. Зустрічається в гідротермальних рудних родовищах. Вольфрамова руда.

ШЕЛЬФ, *шельф - мілководна прибережна частина дна морів і океанів.

ШИБЕР, *шибер - заслінка. Застосовується, зокрема, в гірничій промисловості на потоках рідин та сипучих матеріалів.

ШИЙКА СТОВБУРА(СТВОЛА), *шейка ствола - верхня частина стовбура (10...15 м), примикає до поверхні. Синонім — устя стовбура.

ШИРОКИЙ ВИБІЙ, *широкий забой - вибій виробки, що проводиться з розкісною.

ШИХТА, *шихта - 1) Суміш вихідних матеріалів (руда, флюси, кокс, вугілля тощо), призначених для переробки в металургійних, хімічних та інших аґреґатах. 2) Кам'яновугільна Ш. — суміш різного вугілля для одержання коксу.

ШИХТУВАННЯ, *шихтование - процес змішування викопної сировини різних сортів чи з різним вмістком цінного компоненту з метою надання суміші визначених технологічних властивостей.

ШКАЛА ГРОХОТІННЯ(КЛАСИФІКАЦІЇ), *шкала грохочения - послідовний ряд розмірів сит (від більших до менших), які застосовуються при грохотінні.

ШКАЛА МООСА, *шкала Мооса, **Mohs scale - шкала твердості мінералів, за якою розрізняють десять ступенів твердості. Еталонами є : тальк (1), ґіпс (2), кальцит (3), флюорит (4), апатит (5), ортоклаз (6), кварц (7), топаз (8), корунд (9), алмаз (10). Мінерал з більшою твердістю дряпає мінерал з меншою твердістю. Визначення твердості за шкалою Мооса зручне в польових умовах.

ШКІВИ ТЕРТЯ, *шкивы трения - шківи, які приводять у рух підйомний канат силою тертя, що виникає між футеровкою шківу та канату, кожна нитка якого перебуває під відповідним натягом.

ШЛАМ, *шлам, **slimes, ***Schlamm - 1) Подріблена руда з цінними металами, що мають бути видобуті. 2) Вугілля крупністю менше 0,5 мм. утворене в пульпі вуглезбагачувальних фабрик в процесі збагачення. 3) Малорозчинні сполуки або дрібні тверді частинки, що випадають в осад при очищенні рідин.

ШЛАНГОВИЙ ЗАРЯД, *шланговой заряд - різновид лінійно-протяжного заряду вибухової речовини названий за типом оболонки (шланг).

ШЛІФ, *шлиф - відшліфована з обох боків тонка платівка мінералу або гірської породи для дослідження під мікроскопом.

ШЛІХ, *шлих - сукупність важких, стійких щодо вивітрювання мінералів, яку одержують при промиванні різних розсипищ.

ШЛЮЗ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ, *шлюз вентиляционный - шахтний пристрій з двох вентиляційних дверей, розташований на відстані одна від одної для пропуску людей та вантажів без порушення вентиляції.

ШЛЮЗИ *шлюзы, **sluise box, ***Schleuse die Gerinne - апарати ґравітаційного збагачення, корисних копалин, в якому розділення проводиться в рідині, що рухається тонким шаром по похилому жолобу з паралельними бортами. Дно Ш. може мати м'яке покриття чи трафарети (нерівності). Наявність трафаретів сприяє концентрації важких мінералів чи металів з пісків розсипищ.

ШОРСТКІСТЬ ВИРОБКИ, *шероховатость выработки - розмір виступів та їх розташування за довжиною виробки. Розрізняють рівномірну (закріплену) і нерівномірну (незакріплену) виробки. Відносна шорсткість — відношення висоти виступів до гідравлічного діаметра (радіуса).

ШПАРУВАТІСТЬ, ШПАРИСТІСТЬ, *пористость - сукупність пор тріщин, каналів та інших пустот у гірському масиві незалежно від їх форм і розмірів. Розрізняють також пористість гірських порід, тріщинуватість і т. ін.

ШПАТ, *шпат - назва ряду мінералів (напр., плавиковий Ш., вапняковий Ш., цинковий Ш.); п о л ь о в і Ш. — група найпоширеніших породоутворюючих мінералів — алюмосилікатів натрію, калію, кальцію тощо. Використовують у керамічному виробництві, фарфоровій, склоробній, цементній промисловості.

ШПІНЕЛІ, *шпинели - група мінералів класу оксидів і гідроксидів. Сингонія кубічна. Колір червоний, зелений, синій, чорний. Блиск скляний. Важливі руди заліза, ванадію, хрому, титану, марганцю, цинку. Прозорі відміни — дорогоцінне каміння.

ШПІНЕЛЬ, *шпинель, **spinel - MgAl2O4. Поширений мінерал контактово-метасоматичних утворень. Виникає у пневматолітових та гідротермальних умовах на котакті з вапняками. Рідше - магматичний як продукт безпосередньої кристалізації магми. Інколи зустрічається у метаморфічних породах разом з магнетитом, везувіаном, піроксеном, ґранатами, хлоритами.

ШПУР, *шпур - циліндричне заглиблення, пробурене у твердому середовищі, переважно в гірській породі. Використовується для розміщення заряду вибухової речовини при підривних роботах, для нагнітання у пласт або у відкачування з нього води тощо.

ШТИБ, *штиб, **dust coal, gum - клас крупності (сорт) вугілля, що складається з частинок до 6 мм.

ШТОВХАЧ, *толкатель - механізм для переміщення (проштовхування) вагонеток на невелику відстань. Застосовується на навантажувальних пунктах, приймально-відправних майданчиках, в пристовбурних дверях. Переміщення вагонеток здійснюється за допомогою кулаків, що мають механічний зв'язок з тяговим органом, який стримує рух від привідного механізму.

ШТОЛЬНЯ, *штольня - горизонтальна або трохи похила гірнича виробка, що безпосередньо виходить на земну поверхню. Є штольні розвідувальні й експлуатаційні (відкатні, вентиляційні, водовідливні).

ШТОК, *шток - форма залягання гірських порід, головним чином магматичного походження.

ШТОКВЕРК, *штокверк - товста рудна жила, від якої відгалужується багато прожилків.

ШТРЕК, *штрек, **galery, drift, road, roadway - горизонтальна гірнича виробка, що проведена в напрямі простягання родовища і не виходить безпосередньо на земну поверхню.

ШТУФ, *штуф - уламок гірської породи або руди, призначений для дослідження, колекції тощо. Розміри 10 х 8 х 5...20 х х 1 0 х 6 см.

ШУНТ, *шунт - електричне або магнітне відгалуження, яке вмикають паралельно до основного кола, або відгалуження вимірювального приладу (напр., амперметра).

ШУРФ, *шурф, **pit hole - вертикальна або похила неглибока гірнича виробка покладена з поверхні землі. Служить для розвідування корисних копалин, вивчення несучої або фільтраційної здатності порід, вентиляції тощо.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...