пошук:  

>> Футулуйчук Василь: Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920 рр.)

У розділах: [Перша світова війна]

Авторська сторінка
Опублікував:  futuluichukv

 

 

Державний університет “Львівська політехніка”
Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка

Василь ФУТУЛУЙЧУК

Українська Галицька армія:
Військово-патріотичне виховання та вишкіл
(1918-1920 рр.)

Друкується за рекомендацією спеціалізованої Вченої ради (К.35.052.15) Державного університету “Львівська політехніка”, протокол # 3 від 10 грудня 1999 р.

“Східний видавничий дім”
Донецьк-Львів-2000

УДК 63.3 (2 Ук)
Ф - 96

Футулуйчук Василь. Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920 рр.).- Донецьк: Східний видавничий дім, УКЦентр, 2000 р. – 152 с.

ISBN 966-7517-19-5

У книзі розкривається досвід військово-патріотичного виховання у Збройних Силах Західно-Української Народної Республіки.

Для науковців, педагогів і військових вихователів, курсантів, солдатів, усіх хто цікавиться українськими визвольними змаганнями першої чверті XX століття.Науковий редактор - Микола Литвин, доктор історичних наук, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України
Рецензенти: Іван Білас, доктор історичних наук, генерал-лейтенант, Народний депутат України, Верховна Рада України, гетьман Українського козацтва.
Володимир Кравченко, доктор історичних наук, професор, полковник міліції, Донецький інститут внутрішніх справ.
Микола Пантелюк, генерал-осавул, головний отаман Кальміуської паланки Українського козацтва.

ISBN 966-7517-19-5
В. Футулуйчук

З М І С Т

Вступ

Розділ 1. Історіографія та джерельна база
1.1 Історіографія проблеми
1.2 Джерела

Розділ 2. Національно-історичні традиції військового вишколу й виховання: від "Січі" до регулярної Галицької армії
2.1 Відродження січових традицій у Галичині наприкінці XIX - початку ХХ ст.
2.2. Галицька армія - історичний феномен національно-визвольних змагань1918-1920 рр.

Розділ 3. Система вишколу й виховання стрілецтва
3.1. Командири Галицької армії
3.2 Пресова Квартира Начальної Команди
3.3 Преподобництво Секретаріату військових справ і Начальної Команди
3.4. Армійська преса
3.5. Фронтовий театр НКГА

Розділ 4. Формування національно-державної ідеології, високих морально-бойових якостей
4.1. Виховання патріотичного обов'язку
4.2. Військова Присяга і Статути – основа правопорядку війська
4.3. Бойові традиції - важлива складова вишколу
4.4. Культурно-освітня робота серед війська і населення

Висновки

Список використаних джерел

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...