пошук:  

>> Стецюк Валентин: Дослідження передісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі (книга друга) / 03.html

У розділах: [Давня історія руських земель і народів]

Авторська сторінка
Опублікував:  stetsw

 

Розділ ІII. Експансія фінно-угрів

Фінно-угорська експансія за Волгу почалася з часів неоліту, але ніколи не мала бурхливого характеру і спричинялася головно природним ростом населення. Віддаленість від центрів аграрної цівілізації і природні умови не сприяли запозиченню сільськогосподарських культур і технологій та розвитку сільського господарства взагалі. В економіці головну роль грало рибальство і мисливство, і такий господарський уклад вимагав освоєння великих територій. Досліджуючи етнічні процеси в давнину, Генінг, посилаючися на дані В.О.Долгих, звертає увагу на те, що в Східному Сибіру на величезних просторах кочувало в XVIII ст. 36 тисяч мисливців тунгусів, в той час як конярі та скотарі якути чисельнісю 28 тисяч в зоні реліктового лісостепу займали територію в 20-30 разів меншу. (Генинг В.Ф., 1970, 103). Дослідивши життя північно-американських індіанців, Л. Морган описує процес їх розселення так:

 

"Число мешканців якої-небудь області обмежене обсягом постачання нею засобів існування. При полюванні та риболовлі, які складають основу матеріального виробництва і життя населення, для прогодування невелекого племені необхідний був великий простір. Тому, якщо сприятливі умови в якій-небудь області спричиняли зріст населення, то створювалося відносне перенаселення, і виходом із цього становища був перехід частини надлишкового населення на нові місця.

Процес цей відбувався дуже просто. Спочатку одна група людей переселялася на нове місце, можливіше ближче до місця розташування свого племені; за нею слідувала друга, третя і, нарешті, на новому місця опинялося вже значне населення. В середовищі виселенців виникали свої місцеві інтереси, поступово це відокремлювання підсилювалося, і наступав, нарешті, такий момент, коли виникали різниці в діалекті" (цитується за: Брюсов А.Я. 1952, 10).

Такий процес переселення називається сегментацією. І, як вважав Брюсов, нерідко вона охоплювала великий простір, а переселенці часто віддалялися на значну відстань від свого первинного місця поселень. Здебільшого переселенці використовували водні шляхи, котрі і визначали напрямки міграцій населення (Брюсов А.Я. 1952, 10).

Переселення фінно-угрів на нові землі відбувалалося настільки поступово, що люди навіть і не помічали свого руху на північ та на схід. Звичайно, певним психологічним бар’єром було подолання рубежу Волги, яка сприймалася певною границею знайомого заселеного світу. Але під тиском сусідів давні угро-фінські племена, в першу чергу протомансі, протоханти, протосаамі в пошуках нових мисливських та риболовних угідь переходили цю водну перепону і, знайшовши те, що шукали, продовжували свій поступовий рух по мало заселених просторах Північно-Східної Європи. Рухалися етнічні групи фінно-угрів, так само, як і іранці, в порядку, визначеному місцями їх первинних поселень, не переганяючи одна одну і особливо не відстаючи. Залишаючися на довший час в місцях із сприятливими умовами проживання, деякі племена відокремлювалися від своїх мовних родичів, і в їх мовах накопичувалися певні зміни, котрі вели до формування певних діалектів. Так могла виникнути, наприклад, карельська мова. Невеликі ж групи, які затримувався на певний час, асимільовувалися більш численими новоприбульцями.

Порівнявши розташування ареалів окремих протофінських етносів з їх сучасними місцями поселень, ми можемо побачити, що протосаамі (лапландці, лопарі), котрі на первинній фінно-угорській території займали найпівнічніший ареал, так і були завжди попереду всіх в русі на північ і, кінець-кінцем, зайняли найпівнічнішу область Європи у Скандинавії та на Кольському півострові. Відповідно до розташування своїх історичних прабатьківщин слідом за лапландцями рухалися протоестонці і протофінни, при чому перші завжди були західніше від других, і тому шлях їх міграцій лежав до Балтійського моря, на берегах якого вони і зупинилися. Рухатися на захід протовепсам, найзахіднішому фінському етносові, заважали балти, котрі розширювали свої території на північ, тому протовепси рухалися слідом за протоестонцями і протофіннами. В наші часи вепси заселяють території західніше від естонців і південніше від сучасних фіннів. Протоханти і протомансі мешкали на крайньому сході фінно-угорської території. Вони так і почали першими рух на схід. При чому протомансі, котрі мали свій ареал північніше від ареалу протохантів, рухалися на свої сучасні місця поселень північним шляхом. За словами Фасмера сліди давніх мансі є на Верхній Печорі та Іжмі з 1396 р. (А. Фасмер М. , 1964, Т.1., 330). Отже, можна припускати, що мансі прийшли у верхів’я Обі відносно недавно, обігнувши Уральскі гори з півночі. Натомість ханти прийшли на свої сучасні місця поселень вздовж течії Іртиша. За протомансі рухалися протокомі, а за ними протоудмурти.

Що стосується предків угорців та мордви, то слід визнати, що вони ніколи не переходили за Волгу, а марійці зробили це у відносно пізніші часи. Щодо мордви це припущення може і не викликати заперечень, але стосовно угорців існує думка, що в якомусь часі вони мусіли мешкати десь поблизу Уральських гір. Думка про уральську прабатьківщину угорців була, очевидно, сформована на підставі очевидних і великосяжних впливів тюркських мов на угорську при загальновизнаному припущенні, що прабатьківщина тюрків знаходилася десь на Алтаї. Але, як ми бачили, прабатьківщина протоугорців була у Східній Європі, їх перші контакти з носіми тюркських мов відбувалися так само тут, а не у Приураллі. Припускати можливість того, що протоугорці ніколи не переходили за Волгу, дає нам факт існування певних мовних контактів між протоугорцями і давніми іранцями. Спеціалістам вже давно відомі особливі угорсько-осетинські мовні зв’язки, однак більше значення для визначення місць поселень угорців мають зв’язки угорської мови з курдською, талиською та гілянською мовами. Найбільш переконливі приклади можливих угорсько-іранських лексичних відповідностей наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Угорсько-іранські лексичні відповідності

угорська мова

курдська

угорська мова

талиська і гілянська мови

also - нижній,

alacsony - низький

курд. alзax- низький kos - баран тал. gyz - баран
bitorol - узурпувати курд. bоtir - доставатися kutya - цуценя тал. kьtil¶ - цуценя

афг. kutaj- цуценя

csipц - стегно курд. зоp - литка mezц - поле тал. m¶ z¶ - поле
csiriz - шевський клей курд. зirоsk - клей nez - дивитися тал. n¶ z¶ - бачити
csirke - курча курд. зelоk - пташеня taraj - гребінь тал. tyrnie - чесати
csizma - чобіт курд. зekme - чобіт terel - гнати тал. t¶ ran¶ n - гнати

осет. t?ryn - гнати

duc - коса підпора курд. dos - схил vad - дикий тал. vaz - дикий
epit - будувати курд. ebinо - побудова    
ho - мясяць курд. hоv - місяць    
lomb - листя курд. lam - лист rem - жах гіл. r¶ m - жах
mereg - яд курд. merk - яд,

осет. m?rg- яд

res - щілина гіл. r¶ xn¶ - дірка
szaraz - сухий курд. sorax - сухий veszte - загибель гіл. v¶ sta - кінчати
teher - вантаж курд. tex’ar - вага vasal - гладити гіл. vasen - мазати

 

Є ще цілий ряд лексичних відповідностей між угорською та іншими іранськими мовами, але серед них здебільшого є осетинські слова, тому вони можуть стосуватися контактів давніх угорців з давніми осетинами в більш пізні часи. Однак наведені в таблиці приклади лексичних відповідностей між угорською та курдською, талиською і гілянською мовами не можуть походити з історичних часів, бо угорці не проживали у сусідстві з іншими іранськими народами окрім осетинів, тому вони можуть бути свідченням мовних контактів протоугорців з іранськими племенами протокурдів, прототалишів, протогілянців, коли вони ще знаходилися в Східній Європі.

Ми припускаємо, що предки сучасних мансі ті хантів перейшли за Волгу під тиском протокомі і протоудмуртів, які спочатку зайняли їх давні ареали, а потім перейшли Волгу теж. За таких умов при природному зрості кількості протоугорців вони мусили теж розширювати свою територію. Очевидно, вони вони переходили на правий берег Дона, витісняючи звідти іранців, хоча певна їх частина лишалася і на старій прабатьківщині.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...