пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 32.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Я

ЯВОЧНИЙ СКЛАД ПРАЦЮЮЧИХ, *явочный состав работающих - число працюючих, які протягом доби з'явились на роботу.

ЯДЕРНА ГЕОЛОГІЯ, *ядерная геология - те саме, що й радіогеологія.

ЯДЕРНИЙ МАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС (ЯМР), *ядерный магнитный резонанс (ЯМР) - явище селективного поглинання енергії змінного електромагнітного поля певної частоти речовиною, що перебуває у сильному сталому магнітному полі. Зумовлений квантовими переходами атомних ядер між енергетичними станами з різними орієнтаціями спіну ядра. ЯМР - один з методів радіоспектроскопії, використовується для досліджень ядер, атомів, молекул, контролю протікання хімічних реакцій тощо.

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНА СХЕМА, *качественно-количественная схема, **gvalitative-guantitative system of coal preparation - схема технологічного процесу збагачення вугілля, яка відображає кількість і якість продуктів, які беруть участь у процесі збагачення.

ЯКІСТЬ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, *качество полезного ископаемого - сукупність властивостей частини гірського масиву, що містить корисні компоненти (або компонент). Розрізняють фізичні (вологість, щільність та ін.), механічні (твердість, міцність та ін.), хімічні (окислювальність, радіоактивність та ін.) властивості, а також речовинний склад (ґранулометричний склад, вміст корисних компонентів та ін.). Я.к.к. регламентується технічними умовами або державним стандартом.

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, *качество продукции - сукупність властивостей продукції, що визначають ступінь придатності її для використання за призначенням. У вугільній промисловості Я.п. визначається в першу чергу наявністю у видобутому вугіллі і продуктах збагачення золи, вологи та сірки, в гірничорудній — процентним вмістом у видобутій руді (і продуктах збагачення) корисних компонентів (металів). Вимоги, яким повинна задовольняти Я.п., визначаються державними стандартами або технічними умовами.

ЯНТАР, БУРШТИН, *янтарь - природна органічна сполука, викопна смола хвойних дерев. Містить домішки сірки. Аморфний. Густина 1,5..1,1 , твердість 2..3. Колір жовтий, червоно-коричневий. Блиск смоляний. Є в Рівненській, Київській, Житомирській, Львівській і Харківській областях. Використовують як дорогоцінне каміння. З янтаря виготовляють ізолятори тощо.

ЯРОЗИТ, *ярозит, **jarosite - KFe33+[SO4]2(OH)6. Мінерал класу сульфатів. Сингонія тригональна. Густина 2,91...3,3 , твердість 3...3,5. Колір жовтий, бурий. Блиск алмазний. Утворюється внаслідок вивітрювання сірчистих сполук заліза. Внаслідок гідролізу переходить у бурі залізняки. Спостерігається в зоні окиснення сульфідних родовищ. В Україні є в Карпатах. Використовують для виготовлення крокусу (полірувальний порошок).

ЯРУС, *ярус, **sub-panel - частина пласта в межах панелі, обмежена за спадом вийманими штреками (конвейєрним і вентиляційним), а за простяганням — межами панелі. Відробляється у низхідному порядку.

ЯРУС (У ГЕОЛОГІЇ), *ярус (в геологии) - підрозділ загальної стратиграфічної шкали. Сукупність верств гірських порід, що утворилися протягом віку. Виділяється за палеонтолгічними ознаками, які характеризують певний етап у розвитку органічного світу, що простежується в межах низьких таксономічних категорій палеонтологічної системи. Є частиною відділу; поділяється на зони.

ЯХОНТ, *яхонт - давньоукраїнська назва кількох видів дорогоцінного каміння, головним чином різновидів корунду — рубіну, сапфіру тощо.

ЯШМА, *яшма, **jasper - осадова гірська порода, червоного, сірого, зеленого, білого й чорного кольору; складається переважно із зцементованих зерен кварцу й халцедону. Твердість 5,5-7,0. Напівкоштовна відміна халцедону з великою кількістю домішок у вигляді тонкого розсіяного барвника. В Україні зустрічається в Закарпатті, в Криму, Житомирській області. Використовують як виробне каміння, в ювелірній справі тощо.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...