пошук:  

>> Маленко Людмила: Азовське козацьке військо / docum.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  malenkol

 

ЧАСТИНА ДРУГА: ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ АЗОВСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Маніфести, укази, розпорядження
Джерела з історії повернення Задунайського козацтва в межі Російської імперії в 1828 році
Документи до військового устрою Азовського козацького війська
Джерела до соціально-економічної історії Азовського козацтва
Матеріали до історії церковного устрою Азовського війська
Джерела з історії переселення Азовського козацтва в західну частину Кавказького хребта (1862 — 1866 роки)

Маніфести, укази, розпорядження

1829 р., березня 15. — Указ Сенату про неповернення у кріпацтво людей, які опинилися між прибулими у підданство Росії запорожцями і про виключення з ревізій тих із них, які поступлять у козацьке військо.

1829 р., квітня 4. — Іменний указ управляючому Головним штабом про сформування полку з прибулих до Росії запорожців і про його найменування Дунайським козацьким.

1829 р., травня 6. — Іменний указ Сенату про невиключення з перепису тих запорожців і волонтерів, чиї брати або сини поступили у полки без дозволу вищої влади.

1832 р., квітня 5. — Височайше затверджене положення, оголошене Сенату про дозвіл бажаючим селитися на північно-східному березі Чорного моря і бухтах Сунджук-Кале та Геледжик.

1832 р., травня 27. — Положення про оселення запорозьких козаків у Новоросійському краї.

1833 р., січня 11. — Сенатський указ про відкриття канцелярії Азовського козацького війська.

1833 р., січня 13. — Указ Сенату про приєднання до Азовського козацького війська селища Новоспаського.

1833 р., січня 21. — Іменний указ новоросійському та бессарабському генерал-губернатору про призначення письмоводителя до наказного отамана Азовського козацького війська.

1834 р., травня 30. — Іменний указ Сенату про залишення у складі Азовського козацького війська дітей казенних селянських удовиць, що вийшли заміж за козаків.

1834 р., червня 5. — Положення Комітету міністрів про віддачу на відкуп питного продажу з 1835 року в окрузі Азовського козацького війська оголошене Сенату міністром фінансів.

1835 р., березня 21. — Сенатський указ про зарахування до козацького стану синів солдаток, що вийшли заміж за азовських козаків.

1837 р., січня 2. — Указ Військовому міністерству про мундири генералів козацьких військ.

1837 р., лютого 8. — Іменний указ Аудиторському департаменту про непритягнення до суду козаків Азовського війська, що вийшли з-за кордону до Росії, за їхні злочини до втечі з Росії.

1840 р., квітня 2. — Іменний указ новоросійському генерал-губернатору про неодмінного члена Азовського козацького війська.

1840 р., квітня 4. — Іменний указ новоросійському генерал-губернатору про надання в користування Азовському козацькому війську маєтків чиновників і азовських козаків.

1840 р., червня 4. — Іменний указ новоросійському та бессарабському генерал-губернатору про посаду і пенсію чиновника із особливих доручень при наказному отамані Азовського козацького війська.

1840 р., грудня 1. — Іменний указ Комісаріатському департаменту про відпуск обмундирування нижнім чинам Азовського козацького війська, що знаходяться в 10-ти командах, які патрулюють східний берег Чорного моря.

1840 р., грудня 31. — Іменний указ про пенсії секретарю та письмоводителю військової канцелярії Азовського козацького війська.

1844 р., лютого 2. — Іменний указ про недопуск євреїв до продажу спиртного і утримання шинків у Азовському козацькому війську.

1844 р., лютого 2. — Іменний указ виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора про сформування особливої команди для внутрішньої служби по Азовському козацькому війську.

1844 р., липня 20 — Записка Артилерійського департаменту про відпуск командам Азовського козацького війська патронів для навчання стрільби в ціль, затверджена імператором.

1844 р., вересня 6. — Іменний указ командиру Окремого Кавказького корпусу про дозвіл начальству Чорноморської берегової лінії залишати на службі в командах, що патрулюють східний берег Чорного моря, здібних і благонадійних офіцерів та нижніх чинів Азовського козацького війська.

1846 р., грудня 23. — Іменний указ про форму одягу генералів, штаб- і обер-офіцерів, що знаходяться на службі в козацьких та іррегулярних військах.

1857 р. Витяг зі Зводу законів Російської імперії про органи цивільного управління Азовським козацьким військом.

1859 р. — Витяг зі Зводу військових постанов про навчальні заклади в Азовському козацькому війську.

1859 р., січня 16. — Положення про надання Азовському козацькому війську протягом чотирьох років грошової суми з винного прибутку.

1859 р., вересня 4. — Положення про виплату подвійної зарплатні наказному отаману Азовського козацького війська, оголошене новоросійському та бессарабському генерал-губернаторові.

1860 р., січня 2. —Положення про збільшення кількості фельдшерів у Азовському козацькому війську, затверджене імператором.

1862 р., травня 10. — Витяг із положення про заселення західної частини Кавказького хребта.

1864 р., лютого 9. — Положення Військової ради про збільшення утримання асесору та неодмінному члену військової канцелярії Азовського козацького війська.

1864 р., квітня 1. — Витяг із положення про порядок розподілу суми на утримання іррегулярних військ.

1864 р., липня 21. — Положення про переселення козацьких військ із внутрішніх губерній на Кавказ.

1865 р., лютого 13. — Положення Військової ради про поширення на козацькі війська правил відносно видачі указів та атестатів про відставку генералам і офіцерам регулярних військ, а також цивільним чиновникам Військового міністерства, що звільняються від служби.

1865 р., жовтня 11. — Положення про скасування Азовського козацького війська.

Джерела з історії повернення Задунайського козацтва в межі Російської імперії в 1828 році

1828 р., травня 12. — Витяг із рапорту Кілійської міської поліції новоросійському та бессарабському генерал-губернатору графу М.С.Воронцову про повернення запорожців із турецьких володінь.

1828 р., травня 13. — Рапорт Ізмаїльської портової карантинної застави новоросійському та бессарабському генерал-губернатору графу М.С.Воронцову про прибуття кошового отамана Задунайської Січі Й.Гладкого в розташування застави.

1828 р., травня 14. — Відношення головнокомандуючого 2-ю армією генерал-фельдмаршала П.Вітгенштейна до новоросійського та бессарабського генерал-губернатора графа М.С.Воронцова про повернення запорожців із турецьких володінь і прийняття їх у карантин.

1828 р., травня 15. — Рапорт Ізмаїльської портової карантинної застави новоросійському та бессарабському генерал-губернатору графу М.С.Воронцову про прибуття запорожців у розташування застави.

1828 р., травня 19. — Витяг із рапорту Базарчуцької Бессарабської карантинної застави новоросійському та бессарабському генерал-губернатору, виконуючому обов`язки бессарабського цивільного губернатора про прибуття запорожців у розташування застави.

1828 р., травня 26. — Витяг із рапорту Ізмаїльської портової карантинної застави новоросійському та бессарабському генерал-губернатору графу М.С.Воронцову.

1828 р., травня 26. — Витяг із рапорту Ізмаїльської портової карантинної застави новоросійському та бессарабському генерал-губернатору графу М.С.Воронцову.

1828 р., червня 8. — Витяг із рапорту Ізмаїльської портової карантинної застави новоросійському та бессарабському генерал-губернатору графу М.С.Воронцову.

Документи до військового устрою Азовського козацького війська

1828 р., грудня 5. — Витяг із рапорту головнокомандуючого 2-ю армією генерал-фельдмаршала П.Х.Вітгенштейна начальнику Головного штабу про потреби Дунайського козацького п`ятисотенного пішого полку та козацьких сімей — с. 208-210.

1828 р., грудня 11. — Витяг із повідомлення Міністерства внутрішніх справ новоросійському та бессарабському генерал-губернатору — с. 210-211.

1828 р., грудня 22. — Витяг із прохання головнокомандуючого 2-ю армією, надіслане новоросійському та бессарабському генерал-губернатору — с. 211.

1831 р., серпня 7. — Витяг із відношення полковника Гладкого до командира 5-го піхотного корпусу генерала від інфантерії Роту — с. 212.

1831 р., серпня 21. — Копія із рапорту наказного отамана Окремого Запорозького війська полковника Гладкого виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора тайному раднику Палену — с. 212-213.

1831 р., вересня 12. — Витяг із повідомлення чергового генерала Головного штабу його імператорської величності генералу від інфантерії Роту — с. 213.

1831 р., жовтня 1. — Витяг із повідомлення наказного отамана Окремого Запорозького війська полковника Гладкого в чергування 5-го піхотного корпусу — с. 213-214.

1831 р., листопада 4. — Витяг із повідомлення командира Дунайської флотилії контр-адмірала Бутакова управляючому військовою частиною в Новоросійському краї і Бессарабській області генералу від інфантерії Роту — с. 214.

1831 р., грудня 28. — Витяг із повідомлення чергового генерала Головного штабу виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора по військовій частині генералу від інфантерії Роту — с. 213-214.

1832 р., лютого 26. — Витяг з рапорту наказного отамана Азовського козацького війська полковника Гладкого управляючому військовою частиною в Новоросійській губернії та Бессарабській області генералу від інфантерії Роту про отримання пожалуваного імператором прапора Дунайському полку — с. 215.

1832 р., травня 10. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського козацького війська полковника Гладкого управляючому військовою частиною в Новоросійському краї і Бессарабській області генералу від інфантерії Роту — с. 215.

1832 р., червня 3. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського козацького війська полковника Гладкого управляючому військовою частиною в Новоросійській губернії та Бессарабській області генералу від інфантерії Роту про прибуття Дунайського пішого полку на місце поселення задунайських козаків — с. 216.

1834 р., грудень. — Доповідна записка наказного отамана Азовського козацького війська полковника Й.Гладкого новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.С.Воронцову — с. 216-218.

1835 р., січня 29. — Відношення новоросійського та бессарабського генерал-губернатора М.Воронцова до військового міністра О.Чернишова про необхідність визначення дійсної військової служби для азовських козаків — с. 218-219.

1835 р., березня 7. — Рапорт наказного отамана Азовського війська полковника Гладкого в Інспекторський департамент Військового міністерства — с. 219-220.

1835 р., червня 7. — Витяг із доповіді по Департаменту військових поселень — с. 220.

1835 р., червня 18. — Витяг із записки канцелярії Військового міністерства — с. 221-222.

1835 р., липень-жовтень.— Витяг зі справи про перевірку деяких статей Зводу військових постанов — с. 220-222.

1835 р., вересня 10. — Витяг із відношення новоросійського та бессарабського генерал-губернатора М.С.Воронцова до військового міністра Чернишова — с. 220-223.

1836 р., листопада 19. — Витяг із доповіді по Департаменту військових поселень про визначення військової служби азовським козакам — с. 223-224.

1837 р., січня 4. — Рапорт Азовської військової канцелярії новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.С.Воронцову про кількість штаб- і обер-офіцерів козацького війська — с. 224-226.

1837 р., січня 22. — Витяг із відношення новоросійського та бессарабського генерал-губернатора М.Воронцова до військового міністра О.Чернишова про сформування Азовських морських команд — с. 226-227.

1837 р., січня 24. — Витяг із відношення новоросійського та бессарабського генерал-губернатора військовому міністру — с. 227-228.

1837 р., січня 26. — Відношення віце-адмірала Лазарєва до новоросійського та бессарабського генерал-губернатора — с. 228-229.

1837 р., лютого 3. — Рапорт наказного отамана Азовського війська полковника Й.Гладкого новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.С.Воронцову — с. 229-231.

1837 р., лютого 8. — Витяг із розпорядження військового міністра О.Чернишова новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.Воронцову про будівництво човнів для Азовських морських команд — с. 231-232.

1837 р., лютого 15. — Витяг із повідомлення військового міністра графа О.Чернишова новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.Воронцову — с. 232.

1837 р., лютого 15. — Витяг із розпорядження військового міністра Комісарському департаменту оснастити Азовські морські команди необхідним причандаллям — с. 232-233.

1837 р., березень. — Опис обмундирування і зброї козаків Азовського війська — с. 233-234.

1837 р., квітня 15. — Повідомлення військового міністра О.Чернишова новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.Воронцову про визначення зовнішньої військової служби азовським козакам — с. 234.

1837 р., липня 2. — Рапорт наказного отамана Азовського війська полковника Й.Гладкого новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.Воронцову — с. 234-237.

1837 р., жовтня 31. — Витяг із доповіді по Департаменту військових поселень — с. 237-238.

1837 р. — Витяг із повідомлення Відділення іррегулярних військ Департаменту військових поселень — с. 238.

1838 р., червень. — Повідомлення директора канцелярії Військового міністерства Департаменту військових поселень — с. 238.

1839 р., серпень. — Витяг із рапорту начальника штабу Окремого Кавказького корпусу генерал-майора П.Коцебу військовому міністрові О.Чернишову — с. 239.

1840 р., жовтня 23. — Витяг із доповіді по Військовому міністерству про службу козаків Азовського війська на східному узбережжі Чорного моря — с. 238-239-240.

1841 р., січня 29. — Повідомлення військового міністра командиру Окремого Кавказького корпусу — с. 240..

1844 р., жовтня 31. — Витяг із повідомлення Головного управління Чорноморського флоту і портів начальнику Чорноморської берегової лінії генерал-майору Будбергу про відправку на східне узбережжя азовських човнів — с. 241.

1845 р., квітня 7. — Повідомлення начальника Головного штабу Кавказької армії начальнику Чорноморської берегової лінії про розподіл Азовських команд на дві частини — с. 242.

1845 р., серпня 14. — Відношення начальника Чорноморської берегової лінії генерал-ад'ютанта Будберга до начальника Азовських команд військового старшини Бараховича — с. 242-243.

1845 р., серпня 15. — Рапорт наказного отамана Азовського козацького війська Й.Гладкого виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора П.І.Федорову — с. 243-244.

1845 р. — Витяг із відношення начальника Азовських команд 3 і 4-го відділень підполковника Дяченка до начальника Чорноморської берегової лінії генерал-ад`ютанта Будберга — с. 244.

1853 р., березня 20. — Витяг із повідомлення Штабу начальника Чорноморської берегової лінії по морському відомству директору канцелярії намісника Кавказького краю про зовнішню військову службу азовських козаків — с. 245-246.

1853 р., жовтня 13. — Витяг із повідомлення віце-адмірала Серебрякова директору канцелярії Кавказького намісника — с. 246.

1855 р., січня 31. — Місячний рапорт про стан Азовського козацького війська — с. 247-248.

1855 р., грудня 29. — Місячний рапорт про стан Азовського козацького війська — с. 248-249.

1855 р., грудня — Витяг із місячного рапорту про стан Азовського козацького війська — с. 249-250.

1855 р., грудня 29.— Список генералів, штаб- і обер-офіцерів Азовського козацького війська по старшинству їх служби — с. 250-253.

1855 р., грудня 29.— Список урядників, стройових і нестройових козаків Азовського війська по старшинству їх служби — с. 253-263.

1855 р., грудня 29. — Відомість про військові чини Азовського козацького війська — с. 263-264.

1855 р., грудень. — Військовий рапорт, складений Азовською канцелярією — с..264-265.

1856 р., вересня 2. — Витяг із рапорту новоросійського та бессарабського генерал-губернатора О.Г.Строганова імператору про участь Азовського козацтва у Кримській війні — с. 265.

1861 р., січня 20. — Відомості про чисельний склад Азовського козацького війська — с. 265-266.

1861 р., лютого 28. — Рапорт наказного отамана Азовського козацького війська Решетілова командуючому військами Кубанської області генерал-ад`ютанту Євдокимову — с. 266-268.

1861 р., грудня 20. — Відомості про чисельний склад Азовського козацького війська — с. 268-269.

1862 р., червня 21. — Витяг із рапорту начальника Азовських команд при Сухумській морській станції осавула Засоріна наказному отаману Азовського козацького війська генерал-майору Решетілову — с. 269-270.

1862 р., вересень. — Витяг із записки наказного отамана Азовського козацького війська до генерал-майора Гангардта — с. 270.

1863 р., січня 15. — Відомість про військові чини Азовських козацьких команд при Сухумській морській станції — с. 271.

1863 р., листопада 10. — Витяг із рапорту начальника Азовських морських команд при Сухумській станції осавула Засоріна наказному отаману Азовського війська генерал-майору Решетілову — с. 272.

1864 р., січень. — Стройовий рапорт начальника Азовських команд при Сухумській морській станції — с. 272-273.

1864 р., листопада 14. — Із рапорту начальника Азовських команд наказному отаману козацького війська для внесення у формулярні списки азовських офіцерів та козаків — с. 273-274.

1864 р., листопад. — Список штаб- і обер-офіцерів Азовських козацьких команд при Сухумській станції, які брали безпосередню участь у військових діях і експедиціях в останні чотири роки — с. 274-276.

1864 р., листопада 17. — Повідомлення зі штабу командуючого військами в Абхазії інспектора лінійних батальйонів начальнику Азовських козацьких команд при Сухумській морській станції — с. 276.

1864 р., листопада 18. — Рапорт начальника Азовських козацьких команд військового старшини Засоріна начальнику Сухумської морської станції про кількість офіцерів та козаків, що мають право на отримання срібної медалі "За підкорення Західного Кавказу" — с. 277-278.

1865 р., січня 20. — Відомість про стан Азовських морських команд при Сухумській морській станції — с. 278-279.

1865 р., січня 20. —Список чинів Азовських морських команд і баркасів, які знаходяться на постах — с. 279-280.

1865 р., травня 14. — Рапорт начальника Азовських команд при Сухумській морській станції осавула Засоріна наказному отаману козацького війська генерал-майору К.Решетілову про кількість зброї — с. 280-282.

1865 р., листопада 17. — Витяг із повідомлення Штаба Командуючого військами в Абхазії наказному отаману Азовського козацького війська про нагородження азовських офіцерів і козаків срібними медалями "За підкорення Західного Кавказу" — с. 282-283.

Джерела до соціально-економічної історії Азовського козацтва

1830 р., червень. — Відомості про чисельність запорожців, які слідували на поселення в Таврійську губернію, і про кількість офіцерів та козаків Дунайського пішого полку під командуванням полковника Й.Гладкого — с. 284.

1831 р., серпня 22. — Витяг із відношення виконуючого обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора тайного радника Палена до наказного отамана Окремого Запорозького війська полковника Гладкого — с. 284-285.

1831 р., грудня 26. — Рапорт наказного отамана Азовського козацького війська полковника Гладкого виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора по військовій частині генералу від інфантерії Роту — с. 285-287.

1832 р., липня 27. — Витяг із відношення військового міністра графа Чернишова управляючому військовою частиною в Новоросійському краї і Бессарабській області генералу від інфантерії Роту — с. 287-288.

1834 р., лютого 8. — Витяг із прибутково-видаткової книги громадської суми Азовського війська за 1834 рік — с. 288.

1835 р., січня 1. — Витяг із прибутково-видаткової книги громадської суми Азовського війська на 1835 року — с. 288-289.

1835 р., жовтня 1. — Витяг із доповіді Департаменту військових поселень про включення до складу Азовського козацького війська запорожців, що повертаються із турецьких володінь.— с. 289.

1835 р., жовтня 21. — Витяг із повідомлення Департаменту військових поселень новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.С.Воронцову — с. 289.

1835 р., грудня 14. — Клопотання новоросійського та бессарабського генерал-губернатора перед військовим міністром про поширення прав торгівлі на козаків Азовського війська — с. 290.

1835 р., грудня 31. — Витяг із прибутково-видаткової книги громадської суми Азовського війська за 1835 рік — с. 290-291.

1836 р., жовтня 14. — Відомості про стан Азовського козацького війська — с. 291-294.

1837 р., січня 24. — Записка наказного отамана Азовського козацького війська Й.Гладкого новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.Воронцову — с. 294.

1837 р., січня 24. — Витяг із записки наказного отамана Азовського козацького війська полковника Й.Гладкого новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.Воронцову про стан і потреби азовців — с. 294-297.

1837 р., лютого 1. — Витяг із листа новоросійського та бессарабського генерал-губернатора М.С.Воронцова військовому міністрові О.І.Чернишову — с. 297.

1837 р., лютий. — Записка наказного отамана Й.Гладкого про стан і потреби Азовського козацького війська — с. 297-299.

1837 р., лютий. — Витяг із листа новоросійського та бессарабського генерал-губернатора М.С.Воронцова військовому міністрові О.І.Чернишову — с. 299-301.

1837 р., лютого 14. — Витяг із відношення міністра внутрішніх справ до військового міністра про право торгівлі азовських козаків — с. 301.

1837 р., березня 13. — Рапорт військової канцелярії Азовського козацького війська новоросійському та бессарабському генерал-губернаторові М.С.Воронцову — с. 302-303.

1837 р., червня 13. — Витяг із рішення Тимчасової ради управління Департаментом державного майна — с. 303.

1837 р., серпня 4. — Витяг із листа військового міністра О.Чернишова новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.Воронцову про можливість вирішення земельного питання в Азовському війську — с. 303-304.

1837 р., жовтня 9. — Витяг із повідомлення військового міністра О.І.Чернишова новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.С.Воронцову — с. 304-305.

1837 р., листопада 27. — Витяг із записки наказного отамана Азовського козацького війська військовому міністрові О.І.Чернишову — с. 305.

1837 р., грудня 1. — Повідомлення військового міністра О.І.Чернишова новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.С.Воронцову — с. 305-306.

1837 р., грудня 4. — Витяг із записки наказного отамана Азовського козацького війська новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.С.Воронцову — с. 306-307.

1837–1839 рр. — Витяг із записки про некрасівців, які побажали прийняти підданство Російської імперії з приєднанням їх після виходу із Туреччини до складу Азовського козацького війська, підготовленої у Військовому міністерстві — с. 307-310.

1838 р. — Витяг із статистичних відомостей про Азовське козацьке військо, направлених у Департамент військових поселень новоросійським та бессарабським генерал-губернатором — с. 311.

1838 р., жовтня 20. — Рапорт Азовської військової канцелярії виконуючому обов'язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора генерал-майору П.І. Федорову — с. 312-315.

1841 р., лютого 3. — Витяг із доповіді по Департаменту військових поселень — с. 316.

1842 р., вересня 7. — Витяг із доповіді по Департаменту військових поселень — с. 316-317.

1844 р., червня 21. — Витяг із доповіді по Департаменту військових поселень — с. 317-318.

1844 р., серпня 24. — Витяг із журналу Військової ради про відрахування зі складу Азовського війська циган — с. 318.

1844 р., вересня 16. — Витяг із розпорядження Департаменту військових поселень виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора — с. 318-319.

1850 р., січня 24. — Відомість про посіви та врожаї хліба в Азовському козацькому війську — с. 319.

1850 р., травня 12. — Витяг із повідомлення новоросійського та бессарабського генерал-губернатора наказному отаману Азовського війська генерал-майору Й.Гладкому — с. 319-320.

1850 р., червня 8. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська генерал-майору Й.Гладкого виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора О.Г.Строганову — с. 320-321.

1850 р., липня 22. — Наказ отамана Азовського козацького війська генерал-майора Й.Гладкого уряднику Ладиці — с. 321-322.

1850 р., вересня 3. — Розпорядження виконуючого обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора О.Г.Строганова наказному отаману Азовського війська генерал-майору Й.Гладкому — с. 322.

1850 р., вересня 14. — Повідомлення наказного отамана Азовського війська Й.Гладкого, надіслане до комісії про Лондонську виставку, про відправлення предметів сільського господарства та промисловості для участі в конкурсі — с. 322-323.

1851 р., січня 15. — Відомість про посіви та врожай хліба в Азовському козацькому війську — с. 323.

1852 р., травня 2. — Витяг із повідомлення виконуючого обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора О.Г.Строганова виконуючому обов`язки наказного отамана Азовського війська про перемогу на Лондонській виставці — с. 324.

1852 р., червня 22. — Розпорядження управляючого Військовим міністерством виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора О.Г.Строганову — с. 324-325.

1853 р., березня 28. — Витяг із ухвали військової канцелярії Азовського козацького війська про розподілення медалей, які надійшли з Лондонської виставки — с. 325.

1853 р., червня 5. — Наказ по Азовському козацькому війську — с. 325-327.

1856 р., липня 22. — Витяг із розпорядження новоросійського та бессарабського генерал-губернатора про виділення коштів на будівництво в землях Азовського війська цегельного заводу — с. 327.

1858 р., жовтня 10. — Розпорядження новоросійського та бессарабського генерал-губернатора наказному отаману Азовського війська щодо земельних ділянок козаків — с. 328-329.

1858 р. — Витяг із правил про наділення безмаєтних і маломаєтних чиновників війська Донського та їх сімей земельними ділянками — с. 329-340.

1858 р., грудня 31. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська К.Решетілова новоросійському та бессарабському генерал-губернатору про земельне забезпечення азовських офіцерів, козаків, удовиць та сиріт — с. 340.

1859 р., серпня 12. — Наказ отамана Азовського козацького війська генерал-майора К. Решетілова станичним управам розводити ліс та сади в межах станиць — с. 341.

1859 р., серпень. — Відомість Стародубської управи про кількість насаджень у станиці — с. 341-342.

1859 р., листопада 23. — Розпорядження Азовської військової канцелярії довіреним Торгового товариства про внесок торговими козаками уставного капіталу за 1860 рік — с. 342.

1859 р., листопад. — Витяг із рапорту довірених осіб Торгового товариства Азовського війська у військову канцелярію про внесок торговими козаками уставного капіталу — с. 342-343.

1859 р., грудень. — Відомість про заготівлю, витрати і залишок військового сіна протягом 1856-1859 років — с. 343-344.

1859 р., грудень. — Відомість про прибутки від військової землі в Азовському козацькому формуванні з 1 січня по 1 липня 1859 року — с. 344.

1859 р., грудня 18. — Витяг із рапорту станичного наглядача станиці Микольської в Азовську військову канцелярію з приводу приватних садів та лісонасаджень — с. 345.

1859 р. грудень. — Витяг із повідомлення новоросійського та бессарабського генерал-губернатора щодо розведення приватних садів та лісонасаджень — с. 345.

1859 р., грудня 23. — Доповідь Азовської військової канцелярії про зарахування у Торгове товариство козака Капітона Цибана — с. 345-347.

1859 р., грудня 31. — Витяг із повідомлення Азовської військової канцелярії довіреним особам Торгового товариства — с. 347.

1860 р., січень. — Відомість про прибутки від військової вільної землі в Азовському козацькому формуванні з 1 липня 1859 року по 1 січня 1860 року — с. 347-348.

1860 р., лютого 1. — Відомість про кількість осіб чоловічої і жіночої статі, наділених землею в станиці Новоспаській Азовського козацького війська — с. 348-349.

1860 р., лютого 1. — Відомість про кількість осіб чоловічої і жіночої статі, наділених землею в станиці Стародубській Азовського козацького війська — с. 349-350.

1860 р., лютого 1. — Відомість про кількість осіб чоловічої і жіночої статі, наділених землею в станиці Покровській Азовського козацького війська — с. 350.

1860 р., лютого 1. — Відомість про кількість осіб чоловічої і жіночої статі, наділених землею в станиці Микольській Азовського козацького війська — с. 351.

1860 р., лютого 1. — Відомість про кількість осіб чоловічої і жіночої статі, наділених землею в станиці Петровській Азовського козацького війська — с. 351-352.

1860 р., вересня 8 — Лист наказного отамана Азовського козацького війська К.Решетілова новоросійському та бессарабському генерал-губернаторові О.Г.Строганову — с. 352-353.

1860 р., жовтень. — Відомість Стародубської управи про кількість насаджень у станиці — с. 353-354.

1860 р., жовтня 20. — Витяг із розпорядження Азовської військової канцелярії довіреним особам Торгового товариства козаків — с. 354.

1860 р., грудня 19. — Витяг із рапорту довірених осіб Торгового товариства азовських козаків у військову канцелярію — с. 354-355.

1860 р., грудень. — Витяг із рапорту довірених осіб Торгового товариства азовських козаків у військову канцелярію — с. 355.

1860., грудня 29. — Список козаків Торгового товариства Азовського козацького війська — с. 355-357.

1861 р., січень. — Відомість про кількість осіб обох статей, наділених землею у Новоспаській станиці на 1 січня 1861 року — с. 357-358.

1861 р., січень. — Відомість про кількість осіб обох статей, наділених землею у Петровській станиці на 1 січня 1861 року — с. 358.

1861 р., січень. — Відомість про кількість осіб обох статей, наділених землею у Покровській станиці на 1 січня 1861 року — с. 359.

1861 р., січень. — Відомість про кількість осіб обох статей, наділених землею у Стародубській станиці на 1 січня 1861 року — с. 359-360.

1861 р., січень. — Відомість про кількість осіб обох статей, наділених землею у Микольській станиці на 1 січня 1861 року — с. 360-361.

1861 р., січня 4. — Витяг із повідомлення військової канцелярії Азовського війська в керч-єнікальську поліцію про перепровадження свідоцтва і шнурової книги козаку І.Назарову — с. 361.

1861 р., березня 14. — Постанова мешканців Покровської станиці про ліквідацію хуторів козаків Кононенка і Кулика — с. 361-362.

1861 р., березня 20. — Рапорт Покровської станичної управи в Азовську військову канцелярію про прийняте мешканцями станиці рішення ліквідувати хутори козаків Кононенка і Кулика — с. 362.

1861 р., березня 20. — Витяг із рапорту землеміра Азовського козацького війська І.Земляного наказному отаману К.Решетілову — с. 362-363.

1862 р. — Відомості про питні та інші заклади в Азовському козацькому війську, що існували в 1861 році — с. 363.

1862 р., березня 25. — Витяг із записки до рапорта наказного отамана К.Решетілова про стан Азовського козацького війська на 1 березня 1862 року — с. 363-364.

1862 р., квітня 25. — Прохання хорунжого Муратова про часткове відшкодування майна, надіслане наказному отаману Азовського козацького війська Решетілову — с. 365.

1862 р., червня 11. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська виконуючому обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора про права азовців на маєтності — с. 366.

1862 р., липня 1. — Відомість про народонаселення в Азовському козацькому війську на 1 липня 1862 року — с. 366-368.

1862 р., жовтня 31. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська виконуючому обов'язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора з приводу записки удовиці Катерини Овсянникової — с. 369.

1862 р., грудня 5. — Витяг із розпорядження новоросійського та бессарабського генерал-губернатора наказному отаману К.Решетілову про допомогу удовицям та сиротам загиблих зауряд-хорунжих Овсянникова, Комарова, Чорноморченка — с. 369-370.

1863 р., січня 17. — Підписка козаків Покровської станиці хорунжому Фоменку про дозвіл козакам Кононенку і Кулику мати хутори — с. 370-371.

1863 р., січня 17. — Підписка козаків Покровської станиці Кононенка і Кулика — с. 371.

1863 р., травня 25. — Прохання державних селян Катеринославської і Таврійської губерній, надіслане новоросійському та бесарабському генерал-губернатору О.Г.Строганову — с. 371-372.

1863 р., червня 6. — Розпорядження начальника штабу Одеського військового округу, дане наказному отаману Азовського козацького війська — с. 372-373.

1863 р., червня 20. — Розпорядження начальника штабу Одеського військового округу, дане наказному отаману Азовського козацького війська — с. 373.

1863 р., червня 30. — Витяг із наказу наказного отамана Азовського війська Покровській станичній управі — с. 374.

1863 р., червня 30. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського козацького війська начальнику штабу Одеського військового округу — с. 374.

1863 р., липня 13. — Рапорт Покровської станичної управи наказному отаману Азовського війська К.Решетілову з приводу скарги державних селян — с. 374-375.

1863 р., липня 22. — Наказ отамана Азовського козацького війська наглядачеві станиці Покровської хорунжому Гаденку — с. 376.

1863 р., серпня 7. — Витяг із наказу начальника штабу Одеського військового округу наказному отаману Азовського козацького війська — с. 376-377.

1863 р., жовтня 28. — Доповідь канцелярії Азовського козацького війська про стан військових земель, що були відданні в оброк — с. 377-378.

1863 р. — Відомість про землі Азовського козацького війська, які здаються в оренду з торгів, починаючи з 1859 року — с. 378-379.

1863 р., жовтень. — Список ділянок військової землі, відданих в оренду терміном на три роки з 12 жовтня 1862 року по 12 жовтня 1865 року — с. 379-380.

1863 р., листопад. — Відомості про землі, віддані в оброк із позначкою, в якій ділянці скільки десятин зорано всупереч контрактним умовам — с. 380-382.

1863 р., грудня 14. — Аукційний лист на продаж двох печей цегляного і черепичного заводів — с. 382-383.

1864 р., січень. — Відомість про землі Азовського козацького війська — с. 383.

1864 р., січня 23. — Розпорядження начальника штабу Одеського військового округу Азовській військовій канцелярії — с. 383-384.

1864 р., лютий. — Відомість про землі Азовського козацького війська — с. 384-385.

1864 р., грудня 21. — Витяг із повідомлення Азовської військової канцелярії Сунджинському волосному правлінню Олександрівського повіту ІV мирової дільниці про права й обов`язки державних селян, які орендують землю в козацькому війську — с. 385-386.

1864 р. — Лист генерал-майора у відставці Й.Гладкого наказному отаману Азовського козацького війська генерал-майору К.Решетілову — с. 386.

1865 р., вересня 13. — Витяг із рапорту завідуючого хуторами ліквідованих станиць Азовського війська урядника Блінова у військову канцелярію — с. 387.

1865 р., вересня 27. — Розпорядження Азовської військової канцелярії завідуючому хуторами ліквідованих станиць уряднику Блінову — с. 387.

1865 р., жовтня 17. — Відомості торгу запасних земель Покровської і Стародубської станиць — с. 387-389.

1865 р., жовтня 18. — Рапорт завідуючого хуторами урядника Блінова в Азовську військову канцелярію — с. 389-391.

1865 р., листопада 16. — Розпорядження наказного отамана Азовського генерал-майора К.Решетілова завідуючому хуторами уряднику Блінову про затвердження торгу на запасні землі ліквідованих Стародубської та Покровської станиць — с. 391.

1865 р., грудень. — Витяг із прибутково-видаткової книги громадської суми Азовського війська — с. 392.-393.

1866 р., січня 17. — Відношення командуючого військами Одеського військового округу до військового міністра — с. 393-394.

1866 р., лютого 27. — Витяг із дозволу Азовської військової канцелярії, даного завідуючому хуторами уряднику Блінову на віддачу в оренду запасних земель ліквідованої Микольської станиці — с. 394-395.

1866 р., квітня 12. — Витяг із рапорту завідуючого трьома хуторами урядника Блінова в Азовську військову канцелярію — с. 395.

1866 р., липня 29. — Думка членів Межової комісії про передачу колишнім козакам, а нині селянам, в їх користування лісонасаджень у двох балках — с. 395-396.

1866 р., серпня 16. — Рапорт Азовської військової канцелярії начальнику штабу Одеського військового округу — с. 396-397.

1866 р., вересня 4. — Витяг із рапорту асесора ліквідованої військової канцелярії Азовського козацького війська у військове правління Кубанського козацького війська про залишок військових сум — с. 398.

1866 р., вересня 28. — Розпорядження начальника штабу Одеського військового округу в Катеринославську палату державного майна — с. 398-399.

1866 р., жовтня 6. — Доповідь по господарській експедиції про фінансовий стан ліквідованого Азовського козацького війська — с. 399-400.

1867 р., січня 24. — Відношення начальника Штабу Одеського військового округу до Управляючого державним майном по Катеринославській губернії про необхідність зберегти за колишніми азовськими козаками їх хуторів та лісонасаджень — с. 400-401.

1867 р., вересня 23. — Рапорт начальника партії корпусу межовиків у Катеринославське губернське правління державного майна — с. 401-402.

1869 р., березня 12. — Розпорядження міністра державного майна управляючому державним майном Катеринославської губернії — с. 402-404.

Матеріали до історії церковного устрою Азовського війська

1833 р., червня 19. — Витяг із паперів Олександрівського духовного правління. Справа згідно з наказом Катеринославської духовної консисторії щодо церковних справ Азовського козацького війська — с. 404-407.

1833 р., червня 19. — Витяг із паперів Олександрівського духовного правління 1833–1834 років. Справа згідно з наказом Катеринославської духовної консисторії щодо освячення молитовних будинків Азовського козацького війська — с. 407-408.

1833 р. — Витяг із документів архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського Гавриїла Розанова — с. 408-410.

1837 р., березня 23. — Витяг із рапорту Азовської військової канцелярії новоросійському та бессарабському генерал-губернатору М.Воронцову з приводу тяжби між азовським козаком Сірчаком і поміщиком Олександрівського повіту Мальчевським — с 411.

Джерела з історії переселення Азовського козацтва в західну частину Кавказького хребта (1862 — 1866 роки)

1862 р. — Проект переселення 800 азовських козацьких сімей на Кавказ — с. 412.

1859 р. — Повідомлення Азовської військової канцелярії станичним управам козацького війська — с. 412.

1862 р. — Проект оголошення про виклик сімейних осіб усіх станів Імперії на переселення на Кавказ із зарахуванням у Кубанське козацьке військо і з поселенням у новостворені козацькі станиці цього війська — с. 413-415.

1862 р., січня 31. — Витяг із розпорядження новоросійського та бессарабського генерал-губернатора Строганова наказному отаману Азовського козацького війська К.Решетілову послати на Кавказ довірених осіб для огляду і вибору місць для поселення азовців — с. 415-416.

1862 р., лютого 7. — Наказ отамана Азовського козацького війська К.Решетілова штаб- і обер-офіцерам — с. 416.

1862 р., лютого 7. — Витяг із розпорядження наказного отамана Азовського козацького війська К.Решетілова станичним управам — с. 416-417.

1862 р., лютого 15. — Витяг із рапорту підполковника Дембровського, чиновника для особливих доручень при новоросійському та бессарабському генерал-губернаторові, наказному отаману Азовського війська генерал-майору Решетілову про неблагопристойну поведінку окремих козаків — с. 417.

1862 р., лютого 19. — Витяг із рапорту чиновника з особливих доручень підполковника Дембровського новоросійському та бессарабському генерал-губернатору графу Строганову про настрої азовців щодо переселення в західну частину Кавказького хребта — с. 418-419.

1862 р., березня 5. — Витяг із розпорядження новоросійського та бессарабського генерал-губернатора О.Строганова наказному отаману Азовського козацького війська К. Решетілову — с. 419-420.

1862 р., березня 8. — Повідомлення наказного отамана Азовського козацького війська К.Решетілова про переселення війська на Кавказ, надіслане начальнику Азовських морських команд при Сухумській станції осавулу Засоріну — с. 420-423.

1862 р., березня 13. — Витяг із повідомлення командуючого військами Кубанської області наказному отаману Азовського козацького війська генерал-майору К.Решетілову — с. 423-424.

1862 р. — Записка для генерал-майора Гангардта від наказного отамана Азовського козацького війська — с. 425.

1862 р., квітня 8. — Повідомлення наказного отамана Азовського козацького війська командуючому військами Кубанської області — с. 425-428.

1862 р., квітня 8. — Витяг із повідомлення наказного отамана Азовського козацького війська генерал-майора Решетілова черговому штаб-офіцеру Чергування новоросійського та бессарабського генерал-губернатора полковнику Гангардту — с. 428-429.

1862 р., квітня 13. — Витяг із повідомлення новоросійського та бессарабського генерал-губернатора наказному отаману Азовського козацького війська про зміни в положенні щодо переселення охочих на Кавказ — с. 429-430.

1862 р., квітня 22. — Витяг із наказу генерал-майора К.Решетілова осавулу Азовського козацького війська Донченку — с. 430-431.

1862 р., квітня 24. — Витяг із розпорядження наказного отамана Азовського козацького війська К.Решетілова хорунжому Назарову — с. 431.

1862 р., квітня 25. — Витяг із розпорядження наказного отамана Азовського козацького війська К.Решетілова хорунжому Муратову — с. 431-432.

1862 р., травня 3. — Витяг із рапорту осавула Азовського козацького війська Донченка наказному отаману Решетілову — с. 432.

1862 р., травня 14. — Витяг із листа начальника Азовських морських команд при Сухумській станції осавула Засоріна наказному отаману Решетілову про рішення азовських офіцерів добровільно переселитися на Кавказ — с. 432-433.

1862 р., травня 14. — Витяг із розпорядження виконуючого обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора Анрепа майору Гангардту — с. 434-435.

1862 р., червня 28. — Витяг із повідомлення наказного отамана Азовського козацького війська генерал-майора Решетілова відрядженому по Височайшому повелінню для сприяння новоросійським і азовським козакам на Кавказі генерал-майору Гангардту — с. 435-436.

1862 р., липня 1. — Витяг із повідомлення канцелярії новоросійського та бессарабського генерал-губернатора до Головного штабу Кавказької армії про витрати Азовського козацького війська на перевезення козаків-переселенців та їх вантажу з проханням повернути війську 1.720 карбованців — с. 436-437.

1862 р., серпня 22. — Витяг із рапорту начальника Натухайського округу начальнику Штабу військ Кубанської області — с. 437.

1862 р., вересня 27. — Відношення відрядженого по Височайшому повелінню для сприяння новоросійським та азовським козакам на Кавказі генерал-майора Гангардта до начальника Штабу Кубанської області генерал-майора Забудського про настрої Азовського козацтва щодо переселення — с. 438.

1862 р., вересня 27. — Витяг із рапорту начальника Азовських команд при Сухумській морській станції наказному отаману генерал-майору К.Решетілову про відправку двох команд у військо — с. 439.

1862 р., вересня 30. — Витяг із розпорядження наказного отамана Азовського війська генерал-майора Решетілова начальнику козацьких команд при Сухумській морській станції Засоріну про відправку у військо двох команд — с. 439-440.

1862 р., вересня 30. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська командуючому військами Кубанської області — с. 440.

1862 р., жовтня 25. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська командуючому військами Кубанської області — с. 440-441.

1862 р., листопада 4. — Витяг із повідомлення виконуючого обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора генерал-лейтенанта Жуковського командуючому військами Кубанської області графу Євдокимову — с. 441-443.

1862 р., листопада 6. — Витяг із наказу виконуючого обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора наказному отаману Азовського козацького війська — с. 443.

1862 р., листопад. — Витяг із повідомлення виконуючого обов`язки новоросійського та бессарабського генерал-губернатора наказному отаману Азовського козацького війська — с. 443.

1863 р., січень. — Витяг із повідомлення наказного отамана Азовського козацького війська чиновнику особливих доручень при новоросійському та бессарабському генерал-губернаторові — с..444.

1863 р., лютий. — Витяг із повідомлення наказного отамана Азовського козацького війська в Полтавську палату державного майна — с. 444-445.

1863 р., лютого 3. — Витяг із повідомлення, надісланого зі Штабу військ Одеського округу наказному отаману Азовського козацького війська — с. 445.

1863 р., лютого 7. — Повідомлення військової канцелярії в Одеську градську поліцію — с. 446.

1863 р., березень. — Витяг із розпорядження військової канцелярії Азовського війська станичним управам — с. 446.

1863 р., березня 23. — Витяг із відношення правління Таганрозького градоначальства наказному отаману Азовського війська — с. 446-447.

1863 р. — Маршрут на слідування переселенців з Азовського козацького війська на Кавказ — с. 447-448.

1863 р., травня 2. — Витяг із відгуку командуючого військами Кубанської області наказному отаману Кубанського козацького війська — с. 448-450.

1863 р., травня 26. — Витяг із рапорту командуючого військами Одеського військового округу командуючому Кавказькою армією про стан азовців-переселенців — с. 450-452.

1863 р., травня 30. — Рапорт начальника першої партії азовців-переселенців осавула Подгурського наказному отаману Азовського козацького війська — с. 452.

1863 р., вересня 23. — Витяг із повідомлення військової канцелярії Азовського козацького війська начальнику Азовських морських команд при Сухумській станції — с. 452-453.

1863 р., грудень. — Витяг із повідомлення, надісланого зі Штабу військ Одеського військового округу наказному отаману Азовського козацького війська — с. 453.

1863 р., грудня 29. — Наказ отамана К.Решетілова по Азовському козацькому війську — с. 453-454.

1863 р., грудня 30. — Розпорядження наказного отамана Азовського козацького війська К.Решетілова начальнику Азовських морських команд при Сухумській станції осавулу Засоріну про виклик охочих переселитися на Кавказ у 1864 році — с. 454-455.

1864 р., січень.— Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська командуючому військами Одеського військового округу — с. 455-457.

1864 р., січня 26. — Витяг із наказу по Азовському козацькому війську — с. 457.

1864 р., січня 27. — Розпорядження наказного отамана Азовського козацького війська К.Решетілова начальнику Азовських морських команд при Сухумській станції осавулу Засоріну оголосити постанову Військового міністерства про переселення козацького формування на Кавказ у повному складі — с. 457-458.

1864 р., лютий. — Витяг із повідомлення штабу Одеського військового округу наказному отаману Азовського козацького війська — с. 458.

1864 р., лютого 29. — Витяг із указу наказного отамана К.Решетілова по Азовському війську — с. 458-459.

1864 р., березня 12. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська командуючому військами Кубанської області — с. 459.

1864 р., березня 13. — Витяг із розпорядження Азовської військової канцелярії — с. 459-460.

1864 р., березень. — Витяг із повідомлення штабу Одеського військового округу наказному отаману Азовського козацького війська — с. 460.

1864 р., квітня 5. — Витяг із повідомлення військової канцелярії Азовського козацького війська станичним управам про розподіл переселенців на Кавказ на окремі партії — с. 460.

1864 р., квітень. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського козацького війська командуючому військами Кубанської області про кількість азовських переселенців, які послідували в цьому році на Кубань — с. 460-461.

1864 р., травня 26. — Витяг із рапорту сотника Пирогова наказному отаману Азовського війська генерал-майору Решетілову — с. 461.

1864 р., червня 2. — Витяг із рапорту хорунжого Гаденка наказному отаману Азовського війська генерал-майору Решетілову — с. 461-462.

1864 р., червня 3. — Витяг із рапорту сотника Пирогова наказному отаману Азовського війська генерал-майору Решетілову — с. 462.

1864 р., червня 5. — Витяг із наказу отамана К.Решетілова по Азовському козацькому війську — с. 462-463.

1864 р., червень. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського козацького війська командуючому військами Одеського військового округу про кількість азовських переселенців — с. 463-464.

1864 р., червня 30. — Наказ отамана Азовського війська К.Решетілова начальнику козацьких команд при Сухумській морській станції осавулу Засоріну оголосити офіцерам і козакам про останню можливість переселитися на Кавказ зі збереженням усіх пільг і прав — с. 464.

1864 р., липня 24. — Витяг із повідомлення штабу військ Одеського військового округу наказному отаману Азовського козацького війська — с. 464-465.

1864 р., серпня 5. — Витяг із рапорту канцелярії Азовського козацького війська командуючому військами Одеського військового округу — с. 465.

1864 р., вересня 7. — Витяг із повідомлення наказного отамана Азовського війська Решетілова начальнику козацьких команд при Сухумській морській станції Засоріну — с. 466.

1864 р., вересня 20. — Витяг із доповідної записки начальника азовських козацьких команд при Сухумській морській станції осавула Засоріна наказному отаману Кубанського козацького війська генерал-лейтенанту графу Сумарокову-Ельстону — с. 467.

1864 р., жовтня 19. — Повідомлення наказного отамана Азовського війська Решетілова начальнику козацьких команд при Сухумській морській станції військовому старшині Засоріну — с. 467-468.

1864 р., жовтень. — Витяг із записки наказного отамана Азовського козацького війська генерал-майора К. Решетілова про кількість азовських переселенців — с. 468.

1864 р., листопада 6. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського війська начальнику азовських козацьких команд при Сухумській морській станції — с. 469.

1864 р., листопада 19. — Витяг із повідомлення Головного штабу Кавказької армії кутаїському генерал-губернатору — с. 469-470.

1864 р., грудня 12. — Витяг із відгуку Штабу військ кутаїського генерал-губернатора командуючому військами в Абхазії — с. 470.

1864 р., грудня 16. — Повідомлення начальника Азовських козацьких команд при Сухумській морській станції військового старшини Засоріна командиру NoNo 11 і 15 команд хорунжому Кравченку — с. 470-471.

1864 р. — Витяг із довідки, підготовленої військовим правлінням Кубанського козацького війська — с. 471-472.

1865 р., січня 11. — Витяг із відношення наказного отамана Азовського козацького війська до начальника Окружного штабу Одеського військового округу — с. 472-473.

1865 р., травень. — Маршрут на слідування переселенців ліквідованого Азовського козацького війська на Кавказ — с. 473-474.

1865 р., серпня 10. — Список військових чинів Азовського козацького війська, яким дозволено переселитися в Кубанське козацьке військо з поселенням у станицях Шапсугського берегового батальйону — с. 474-475.

1865 р., серпня 30. — Витяг із повідомлення інспекторського відділення Окружного штабу Одеського військового округу наказному отаману Азовського козацького війська — с. 475-476.

1865 р., грудня 30. — Повідомлення окружного штабу Одеського військового округу наказному отаману Азовського козацького війська — с. 476.

1866 р., лютого 28. — Витяг із рапорту наказного отамана Азовського козацького війська командуючому військами Кубанської області про бажаючих переселитися на Кавказ у цьому році — с. 476-477.

1866 р., травня 7. — Витяг із рапорту наказного отамана ліквідованого Азовського війська командуючому військами Кубанської області про відправку на Кавказ останніх переселенців — с. 477.

1866 р., травня 25. — Витяг із повідомлення військового правління Кубанського козацького війська сотнику Палажченку — с. 477.

1866 р., липня 8. — Витяг із повідомлення військового правління Кубанського козацького війська Ставропольському інтендантському відділу Кавказького військового округу про прийняття останніх переселенців із Азовського війська — с. 478.

1866 р., жовтень. — Витяг із Журналу військового правління Поземельної експедиції — с. 478.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...