пошук:  

>> Яковенко Наталія: Нариси Історії України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст.

У розділах: [Історія України (в цілому)]

Авторська сторінка
Опублікував:  vesna

http://history.franko.lviv.ua/yak_content.htm

 

 

Нариси Історії України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст.

ВСТУП
    Формування території: історичне ядро та пізніші прирощення
    Назви і самоназви української території

Розділ І. ПРАІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДІСТОРІЯ
    § 1. Праісторія: люди кам'яного і бронзового віків на території України
    § 2. Скіфія. Сарматія. Античні міста Північного Причорномор'я
    § 3. Від передслов'янських спільнот до слов'янських племінних союзів. Загадка Кия
    § 4. Руси і Русь у ІХ-Х століттях

Розділ ІІ. ПІД ЗНАКОМ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
    § 1. Київська Русь: держава і люди
        Володимирове хрещення в легенді та реаліях
        Контури державної будівлі в ХІ ст.
        Боротьба князів за київське причастя (ХІІ-ХІІІ ст.)
        Люди Русі: oratores, bellatores, laboratores
        Етнос. Мова. Писемна культура
    § 2. Русь і Степ. Татаро-монгольське нашестя
        Народи Степу в руському прикордонні (до початку ХІІІ ст.)
        Походи Батия і створення Золотої Орди
    § 3. Галицько-Волинське князівство, або Королівство Руське
        Формування території
        Війни "за галицьку спадщину". Данило Галицький
        Нові претенденти на "галицьку спадщину". Розпад Руського королівства

  Розділ ІІІ.   НЕСХОЖІ ПАГОНИ РУСЬКОГО СТОВБУРА (кн.ХІV–сер.ХVІст.)
    § 1. Галицька і Подільська Русь
        Демографічні зміни
        Від дружинників і бояр до шляхти-русинів польської нації
        Руська і Римська церкви: перші досвіди співжиття
        Етнічна строкатість міста
        Громадське самоврядування в містах. Маґдебургія і цехи
        Феномен міської культури. Латинська наука в містах Русі
        На перехресті нових вартостей
    § 2 Київська і Волинська землі
        Перший удільний період
        Кревська унія 1385 р. Яґайло й Вітовт
        Свидриґайло і громадянська війна 1432-1440 рр.
        Другий удільний період: Волинь Свидриґайла та Київщина Олельковичів
        Волинські князі – господарі Русі
        Київська митрополія і церковні осередки. Співжиття православних з католиками
        Міське життя
        Еволюція прав особи й станів: Литовські Статути і реформи 1560-х рр.
    § 3. Перші сто літ козаччини
        Дике Поле. Пороги. Великий Луг
        Перші згадки про козаків. Генеза українського козацтва
        Кримський ханат – каталізатор козаччини
        Лицарі християнства у мусульманському вбранні
        Перша Запорозька Січ князя Байди-Вишневецького

  Розділ ІV. УКРАЇНА-РУСЬ – ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ "ДВОХ НАРОДІВ" (1569-1648)
    § 1. Люблінська унія і перші реалії поунійного часу
        Підстави життєвості унійної ідеї
        Волинці і кияни на Люблінському сеймі 1569 р. Унійний привілей
        Спалах князівської потуги після унії
        Зустріч Русі з Руссю: галичани на Волині й Київщині
        Острозька академія
    § 2. Від Берестейського собору до легалізації православної митрополії (1596-1632)
        Пошуки шляхів релігійного порозуміння
        Два собори в Бересті
        Словесна війна
        Силові конфлікти Русі з Руссю. Єзуїтське місіонерство і ворожість до ляхів
        Шляхта й міщанство в обороні православ'я
        Від висвячення митрополита під охороною козацької шаблі до легалізації православної митрополії (1620-1632)
    § 3. Шляхта, простолюд, козаки – вузол взаємопов'язань і протиріч
        Шляхетська колонізація степової України. Поляки і євреї в новоосвоєних регіонах
        Селяни, бояри, міщани: специфіка життєвого укладу
        Козаччина між "реформою Баторія" і смертю Петра Сагайдачного
        Боротьба за самоутвердження. Козацькі війни 1625-1638 рр.
    § 4. Розтятий світ, або загальний образ культури України-Русі в переддень Хмельниччини

Розділ V. КОЗАЦЬКА ЕРА
    § 1. Козацька революція 1648-1657 рр. Богдан Хмельницький – людина і міф
        На терезах військового щастя
        Кошмари війни
        Дипломатія Хмельницького в пошуках виходу. Переяславська угода 1654р.
        Організація території і модель влади Козацької держави
        Старшинське оточення гетьмана
        Початок московсько-польської війни 1654-1667 рр. Смерть Богдана Хмельницького
    § 2. Руїна (1658-1686)
        Початок громадянської війни
        Спроба повернутися у звичний світ: Гадяцька угода 1658 р.
        Безталання Юрася Хмельниченка
        Війна берегів: Тетеря і Брюховецький
        Андрусівське розполовинення
        Дем'ян Многогрішний "за" і "проти" Москви
        Турецька альтернатива Петра Дорошенка
        Рукотворна пустеля
    § 3. Мазепа і мазепинці
        Іван Мазепа – загадка української історії
        Шлях до полтавської катастрофи
        Vae victis
        Спроба реваншу Пилипа Орлика
    § 4. Культура, освітлена загравами воєн
        Народження козацько-руської вітчизни
        Минуле й сучасне України очима людей Церкви
        Шедеври "літератури канцеляристів": Григорій Граб'янка, Пилип Орлик, Самійло Величко
        "Ми" і "Вони", або нові образи сусідів
        У химерному світі Бароко

  Розділ VІ. УКРАЇНА ХVІІІ ст. МІЖ РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ ІРОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ
    § 1. "Коліївщина" чи "пророцтво Вернигори"? – дилема українсько-польських взаємин у Речі Посполитій
        Шляхта й городяни Правобережжя. Феномен хасидизму
        Селянська проблема. Опришківство, гайдамаччина, Коліївщина
        Зміни в житті Церкви. Василіанське просвітництво
    § 2. Згасання козацьких автономій у підросійській Україні
        Політико-адміністративний устрій і загальний образ суспільства Гетьманської України
        Слобідська Україна
        Запорозька Січ

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...