пошук:  

>> Самилін Валерій, Білецький Володимир: Спеціальні методи збагачення корисних копалин (курс лекцій) / 13.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Лекція No 13

Технологія купчастого вилуговування золота

Купчасте вилуговування золота застосовується при розробці невеликих родовищ, переробці старих відвалів, бідних забалансових руд. Вилуговування ведеться ціанистими розчинами. У руді не повинно бути надлишку тонких фракцій, а також глини, які перешкоджають просоченню розчину. Оптимальною вважається крупність руди до 5 мм.

Вміст золота в початковій руді 0.5 - 10 г/т. Купа повинна бути відносно невеликої місткості - близько 10000 т руди. Основа купи повинна бути заасфальтована або покрита полімерною плівкою.

Технологія вилуговування золота включає наступні операції:

  • Розчинення золота 0.1 % розчином ціанистого натрію з отриманням продуктивного розчину (1 частина золота на 2*106 частин води).

  • Абсорбція золота вугіллям з подальшою десорбцією в гарячих лужних розчинах.

  • Електролітичне осадження золота.

Ціанисті розчини готують, змішуючи воду з NaCN (0.5-1 г/л). рН підтримують 10-10.5, регулюючи подачею вапна. Тривалість вилуговування становить 30 - 80 діб. Промивають руду 10 - 20 діб. Вилучення золота становить 60 - 80 %. Процес використовується в США, Канаді, Африці та інших країнах.Купчасте вилуговування уранових руд (U3O8)

Процес застосовується з 1963 року у Франції, Іспанії, Мексиці. До кондиційних відносять руди, що містять > 0.02 % урану. До бідних відносять руди із вмістом урану від 0.02 до 0.01 %. Маса купи коливається від 1000 до 16000 т. Крупність матеріалу 0 - 120 (400) мм. Вилуговування проводять сірчаною кислотою при рН 1.6. Основа майданчика і резервуари виконані з полівінілу. Вилуговування триває 7 - 9 місяців. Витрата кислоти 10.5 - 12.5 кг/т і більше. Вилучення урану становить 68 - 80 %.

В Іспанії ведуть роздільне вилуговування багатої (0.07 % U3O8) і бідної (0.07 - 0.02 % U3O8) руд. Обробку ведуть розчином, що містить 28 г/л сірчаної кислоти H2SO4. Уранові розчини екстрагують аніліном 336.

У Мексиці багаті уранові руди (0.28 % U3O8) крупністю до 38 мм вилуговують 45 діб і досягають вилучення 80 - 85 %. Витрата H2SO4 становить 25 кг/т. Вміст U3O8 в продуктивному розчині 7 г/л.Технологія чанового вилуговування

Чанове вилуговування застосовується для окиснених мідних руд, уранових руд, що містять золото. Відмінності чанового вилуговування від купчастого:

  • Процес більш інтенсивний за рахунок збільшення швидкості підведення розчинника до руди і відведення продуктів розчинення.

  • Можливість фільтрації розчину через руду зверху вниз, знизу вгору, горизонтально.

  • Можливість інтенсивного перемішування руди з розчинником.

  • Створення оптимальних умов для життєдіяльності бактерій (оскільки приміщення закрите).

  • Невеликі об'єми руди, що вилуговується.

Розрізнюють два види чанового вилуговування:

  • перколяційне;

  • вилуговування з перемішуванням.

Чанове вилуговування відрізняється від купчастого відсутністю аерації руди повітрям.

За способом подачі розчинника і руди, що вилуговується, виділяють: прямотечійний, протитечійний і напівпротитечійний способи вилуговування.

Для чанового вилуговування застосовують чани місткістю 5 - 10 тис. тонн. Довжина чана 50 м, ширина 30 - 33 м і глибина 5.5 м. Виготовляють чани з бетону. Внутрішню поверхню покривають асфальтом, смолою, полімерним матеріалом з метою захисту від кислоти.

Чани невеликих розмірів виготовляють з дерева і покривають кислотостійким матеріалом.

На відстані 100 - 200 мм від днища чана споруджують помилкове дно (ґрати). Через простір, що утворився, відводять розчин. Ґрати покривають захисною тканиною, кусковою рудою. Повний цикл (завантаження, вилуговування, промивка, вивантаження) становить 8 - 13 діб.

Перколяційний процес вилуговування в чанах без перемішування застосовується в основному для мідних окиснених руд. Продуктивний розчин містить 10 - 26 г/л міді. Мідь виділяється електролізом. Витрата кислоти 10 - 55 кг/т руди. Вилучення міді досягає 75 - 90 %.

Чановий процес з перемішуванням здійснюється в апаратах 2-х типів:

з механічним перемішувальним пристроєм;

з перемішуванням повітрям (пачуки).

Інтенсивність розчинення руди в чанах з перемішуванням вища, ніж у перколяторах. Схеми чанів з перемішувальним пристроєм наведені на рис. 13.1.


Рис. 13.1. Схема чанів з перемішувальним пристроєм вертикального (а), горизонтального типу (б), пневматичного (в) типів:
1 - футерований корпус; 2 - мішалка (шнек), 3 - перфорована труба; 4 - збезводнюючий елеватор

У чанах з вертикальним перемішувальним пристроєм (а) ґвинт підіймає пульпу в середній частині, по периферії спостерігаються низхідні потоки. Відбувається активне контактування частинок з розчином. Чан служить тільки для вилуговування. Розділення твердої і рідкої фаз, відмивання твердої фази проводиться в інших апаратах.

Чан з горизонтальним перемішувальним пристроєм (б) (шнековий розчинник) обладнаний елеватором для виведення руди після вилуговування. Шнек виконує дві функції: перемішує пульпу і транспортує руду до розвантаження. Розчин для вилуговування можна подавати як прямотечійним, так і протитечійним способом.

Чан з перемішуванням стиснутим повітрям (в) (пачук) має циліндричну форму з ерліфтом по центру. Пульпа в трубі аерується і підіймається вгору. За межами труби вона опускається. Відбувається перемішування пульпи.

Чановий процес широко застосовується при збагаченні сильвінітових руд (у шнекових розчинниках).

У пачуках вилуговують переважно тонкодисперсні продукти (колективні концентрати, подрібнену уранову руду, руди, що містять золото). Ефективність підвищується при використанні бактерій.

Як приклад на рисунку наведена схема (США) для селективного витягання міді з молібденових концентратів.


Рис. 13.2. Схема вилуговування міді з молібденового концентрату

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...